Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

20 dec 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

En 62 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 81.500 kr. for at have ført en gummibåd med en påhængsmotor på 9.9hk med en alkoholkoncentrat...

27 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

K 205/23

En 45 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage for under sin funktion som lærer i klassen, at have befølt den ...

24 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 158/23

En 41 årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have med henblik på videreoverdragelse indsmuglet 201,5 gram hash i ...

23 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

K 186/23

En 61 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have skaffet sig andet seksuelt forhold til en person, der befand...

10 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten frifandt tiltalte - K 193/23

En 26 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 1 år og 6 måneders anbringelse i anstalten for domfældte for at have ved vold tiltvunget sig samleje med...

29 sep 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes med ændring - K 053/23

En 53 årig mand blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 1 år for blufærdighedskrænkelse på 2 piger under 12 år.

26 sep 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 039/23

En 51 årig kvinde blev ved Kujalleq kredsret idømt anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 år og 40 dage for at have opsøgt en anden kvinde og tildelt hend...

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 013/23

En 46 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og skulle inden 4 uger betale 30.000 kr. i tort godtgørelse til forurettede...

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte anbringes i anstalt i 60 dage - K 150/23

En 33 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 10 måneder og skulle inden 4 uger betale 60.000 kr. i tort godtgørelse til kvinden for at have h...

17 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt 40 timers samfundstjeneste - K 063/23

Em 44 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt til betinget anbringelse i Anstalten i 30 dage. Han havde udøvet vold mod sin datter, født den 18. janua...

08 aug 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte blev idømt forvaring på ubestemt tid - K 151/23

En 28 årig mand blev ved Qeqqa kredsret idømt en dom til forvaring på ubestemt tid jf. kriminallovens § 161. Han havde dræbt en kvinde ved kvælning, alt hv...

27 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 046/23

Fire unge kvinder blev idømt, 3 af dem fik 40 dages betinget anstaltsanbringelse og den sidste fik betinget 14 dage. De havde i forening overfaldet en pige...