Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte skal undergive sig lægeligt ledet misbrugsbehandling - K 218/20

En 30 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 7 måneders anbringelse i anstalt for at have forsøgt at skaffe sig samleje med 2 forskellige kvinder, me...

16 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Udføre samfundstjeneste i 40 timer - K 009/23

En 34 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage og skal inden 4 uger betale 5.000 kr. i tort godtgørelse til pigen, for ...

15 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 40 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 033/22

Emn 53 årig mand blev ved Sermersooq kredsret frifundet. Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsrettens rejste tilt...

13 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Forvaring i Grønland på ubestemt tid - K 030/23

En 51 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt til forvaring på ubestemt tid for at have ved vold, at have tiltvunget sig samleje med en kvinde samt at...

13 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsretten dom stadfæstet - K 073/23

En 41 årig mand blev idømt en bøde på 3.000 kr for at have indfundet sig i Cafe Puisi på i Aasiaat, hvor han opholdt sig og spillede på spillemaskiner, sel...

08 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Samfundstjeneste i 50 timer indenfor en længstetid på 6 måneder - K 029/23

To unge kvinder blev idømt anbringelse i anstalt i 5 måneder for at have overfaldet en mand med vold ved at have slået manden i hovedet med en glasflaske, ...

07 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt 10 dages betinget anstaltsanbringelse - K 271/22

En 41 årig mand blev ved Qeqqata Kredsret idømt anbringelse i anstalt 3 måneder for tyveri, tingsbeskadegilse samt vold i flere forhold.

06 mar 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet med ændring - K 203/22

En 58 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt en bøde på kr. 6.000,00 for at have klappet en ansat ved institutionen Naasoq Tupaarma i numsen, hvilket kræn...

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 60 dage - K 028/23

En 45 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at at have slået personer samt at have truet en kvinde med mere vold, heru...

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsat til 80 timers ulønnet samfundstjeneste - K 264/22

En 26 årig mand blev idømt ved Qeqqa Kredsret anbringelse i anstalt i 4 måneder, for at have forsøgt at tvinge en mand til at betale sin gæld til tiltalte,...

24 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 293/22

En 39 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 4 år for at have forsøgt at slå en kvinde ihjel, idet tiltalte stak kvinden i om...

21 feb 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anstaltsanbringelse i 5 måneder - K 016/23

En 48 årig mand blev ved kredsretten idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder for at have slået en kvinde flere gange i hovedet og på kroppen, med skader i ...