Gå til sidens indhold

Grønlands Landsret

14 jan 2021

Domsresumé

Grønlands Landsret

Bøde på 2.000 kr. for vold - K 168/20

En 59-årig mand blev af Qaasuitsoq Kredsret fundet skyldig i at have angrebet en anden kvinde med slag og spark, således hun pådrog sig ømhed og hævelse ved øjenbryn.

21 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kvinde idømt 4 måneders anstaltsanbringelse for narkotikahæleri- K 188/20

En kvinde på 43 år blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig at have forsøgt at udføre i alt 324.500 kr., som stammede fra salg af ikke under 1 kg hash. Hendes mand, der ikke havde kendskab til, at kvinden havde så mange kontanter i sin indvejede bagage, blev frifundet.

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 227/20

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Hærværk, tyveri af smykker samt seksuelt forhold til barn - K 173/20

En 29-årig mand blev af Sermersooq Kredsret idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 1 år for i forening og efter forudgående aftale og/eller planlægning, at have skaffet sig adgang til museet,

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Røveri, spirituskørsel samt blufærdighedskrænkelse - K 196/20

18 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

6 måneders anbringelse i anstalt - K 130/20

En 21-årig mand blev i kredsretten fundet skyldig i blandt andet prisgivelse af menneskeliv, og idømt 6 måneders anstaltsanbringelse. Manden ankede dommen med påstand om frifindelse for forholdet om prisgivelse.

14 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Foranstaltningen fastsættes til 40 timers samfundstjeneste - K 187/20

11 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens beslutning stadfæstes med ændring - K 215/20

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Kredsrettens dom stadfæstes - K 222/20

To mænd på hhv. 39 og 43 år var i Sermersooq Kredsret tiltalt for i forening at have haft samleje med en pige, der netop var fyldt 14 år. Den 39-årige mand blev også tiltalt for uberettiget at have videooptaget sit og den anden mands samleje med pigen, selvom pigen ikke havde givet samtykke.

10 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Idømt til 60 timers ulønnet samfundstjeneste - K 190/20

09 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

Behandlingsdom i sag om vold - K 193/20

En 71-årig mand blev af Qeqqata Kredsret fundet skyldig i at have tildelt en anden person flere spark og slag i ansigtet. Manden blev af kredsretten idømt en behandlingsdom.

08 dec 2020

Domsresumé

Grønlands Landsret

14 dages betinget anstaltsanbringelse - K 200/20