Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

08 aug 2023

Grønlands Landsret

Tiltalte blev idømt forvaring på ubestemt tid - K 151/23

En 28 årig mand blev ved Qeqqa kredsret idømt en dom til forvaring på ubestemt tid jf. kriminallovens § 161. Han havde dræbt en kvinde ved kvælning, alt hvorved kvinden bl.a. pådrog sig punktformede blødninger, læsioner på halsen, brud på strubeskelettet og afgik ved døden.

Af Grønlands Landsrets dom af 8. august 2023 fremgår følgende:

Tiltalte blev ved Qeqqa Kredsrets dom af 18. april 2023 fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold, § 86, stk. 1 – manddrab og § 46 – usømmelig omgang med lig og og idømt forvaring på ubestemt tid, jf. kriminallovens § 161.

Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.

Efter oplysningerne om kriminalitetens karakter sammenholdt med retslægerådets erklæring af 25. januar 2023, den gennem kriminaliteten udtrykte farlighed og det om tiltaltes personlige forhold oplyste findes anvendelse af forvaring påkrævet for at forebygge nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, jf. kriminallovens §161.

Landsretten kan således tiltræde, at tiltalte er idømt forvaring på ubestemt tid.

Landsretten henskyder efter parternes samstemmende påstande herom spørgsmålet om godtgørelse for tort til behandling i erstatningsnævnet.

Landsretten stadfæster herefter kredsrettens dom.

 

Sagsnummer: K 151/23

Domme med forklaringer