Grønlands Landsret

19 maj 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om bedrageri - K 078/20

19 maj 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om overtrædelse af færdselsloven - K 058/20

11 maj 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om vold med genstand - K 060/20

07 maj 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Tilsnigelse til samleje samt frakendelse af førerretten - K247/19

21 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om hærværk, indbrudstyveri og brandstiftelse - K007/19

12 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om voldtægt og blufærdighedskrænkelse - K263/19

12 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om forsøg på kønslig omgang med en 12-årig udviklingshæmmet pige - K281/19

10 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om en anstaltsanbringelse skal ændres - K 273/19

05 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om voldtægt ved tilsnigelse til samleje - K234/19

05 feb 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om vold og voldtægt - K098/19

30 jan 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om forvaring for voldtægt af 10-årigt barnebarn - K258/19

24 jan 2020

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om vold, som medførte skader i ansigtet - K186/19

1 2 3 4 5 6 7