Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

17 apr 2023

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 16

17. - 21. april 2023

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
18 april 2023, kl. 9:00 - 14:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 021/23
Offentligt retsmøde
Dommer: Kirsten Thomassen
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Gedion Jeremiassen