Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jul 2023

Grønlands Landsret

Dom nedsættes til betinget anbringelse i anstalt i 7 dage - K 157/23

En 47 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 3 månederfor at have besiddet 15 børnepornografiske fotos på en stationær computer.

Af Grønlands Landsrets dom af 14. juli 2023 fremgår følgende:

Under hensyn til sagens karakter, herunder antallet af foto, finder landsretten, at foranstaltningen i overensstemmelse med praksis bør fastsættes til betinget anbringelse i anstalt i 7 dage med en prøvetid på 1 år.

Konfiskationspåstanden, som er ubestridt, stadfæstes.

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring af foranstaltningen nedsættes til betinget anbringelse i anstalt i 7 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.

 

Sagsnummer: K 157/23

Domme med forklaringer