Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jul 2023

Grønlands Landsret

Dom ændret til betinget anbringelse i anstalt i 30 dage - K 106/23

En 53 årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at at have truet og krænket den uniformerede politipatrulje ved tjenestegørende politibetjent og for at have tiltalt dem med skældsord og fornærmende tale, idet hun råbte 'jeg dræber jer alle', hvilket var krænkende.

Af Grønlands Landsrets dom af 12. juli 2023 fremgår følgende:

Landsretten er enig med kredsretten i, at foranstaltningen for en forseelse af den pågældende karakter som udgangspunkt bør fastsættes til anbringelse i anstalt i 30 dage. Under hensyn til det oplyste om tiltaltes særlige personlige forhold finder landsretten det imidlertid helt undtagelsesvist forsvarligt at fastsættes foranstaltningen til en betinget anbringelse i anstalt i 30 dage med en prøvetid på 1 år. Med denne ændring stadfæster landsretten kredsrettens dom. 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at foranstaltningen ændres til betinget anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 106/23

Domme med forklaringer