Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

03 maj 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet og tiltalte blev frifundet - K 001/24

En 60 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret frifundet. Han var tiltalt for at have tiltvunget sig samleje med en pige, født den 16. juni 2007, idet han greb og holdte hende for munden og slæbte hende ind i sin lejlighed, hvor han afklædte hende og ved fastholdelse tiltvang sig vaginalt samleje.

19 feb 2024

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet med de ændringer - K 015/24

En 41 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt betinget 30 dage anbringelse i anstalten samt frakendes retten til at føre motordrevet køretøj. Han havde ført dumperen under tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden.

20 dec 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Bøden blev nedsat til 9.000 kr. - K 179/23

En 62 årig mand blev ved Sermersooq Kredsret idømt en bøde på 81.500 kr. for at have ført en gummibåd med en påhængsmotor på 9.9hk med en alkoholkoncentration i blodet på over 0,50 promille.

27 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte blev frifiundet - K 205/23

En 45 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 14 dage for under sin funktion som lærer i klassen, at have befølt den på tidspunktet 11-årige pige, født den 27. marts 2010, på brysterne uden på tøjet, hvilket var egnet til at krænke blufærdigheden hos pigen.

26 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Ubetinget anbringelse i anstalt i 4 måneder - K 144/23

En 35 årig mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt anbringelse i Anstalten i 4 måneder og skal betale torterstatning på 40.000,00 kr. for at have skaffet sig samleje med en kvinde, som grunden træthed og beruselse befandt sig i en tilstand hvor hun var ude af stand til at modsætte sig samleje.

25 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsretsdom stadfæstet med ændringer - K 189/23

En 19 årig und mand blev ved Qaasuitsoq kredsret idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

24 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstet - K 158/23

En 41 årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have med henblik på videreoverdragelse indsmuglet 201,5 gram hash i sin indvejede bagage fra Danmark til Grønland.

23 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

40 timers samfundstjeneste - K 186/23

En 61 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt anbringelse i anstalt i 40 dage for at have skaffet sig andet seksuelt forhold til en person, der befandt sig i en tilstand, hvor han var ude af stand til at modsætte sig handlingen, idet tiltalte trak en mands bukser ned mens han sov.

23 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten er enig i kredsrettens udmåling af foranstaltning - K 197/23

En 17 årig mand blev ved Sermersooq kredsret idømt 60 dages betinget anstaltsanbringelse og den anden 17 årige blev frifundet. De havde i forening knust 12 + 3 vinduer med sten til en ukendt beløb samt udøvet vold mod flere personer. Samt uberettiget at have skaffet sig adgang til skolen.

23 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Landsretten stadfæstet kredsretsdom - K 206/23

En 42 årig mand blev idømt anbringelse i anstalt i 2 måneder for at at have udsat en kvinde for vold, idet han greb hende i håret med sin ene hånd, mens han med den frie hånds knyttede næve slog hende i ansigtet ikke under 10 gange samtidig med, at han udtalte ”jeg dræber dig” eller lignende.

18 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

To unge fik betinget anbringelse i anstalt - K 175/23

En 26 årig mand fik en advarsel ved Kujalleq kredsret og ingen foranstaltning for kvinden. De var begge tiltalt for at have udøvet vold mod flere personer, at have tildelt polititjenestemand et slag i ansigtet samt tingsbeskadigelse.

17 okt 2023

Domsresume

Grønlands Landsret

Tiltalte idømt 60 timers samfundstjeneste - K 167/23

En 27-årig kvinde blev ved Qeqqa kredsret idømt anbringelse i anstalt i 30 dage for at have have beskadiget en andens legeme, idet tiltalte stak en mand med en kniv i højre side af brystet lige over 4. ribben, hvilket penetrerede huden.