13 aug 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Bøde for ulovligt køb af halvautomatisk riffel - K125/19

12 aug 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

60 dage i anstalt for voldtægt ved tilsnigelse K131/19

05 aug 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om rettighedsfrakendelse af slædehunde - K097/19

02 aug 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Anstaltsanbringelse for deling af børneporno stadfæstet - K 117/19

10 jul 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

To mænd idømt 1 års anstaltsanbringelse for groft hæleri - K 116/19

14 jun 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Beslutning om løsladelse af en anholdt stadfæstet - K145/19

05 jun 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Blufærdighedskrænkelse mod 11-årig plejedatter - K019/19

03 jun 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Foranstaltningsændringssag, foranstaltning ændret - K196/18

30 apr 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom i sag om bl.a. trusler mod børn blev stadfæstet - K016/19

30 apr 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Dom frifundet for underslæb - K029/19

30 apr 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Beslutning om opretholdelse af foranst. stadfæstet - K 068/19

17 apr 2019

Domsresumé

Danmarks Domstole

Retten ændrede dom for manddrab til vold med døden til følge - K026/19

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10