18 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

39-årig kvinde, frifundet for at have samleje med en afsoner - K 032/21

17 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anstaltsanbringelse for narkotikahæleri - K 100/21

17 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Et forhold om voldtægt af barn under 15 år - K 111/21

17 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

40-årig kvinde frifundet for brud på tavshedspligt - K 104/21

05 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

21-årig idømt 4 mdr. betinget anstaltsanbringelse for voldtægt - K 113/21

04 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelsen forhøjes til 6 år for voldtægt - K 056/21

27 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 40.000 - lov om sikkerhed til søs - K 205/20

27 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Landsretten ændrede kredsrettens afgørelse - K 054/21

19 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for 3 frivillige samlejer med 14-årig - K 063/21

12 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse for tramp i hovedet på anden person - K 080/21

12 apr 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 unge idømt hhv. betinget anstaltsanbringelse - K 081/21

31 mar 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltning ophæves - K 239/20