Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

04 mar 2024

Grønlands Landsret

Kriminalsager uge 10

4. - 8. marts 2024

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

 

Kriminalsag m/domsmænd
6. marts 2024, kl. 9:00 - 11.00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 297/23
Offentligt retsmøde
Dommer: Nina Fischer Rønde
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Naja Joelsen

 

Kriminalsag m/domsmænd
6. marts 2024, kl. 13.00 - 15:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 035/24
Offentligt retsmøde
Dommer: Nina Fischer rønde
Sagen drejer sig om: Blufærdighedskrænkelse
Forsvarer: Naja Joelsen

 

Kriminalsag m/ domsmænd
7. marts 2024, kl. 9:00 - 12:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 307/23
Offentligt retsmøde
Dommer: Nina Fischer Rønde
Sagen drejer sig om: Foranstaltningsændringssag
Forsvarer: Aviâja Helms

 

Kriminalsag m/domsmænd
7. marts 2024, kl. 13:00 - 15:00. Landsrettens Retssal 
Rettens j.nr.: K 003/24
Offentligt retsmøde
Dommer: Nina Fischer Rønde
Sagen drejer sig om: Spirituskørsel
Forsvarer: Finn Meinel