Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jun 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte skal betale bøde på 500 kr. - K 126/23

En 60 årig mand blev ved Qaasuitsoq Kredsret idømt bøde på 1.000 kr. samt betale erstatning på 13.500 kr. til Aasiaat Brandvæsenet for at have sat en gryde til kogning med henblik på madlavning, hvorefter han faldt i søvn på grund af beruselse, som endte med grydebrand.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. juni 2023 fremgår følgende:

Det bemærkes, at den overtrådte bestemmelse retteligt er Inatsisartutlov om redningsberedskabet i Grønland og om brand- og eksplosionsforebyggende foranstaltninger § 38, nr. 1.

Der er efter sagens karakter ikke grundlag for at lade bøden bortfalde, men den takstmæssige bøde på 1.000 kr. nedsættes under hensyn til tiltaltes oplysninger om sine indtægtsforhold til 500 kr.

Tiltalte frifindes i overensstemmelse med parternes samstemmende påstande herom for betaling af erstatning til Aasiaat Brandvæsen.

Tiltalte skal betale en bøde på 500 kr.

Tiltalte frifindes for betaling af erstatning på 13.500 kr. til Aasiaat Brandvæsen.

 

Sagsnummer: K 126/23

Domme med forklaringer