Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

24 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 028/22

En 28 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 1 år samt at betale at betale tortgodtgørelse på 100.000 kr til forurettede. Tiltalte havde skaffet sig ...

22 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Qeqqa Kredsrets dom af 11. januar 2022 stadfæstes - K 199/22

En 36 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have krænket blufærdigheden på sin datter, født den 25. september 2006, idet tiltalte for...

18 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Sermersooq Kredsrets dom af 31. august 2021 stadfæstes - K 212/22

En 38 årig mand blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage med prøvetid på 1 år for fareforvoldelse, undladt at optræde hensynsfuldt i trafikken s...

17 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt samfundstjeneste i 80 timer - K 228/22

En 36 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for at have have været i besiddelse af 295.000 kr. i kontanter, som han vidste eller bestemt f...

14 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i 20 dage - K 220/22

En 54 årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 20 dage for at have undladt af efterkomme anvisning givet for færdslen, kørsel i frakendelsestiden sam...

14 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes - K 216/22

En 66 årig mand blev ved Sermersooq idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have truet en kvinde ved at udtale "ernutakasiit toqussavara. Aam'iliss'ta...

04 nov 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Ulønnet samfundstjeneste svarende til 80 timer - K 158/22

En 31 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 6 måneder for vold mod samlever henholdsvis begået 2017, mens samleveren var gravid, ...

31 okt 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrets dom af 29. april 2021 stadfæstes med ændring - K 156/22

En 25 årig kvinde blev idømt til anbringelse i anstalt i 30 dage for at at have besiddet og transporteret 58.100 i kontanter, at have bidt efter og slået u...

27 okt 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt betinget anbringelse i anstalt i 60 dage - K 186/22

31-årig kvinde blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 60 dage for at have tildelt en anden kvinde en skalle, hvorved hun pådrog sig hævelse og rødmen ...

25 okt 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt en bøde på 15.000 kr. - K 118/22

En 66 årig mand blev idømt til at betale en bøde på kr. 30.000,- for at have undladt at holde behørigt udkig, idet han sejlede med for høj hastighed, hense...

11 okt 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømmes anbringelse i anstalt i 30 dage - K 106/22

En 27-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 8 måneder og skal også betale en tillægsbøde på 8.000,00 kr. Manden frakendes re...

21 sep 2022

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom ændres til anbringelse i anstalt i 20 dage - K 150/22

En 37 årige mand blev idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have været i besiddelse af i alt 35 g hash og under 1 gram hasholie, 6.600 kr. der stamm...