Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

10 apr 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens afgørelse stadfæstet - K 302/23

En 29 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt ingen foranstaltning. Han var tiltalt for at have tilegnet sig 200 kr. fra kassen, hvorved Pisiffik led ...

09 apr 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Betinget anstaltsanbringelse i 14 dage - K 286/23

En 38 årig mand blev ved Qeqqa kredsret frifundet. Han var tiltalt for, at have krænket blufærdigheden hos en pige, født den 3. juni 2005, idet tiltalte be...

09 apr 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten gav ikke foranstaltning - K 024/24

En 38 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 50 dage for at have slået sin samlever, en gang i hoved...

08 apr 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres - K 023/24

En 39 åring mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 11 måneder for at have forsøgt at komme i besiddelse af 954 g cannabis, hvilket...

26 mar 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom ændres - K 041/24

En 23 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt forvaring samt inden 4 uger betale 100.000 kr. til pigen for at have uberettiget at have skaffet sig adg...

14 mar 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Stadfæstet kredsrettens afgørelse - K 165/23

En 34 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 4.500 kroner i bøde samt frakendt retten til at føre motordrevet køretøj i 5 fra 17. april 2023. Han hav...

07 mar 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifundet - K 003/24

En 23 årig mand blev ved idømt en bøde på 11.500 kr. og fik frakendt retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 1 år og 6 måned...

06 mar 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år - K 297/23

En 23 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse på institution i Grønland for voldtægt ved andet seksuelt forhold samt blufærdighedskrænkels...

28 feb 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt 60 dages anstaltsanbringelse - K 099/23

En 41 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 3 måneders anbringelse i anstalten for domfældte, for at have trukket en kvinde op af stolen og trykket ...

19 feb 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet med de ændringer - K 015/24

En 41 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt betinget 30 dage anbringelse i anstalten samt frakendes retten til at føre motordrevet køretøj. Han havd...

09 feb 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte skal betale en bøde på 5.400 kr. - K 290/23

En 38 årig mand og en 26 årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt Anbringelse i anstalt i 30 dage for manden og 20 dage for kvinden. Efter forudgående aft...

09 feb 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten idømte tiltalte til anbringelse i anstalt i et år - K 303/23

En 26 årig mand blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at dræbe en mand ved at stikke ud efter hans hoved med en kø...