Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jun 2023

Grønlands Landsret

Vold og trusler - K 122/23

En 34 årig mand blev idømt anbringelse i Anstalten for Domfældte i 4 måneder og skal betale erstatning for at have taget kvælertag på en kvinde, hvorefter tiltalte slæbte hende ned ad trapperne, samt gav hende adskillige skaller på hovedet, hvorved hun pådrog sig skader.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. juni 2023 fremgår følgende:

Landsretten tiltræder af de grunde, som kredsretten har anført, kredsretten fastsættelse af foranstaltningen i sagen.

Selvom tiltalte ikke er tidligere foranstaltet og har gode personlige forhold, og selvom der er forløbet nogen tid, siden forholdene blev begået, er landsretten således enig med kredsretten i, at der efter forholdenes grovhed ikke kan blive tale om nogen betinget dom.

Kredsrettens dom stadfæstes.

 

Sagsnummer: K 122/23

Domme med forklaringer