Grønlands Landsret

08 mar 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om ulovlig omgang med hittegods - K 093/19

07 mar 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om blufærdighedskrænkelse og vold - K 092/18

05 mar 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om voldelig optræden - K 176/18

27 feb 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Formildende foranstaltning til tiltalt i hashsag - K035/19

04 feb 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom ændret fra anstaltsanbringelse til 80 timers samfundstjeneste for vold - K011/19

29 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom ændret i ankesag om anabolske steroider - K 166/18

28 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Formildelse i ankesag om overtrædelse af vilkår for samfundstjeneste - K222/18

28 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Anstaltsanbringelse i 14 dage for seksuelle tilnærmelser over for taxakunde stadfæstet - K210/18

24 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom ændret til tilsyn i 3 år i sag om tyverier - K218/18

22 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

22-årig fik ændret dom om anstaltsanbringelse til samfundstjeneste - K203/18

21 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom ændret til 10 dages betinget anstaltsanbringelse for trussel mod betjent - K204/18

21 jan 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Ikke bindende ankeafkald i sag om udmåling af antal mindstetimer til at udføre samfundstjeneste i - K200/18

1 2 3 4 5 6