Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Hærværk, tyveri af smykker samt seksuelt forhold til barn - K 173/20

En 29-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 1 år for i forening og efter forudgående aftale og/eller planlægn...

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Røveri, spirituskørsel samt blufærdighedskrænkelse - K 196/20

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anbringelse i anstalt - K 130/20

En 21-årig mand blev i kredsretten fundet skyldig i blandt andet prisgivelse af menneskeliv, og idømt 6 måneders anstaltsanbringelse. Manden ankede dommen ...

14 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste - K 187/20

11 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning stadfæstes med ændring - K 215/20

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 222/20

To mænd på hhv. 39 og 43 år var i Sermersooq Kredsret tiltalt for i forening at have haft samleje med en pige, der netop var fyldt 14 år. Den 39-årige mand...

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Idømt til 60 timers ulønnet samfundstjeneste - K 190/20

09 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Behandlingsdom i sag om vold - K 193/20

En 71-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i at have tildelt en anden person flere spark og slag i ansigtet. Manden blev af kredsretten idømt ...

08 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

14 dages betinget anstaltsanbringelse - K 200/20

08 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Frifindelse for seksuel udnyttelse - K 223/20

07 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for flere forhold om vold - K 192/20

En 27-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i at have udsat en kvinde for vold, idet tiltalte bed hende i ansigtet i flere gange og slog hende ...

30 nov 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Vold i gentagelsestilfælde foranstaltet til samfundstjeneste - K 203/20

En 29-årig mand var for Qeqqa Kredsret tiltalt for at have udøvet vold mod sin kæreste ved at rusket hende i håret, nikket hende en skalle og slået hendes ...