Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

06 jul 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om hærværk

Grønlands Landsret har den 6. juli 2021 fundet en 18-årig mand delvis skyldig i at have udøvet hærværk af en cykel.

06 jul 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Dom i sag om færdselssikkerheden

Grønlands Landsret har den 6. juli 2021 fundet en 42-årig mand skyldig i at have tilsidesat væsentlige hensyn til færdselssikkerheden ved ikke at overholde sin ubetingede vigepligt, og da han derved har forvoldt skade på en anden bil.

22 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Overtrædelse af færdselslovens - K 014/21

11 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Psykisk syg kvinde frifundet for at have fremsat trusler - K 101/21

Den psykisk syge kvinde blev i kredsretten fundet skyldig i at have fremsat trusler mod personale fra boenhed under en telefonsamtale, og kredsretten idømte kvinden en behandlingsdom. Kvinden ankede dommen med påstand om frifindelse.

03 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

28-årig mand idømt anstaltsanbringelse i 7 måneder for vold - K 047/21

Den 28-årige var i kredsretten tiltalt for fire forhold om vold, herunder to forhold om vold over for sin da 8-årige stedsøn. Kredsretten frifandt manden i et af de forhold, der drejede sig om vold over for stedsønnen, men fandt ham skyldig i de øvrige forhold.

03 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 måneders anstaltsanbringelse for to forhold om vold - K 106/21

Den 50-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i to forhold om vold, hvor et forhold havde medført betydelige skader på den forurettede, og det andet forhold bestod af bl.a. kvælertag mod den forurettede.

01 jun 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

64-årig mand frifundet for blufærdighedskrænkelse - K 114/21

Den 64-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i blufærdighedskrænkelse ved at have befølt en kvinde i skridtet uden på tøjet. Han blev idømt betinget anstaltsanbringelse i 20 dage og pålagt at betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse til kvinden. Manden ankede dommen med påstand om frifindelse.

31 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

30 dages betinget anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse K -108/21

Den 45-årige mand blev i kredsretten fundet skyldig i et forhold om blufærdighedskrænkelse, der skulle være foregået på et toilet på hans arbejdsplads over for en kvindelig kollega.

28 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

3 og 6 måneders anstaltstanbringelse for bl.a. hæleri - K 086/21

Parret var ved kredsretten tiltalt for at have begået hæleri for samlet ca. 800.000 kr. Manden var endvidere tiltalt for besiddelse af en mindre mængde hash.

21 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

18-årigs meddelt advarsel for blufærdighedskrænkelse - K 102/21

En da 17-årig mand var i kredsretten tiltalt for blufærdighedskrænkelse ved at have befølt en kvinde på hendes vagina uden på tøjet.

21 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

30 dages betinget anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse- K 020/21

Den 40-årige mand blev i kredsretten frifundet for en tiltale om blufærdighedskrænkelse, hvor han skulle have befølt en ung kvinde på hendes vagina, mens hun sov. Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om domfældelse.

20 maj 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

2 piger og en mand idømt anstaltsanbringelse for grov vold - K 021/21

De tiltalte, 2 piger på godt 20 år og en 32-årig mand blev i kredsretten idømt hhv. 1 år, 1 år og 1 år og 1 måneds anstaltsanbringelse for meget grov vold begået mod en mand i mandens hjem. Den 32-årige mand blev frifundet for at have fremsat trusler i forbindelse med voldsforholdet.