Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

12 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifundet ved Grønlands Landsret - K 041/23

En 35 årig mand blev ved Qeqqa Kredsret idømt for at have været i besiddelse af i alt 71.423,50 kr. der stammede fra salg af hash i Sisimiut og fik konfisk...

12 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Dom ændret til betinget anbringelse i anstalt i 30 dage - K 106/23

En 53 årig kvinde blev idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at at have truet og krænket den uniformerede politipatrulje ved tjenestegørende politibetj...

12 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Idømt en bøde på 1.500 kr. - K 119/23

En 30 årig mand blev frifundet ved Sermersooq Kredsret. Han var tiltalt for at have udvist en voldelig eller lignende adfærd, der var egnet til at forstyrr...

11 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten fastholdt dommen til anbringelse i anstalt i 1 år - K 103/23

En ung mand på 21 år blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år for at have tildelt en kvinde flere slag mod hendes ansigt samt at have tvunget en anden mand ...

10 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte på 24 år undergives tilsyn - K 137/23

2 unge på 24 og 26 år blev ved Qeqqata kredsret idømt 10 måneders anstaltsanbringelse samt tilsyn på 2 år for 15 forskellige forhold for indbrudstyveri, br...

07 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder - K 105/23

En 29 årig mand blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 2 år og 6 måneder for at have indført i alt 11,17 kg. hash i en kasse indeholdende 9 æsk...

06 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte frifindes af landsretten - K 097/23

En 44 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 år og skal inden 4 uger betale 100.000 kr. til pigen. Han for havde ved vold tiltvunget sig samleje og...

04 jul 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kontaktvoldtægt og husfredskrænkelse - K 125/23

En 32 årig mand blev ved Qeqqata Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder for at have ved vold eller trussel om vold tiltvunget sig samleje...

26 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte blev frifundet ved Grønlands Landsret - K 135/23

En 55 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder for at have udnyttet, at være fysisk overlegen og have tiltvun...

22 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder - K 024/23

En 30 årig mand blev idømt til tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år og i samme periode undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika e...

19 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte skyldig i brandstiftelse - K 080/23

En 34 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt til forvaring på ubestemt tid for at have flere forhold i vold og trusler, krænkelse af offentlig myndig...

13 jun 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 129/23

En 42 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt til behandling på dansk psykiatrisk hospital for at have forsøgt at slå en mand ihjel, idet han stak hår...