Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

Indkomne sager noteres her på siderne (ikke alle sager medtages). Når sagerne er berammet, vil de kunne findes på retslisten. Efter afgørelse vil de fleste sager kunne findes i Højesterets afgørelsesdatabase

Ankesager

Søg på siden med ctrl F


BS-33386/2024-HJR
Civil anke

Norva24 Danmark A/S,
ISS A/S,
ISS Global Management A/S,
ISS Lending A/S,
ISS Global Management A/S
og
World Service A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om ændringer i skatteansættelser i relation til lempelsesansættelse.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2024 i sagen BS-19211/2022-OLR.

Modtaget den 3. juli 2024.


BS-33382/2024-HJR
Civil anke

A
v/advokat Ole Spiermann
mod
Advokatnævnet

Om tilsidesættelse af god advokatskik i forbindelse med advokatundersøgelse.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2024.

Modtaget den 3. juli 2024.


BS-32672/2024-HJR
Civil anke

Boet efter A
v/advokat Christian Østergaard
mod
Civilstyrelsen

Om statens afståelse af arv til fordel for samlever, når denne inden afståelse er afgået ved døden.

Vestre Landsrets dom af 12. marts 2024 i sagen BS-23008/2023-VLR.

Modtaget den 1. juli 2024.


BS-32125/2024-HJR

Civil anke

A
v/advokat Bjørn Holtze
mod
Ankestyrelsen

Om mistet efterlønspræmie skal indgå fastsættelsen af erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 27. maj 2024 i sagen BS-45070/2022-OLR.

Modtaget den 25. juni 2024.


39/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning af statsløs efter dom for bl.a. forsøg på vold mod offentligt ansat.

Østre Landsrets dom af 19. marts 2024 i sagen S-2889-23.

Modtaget den 25. juni 2024.


BS-30855/2024-HJR

Civil anke
(anmodning)

Dansk Erhverv
som mandatar for
Fibia P/S
v/advokat Anja Gudbergsen
mod
A

Om kompensation for konkurrenceklausul.

Sø- og Handelsrettens dom af 5. april 2024 i sagen BS-25656/2023-SHR.

Modtaget den 13. juni 2024.


BS-29574/2024-HJR
Civil anke

A
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Om erhvervelse af dansk indfødsret for voksent barn trods forældres urigtige oplysninger om ægteskab forud for barnets fødsel.

Østre Landsrets dom af 13. maj 2024 i sagen BS-26274/2022-OLR.

Modtaget den 13. juni 2024.


BS-29841/2024-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Gert Storkborg Jensen
mod
Skatteministeriet

Om ændring i opgørelse af latent skat ved delvis generationsskifte af landbrugsejendom.

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2024 i sagen BS-17640/2023-VLR.

Modtaget den 11. juni 2024.


BS-29672/2024-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
Udlændinge og Integrationsministeriet

Om far har erhvervet dansk statsborgerskab efter at være løst fra oprindeligt statsborgerskab og om sønnens deraf afledede statsborgerskab.

Østre Landsrets dom af 13. maj 2024 i sagen BS-38898/2022-OLR.

Modtaget den 10. juni 2024.


BS-28876/2024-HJR

Civil anke
(anmodning)

HUGO BOSS Nordic ApS
v/advokat Anders Julius Tengvad
mod
Konkurrencerådet

Om konkurrencebegrænsende aftaler.

Sø- og Handelsrettens dom af 6. maj 2024 i sagen BS-30903/2021-SHR.

Modtaget den 6. juni 2024.


BS-28980/2024-HJR
Civil anke

A
v/advokat Mads Klindt Kjærgaard
mod
Clearhaus A/S

Om opsigelse af medarbejder var i strid med ligebehandlingsloven.

Vestre Landsrets dom af 7. december 2023 i sagen BS-50763/2022-VLR,

Modtaget den 6. juni 2024.


35/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opholdsforbud på grund af begået personfarlig kriminalitet.

Østre Landsrets dom af 12. december 2023 i sagen S-3461-22.

Modtaget den 6. juni 2024.


34/2024
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om voldtægt af mindreårig.

Grønlands Landsrets dom af 1. november 2023 i sagen K23812.

Modtaget den 30. maj 2024.

 

BS-27878/2024-HJR
Civil anke

Vejle Kommune
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Skanderborg Kommune
og
Randers Kommune

Om mellemkommunal refusion for udgifter til anbringelse af borger på institution.

Vestre Landsrets dom af 1. maj 2024 i sagen BS-12879/2023-VLR.

Modtaget den 29. maj 2024.

 

BS-25264/2024-HJR
Civil anke

Nets Denmark A/S
v/advokat Jakob Skaadstrup Andersen
mod
Skatteministeriet

Om aktieavancebeskatning ved salg af aktie.

Østre Landsrets dom af 19. april 2024 i sagen BS-34045/2020-OLR.

Modtaget den 21. maj 2024.


BS-24837/2024-HJR

Civil anke

Repatriate the Children – Denmark
som mandatar for
M
som værge for B
v/advokat Christian Dahlager
mod
Udenrigsministeriet

Om evakuering af mindreårig fra flygtningelejr også skal omfatte moderen til barnet.

Østre Landsrets dom af 29. januar 2024 i sagen BS-1910/2023-OLR.

Modtaget den 6. maj 2024.


30/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om bistand til udenlandsk efterretningstjeneste og fremme af terrorvirksomhed.

Østre Landsrets dom af 12. januar 2024 i sagen S-705-22.

Modtaget den 7. maj 2024.


24/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning eller advarsel til sikringsanbragt dømt for bl.a. trusler.

Østre Landsrets dom af 24. november 2023 i sagen S-2617-22.

Modtaget den 29. april 2024.


22/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for røveriforsøg, vold mv. og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 1. februar 2024 i sagen S-572-22.

Modtaget den 24. april 2024.

21/2024
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning for overtrædelse af opholds- og meldepligt.

Østre Landsrets dom af 8. november 2023 i sagen S-1268-23.

Modtaget den 23. april 2024.


BS-20317/2024-HJR

Civil anke

Forbrugerombudsmanden
mod
Resurs Bank,
Filial af Resurs Bank Aktiebolag, Sverige.

Om kreditværdighedsvurdering og gyldigheden af en indgået kreditaftale.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2024 i sagen BS-10730/2022-OLR.

Modtaget den 22. april 2024.


BS-20352/2024-HJR
Civil anke (anmodning)

Tryg Forsikring A/S
v/advokat Pia Kirstine Voldmester
mod
Forbrugerombudsmanden

Om gyldigheden af forhøjelse af priser for forsikringsaftaler.

Østre Landsrets dom af 5. april 2024 i sagen BS-20352/2024-HJR.

Modtaget den 19. april 2024.


BS-19728/2024-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for A
v/advokat Anita Strauss Sørensen
mod
Region Hovedstaden

Om der er sket tilsidesættelse af tilpasningsforpligtelsen i afskedigelsessag.

Østre Landsrets dom af 14. september 2023.i sagen BS-16938/2022-OLR.

Modtaget den 18. april 2024.


BS-18459/2024-HJR

Civil anke

Djøf som mandatar for A
v/advokat Flemming Orth
mod
Lønmodtagernes garantifond

Om godtgørelse ved funktionærs opsigelse og om godtgørelsen er omfattet af lønmodtagergaranti.

Østre Landsrets dom af 19. marts 2024 i  sagen BS-28125/2022-OLR.

Modtaget den 12. april 2024.

 

BS-15600/2024-HJR
Civil anke

Dansk Vegetarisk Forening
v/advokat Marc Malm
og
Klimabevægelsen i Danmark
mod
Danish Crown

Om  overtrædelse af markedsføringsloven ved markedsføring af svinekød.

Vestre Landsrets dom af marts 2024 i sagen BS-472/2022-VLR.

Modtaget den 26. marts 2024.03.27

 

BS-14323/2024-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jena Juul Holm
mod
Ankestyrelsen

Om kapitalisering af erstatning for tab af erhvervsevne.

Vestre Landsrets dom af 5. marts 2024 i sagen BS-51194/2022-VLR.

Modtaget den 19. marts 2024.


BS-11908/2024-HJR

Civil anke

A, B og C
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af udlejningsejendomme ved gaveafgiftsberegning.

Vestre Landsrets dom af 12. februar 2024 i sagen BS-47860/2022-VLR.

Modtaget den 8. marts 2024.


BS-11963/2024-HJR

Civil anke

A
v/advokat Gert Lund
mod
Aarhus Letbane I/S m.fl.

Om fradrag for fordele ved fastsættelse af ekspropriationserstatning.

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2024 i sagen BS-6158/2022-VLR.

Modtaget den 7. marts 2024.


BS-11967/2024-HJR
Civil anke

B
v/advokat Gert Lund
mod
Aarhus Letbane I/S m.fl.

Om fradrag for fordele ved fastsættelse af ekspropriationserstatning.

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2024 i sagen BS-6060/2022-VLR.

Modtaget den 7. marts 2024.


BS-11954/2024-HJR
Civil anke

C
v/advokat Gert Lund
mod
Aarhus Letbane I/S m.fl.

Om fradrag for fordele ved fastsættelse af ekspropriationserstatning.

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2024 i sagen BS-6105/2022-VLR.

Modtaget den 7. marts 2024.


BS-11936/2024-HJR
Civil anke

D
v/advokat Gert Lund
mod
Aarhus Letbane I/S m.fl.

Om fradrag for fordele ved fastsættelse af ekspropriationserstatning.

Vestre Landsrets dom af 28. januar 2024 i sagen BS-6015/2022-VLR.

Modtaget den 7. marts 2024.


BS-11807/2024-HJR

Civil anke

Fagbevægelsens Hovedorganisation
som mandatar for
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
og
A
v/advokat Jesper Schäfer Munk
mod
Lønmodtagernes Garantifond

Om pilot har været ansat som medarbejder i konkursramt selskab.

Østre Landsrets dom af 9. februar 2024 i sagen BS-46164/2021-OLR.

Modtaget den 7. marts 2024


15/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning i sag om trafikdrab.

Østre Landsret dom af 12. oktober 2023 i sagen S-2771-22.

Modtaget den 4. marts 2024.


14/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om angivelse af urigtige oplysninger i ansøgning om Covid-19-hjælp.

Østre Landsrets dom af 4. marts 2023 i sagen S-2600-22.

Modtaget den 1. marts 2024.


BS-8841/2024-HJR

Civil anke
(anmodning)

Tesla Motors Danmark ApS
v/advokat Anders K Worsøe
mod
A

Om fratrådte medarbejderes krav på aktieoptioner til ikke-modnede aktier.

Sø- og Handelsrettens dom af 5. februar 2024 i sagen BS-10131/2023-SHR.

Modtaget den 20. februar 2024.


BS-6821/2024-HJR
Civil anke

Codan Forsikring A/S
v/advokat Martin Laursen
mod
Ankestyrelsen

Om fastsættelse af erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 26.januar 2024 i sagen BS-16879/2022-OLR.

Modtaget den 20. februar 2024.


BS-6940/2024-HJR
Civil anke

DLR Kredit A/S
v/advokat Claus Juel Hansen
mod
A

Om gyldigheden af en selvskyldnerkaution.

Østre Landsrets dom af 17. august 2023 i sagen BS-8278/2022-OLR.

Modtaget den 13. februar 2024.


9/2024

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af mindstekrav for dyrevelfærd i kvæg- og hestehold.

Vestre Landsrets dom af 2. december 2023 i sagen S-2535-22.

Modtaget den 6. februar 2024.


4/2024
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter dom for bl.a. vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde og uden forudgående advarsel om udvisning.

Vestre Landsrets dom af 18. oktober 2023 i sagen S-1110-23.

Modtaget den 30. januar 2024.


BS-1512/2024-HJR

Civil anke

Esbjerg Kommune
v/advokat Jacob Fenger
mod
Vejen Kommune

Om afholdelse af udgifter til borgers ophold på bosted.

Vestre Landsrets dom af 29. juni 2023 i sagen BS-39043/2022-VLR.

Modtaget den 10. januar 2024.


BS-3654/2024-HJR

Civil anke

A
v/advokat Birte Rasmussen
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af gave givet ved gældseftergivelse.

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2023 i sagen BS-5568/2022-VLR.

Modtaget den 23. januar 2024.


BS-3648/2024-HJR
Civil anke

A
v/advokat Birte Rasmussen
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af gave givet ved gældseftergivelse.

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2023 i sagen BS-5569/2022-VLR.

Modtaget den 23. januar 2024.


BS-63300/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat René Offersen
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Om statsborgerskab for person, som ved fødsel havde udenlandsk far, der senere fik dansk statsborgerskab.

Østre Landsrets dom af 1. december 2023 i sagen BS-8459/2022-OLR.

Modtaget den 3. januar 2023.


BS-62875/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Mikael Erntoft Krüger
mod
Customer Journey Denmark ApS

Om overtrædelse af forskelsbehandlingsloven ved at udelukke personer i fleksjob til en ledig stilling og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 13. oktober 2023 i sagen BS-14687/2023-VLR.

Modtaget den 22. december 2023.


BS-63473/2023-HJR
Civil anke

Cook Denmark International Holding ApS
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om skattepligt af renter på lån mellem to forbundne selskaber (Beneficial owner).

Østre Landsrets dom af 8. december 2023 i sagen B-2422-11.

Modtaget den 21. december 2023.


114/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlænding uden arbejdstilladelse ved sin bistand til T måtte anses som beskæftiget i Ts virksomhed.

Østre Landsrets dom af 28.juni 2023 i sagen S-2115-22.

Modtaget den 21. december 2023.

 

BS-61935/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Niels Ole Busk Husum
mod
B

Om økonomisk opgør i interessentskab efter en interessents konkurs.

Østre Landsrets dom af 23. februar 2023 i sagen BS-25190/2022-OLR.

Modtager den 20. december 2023.


113/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for hærværk på maleri.

Vestre Landsrets dom af 8. august 2023 i sagen S-0596-23.

Modtaget den 18. december 2023.0


BS-61132/2023-HJR
Civil anke

Fagforeningen Danmark
som mandatar for
A
v/advokat Martin Bondesen
mod
Rudersdal Kommune

Om retten til løn for hjemsendt medarbejder i perioden mellem høringsbrev om bortvisning og til beslutning om bortvisning.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2023 i sagen BS-25104/2022-OLR.

Modtaget den 15 december 2023.


112/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning ved overtrædelse af forbud mod ophold og indrejse i konfliktområder.

Vestre Landsrets dom af 27. august 2023 i sagen S-0626-23.

Modtaget den 13. december 2023.


BS-60316/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Kriminalforsorgen
og
Storstrøms Fængsel

Om afsoningsforhold var en krænkelse af afsoners rettigheder efter EMRK og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2023 i sagen BS-60316/2023-HJR.

Modtaget den 11. december 2023.


BS-60551/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Tyge Trier
mod
Direktoratet for Kriminalforsorgen
og
Herstedvester Fængsel.

Om afsoningsforhold og eventuel erstatning til forvaringsdømt, der har foretaget juridisk kønsskifte under afsoningen.

Østre Landsrets dom af 24. maj 2023 i sagen BS-9354/2022-OLR.

Modtaget den 11. december 2023.


108/2023

Straffeanke

A
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om leasingtager har partsstatus i sag om konfiskation af leaset bil, når bilen konfiskeres på grund af sønnens vanvidskørsel.

Vestre Landsrets kendelse af 15. august 2023 i sagen S-0367-23.

Modtaget den 6. december 2023.


BS-58464/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Lars Kyhl Nielsen
mod
Lønmodtagernes Garantifond

Om sagsomkostninger i sag om lønkrav.

Østre Landsrets dom af 15. maj 2023 i sagen BS-20702/2022-OLR.

Modtaget den 30. november 2023.

BS-58804/2023-HJR
Civil anke

Varde Kommune
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Guldborgsund Kommune

Om krav på mellemkommunalt refusionsbeløb er forældet eller bortfaldet ved passivitet.

Vestre Landsrets dom af 31. oktober 2023 i sagen BS-33152/2022-VLR.

Modtaget den 28. november 2023.


105/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling for vold udøvet mod medtrafikant på p-plads.

Østre Landsrets dom af 10. august 2023 i sagen S-1379-22.

Modtaget den 24. november 2023.


BS-58021/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Erbil G. E. Kaya
mod
Politiets Efterretningstjeneste
og
Forsvarets Efterretningstjeneste

Om anerkendelse af samarbejde med efterretningstjenester.

Østre Landsrets dom af 8. november 2023 i sagen BS-21108/2022-OLR.

Modtaget den 23. november 2023.


104/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
E1 - 4

Om dommer er inhabil i en sag om erstatning for uberettiget retsforfølgelse.

Østre Landsrets dom af 19. september 2023 i sagen S-1845-21.

Modtaget den 21. november 2023.


BS-57054/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
Udlændingenævnet

Om bortfald af opholdstilladelse efter skilsmisse.

Østre Landsrets dom af 31. oktober 2023 i sagen BS-40959/2021-OLR.

Modtaget den 21. november 2023.


103/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning for seksualforbrydelser mod tiltaltes ansatte.

Østre Landsrets dom af 1. juni 2023 i sagen S-3042-22.

Modtaget den 16. november 2023.


BS-56364/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet

Om nulstilling af A-skat og arbejdsmarkedsbidrag og om forældelse.

Vestre Landsrets dom af 1. november 023 i sagen BS-38150/2022-VLR.

Modtaget den 14. november 2023.


BS-53151/2023-HJR
og BS-53152/2023-HJR
Civil anke

Konkurrencerådet
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Diesel Motor Nordic A/S
og
Deutz AG

Om der er sket misbrug af dominerende stilling til konkurrencebegrænsning og leveringsnægtelse.

Østre Landsrets dom af 27. februar 2023 i sagen BS-13531/2021-OLR m.fl.

Modtaget den 30. oktober 2023.


BS-52915/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Palmkvist
mod
A ApS

Om lejeforhøjelse på grundlag af sammenligningslejemål.

Østre Landsrets dom af 3. april 2023 i sagen BS-23999/2022-OLR.

Modtaget den 30. oktober 2023.


BS-53076/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankestyrelsen

Om forældelse af erstatningskrav for erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 2. marts 2023 i sagen BS-4580/2022-OLR.

Modtaget den 26. oktober 2023.


BS-51039/2023-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Inge Houe
mod
Boet efter A

Om supplerende godtgørelse for behandlingsskade i form af forsinket diagnosticering.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2023 i sagen BS-30589/2019-OLR.

Modtaget den 12.oktober 2023.


BS-50214/2023-HJR
Civil anke

FOA – Fag og Arbejde som mandatar for A
v/advokat Anders Bang Mønster Hansen
mod
I/S Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
og
Ankestyrelsen

Om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2023 i sagen BS-23290/2022-OLR.

Modtaget den 12. oktober 2023.

 

BS-50553/2023-HJR
Civil anke

Ankestyrelsen
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
Boet efter A

Om erstatning for erhvervsevnetab.

Vestre Landsrets dom af 2. marts 2023 i sagen BS-32388/2022-VLR.

Modtaget den 10. oktober 2023.

 

BS-50349/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Emilie Therese Sylow
mod
B

Om hvem der er nærmest pårørende efter forsikringsaftaleloven og derfor har krav på udbetaling af livsforsikrings- og pensionsbeløb.

Østre Landsrets dom af 14. marts 2023 i sagen BS-6894/2022-OLR.

Modtaget den 10. oktober 2023.

 

BS-50238/2023-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Janus Fürst
mod
C

Om erstatning for mangler i andelsbolig.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2023 i sagen BS-54131/2022-OLR.

Modtaget den 10. oktober 2023.

 

BS-50210/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Trygve S. Nielsen
mod
B

Om godtgørelse for tort ved at være blevet udsat for groft røveri og afpresning.

Østre Landsrets dom af 6. oktober 2023 i sagen BS-50082/2023-OLR.

Modtaget den 6. oktober 2023.

 

BS-50037/2023-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
A m.fl.

Om værdiansættelsen af en portefølje af ejendomme ved delvis overdragelse til børn.

Vestre Landsrets dom af 8. september 2023 i sagen BS-20774/2022-VLR.

Modtaget den 6. oktober 2023.  

  

BS-49623/2023-HJR
Civil anke
                           

Dansk Forfatterforening som mandatar for A
v/advokat Kurt Bardeleben
mod
Rigspolitiet og Rigsarkivet

Om krav på at få udleveret eller destrueret hele eller dele af en kopi af appellantens dagbog.

Østre Landsrets dom af 6. september 2023 i sagen BS-2833/2020-OLR.

Modtaget den 4. oktober 2023.

 

BS-48424/2023-HJR
Civil anke

Ryanair Limited
v/advokat Frederik Jeppe Wedel Nielsen
mod
A m. fl.

Om flyselskab med frigørende virkning kan betale refusion for aflyst flyrejse til rejseformidler.

Vestre Landsrets dom af 13. juni 2023 i sagen BS-39145/2022-VLR.

Modtaget den 29. september 2023.


BS-49177/2023-HJR

Civil anke

HK Danmark
som mandatar for A
v/advokat Anton Gamstrup Larsen
mod
B ApS

Om udmåling af erstatning ved afskedigelse i strid reglerne i forskelsbehandlingsloven.

Østre Landsrets dom af 14. december 2022 i sagen BS-47157/2020-OLR.

Modtaget den 2. oktober 2023.


BS-47985/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jacob Outzen
mod
B og C

Om nedslag i pris ved mangler i badeværelse.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2023 i sagen BS-1408/2022-OLR.

Modtaget den 27. september 2023.


BS-47473/2023-HJR
Civil anke

Accenture A/S
v/advokat Nikolaj Bjørnholm
mod
Skatteministeriet

Om transfer pricing-dokumentation vedrørende indlån af medarbejdere var så mangelfuld, at SKAT har været berettiget til skønsmæssigt at forhøje indkomst.

Østre Landsrets dom af 29. august 2023 i sagen BS-52532/2019-OLR.

Modtaget den 21. september 2023.


BS-46528/2023-HJR
Civil anke

Region Midtjylland
v/advokat Jacob Pinborg
mod
Copydan Verdens TV

Om retransmission og øvrig brug af danske public service-tv-kanaler på hospitaler udgør overføring til almenheden og dermed er ophavsretligt beskyttet.

Vestre Landsrets dom af 1. september 2023 i sagen BS-4136/2021-VLR.

Modtaget den 19. september 2023.

 

BS-46179/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af renter og udbytter fra selskab med hjemsted i Panama.

Vestre Landsrets dom af 4. september 2023 i sagen BS-17953/2022-VLR.

Modtaget den 19. september 2023.


92/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om offentliggørelse af billede af offer for terrorangreb.

Vestre Landsrets dom af 13. marts 2023 i sagen S-2435-22.


BS-46057/2023-HJR
Civil anke (anmodning)

Ønskebørn A/S
v/advokat Erik Bertelsen
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Om beviser sikret under kontrolbesøg kan anvendes til andet end det konkrete kontrolbesøgs genstand og formål.

Sø- og Handelsrettens dom af 4. september 2023 i sagen BS-25183/2022-SHR.

Modtaget den 18. september 2023.


BS-45599/2023-HJR
Civil anke

HK Danmark
som mandatar for
A
v/advokat Anton Gramstrup Larsen
mod
Mona Lisa Cosmetic Supply ApS

Om beregning af godtgørelse for afskedigelse af medarbejder i fleksjob.

Vestre Landsrets dom af 23. marts 2023 i sagen BS-15264/2021-VLR.

Modtaget den 15. september 2023.


89/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling i sag om psykisk vold over for børn og voksen i familierelation.

Vestre Landsrets dom af 25. april 2023 i sagen S-0937-22.

Modtaget den 13. september 2023.


88/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter dom for bl.a. narkotikakriminalitet.

Vestre Landsrets dom af 21.april 2023 i sagen S-2557-22.

Modtaget den 11. september 2023.


59 - 86/2023

Straffeanker

Anklagemyndigheden
mod
T 1 – 27

Om russiske sømænds arbejde uden arbejdstilladelse på russiske slæbebåde ved Femern-forbindelsen.

Østre Landsrets domme af 28. april 2023 i sagerne S-2011-21 m.fl.

Modtaget den 6. september 2023.


BS-35722/2023-HJR

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Realdania

Om genoptagelse af skatteansættelser.

Østre Landsrets dom af 27. juni 2023 i sagen BS-46125/2021-OLR.

Modtaget den 25. juli 2023.


50/2023
Civil anke

Føroya Reiðarafelag
v/advokat Petur Even Djurhuus
mod
Føroya landsstýri Fiskimálaráðið

Om lovbestemte, særlige betingelser om fiskeri i Barentshavet er i strid med EMRK.

Østre Landsrets dom af 13. september 2022 i sagen B-46-21.

Modtaget den 18. juli 2023.

 

BS-35773/2023-HJR
Civil anke

Fjernvarme Fyn Produktion A/S
v/advokat Christian Bachmann
mod
Skatteministeriet

Om godtgørelse for betalt kulafgift ved spædevandsproduktion.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2023 i sagen BS-12315/2021-OLR.

Modtaget den 19. juli 2023.

 

BS-34778/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Rasmus Nilsson Børresen
mod
Alm. Brand Forsikring A/S

Om forsikringsselskabs regres mod forsikringstager.

Østre Landsrets dom af 22. december 2022 i sagen BS-40530/2021-OLR

Modtaget den 17. juli 2023.

 

BS-34380, 34299 og 34405/2023-HJR
Civil anke

Scanmills A/S under konkurs
v/advokat Jef Nymand Hounsgaard
mod
Skatteministeriet

Om ændring af skatteansættelse ved handel mellem forbundne selskaber (transfer pricing).

Østre Landsrets dom af 9. juni 2023 i sagen BS-21980/2019-OLR

Modtaget den 12. juli 2023.


BS-31168/2023-HJR
Civil anke

Hillerød Kommune
v/advokat Thomas Birch
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om domstolsprøvelse af afgørelse om erhvervsevnetab i en arbejdsskade er udelukket på grund af passivitet.

Østre Landsrets dom af 22. september 2022 i sagen BS-26272/2021-OLR.

Modtaget den 28. juni 2023.


BS-30300/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Michael Møller Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om ophør af skattepligt efter 10 års ophold i udlandet.

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2023 i sagen BS-25576/2021-OLR.

Modtaget den 22. juni 2023.


BS-30127/2023-HJR
Civil anke

Codan Forsikring A/S
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om godtgørelse for moms ved salg af forsikringer

Østre Landsrets dom af 26. maj 2023 i sagen BS-28115/2021-OLR.

Modtaget den 22. juni 2023.


BS-29747/2023-HJR

Civil anke

Nymølle Stenindustrier A/S
v/advokat Håkun Djurhuus
mod
Faxe Kommune

Om kommunes afslag på midlertidig grundvandssænkning ved råstofudvinding er ugyldig

Østre Landsrets dom af 14. oktober 2022 i sagen BS-30324/2021-OLR.

Modtaget den 19. juni 2023.


BS-27081/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Holberg
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af ulovlige anpartshaverlån.

Østre Landsrets dom af 22. maj 2023 i sagen BS-44216/2021-OLR.

Modtaget den 19. juni 2023.

41/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om trusler og stalking mod tidligere samlever.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2022 i sagen S-2258-22.

Modtaget den 16. juni 2023.


BS-28678/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Gert Møller Lund
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om afgørelse om nedsættelse af støtten efter reglerne for støtte for efterafgrøder er ugyldig.

Vestre Landsrets dom af 17. maj i sagen BS-49940/2021-VLR.

Modtaget den 14. juni 2023.


BS-27443/2023-HJR
Civil anke

Fagbevægelsens Hovedorganisation
som mandatar for
Dansk Sygeplejeråd
som mandatar for
A
v/advokat Rune Asmussen
mod
AjourCare ApS

Om tillidsrepræsentants status ved virksomhedsoverdragelse når erhverver har frasagt overenskomsten.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2023 i sagen BS-32531/2021-OLR.

Modtaget den 7. juni 2023.


34/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af voldtægtsdømt cambodiansk statsborger.

Østre Landsrets dom af 16. december 2022 i sagen S-779-22.

Modtaget den 30. maj 2023.

BS-25027/2023-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Qwist
mod
Andelsboligforeningen Tagensgård I og II

Om ansvar for bestyrelses og administrator for manglende rådgivning om andelsværdi og om der er indgået bindende aftale om overdragelse.

Østre Landsrets dom af 9. november 2023 i sagen BS-41550/2021-OLR.

Modtaget den 23. maj 2023.

BS-24726/2023-HJR
Civil anke

Holberg Fenger Invest A/S
v/Advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteministeriet

Om genoptagelse af skatteansættelse ved begrænset rentefradrag.

Østre Landsrets dom af 21. april 2023 i sagen BS-35856/2021-OLR.

Modtaget den 19. maj 2023.

33/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af arbejdsgivers arbejdsvogn ved medarbejders spirituskørsel uden for arbejdstid.

Vestre Landsrets kendelse af 29. august 2022 i sagen S-0853-22.

Modtaget den 17. maj 2023.


BS-22779/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Peter Breum
mod
Unika Danmark A/S

Om ændring af ansættelsesvilkår om løn under barsel er i strid med ligebehandlingsloven og om krav på godtgørelse.

Vestre Landsrets dom af 9. september 2022 i sagen BS-41517/2021-VLR.

Modtaget den 9. maj 2023.

31/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning i sag om seksuel krænkelse af et barn.

Østre Landsrets dom af 29. august 2022 i sagen S-3070-21.

Modtaget den 4. maj 2023.


BS-20925/2023-HJR

Civil anke

A
v/advokat Marie Steen Mikkelsen
mod
Jyske Bank A/S

Om kautionists retsstilling ved forlængelse af kreditforhold.

Vestre Landsrets dom af 8. juni 2023 i sagen BS-27355/2021-VLR.

Modtaget den 27. april 2023.


29/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af afghansk statsborger efter dom for gentagne tilfælde af våbenkriminalitet.

Østre Landsrets dom af 4. august 2022 i sagen S-1000-22.

Modtaget den 25. april 2023.


28/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af statsløs palæstinenser efter dom for drab.

Østre Landsrets dom af 24. august 2022 i sagen S-48-22.

Modtaget den 24. april 2023.


BS-19139/2023-HJR

Civil anke

A, B og Boet efter C
v/advokat Thomas Frøbert
mod
Skatteministeriet

Om fordringer opstået ved delafståelse af virksomhed indgår i parternes virksomhedsordninger.

Østre Landsrets dom af 17. marts 2023 i sagen BS-38385/2019-OLR.

Modtaget den 18. april 2023.


27/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling for indbrudstyveri.

Vestre Landsrets dom af 23. august 2023 i sagen S-0645-22.

Modtaget den 17. april 2023.

BS-18913/2023-HJR
Civil anke

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
v/advokat Inge Houe
mod
A

Om forskud på erstatning for tab af erhvervsevne når skadelidte modtager ledighedsydelse.

Østre Landsrets dom af 24. juni 2022 i sagen BS-19754/2021-OLR.

Modtaget den 14. april 2023.


BS-18652/2023-HJR

Civil anke

Randers Kommune
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Kommuneqarfik Sermersooq

Om kommunes forpligtelse til at betale for borgers institutionsophold i Danmark er bortfaldet efter ny domfældelse.

Vestre Landsrets dom af 24. marts 2023 i sagen BS-45495/2021-VLR.

Modtaget den 12. april 2023.


BS-18339/2023-HJR
Civil anke

Dansk Erhverv
som mandatar for
Azets Insight A/S
v/advokat Thomas Meyer Stage
mod
A

Om afskedigelse med forkortet varsel er sket i umiddelbar forlængelse af 120 sygedage.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2022 I sagen BS-6403/2020-OLR.

Modtaget den 11. april 2023.


BS-18386/2023-HJR

Civil anke

Lolland Kommune
v/advokat Sissel Egede-Pedersen
mod
Kommuneqarfik Sermersooq

Om kommunes forpligtelse til at betale for borgers institutionsophold i Danmark er bortfaldet efter ny domfældelse.

Vestre Landsrets dom af 24. marts 2023 i sagen BS-45495/2021-VLR.

Modtaget den 11. april 2023.

BS-18176/2023-HJR
Civil anke

Forsikringsselskabet Himmerland G/S
v/advokat Anne Mette Myrup Opstrup
mod
Aalborg Kommune

Om forrentning af kommunes regreskrav for udbetalte sygedagpenge.

Vestre Landsrets dom af 4. juli 2022 i sagen BS-43663/2021-VLR.

Modtaget den 5. april 2023.


22/2023

Civil anke

Copenhagen Airport,
Denmark Holding ApS
v/advokat Lasse Esbjerg Christensen og advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om indeholdelse af kildeskat ("beneficial owner")

Østre Landsrets dom af 27. februar 2013 i sagen B-243-13 m.fl.

Modtaget den 4 april 2023.

BS-16129/2023-HJR
Civil anke

Jernbanenævnet
v/advokat Sune Fuglholm
mod
DB Cargo Scandinavia A/S

Om påbud om nedregulering af kombiterminal-takster er gyldig.

Vestre Landsrets dom af 26. april 2023 i sagen BS-19090/2021-OLR.

Modtaget den 29. marts 2023.


BS-15612/2023-HJR
Civil anke

Dansk Boligforsikring A/S
v/advokat Michael Christian Havemann
mod
Tryg Forsikring A/S

Om ejerskifteforsikring er omfattet af reglerne om dobbeltforsikring.

Østre Landsrets dom af 17. marts 2023 i sagen BS-24997/2020-OLR.

Modtaget den 29. marts 2023.

18/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for ulovlig import og videresalg af hunde.

Vestre Landsrets dom af 1. september 2022 i sagen S-1409-21.

Modtaget den 20. marts 2023.


17/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for ulovlig import og videresalg af hunde.

Vestre Landsrets dom af 1. september 2022 i sagen S-1327-21.

Modtaget den 20. marts 2023.


15/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og opholdsforbud ved organiseret hashhandel på Christiania.

Østre Landsrets dom af 6. december 2022 i sagen S-3532-21.

Modtaget den 17. marts 2023.


13/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af EU-borger efter dom for fremsættelse af trusler mod sagsbehandler.

Vestre Landsrets dom af 12. oktober 2022 i sagen S-0735-22.

Modtaget den 13. marts 2023.


11/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Om udmåling af tillægsbøder i sag om økonomisk kriminalitet.

Østre Landsrets dom af 3. maj 2022 i sagen S-1958-20.

Modtaget den 27. februar 2023.


3/2023

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om flagning med det amerikanske nationalflag er strafbart.

Vestre Landsrets dom af 7. november 2022 i sagen S-2452-21.

Modtaget den 23. januar 2023.


BS-1971/2023-HJR
Civil anke

Civilstyrelsen
v/advokat Inge Houe
mod
A og B

Om regreskrav efter offererstatningsloven og love om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Vestre Landsrets dom af 8. april 2022 i sagen BS-25729/2021-VLR.

Modtaget den 16. januar 2023.


BS-499/2023-HJR

Civil anke

Foreningen for Bæredygtig Grundvandsbeskyttelse
som mandatar for Ander Peter Øvlisen m.fl.
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om landmænds retlige interesse i at få prøvet gyldigheden af regler i miljøbeskyttelsesbekendtgørelse.

Østre Landsrets dom af 2. december 2022 i sagen BS-15215/2020-OLR.

Modtaget den 4. januar 2023.


BS-53691/2022-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet

Om kursfastsættelse af latent skattebyrde ved overdragelse af landbrugsejendom.

Østre Landsrets dom af 1. december 2022 i sagen BS-53691/2022-HJR.

Modtaget den 22. december 2022.


BS-52793/2022-HJR

Civil anke

DCS ApS
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om staten skal tilbagebetale fejlagtigt opkrævet dansk moms indbetalt i konkursbo.

Vestre Landsrets dom af 21, november 2022 i sagen BS-22626/2021-VLR.

Modtaget den 19. december 2022.

101/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
Forsikrings Aktieselskabet Alka

Om straf for urigtig og vildledende markedsføring af bilforsikringer på TV og YouTube.

Østre Landsret dom af 1. juni 2022 i sagen S-908-21.

Modtaget den 14. december 2022.


BS-51368/2022-HJR

Civil anke

Region Hovedstaden
v/advokat Thomas Birch
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om et fald er en arbejdsulykke.

Østre Landsrets dom af 22. november 2022 i sagen BS-16335/2020-OLR.

Modtaget den 12. december 2022.

 

BS-51032/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om foranstaltning under ophold på psykiatrisk afdeling var lovlig og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 10. november 2022 i sagen BS-18582/2021-VLR.

Modtaget den 9. december 2022.

 

BS-50048/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anders Valentiner-Branth
mod
Danske Bank A/S

Om forkortelse af løbetiden og om forrentning af prisreguleret alderdomsforsikring

Østre Landsrets dom af 7. november 2022 i sagen BS-33331/2020-OLR.

Modtaget den 7. december 2022.


BS-50589/2022-HJR
Civil anke

Codan Forsikring A/S
v/advokat Kåre Højerup
mod
Ankestyrelsen

Om skade efter fald på arbejdsplads er en arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 22. november 2022 i sagen BS-639/2020-OLR.

Modtaget den 7. december 2022.


BS-48124/2022-HJR

Civil anke

A/v værge
v/advokat Eddie Omar Rosenberg
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Om donorbarn, født i Danmark af udenlandsk, herboende mor og undfanget ved dansk sæddonation, har dansk indfødsret.

Østre Landsrets dom af 4. november 2022 i sagen BS-18647/2021-OLR.

Modtaget den 24. november 2022.


BS-44692/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet

Om beskatning efter forskerskatteordningen.

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2022 i sagen BS-23633/2021-OLR.

Modtaget den 8. november 2022.


BS-44771/2022-HJR

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Tim Holmager
mod
A

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser.

Østre Landsrets dom af 11. oktober 2022 i sagen BS-40625/2021-OLR.

Modtaget den 8. november 2022.


BS-43706/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Karsen Høj
mod
B ApS

Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste indtil arbejdsskadeerstatning kan opgøres endeligt.

Vestre Landsrets dom af 20. oktober 2022 i sagen BS-9018/2021-VLR.

Modtaget den 6. november 2022.

 

93/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og udvisning i sag om organiseret handel med kokain.

Vestre Landsrets dom af 30. marts 2022 i sagen S-1207-21.

Modtaget den 2. november 2022.


BS-42681/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet

Om nedsat gaveafgift ved overdragelse af landbrugsejendom.

Østre Landsrets dom af 3. oktober 2022 i sagen BS-13562/2021-OL.

Modtaget den 1. november 2022.


BS-40807/2022-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Henrik Lyhne
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af faste ejendomme som grundlag for beregning af gaveafgift.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2022 i sagen BS-43618/2021-VLR.

Modtaget den 19. oktober 2022.


92/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om passager i skadevoldende køretøj må anses for at være flygtet fra færdselsuheld.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2022 i sagen S-1196-21.

Modtaget den 19. oktober 2022.


BS-39193/2022-HJR

Civil anke

L
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47837/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


BS-39191/2022-HJR
Civil anke

L1 og L2
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47834/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


BS-39189/2022-HJR
Civil anke

L
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47833/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


BS-39185/2022-HJR
Civil anke

L
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47832/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


BS-39182/2022-HJR
Civil anke

L
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47831/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


BS-39180/2022-HJR
Civil anke

L1 og L2
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse.

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47830/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.

BS-39167/2022-HJR
Civil anke

L1 og L2
v/advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
A [almennyttig boligselskab]

Om opsigelse af lejemål er ulovlig forskelsbehandling på grund at etnisk oprindelse..

Østre Landsret dom af 27. juni 2022 i sagen BS-47813/2020-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2022.


88/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltaltes deltagelse i hovedforhandling via videolink i sag med påstand om udvisning.

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2021 i sagen S-2508-21.

Modtaget den 13. oktober 2022.

BS-37447/2022-HJR
Civil anke

L m.fl.
v/advokat Jakob Brandgård Busse
mod
Tandlæge Christian Schmidts Stiftelse
og
Huslejenævnet

Om lejere har partsstatus i sag i Huslejenævnet om forhåndsgodkendelse af forbedringsarbejder i ejendommen.

Østre Landsrets dom af 16. september 2022 i sagen BS-106/2021-OLR.

Modtaget den 5. oktober 2022.


87/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter anbringelsesdom for forhold, der til dels blev begået som mindreårig.

Vestre Landsrets dom af 26. januar 2022 i sagen -1484-21.

Modtaget den 5. oktober 2022.


85/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om pligt til at overgive kørekort til politiet i forbindelse med kontrol.

Østre Landsrets dom af 8. juni 2022 i sagen S-1471-21.

Modtaget den 4. oktober 2022.


84/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om frakendelse af statsborgerskab og om betydningen heraf for strafbare forhold begået før frakendelsen.

Østre Landsrets dom af 8. juni 2022 i sagen S-128-22.

Modtaget den 3. oktober 2022.

BS-34551/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Asger Toft
mod
B

Om udført arbejde i andelslejlighed er vedligehold eller forbedring.

Østre Landsrets dom af 7. december 2021 i BS-20893/2021-OLR.

Modtaget den 15. september 2021.


BS-37131/2022-HJR

Civil anke
(anmodning)

Group Buy ApS
v/advokat Kristian Haagen Larsen
mod
Forbrugerombudsmanden

Om forbrugerkøb på hjemmesider er bindende, løbende abonnementsaftaler.

Sø- og Handelsrettens dom af 16. september 2022 i sagen BS-42553/2020-SHR.

Modtaget den 29. september 2022.


BS-37142/2022-HJR
Civil anke
(anmodning)

Buuks.dk ApS
v/advokat Kristian Haagen Larsen
mod
Forbrugerombudsmanden

Om forbrugerkøb på hjemmesider er bindende, løbende abonnementsaftaler.

Sø- og Handelsrettens dom at 16. september 2022 i sagen BS-42547/2020-SHR.

Modtaget den 29. september 2022.

BS-37160/2022-HJR
Civil anke
(anmodning)

Sayve ApS
v/advokat Kristian Haagen Larsen
mod
Forbrugerombudsmanden

Om forbrugerkøb på hjemmesider er bindende, løbende abonnementsaftaler.

Sø- og Handelsrettens dom at 16. september 2022 i sagen BS-42558/2020-SHR.

Modtaget den 29. september 2022.


BS-36419/2022-HJR

Civil anke

Advokataktieselskabet A
v/advokat Anders Brøndtved
mod
Syddjurs Kommune

Om forvaltningsmyndighed ved advokatbistand til borger er bundet af domstolenes praksis for størrelsen af kørselsgodtgørelse.

Vestre Landsrets dom af 23. marts 2022 i sagen BS-34174/2021-VLR.

Modtaget den 26. september 2022.


BS-35603/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Anni Nørgaard Clausen
mod
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

Om erstatningsansvar for bilpassagers skade pådraget ved udstigning fra bil.

Vestre Landsrets dom af 14. januar 2022 i sagen BS-20416/2021-VLR.

Modtaget den 22. september 2022.


BS-33624/2022-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Thomas Rygaard Rasmussen
mod
A/B Nyhavn 42 A & B
og
C

Om andelshavere er objektivt ansvarlige for vandskader i andelsboligforenings ejendom.

Østre Landsrets dom af 3. november 2021 i sagen BS-48818/2020-OLR.

Modtaget den 20. september 2022.


80/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kombinationsdom for forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri.

Østre Landsrets dom af 11. april 2022 i sagen S-21502-21.

Modtaget den 19. september 2022.


BS-32481/2022-HJR

Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Paw Bladt Fruerlund
mod
Assens Kommune

Om indgået forlig udelukker krav efter forskelsbehandlingsloven og om godtgørelse for afskedigelse.

Østre Landsrets dom af 12. januar 2022 i sagen BS-12117/2020-OLR.

Modtaget den 15. september 2022.


BS-34107/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
Monjasa A/S m.fl.

Om anvendelse af tonnageskatteloven ved transport af bunkerolie til skibe på havet (supplysejlads).

Vestre Landsrets dom af 15. august 2022 i sagerne BS-16055/2020-VLR m.fl.

Modtaget den 13. september 2022.


BS-33581/2022-HJR

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat David Auken
mod
A

Om hævninger på selskabers konti er maskeret udlodning.

Vestre Landsrets dom af 13. januar 2022 i sagen BS-47809/2019-VLR.

Modtaget den 8. september 2022.


BS-32191/2022-HJR
Civil anke
(anmodning)

HK Danmark
som mandatar for A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Adecco A/S

Om vikars ansættelsesretslige stilling ved flere forlængelser i samme vikariat.

Sø- og Handelsrettens dom af 16. august 2022 i sagen BS-13671/2021-SHR.

Modtaget den1. september 2022.

 

BS-32003/2022-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for
A
v/advokat Henrik Juel Halberg
mod
Banedanmark

Om betaling af erhvervsevnetabserstatning har bragt pligt til betaling af erstatning for tab arbejdsfortjeneste til ophør.

Østre Landsrets dom af 14. december 2021 i sagen BS-38478/2020-OLR.

Modtaget den 31. august 2022.


71/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om passager i skadevoldende køretøj må anses for at være flygtet fra færdselsuheld.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2022 i sagen S-1196-21.

Modtaget den 29. august 2022.


68/2022 Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf og førerretsfrakendelse ved kørsel i bil under påvirkning af manglende søvn.

Vestre Landsrets dom af 21. oktober 2021 i sagen S-0277-20.

Modtaget den 15. august 2022.


BS-20331/2022-HJR

Civil anke

Skatteforvaltningen
v/advokat Boris Frederiksen og advokat Steffen Sværke
mod
Bech-Bruun

Om rådgiveransvar for klients bedrageri over for skattemyndighederne.

Østre Landsrets dom af 28. april 2022 i sagen BS-26436/2020-OLR,

Modtaget den 10. august 2022.


66/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for overtrædelse af opholds- og meldepligt efter hjemrejseloven.

Vestre Landsrets dom af 7. december 2021 i sagen S-1562-21.

Modtaget den 9. august 2022.


65/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af britisk statsborger efter dom bl.a. for ulovlig våbenbesiddelse.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2022 i sagen S-3348-21.

Modtaget den 9. august 2022.

BS-27488/2022-HJR m.fl.
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
mod
A m.fl.

Om tilsidesættelse af pensionsvalg på grund af urigtige eller bristede forudsætninger.

Østre Landsrets dom af 5. juli 2022 i sagen BS-57519/2019-OLR m.fl.

Modtaget den 9. august 2022.

BS-28500/2022-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Bjarne Skøtt Jensen
mod
C og D

Om ejendomshævd i skel.

Østre Landsrets dom af 29. november 2021 i sagen BS-13523/2021-OLR.

Modtaget den 2. august 2022.


BS-27728/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs

Om fastholdelsesaftaler har status som massekrav i konkursbo, når konkursbo indtræder i ansættelsesaftaler.

Østre Landsrets dom af 8. november 2022 i sagen BS-41981/2020-OLR.

Modtaget den 2. august 2022


BS-27525/2022-HJR
Civil anke

B
v/advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs

Om fastholdelsesaftaler har status som massekrav i konkursbo, når konkursbo indtræder i ansættelsesaftaler.

Østre Landsrets dom af 8. november 2022 i sagen BS-41244/2020-OLR.

Modtaget den 2. august 2022.


BS-27519/2022-HJR
Civil anke

C
v/advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs

Om fastholdelsesaftaler har status som massekrav i konkursbo, når konkursbo indtræder i ansættelsesaftaler.

Østre Landsrets dom af 8. november 2022 i sagen BS-41265/2020-OLR.

Modtaget den 2. august 2022.


BS-27786/2022-HJR

Civil anke

Danske Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/advokat Christina Neugebauer
mod
E

Om skade på cyklist er forvoldt af ukendt motordrevet køretøj, og om garantifond derfor skal betale erstatning.

Østre Landsrets dom af 24. november 2022 i sagen BS-47397/2020-OLR.

Modtaget den 22. juli 2022.


BS-26315/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jakob Brandgård Busse
mod
Ejendomsselskabet HGTV 13 ApS

Om varsling af huslejeforhøjelse ved forbedringsarbejde.

Østre Landsrets dom af 15. januar 2021 i sagen BS-3992/2021-OLR.

Modtaget den 8. juli 2022.


BS-26142/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Jakob Brandgård Busse
mod
HTP98 ApS

Om varsling af huslejeforhøjelse ved forbedringsarbejde.

Østre Landsrets dom af 15. januar 2021 i sagen BS-3991/2021-OLR.

Modtaget den 8. juli 2022.


54/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet.

Vestre Landsrets dom af 18. maj 2022 i sagen S-0513-22.

Modtaget den 6. juli 2022.


52/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling for voldtægt og om udvisning.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2021 i sagen S-2365-21.

Modtaget den 29. juni 2022.


BS-24506/2022-HJR
Civil anke

Tom Jensen
ansvarshavende chefredaktør
Berlingske
v/advokat Martin Dahl Pedersen
mod
Billedhugger Edvard Eriksens Arvinger I/S v/ Alice K. Eriksen
v/advokat Frank Henrik Børresen

Om satirisk tegning er en krænkelse af ophavsret til værket Den lille Havfrue og om krænkelse af markedsføringsloven.

Østre Landsrets dom af 9. februar 2022 i sagen BS-47536/2020-OLR.

Modtaget den 28. juni 2022.


51/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om bødestørrelsen ved overtrædelse af taxilovgivningen.

Østre Landsrets dom af 3. december 2021 i sagen S-1089-21.

Modtaget den 28. juni 2022.


BS-23360/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Bjørn Elmquist
mod
Udlændinge- og integrationsministeriet

Om prøvelse af administrativ fratagelse af statsborgerskab.

Østre Landsrets dom af 24. maj 2022 i sagen BS-23360/2022-HJR.

Modtaget den 24. juni 2022.


BS-22826/2022-HJR

Civil anke

HHU ApS under konkurs
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om datterselskabs pligt til at indeholde kildeskat af rentetilskrivning på lån til moderselskab  (”beneficial owner”).

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2022 i sagen BS-12/2012-VLR.

Modtaget den 16. juni 2022.


BS-22684/2022-HJR
Civil anke

BEI ApS
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om datterselskabs pligt til at indeholde kildeskat af rentetilskrivning på lån til moderselskab  (”beneficial owner”).

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2022 i sagen BS-30/2012-VLR.

Modtaget den 16. juni 2022.


BS-22558/2022-HJR
Civil anke

Alfa Laval Aalborg Holding A/S
v/advokat Hans Severin Hansen
mod
Skatteministeriet

Om datterselskabs pligt til at indeholde kildeskat af rentetilskrivning på lån til moderselskab (”beneficial owner”).

Vestre Landsrets dom af 19. maj 2022 i sagen BS-30/2012-VLR.

Modtaget den 16. juni 2022.


BS-22150/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Martin Bekker Henrichsen
mod
Skatteministeriet

Om lempet beskatning af vederlag efter ligningsloven eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomst.

Østre Landsrets dom af 30. maj 2022 i sagen BS-22150/2022-HJR.

Modtaget den 15. juni 2022.

BS-21956/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christopher Trier Hermann
mod
Skatteministeriet

Om beskatning hos eneaktionær af lån ydet af selskab til eneaktionærens samlever.

Østre Landsrets dom af 13. maj 2022 i sagen BS-2203/2021-OLR.

Modtaget den 14. juni 2022.

BS-21429/2022-HJR
Civil anke

Hermann Krügers Eftf. A/S
v/Advokat Thomas Ryhl
mod
Sikkerhedsstyrelsen

Om forbud mod markedsføring af tobaksprodukter med ordet ”Frosted”

Østre Landsrets dom af 6. maj 2022 i sagen BS-46543/2020-OLR.

Modtaget den 10. juni 2022.


BS-21863/2022-HJR
Civil anke

Copydan KulturPlus
v/advokat Peter Fauerholdt Thommesen
mod
Kulturministeriet

Om blankmedieordning var i strid med EU-retten og om erstatning for mistet vederlag.

Østre Landsrets dom af 19. maj 2022 i sagen BS-25897/2019-OLR.

Modtaget den 10. juni 2022.

 

BS-21201/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
Krone Fleet Danmark A/S

Om regres ved erstatning for skade ved færdselsuheld i udlandet med udenlandsk forsikret trucker og ikke forsikret dansk anhænger.

Østre Landsrets dom af 6. maj 2022 i sagen BS-3242/2019-OLR.

Modtaget den 9. juni 2022.


BS-21188/2022-HJR

Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
Krone Fleet Danmark A/S

Om regres ved erstatning for skade ved færdselsuheld i udlandet med udenlandsk forsikret trucker og ikke forsikret dansk anhænger.

Østre Landsrets dom af 6. maj 2022 i sagen BS-3246/2019-OLR.

Modtaget den 9. juni 2022.


48/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T 1, T2, T3 og T 4

Om strafudmåling ved forsøg på besiddelse af stor mængde skydevåben og om agentvirksomhed.

Vestre Landsrets dom af 16. december 2021 i sagen S-2683-20.

Modtaget den 8. juni 2022.


45/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder.

Vestre Landsrets dom af 27. januar 2022 i sagen S-2152-21.

Modtaget den 3. juni 2022.


BS-20461/2022-HJR
Civil anke

WHR Entreprise A/S under konkurs
v/advokat Michael Serring
mod
Chisa A/S

Om omstødelse af betaling fra koncernforbundet selskab.

Østre Landsrets dom af 24. november 2021 i sagen BS-50219/2020-OLR.

Modtaget den 2. juni 2022.

 

47/2022
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
Heavy Transport Holding Denmark ApS

Om beskatning af udbytte betalt fra danske selskab til udenlandsk moderselskab (beneficial owner).

Østre Landsrets dom af 31. marts 2022 i sagen B721-13.

Modtaget den 1. juni 2022.


42/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om karakteren af et hjemmerøveri samt strafudmåling.

Østre Landsrets dom af 21. januar 2022 i sagen S-1650-21.

Modtaget den 24. maj 2022.

 

BS-19349/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Bent Ramskov Laursen
mod
Skatteministeriet

Om mellemregningskonto er omfattet af virksomhedsordning.

Østre Landsrets dom af 22. april 2022 i sagen BS-16014/2020-OLR.

Modtaget den 20. maj 2022.

 

37/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af tyrkisk statsborger i forbindelse med dom for ulovlig våbenbesiddelse.

Østre Landsrets dom af 7. juli 2021 i sagen S-1389-21.

Modtaget den 11. maj 2022.


BS-17439/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er vederlagsnæring i skattemæssig forstand.

Østre Landsrets dom af 8. april 2022 i sagen BS-43167/2020-OLR.

Modtaget den 5. maj 2022.

BS-17078/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Lund Agerbæk
mod
B

Om regulering af forpagtningsaftale om restaurationsvirksomhed.

Vestre Landsrets dom af 1. juni 2021 i sagen BS-38671/2020-VLR.

Modtaget den 4. maj 2022.


BS-16684/2022-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Sverri Dahl
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om gyldigheden af forbud mod anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme og marker i område med drikkevandsboring.

Østre Landsrets dom af 1. april 2022 i sagen BS-35231/2018-OLR.


BS-16807/2022-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Christian Dahlager
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet

Om fratagelse af dansk statsborgerskab ved handlemåde, der er til alvorlig skade for Danmarks vitale interesser.

Østre Landsrets dom af 11. april 2022 i sagen BS-14103/2020-OLR.

Modtaget den 3. maj 2022.


BS-16812/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
TotalEnergies EP Danmark A/S

Om transferpricingkorrektion ved samhandel med udenlandske driftssteder.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2022 i sagen BS-41577/2018-OLR.

Modtaget den 2. maj 2022.


34/2022
Civil anke

Heavy Transport Holding Denmark ApS
v/advokaterne Søren Lehmann Nielsen og Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af udbytte fra dansk selskab til moderselskab i Luxembourg (”beneficial owner”)

Østre Landsrets dom af 31. marts 2022 i sagen B-721-13.

Modtaget den 29. april 2022.

BS-15265/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
A.P. Møller - Mærsk A/S

Om transfer pricingkorrektion ved samhandel med udenlandske driftssteder.

Østre Landsrets dom af 28. marts 2022 i sagen BS-16838/2018-KBH.

Modtaget den 27. april 2022.


33/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning ved straffrihed.

Østre Landsrets dom af 2. september 2021 i sagen S-224-21.

Modtaget den 26. april 2022.


BS-15047/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Tyge Trier
mod
B

Om størrelsen af tortgodtgørelser for æreskrænkelse.

Østre Landsrets dom af 2. september 2021 i sagen S-1858-20.

Modtaget den 22. april 2022.


BS-14654/2022-HJR

Civil anke

TryghedsGruppen smba
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om bonusudbetalinger til medlemmer, der er fysiske personer, skal beskattes som aktieudbytte.

Østre Landsrets dom af 18. marts 2022 i sagen BS-30898/2020-OLR.

Modtaget den 20. april 2022.


BS-14077/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Region Hovedstaden

Om sag om erstatning efter administrativ frihedsberøvelse skal behandles efter reglerne om administrativ frihedsberøvelse eller som almindelig civil sag.

Østre Landsrets dom af 15. februar 2022 i sagen BS-31986/2021-OLR.

Modtaget den 12. april 2022.


BS-13536/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Camilla Ernst
mod
Udlændingenævnet

Om afslag på opholdstilladelse til forælder til indvandrer.

Vestre Landsrets dom af 8. juli 2021 i sagen BS-44368/2020-VLR.

Modtaget den 6. april 2022.


BS-12284/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jan Schøtt-Petersen
mod
Ejerlejlighedsforeningen Sankt Thomas matr. nr. 51 af Frederiksberg mv.

Om byggeansøgning og ret til inddragelse af loftsetage i ejerlejlighed.

Østre Landsrets dom af 8. juni 2021 i sagen BS-48070/2019-OLR.

Modtaget den 29. marts 2022.


39/2022
Civil anke

A
v/advokat Jakob B. Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S

Om korrektion af afregningspris for valutahandel.

Østre Landsrets dom af 17. juni 2022 i sagen B-2062-17.

Modtaget den 25. marts 2022.


38/2022
Civil anke

A
v/advokat Jakob B. Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S

Om korrektion af afregningspris for valutahandler.

Østre Landsrets dom af 17. juni 2022 i sagen B-2061-17.

Modtaget den 25. marts 2022.


24/2022
Civil anke

A
v/advokat Jakob B. Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S

Om korrektion af afregningspris for valutahandler

Østre Landsrets dom af 17. juni 2021 i sag B-2060-17.

Modtaget den 25. marts 2022.


BS-9825/2022-HJR

Civil anke

M
v/advokat Mikkel Holm Nielsen
mod
F

Om fælles forældremyndighed.

Østre Landsrets dom af 9. juni 2021 i sagen BS-17816/2021-OLR.

Modtaget den 11. marts 2022.

BS-8964/2022-HJR
Civil anke

C
v/advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet

Om tidspunktet for  beskatning af skattepligtig kursgevinst realiseret i egenskab af kommanditister.

Østre Landsrets dom af 3. november 2021 i sagen BS-199/2021-OLR.

Modtaget den 11. marts 2022.


BS-8957/2022-HJR

Civil anke

B
v/advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet

Om tidspunktet for  beskatning af skattepligtig kursgevinst realiseret i egenskab af kommanditister.

Østre Landsrets dom af 3. november 2021 i sagen BS-194/2021-OLR.

Modtaget den 11. marts 2022.


BS-8954/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet

Om tidspunktet for  beskatning af skattepligtig kursgevinst realiseret i egenskab af kommanditister.

Østre Landsrets dom af 3. november 2021 i sagen BS-200/2021-OLR.

Modtaget den 11. marts 2022.

17/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om besiddelse af papir med Loyal to Familia-kendetegn på et tidspunkt, hvor foreningen administrativt og foreløbigt var forbudt.

Østre Landsrets dom af 24. juni 2021 i sagen S-3382-19.

Modtaget den 8. marts 2022.

 

18/2022
Civil anke

Lady & Kid A/S,
Direct Nyt ApS,
Harald Nyborg A/S og
KID-Holding A/S
v/Advokat Henrik Peytz
mod
Kongeriget Danmark ved Skatteministeriet

Om erstatning for udgifter forbundet med tilbagesøgningskrav for betalt Ambi.

Østre Landsrets dom af 26. januar 2022 i sagen B-186-16.

Modtaget den 8. marts 2022.

 

BS-8270/2022-HJR
Civil anke

A
v/advokat Thomas Ryhl
mod
Udlændingenævnet

Om ret til permanent opholdstilladelse.

Østre Landsrets dom af 2. februar 2022 i sagen BS-14595/2020-OLR.

Modtaget den 8. marts 2022.

 

BS-6570/2022-HJR
Civil anke

L
v/advokat Jacob Jansson Christensen
mod
P/S Høeghsmindes Parkbebyggelse

Om boligrettens kompetence til at behandling sag om økonomisk opgør efter fraflytning af lejemål.

Østre Landsrets dom i sagen BS-45636/2019-OLR.

Modtaget den 21. februar 2022.


BS-5643/2022-HJR
Civil anke

Tromborg ApS
v/advokat Peter Schrandieck
mod
MW Production ApS

Om ejerskab til virksomhed.

Østre Landsrets dom af 6. september 2021 i sagen BS-33179/2020-OLR.

Modtaget den 15. februar 2021.


BS-4241/2022-HJR
Civil anke
A
v/advokat Bjørn Elling
mod
A/S Boligbeton

Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter afgørelse om erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 28. januar 2022 i sagen BS-35938/2020-OLR.

Modtaget den 11. februar 2022.


11/2022

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fastsættelse af fælles- og tillægsstraf med en kombinationsdom ved domfældelse for trussel om vold mod fængselsbetjent.

Østre Landsrets dom af 24. juni 2021 i sagen S-2244-20.

Modtaget den 18. februar 2022.


BS-3814/2022-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jakob Tingskov Sørensen
mod
Skatteministeriet

Om genoptagelse af ejendomsvurdering.

Østre Landsrets dom af 18. januar 2022 i sagen BS-7332/2020-OLR.

Modtaget den 1. februar 2022.

7/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forældelse af transportselskabs ansvar for overtrædelse af dyreværnsloven på grund af standsning af strafforfølgning.

Vestre Landsrets dom af 20. september 2021 i sagen S-2124-20.

Modtaget den 21. januar 2022.


BS-1915/2022-HJR
Civil anke

Garantiordningen for Skadeforsikring
v/advokat Claus Juel Hansen
mod
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber

Om dækning af erstatningskrav fra skadelidte arbejdstagere i Norge.

Østre Landsrets dom af 22. december 2021 i sagen BS-5117/2020-OLR.

Modtaget den 19. januar 2022.


3/2022
Civil anke

TAKS
v/advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A

Om udpantningsret på Færøerne for dansk skattekrav.

Østre Landsrets dom af 2. september 2021 i sagen B-775-20.

Modtaget den 7. januar 2022.


BS-49483/2021-HJR m.fl.
Civil anke

Stevns Kommune
v/advokat Kurt Bardeleben
mod
A, B og C

Om der er vundet hævd over et kommunalt areal.

Østre Landsrets dom i sagen BS-27324/2020-OLR m.fl.

Modtaget den 3. januar 2022.


1/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for voldtægt.

Vestre Landsrets dom af 22. september 2022 i sagen S-1173-21.

Modtaget den 4. januar 2022.


117/2021

Civil anke

NTC Parent S.a.r.l.
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om indeholdelse af kildeskat af renter betalt til udenlandsk moderselskab (”beneficial owner”).

Østre Landsrets dom af 25. november 2021 i sagen B-171-13.

Modtaget den 23. december 2021.


116/2021

Civil anke

Takeda A/S under frivillig likvidation
v/advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet

Om indeholdelse af kildeskat af renter betalt til udenlandsk moderselskab (”beneficial owner”).

Østre Landsrets dom af 25. november 2021 i sagen B-2942-12.

Modtaget den 23. december 2021.


BS-48030/2021-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om genoptagelse af skatteansættelse på baggrund af en afgørelse fra EU-Domstolen.

Østre Landsrets dom af 3. december 2021 i sagen BS-34257/2020-OLR.

Modtaget den 20. december 2021.


114/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse for svindel med Covid-19-hjælpepakker.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2021 i sagen S-3376-21.

Modtaget den 20. december 2021.


113/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse for svindel med Covid-19-hjælpepakker.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2021 i sagen S-589-21.

Modtaget den 20. december 2021.


BS-48391/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Uffe Baller
mod
Banedanmark

Om krav på fremrykning af ekspropriation.

Vestre Landsrets dom af 26. november 2021 i sagen BS-39955/2020-VLR.

Modtaget den 17. december 2021.


BS-48271/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om anmeldelse af krav om erstatning var rettidigt.
Vestre Landsrets dom af 23. marts 2021 i sagen BS-28598/2019-VLR.
Modtaget den 16. december 2021.


BS-45293/2021-HJR
Civil Anke

Dansk Erhverv som mandatar for
Tandlægerne Dentist.dk Tønder I/S
v/advokat Peter Steentoft
mod
Kristelig Fagforening som mandater for
A

Om opgørelse af lønkrav i forbindelse med hjemsendelse som følge af Covid-19.

Vestre Landsrets dom af 28. oktober 2021 i sagen BS-50187/2020-VLR.

Modtaget den 29. november 2021.


BS-44692/2021-HJR
Civil anke

Nyborg Kommune
v/advokat Michael Clemmensen
mod
Christian Gregers Juel

Om størrelsen af erstatningen for ekspropriation.

Østre Landsrets dom af 23. april 2021 i sagen BS-6402/2019-OLR.

Modtaget den 24. november 2021.


BS-44644/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Mads Balsby Wilkens
mod
Skatteministeriet

Om placering af midler på hovedaktionærs konto er maskeret udlodning.

Vestre Landsrets dom i sagen BS-40313/2020-VLR.

Modtaget den 23. november 2021.


BS-41984/2021-HJR

Civil anke

A, B og C
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning kursgevinst for kommanditister ved gældseftergivelse i kommanditselskab.

Østre Landsrets dom af 8. oktober 2021 i sagen BS-22622/2020-OLR.

Modtaget den 4. november 2021.


94/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af oplysninger til journalist var brud på tavshedspligt eller berettiget varetagelse af åbenbar almeninteresse eller af eget eller andres tarv.

Østre Landsrets dom af 25. marts 2021 i sagen S-1695-20.

Modtaget den 18. oktober 2021.


BS-39520/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet

Om skattemæssig succession ved overdragelse af kapitalandele.

Vestre Landsrets dom af 11. oktober 2021 i sagen BS-39520/2021-HJR.

Modtaget den 18. oktober 2021.


BS-37342/2021-HJR

Civil anke

Boskalis Offshore Subsea (Europe) B.V.
v/advokat Nicolai B. Sørensen
mod
Skatteministeriet

Om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og om der var tale om ansættelsesforhold eller tjenesteydelser fra selvstændige.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2021 i sagen BS-35431/2019-OLR.

Modtaget den 5. oktober 2021.


BS-36013/2021-HJR

Civil anke

A/S Vestfrost
v/advokat Henrik Thal Jantzen
mod
Zurich Danmark, Filial af Zurich Insurance Plc, Irland

Om forsikringsdækning, herunder dækning af udgifter afholdt til skadeskontrol.

Østre Landsrets dom af 27. januar 2021 i sagen BS-3714/2020-OLR.

Modtaget den 24. september 2021.


BS-34267/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

Selek Danmark ApS
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Panzerglass A/S

Om ”panserglas” og ”panzer glass” er beskyttede forretningskendetegn.

Sø- og Handelsrettens dom af 31. august 2021 i sagen BS-26278/2020.

Modtaget den 20. september 2021.


BS-34264/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

TechAmmo ApS
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Panzerglass A/S

Om ”panserglas” og ”panzer glass” er beskyttede forretningskendetegn.

Sø- og Handelsrettens dom af 30. august 2021 i sagen BS-9582/2017-SHR.

Modtaget den 20. september 2021.


BS-32987/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Janus Fürst
mod
B

Om erstatning for mangler ved andelsbolig.

Vestre Landsrets dom af 8. februar 2021 i sagen BS-53307/2019-VLR.

Modtaget den 3. september 2021.


BS-32586/2021-HJR

Civil anke (anmodning)

HK Danmark
som mandatar for
A og B
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Adecco A/S

Om vikarer ansat gennem vikarbureau opnår funktionærstatus.

Sø- og Handelsrettens dom af 18. august 2021 i sagen BS-3222/2021-SHR.

Modtaget den 3. september 2021.


84/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opslag på Facebook udgjorde en overtrædelse af tilhold.

Vestre Landsrets dom af 16. december 2020 i sagen S-01583-20.

Modtaget den 31. august 2021.


BS-32180/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen
mod
Skatteministeriet

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Vestre Landsrets dom af 18. august 2021 i sagen BS-19699/2020-VLR.

Modtaget den 30. august 2021.


BS-32135/2021-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Camilla Ernst
mod
B og C

Om indsigelse mod opsigelse af lejemål kan afgives digitalt og opfylde lejelovens krav om indsigelse.

Østre Landsrets dom af 14. juni 2021 i sagen BS-23834/2020-OLR.

Modtaget den 30. august 2021.


BS-31220/2021-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
Techcollege S/I

Om der er sket forskelsbehandling på grund af tro ved arbejdsgivers pålæg om at arbejde lørdag.

Vestre Landsrets dom af 23. juli 2021 i sagen BS-54115/2019-VLR.

Modtaget den 23. august 2021.


BS-28185/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Tage Siboni
mod
Region Hovedstaden

Om lovligheden af tvangstilbageholdelse under psykiatrien.

Østre Landsrets dom af 22. marts 2021 i sagen BS-10901/2020-OLR.

Modtaget den 23. august 2021.


BS-30246/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om eneaktionær skal beskattes af løbende hævninger på mellemregningskonto og om eventuelt etablering af lån.

Vestre Landsrets dom af 26. juli 2021 i sagen BS-50151/2019-VLR.

Modtaget den 13. august 2021.


BS-29456/2021-HJR
Civil anke

F ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8644/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29453/2021-HJR
Civil anke

E ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8641/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29450/2021-HJR
Civil anke

D
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8639/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29446/2021-HJR
Civil anke

C ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8638/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29444/2021-HJR
Civil anke

B ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS- 8636/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-29441/2021-HJR
Civil anke

A ved værge
v/advokat Karsten Høj
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2021 i sagen BS-8637/2020-VLR.

Modtaget den 9. august 2021.

 

BS-27896/2021-HJR
Civil anke

Enemærke & Petersen A/S
v/advokat Torben Steffensen
mod
Selskabet af 30. august 2002 A/S

Om erstatningsansvar for anvendelse af MgO-spærreplader til byggeri.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-14245/2019-OLR.

Modtaget den 6. august 2021.

 

79/2021
Civil anke

NetApp Denmark ApS
v/advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet

Om forrentningstidspunktet for ikke betalt udbytteskat (”beneficial owner”).

Østre Landsrets dom af 2. juli 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 5. august 2021.

 

BS-28860/2021-HJR
Civil anke

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje)
som mandatar for
Blæksprutten ApS
v/advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
Brønderslev Kommune

Om afregningspris for hjemmepleje omfattet af ordning om frit valg.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2021 i sagen BS-3786/2020-VLR.

Modtaget den 29. juli 2021.

 

BS-28670/2021-HJR
Civil anke

British American Tobacco Exports Limited
v/advokat Jakob Rosing
mod
HDI-Gerling Verzekering N.V.

Om erstatningsansvar for forsvundet gods under godstransport.

Østre Landsrets dom af 11. januar 2021 i sagen BS-57450/2019-OLR.

Modtaget den 28. juli 2021.

 

BS-28339/2021-HJR
Civil anke

Det Islamiske Trossamfund i Danmark
v/advokat Tyge Trier
mod
A

Om økonomisk opgør i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Østre Landsrets dom af 10. december 2020 i sagen BS-10378/2020-OLR.

Modtaget den 27. juli 2021.

 

BS-27456/2021-HJR
Civil anke

Gjensidige forsikring, Dansk filial af Gjensidige forsikring ASA, Norge
v/advokat Jesper Ravn
mod
Topdanmark Forsikring A/S

Om ansvar for ulykke indtrådt under brandslukning skal dækkes af erhvervsansvarsforsikring eller motoransvarsforsikring.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2021 i sagen BS-1626/2020-OLR.

Modtaget den 21. juli 2021.

 

BS-27829/2021-HJR
Civil anke

Kultur og Fritidsforvaltningen
v/advokat Erik Wendelboe Christiansen
mod
FOF København

Om betaling af dækningsafgift i lejeforhold.

Østre Landsrets dom af 11. december 2020 i sagen BS-27829/2021-HJR.

Modtaget den 21. juli 2021.

 

BS-27777/2021-HJR
Civil anke

Boet efter A
og
B, C, D, E og F
v/advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteministeriet

Om værdiansættelse af fast ejendom i dødsbo, der blev udlagt til arvinger og straks videresolgt.

Vestre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-4970/2020-VLR.

Modtaget den 19. juli 2021.


BS-27157/2021-HJR
Civil anke

COBO VII A Kommanditaktieselskab
v/advokat Anne Louise Husen
mod
A og B

Om vilkår i lejemål er mere byrdefulde end i andre lejemål i den pågældende ejendom.

Østre Landsrets dom af 22. oktober 2020 i sagen BS-43585/2019-OLR.

Modtaget den 14. juli 2021.


BS-26847/2021-HJR
Civil anke

Foreningen imod Ulovlig Logning
v/advokat Søren Narv Pedersen
mod
Justitsministeriet

Om bekendtgørelse om logning er ugyldig og skal bringes til ophør.

Østre Landsrets dom af 29. juni 2021 i sagen BS-36799/2018-OLR.

Modtaget den 15. juli 2021.

BS-26753/2021-HJR
Civil anke

Fagforeningen 2B – Bedst og Biligst
som mandatar for
A
v/advokat Ulrik Odgaard-Mogensen
mod
IFS Randers

Om fleksløntilskud skal indgå i beregning af godtgørelseskrav efter ligebehandlingsloven.

Vestre Landsrets dom af 15. juni 2021 i sagen BS-19416/2020-VLR.

Modtaget den 12. juli 2021.


BS-26377/2021-HJR
Civil anke

A, B, C, D og advokatfirmaet E
v/advokat Ole Spiermann
mod
Skatteministeriet

Om fortabelse af salær ved tilsidesættelse af god advokatskik.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-10276/2020-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.

BS-26376/2021-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/advokat Ole Spiermann
mod
Advokatnævnet

Om inhabilitet og tilsidesættelse af god advokatskik.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2021 i sagen BS-57859/2019-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.


BS-25448/2021-HJR
 
Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Kriminalforsorgen

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Vestre Landsrets dom af 2. december 2020 i sagen BS-49689/2019-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


73/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning af EU-borger efter dom for spirituskørsel.

Vestre Landsrets dom af 2. marts 2021 i sagen S-1438-20.

Modtaget den 7. juli 2021.


70/2021
Civil anke

TDC A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig af udbytte udloddet af dansk datterselskab (”beneficial owner”).

Østre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 1. juli 2021.


69/2021
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
NetApp Denmark ApS

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig af udbytte udloddet af dansk datterselskab (”beneficial owner”).

Østre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen B-1980-12.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25167/2021-HJR
Civil anke

Nordjyllands Trafikselskab
v/advokat Henning Biil
mod
Jørns Rutetrafik A/S

Om tildelingskriterie i udbud var i strid med princippet om ligebehandling i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2021 i sagen BS-45637/2020-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25262/2021-HJR
Civil anke

Kriminalforsorgen
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
A

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Vestre Landsrets dom af 2. december 2020 i sagen BS-49689/2019-VLR.

Modtaget den 1. juli 2021.


BS-25020/2021-HJR 
Civil anke

Sparekassen Vendsyssel
v/advokat Anders Ørgaard
mod
A under konkurs

Om omstødelse af betaling.

Vestre Landsrets dom af 22. december 2020 i sagen BS-21040/2019-VLR.

Modtaget den 30. juni 2021.


BS-22546/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Asaf Mohammad Fazal
mod
B

Om overdragelse af del af andelslejlighed er bindende.

Østre Landsrets dom af 27. oktober 2020 i sagen BS-39753/2019-OLR.

Modtaget den 29. juni 2021.


BS-23851/2021-HJR

Civil anke

Nordjysk Stillads Udlejning
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om forretning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Vestre Landsrets dom af 11. juni 2021 i sagen BS-14009/2019-VLR.

Modtaget den 23. juni 2021.


BS-18076/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Lotte Noer
mod
Hovedstadens Letbane I/S

Om gyldigheden af beslutning om midlertidig ekspropriation.

Østre Landsrets dom af 12. april 2021 i sagen BS-35322/2019-OLR.

Modtaget den 10. maj 2021.


BS-22176/2021-HJR

Civil anke

Bobby Rafn Holding ApS
og
Rafn & Søn ApS
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om transfer pricing.

Østre Landsrets dom af 12. maj 2021 i sagen BS-2081/2019-OLR.

Modtaget den 11. juni 2021.


BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om maskeret udlodning.

Østre Landsrets dom af 12. maj 2021 i sagen BS-22887/2018-OLR.

Modtaget den 11. juni 2021.


BS-21707/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Bjarne Dalsgaard Aarup
mod
Sædhøj Plantage ApS

Om der er indgået bindende aftale om køb af fast ejendom.

Vestre Landsrets dom af 7. juni 2021 i sagen BS-13101/2020-VLR.

Modtaget den 7. juni 2021.


64/2021
Civil anke

Kommune Kujalleq
v/advokat Søren Skjerbek
mod
IMAK som mandatar for A

Om afskedigelse af sygemeldt medarbejder på Grønland efter dennes flytning til Danmark var saglig.

Grønlands Landsrets dom af 5. oktober 2020 i sagen C008/20.

Modtaget den 1. juni 2021.


BS-20633/2021-HJR

Civil anke

Euro Steel Danmark A/S
og
Euro Steel 1988 ApS
v/advokat Jan Børjesson
mod
Skatteministeriet

Om fremførelse af underskud.

Vestre Landsrets dom af 3. maj 2021 i sagen BS-28661/2019-VLR.

Modtaget den 31. maj 2021.


BS-20222/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Calus Bonnez
mod
Region Sjælland

Om erstatning for ulovlig tvangsfiksering i psykiatrien.

Østre Landsrets dom af 6. oktober 2020 i sagen BS-42161/2019-OLR.

Modtaget den 27. maj 2021.

BS-20214/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om lovligheden af tvangsfiksering i psykiatrien og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 6. oktober 2020 i sagen BS-42615/2019-OLR.

Modtaget den 27. maj 2021.


BS-19083/2021-HJR

Civil anke

LokalBolig Odense ApS
v/advokat Jens Jacob Dühr
mod
A og B

Om ejendomsmæglers ret til formidlingshonorar.

Østre Landsrets dom af 20. oktober 2020 i sagen BS-9343/2020-OLR.

Modtaget den 26. maj 2021.


BS-19432/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Hanne Rahbæk
mod
B

Om erstatning og godtgørelse for voldtægt.

Østre Landsrets dom af 9. september 2020 i sagen S-1876-20.

Modtaget den 17. maj 2021.


BS-19080/2021-HJR
Civil anke

EDC Lüt Petersen ApS
v/advokat Jens Jacob Dühr
mod
A

Om mægler har krav på salær ved sælgers eget salg af fast ejendom efter formidlingsaftalens udløb.

Vestre Landsrets dom af 16. oktober 2020 i sagen BS-30359/2019-VLR.

Modtaget den 18. maj 2021.


54/2021

Civil anke

OW Bunker A/S under konkurs m. fl.
v/advokat Søren Halling-Overgaard, Birgitte Sølvkær Olesen og Thomas Bøgelund Norvold
mod
OW Lux S.á.r.l. m.fl.

Om afvisning af sag om tilbagebetaling af aktieudbytte på grund af retskraft af andre afgørelser i sagskompleks.

Østre Landsrets dom af 4. maj 2021 i sagen B-633-18.

Modtaget den 14. maj 2021.


BS-16873/2021-HJR

Civil anke

Jascha Richter
Mikkel Lentz
Kåre Wanscher
Søren Stig Madsen
v/advokat Peter Schønning
mod
EMI Music Publishing A/S

Om overdragelse af rettigheder til musik omfatter rettigheder til dramatiske opførelser af værkerne.

Østre Landsrets dom af 2. oktober 2020 i sagen BS-52032/2019-OLR

Modtaget den 3. maj 2021.


48/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf for drab relateret til bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 25. februar 2021 i sagen S-642-20.

Modtaget den 3. maj 2021.


BS-16178/2021-HJR

Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
GF Forsikring A/S
og
GF IT A/S

Om fællesregistrering af selskaber efter momsloven.

Østre Landsrets dom af 26. marts 2021 i sagen BS-24722/2019-OLR.

Modtaget den 29. april 2021


36/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og længden af indrejseforbud for narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 13. november 2020 i sagen s-195-20.

Modtaget den 13. april 2021.


BS-13272/2021-HJR

Civil anke

Stendal Ejendomme A/S
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet

Om entreprise eller arbejdsudleje.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2021 i sagen BS-22200/2019-OLR.

Modtaget den 8. april 2021.


BS-13273/2021-HJR

Civil anke

Stendal Koncern indkøb A/S
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet

Om entreprise eller arbejdsudleje.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2021 i sagen BS22201/2019-OLR.

Modtaget den 8. april 2021.


BS-12579/2021-HJR og BS-12583/2021-HJR

Civil anke

S/I Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring
v/advokat Inge Houe
mod
A og B

Om forrentning af for sent betalt erstatning efter arbejdsskadesikringsloven skal beregnes af bruttoerstatningsbeløbene eller af nettobeløbene efter indeholdelse af A-skat.

Vestre Landsrets dom af 1. marts 2021 i sagen BS-27388/2020-VLR.

Modtaget den 31. marts 2021.

34/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1

Om anvendelse af forvaring i sag om mishandling, frihedsberøvelse, voldtægt, grov vold, røveri mv.

Vestre Landsrets dom af 25. september 2020 i sagen S-0411-20.

Modtaget den 30. marts 2021.


BS-10171/2021-HJR

Civil anke

Trek Bicycle Corporation
v/advokat Johan Løje
mod
T. Hansen Gruppen A/S

Om krænkelse af varemærke og om erstatning.

Østre Landsrets dom af 29. oktober 2020 i sagen BS-11802/2019-OLR.

Modtaget den 19. marts 2021.


BS-10210/2021-HJR

Civil anke

Domea.dk s.n.b.a.
v/advokat Tom Kári Kristjánsson
mod
Skatteministeriet

Om ret til omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Østre Landsrets dom af 28. oktober 2020 i sagen BS-48187/2019-OLR.

Modtaget den 15. marts 2021.

26/2021
Civil anke

Nets Holding A/S
v/advokat Christian Alsøe
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af prispåbud.

Østre Landsrets dom af 17.februar 2921 i sagerne B-3693-13 og B-970-14.

Modtaget den 10. marts 2021.


25/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning for forsøg på indbrudstyveri.

Vestre Landsrets dom af 27. oktober 2020 i sagen S-1526-20.

Modtaget den 8. marts 2021.


BS-8602/2021-HJR

Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
Vestforsyning Spildevand A/S m.fl.

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen  BS-30445/2019-VLR.

Modtaget den 2. marts 2021.


BS-8095/2021-HJR

Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
TDC Net A/S

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen BS-44725/2018-VLR.

Modtaget den 1. marts 2021.

BS-8087/2021-HJR
Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
N1 A/S

Om fordeling af udgifter til ledningsarbejder mellem grundejer og ledningsejer.

Vestre Landsrets dom af 29. januar 2021 i sagen BS-44723/2018-VLR.

Modtaget den 1. marts 2021.


22/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for besiddelse af sprængstof mv.

Østre Landsrets dom af 20. august sagen S-3426-19.

Modtaget den 26. februar 2021.


16/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T 3

Om indkøb af droneudstyr til terrororganisation.

Østre Landsrets dom af 10. september 2020 i sagen S-3693-19.

Modtaget den 15.februar 2021.


BS-6044/2021-HJR

Civil anke

Hvalsø ApS
v/advokat Anders Lindqvist
mod
A ApS under konkurs

Om omstødelse af betaling af tredjemands private gæld.

Østre Landsrets dom af 22. september 2020 i sagen BS-56683/2019-OLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-5817/2021-HJR

Civil anke

K/S Hjortholm Bolig
v/advokat Serri Dahl
mod
A og B

Om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning.

Østre Landsrets dom af 7. september 2020 i sagen BS-11715/2020-OLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-6172/2021-HJR

Civil anke

DanRoots A/S
v/advokat Søren Aagaard
mod
Skatteministeriet

Om kontrakt med udenlandsk udbyder om bl.a. pakning og sortering af rodfrugter var arbejdsudleje.

Vestre Landsrets dom af 5. februar 2021 i sagen BS-8753/2017-VLR.

Modtaget den 12. februar 2021.


BS-5814/2021-HJR

Civil anke

Gefionsvej 8600 Silkeborg
v/advokat Lars Vindfeldt Skals
mod
A og B

Om procesfællesskab og om vejret til privat fællesvej.

Vestre Landsrets dom af 15. september 2020 i sagen BS-35640/2019-VLR.

Modtaget den 11. februar 2021.

BS-5564/2021-HJR
Civil anke

Boligorganisationen FællesBo
v/advokat Tom Uglsø Jensen
mod
A

Om rette sagsøgte i sag om varmeregnskab i lejemål.

Vestre Landsrets dom af 2. november 2020 i sagen BS-21241/2019-VLR.

Modtaget den 11. februar 2021.


BS-4906/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Kristian Svith
mod
E

Om erstatningsansvar for advokat ved manglende opfølgning på anmeldelse til Erstatningsnævnet.

Østre Landsrets dom af 8. september 2020 i sagen BS-9922/2020-OLR.

Modtaget den 10. februar 2021.

BS-4285/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Kristian Svith
mod
Erstatningsnævnet

Om forældelse af krav på erstatning for svie og smerte samt tabt arbejdsfortjeneste.

Østre Landsrets dom af 8. september 2020 i sagen BS-9922/2020-OLR.

Modtaget den 9. februar 2021.

15/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af meldepligt.

Vestre Landsrets dom af 21. september 2020 i sagen S-2002-19.

Modtaget den 8. februar 2021.


BS-5013/2021- HJR m.fl.

Civil anke

Landbrug og Fødevarer FMBA
som mandatar for
Christian Ivar Danneskiold Lassen
Teis Jesper Lymark
Jens-Jørgen Hansen
Hesselbjerg Agro A/S
og
Hans Christian Aller
v/advokat René Offersen for alle
mod
Energinet

Om lovligheden af deklarationer, der afviger gæsteprincippet.

Vestre Landsrets dom af 7. januar 2021 i sagerne BS-22988/2018 m.fl.

Modtaget den 8. februar 2021.


BS-4405/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet

Om registreringsafgift opkrævet hos oprindelig ejer skal nedsættes med senere ejeres betaling af registreringsafgift.

Østre Landsrets dom af 19. januar 2021 i sagen BS-16689/2019-OLR.

Modtaget den 2. februar 2021.


14/2021

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kast med vand mod S-togsrevisor er vold.

Østre Landsrets dom af 16. oktober 2020 i sagen S-1070-20.

Modtaget den 2. februar 2021.


BS-3521/2021-HJR
Civil anke

A
v/advokat Søren Stenderup Jensen
mod
Planklagenævnet

Om  direktør og eneanpartshaver i ejendomsselskab med udlejningsejendomme er klageberettiget over for lokalplan og kommuneplantillæg.

Vestre Landsrets dom af 26. juni 2020 i sagen BS-634/2019-VLR.

Modtaget den 27. januar 2021.


BS-50624/2020-HJR

Civil anke

HK Danmark
som mandatar for A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Tandlæge B

Om fridage, weekender og helligdage skal medtages i fraværsopgørelse ved fuldtidssygefravær.

Østre Landsrets dom af 30. juni 2020 i sagen BS-31626/2019-OLR.

Modtaget den 12. januar 2021.


BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR

Civil anke

Anne Black ApS
v/advokat Johan Løje
mod
Salling Group A/S
og
Roland A/S

Om erstatning for krænkelse af ophavsret til design.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2020 i sagen BS-48928/2019-OLR.

Modtaget den 6. januar 2021.


BS-50713/2020-HJR

Civil anke

Energiklagenævnet
v/advokat Sune Fugleholm
mod
Cerius A/S

Om gyldigheden af Energiklagenævnets afgørelse om tarifnedsættelse og varetagelse af kundeforhold.

Østre Landsrets dom af 21. december 2020 i sagen BS-41462/2019-OLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-51059/2020-HJR

Civil anke

Hvidbergs Bageri A/S under konkurs
v/advokat Erik Jørgensen
mod
Vestjysk Bank A/S

Om omstødelse af nedbringelse af kassekredit.

Vestre Landsrets kendelse af 5. oktober 2020 i sagen BS-40158/2019-VLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-50702/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jens Jepsen
mod
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Om krav om betaling af vandforbrug, spildevandsafledning og renovation på ejendomme.

Vestre Landsrets dom af 9. december 2020 i sagen BS-19433/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-50681/2020-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Jens Jepsen
mod
Provas-Haderslev Forsyningsservice A/S

Om krav om betaling af vandforbrug, spildevandsafledning og renovation på ejendomme.

Vestre Landsrets dom af 9. december 2020 i sagen BS-19433/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-50460/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Peter Smith
mod
Sydbank A/S

Om omfanget af selvskyldnerkaution.

Østre Landsrets dom af 19. august 2020 i sagen BS-34002/2019-OLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-49811/2020-HJR

Civil anke

Styrelsen for Patientklager
v/advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A
og
Boet efter B

Om erstatning og tortgodtgørelse for foretaget blodtransfusion.

Østre Landsrets dom af 7. december 2020 i sagen BS-31481/2018-OLR.

Modtaget den 22. december 2020.


123/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opløsning af forening.

Østre Landsrets dom af 12. november 2020 i sagen S-335-20.

Modtaget den 18. december 2020.


122/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2020 i sagen S-3210-19.

Modtaget den 17. december 2020.

 

117/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kast med vand mod færdselsbetjent er vold.

Østre Landsrets dom af 14. maj 2020 i sagen S-2492-19.

Modtaget den 8. december 2020.

120/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om krav til udformning af anklageskrift i sag om narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 24. juni 2020 i sagen S-3713-19.

Modtaget den 15. december 2020.


BS-47905/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Michael Møllegaard Jensen
mod
Grenkeleasing ApS

Om ret til efterbetaling af løn for arbejde i frokostpauser og for godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 9. november 2020 i sagen BS-39517/2019-OLR.

Modtaget den 11. december 2020.


BS-47737/2020-HJR

Civil anke

Aalborg Kloak A/S
v/advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen
mod
Scanunit ApS

Om grundejer eller ledningsejer skal betale for omlægning af kloakledninger.

Vestre  Landsrets dom af 4. juni 2020 i sagen BS-2852/2019-VLR.

Modtaget den  8. december 2020.

BS-47703/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Sune Riisgaard
mod
Højgård Planteskole/Nursery A/S

Om vederlag til udenlandsk arbejdskraft er arbejdsudleje eller entreprise.

Vestre Landsrets dom af 6. november 2020 i sagen BS-25369/2018-VLR.

Modtaget den 8. december 2020.


BS-47189/2020-HJR

Civil anke

A, B, C og D
v/advokat Lotte Bliddal
mod
Troels Valde Jørgensen,
Signe Walgren Daubjerg
og
Merete Eldrup

Om tortgodtgørelse til familie for TV-program om familiemedlems selvmord.

Vestre Landsrets dom af 15. juni 2020 i sagen BS-50832/2018-VLR.

Modtaget den 1. december 2020.


BS-46935/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Carsten Lorentzen
mod
Skatteministeriet

Om genoptagelse af skatteansættelser i forhold til lagerbeskatning af investeringsbeviser.

Vestre Landsrets dom af 17. november 2020 i sagen BS-59588/2019-VLR.

Modtaget den 30. november 2020.


BS-46420/2020-HJR
Civil anke

Topdanmark Forsikring A/S
v/advokat Christina Neugebauer
mod
A

Om skadevolders ansvarsforsikringsselskab kan indtræde i skadelidtes krav på midlertidige løbende ydelser.

Østre Landsrets dom af 13. november 2020 i sagen BS-50185/2019-OLR.

Modtaget den 26. november 2020.


BS-45860/2020-HJR
Civil anke

A
mod
Apcoa Parkering Danmark A/S

Om betaling af parkeringsafgift ved uoverensstemmelse mellem faktisk og angivet parkeringsområde.

Vestre Landsrets dom af 25. maj 2020 i sagen BS-53489/2019-VLR.

Modtaget den 23. november 2020.


BS-45328/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Finn Schwarz
mod
E

Om suspension af forældelsesfrist for krav om erstatning for fejlbehandling.

Østre Landsrets dom af 6. juli 2020 i sagen BS-45394/2019-OLR.

Modtaget den 23. november 2020.


BS-45741/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A

Om genoptagelse af indkomstansættelsen.

Vestre Landsrets dom af 23. oktober 2020 i sagen BS-25932/2019-VLR.

Modtaget den 20. november 2020.


BS-45483/2020-HJR

Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Inge Houe
mod
E

Om forældelse af krav om erstatning for fejlbehandling.

Vestre Landsrets dom af 10. juli 2020 i sagen BS-7062/2019-VLR.

Modtaget den 20. november 2020.


BS-44953/2020-HJR
Civil anke
(anmodning)

HK som mandatar for
A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Husum Torv Tandlægecenter ApS

Om eventuelt aldersdiskrimination ved løn til elev og om godtgørelse herfor.

Sø- og Handelsrettens dom af 4. november 2020 i sagen BS-16241/2020-SHR.

Modtaget den 19. november 2020.


BS-43804/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Hanne Mogensen Ziebe
mod
Region Hovedstaden

Om lovligheden af tvangsfiksering.

Østre Landsrets dom af 12. juni 2020 i sagen BS-55290/2019-OLR.

Modtaget den 17. november 2020.


109/2020

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juel Hansen
mod
Hans Jóhan Laksá
og
Sp/f Nota

Om rette appelform af afgørelse om sagsomkostninger.

Østre Landsrets dom af 16. marts 2020 i sagen B-900-19.

Modtaget den 9. november 2020.


105/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om pålagt meldepligt for udlænding er uproportional.

Østre Landsretsdom af 15. maj 2020 i sagen S-3102-129.

Modtaget den 2. november 2020.


104/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffastsættelse for narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets dom af 18. juni 2020 i sagen S-3534-19.

Modtaget den 28. oktober 2020.


103/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 – T3

Om drab og drabsforsøg med relation til bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 25. juni 2020 i sagen S-1151-19.

Modtaget den 26. oktober 2020.


102/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1 - T6

Om straffastsættelse for forsøg på grov vold i bandekonflikt.

Østre Landsrets dom af 12. juni 2020 i sagen S-916-19.

Modtaget den 26. oktober 2020.


BS-40993/2020-HJR

Civil anke

Bundesbahnvermögen
– Rechtsfärhiges Sondervermögen der Bundes republik Deutschland
og
Krankenversicherung der Bundesbahnbeamten
v/advokat Vivi Muurholm
mod
Codan Forsikring

Om erstatningsansvar – regreskrav - for skade udsprunget af færdselsuheld .

Østre Landsrets dom af 2. marts 2020 i sagen BS-24746/2018-OLR.

Modtaget den 22. oktober 2020.


93/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fuldbyrdelse i Danmark af tysk straffedom.

Vestre Landsrets dom af 10. juli 2020  sagen S-1915-18.

Modtaget den 13. oktober 2020.


92/2020

Civil anke

IMSPL Pte. Ltd.
v/advokat Harald Søndergaard
mod
MAN Energy Solutions SE

Om gyldigheden af en voldgiftskendelse.

Østre Landsrets dom af 28. august 2020 i sagen b-710-18.

Modtaget den 12. oktober 2020.


BS-38951/2020-HJR

Civil anke

Fagligt Fælles Forbund
som mandatar for
A
v/advokat Claus Hanghøj
mod
Gefion Insurance A/S

Om skadevolders forsikringsselskab er erstatningsansvarlig over for medtrafikant, der har overværet færdselsdrab.

Østre Landsrets dom af 7. august 2020 i sagen BS-1470/2020-OLR.

Modtaget den 8. oktober 2020.


91/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udvisning efter flere domfældelser for betleri er i strid med EMRK Artikel 10.

Østre Landsrets dom af 17. marts 2020 i sagen S-356-20.

Modtaget den 8. oktober 2020.


88/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dansk stats myndighed i færdselssag om overtrædelse af køre-hvilebestemmelser i udlandet.

Vestre Landsrets dom af 25. maj 2020 i sagen S-977-19.

Modtaget den 29. september 2020.  


BS-37060/2020-HJR
Civil anke

Ankestyrelsen
v/advokat Peter Appel
mod
Ulykkesforsikringsforbundet for Dansk Søfart
og
Assuranceforeningen Skuld Filial København

Om erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 20. marts 2020 i sagen BS-5552/2019-OLR.

Modtaget den 25. september 2020

85/2020
Civil anke

Søren Johansen
og
Petter Samlin
v/advokat Søren Juul
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.

84/2020
Civil anke

Altor Equity Partners A/S
v/advokat Christian Sinding
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.


83/2020

Civil anke

OW Lux S.ár.l m.fl.
og
Altor Fund II GP Limited
v/advokat Tomas Ilsøe Andersen
mod
O.W. Supply Trading A/S under konkurs
og
O.W. Bunker & Trading A/S under konkurs

Om sagsomkostninger i afvist sag.

Østre Landsrets dom af 31. marts 2020 i sagen B-634-18.

Modtaget den 23. september 2020.


BS-35622/2020-HJR

Civil anke
(anmodning)

Claus Østergaard Nielsen
og
Haarslev Invest ApS
Begge v/advokat Andres Christensen
mod
Haarslev Holding S.á.r.l.

Om gyldigheden af en voldgiftskendelse.

Sø- og Handelsrettens dom af 1. september 2020.

Modtaget den 22. september 2020.


BS-35303/2020-HJR

Civil anke

A
(selv)
mod
Ekspres  Bank A/S

Om opgørelse af den beløbsmæssige grænse for anke uden procesbevilling.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-9523/2020-OLR.

Modtaget den 11. september 2020.


BS-34555/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Thomas Stigaard Hansen
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om operation har påført patientskade, der berettiger til erstatning.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-26380/2019-OLR.

Modtaget den 10. september 2020.


73/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiassistents afgivelse af skud under skydeøvelse var grov skødesløshed.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2020 i sagen S-2215-19.

Modtaget den 26. august 2020.


BS-30451/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Andelsboligforeningen B

Om eksklusion af andelsboligforening på grund af udlejning af bolig.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2020 i sagen BS-30451/2020-HJR.

Modtaget den 13. august 2020.


BS-30114/2020-HJR

Civil anke

Allianz Seguros
v/advokat Thomas Birch
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om opgørelse af erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 26. februar 2020 i sagen BS-16173/2018-OLR.

Modtaget den 12. august 2020.


BS-31228/2020-HJR

Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Peter Alexander Ahlberg
mod
Horsens Kommune

Om udelukkelse fra deltagelse i pensionsordning var forskelsbehandling på grund af alder.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2020 i sagen BS-28387/2018-VLR.

Modtaget den 11. august 2020.

BS-30936/2020-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rettidigt.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2020 i sagen BS-5565/2019-VLR.

Modtaget den 7. august 2020.


BS-30607/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om personlig skatteansættelse ved anvendelse af leaset autocamper.

Vestre Landsrets dom af 2. april 2020 i sagen BS-40927/2018-VLR.

Modtaget den 4. august 2020.


BS-30298/2020-HJR
Civil anke

Frederiksberg Kommune
v/advokat Erik Wendelboe Christiansen
mod
Vejdirektoratet

Om betaling for opstilling af containere og byggemateriel på offentligt vejareal i
forbindelse med bygge-, istandsættelses- og renoveringsarbejder.

Modtaget den 30. juli 2020.


BS-29825/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Popermo Forsikring G/S

Om mengrad ved to ulykkestilfælde fastsættes som en samlet bedømmelse eller hver for sig.

Østre Landsrets dom af 2. juli 2020 i sag BS-17723/2018-OLR

Modtaget den 27. juli 2020.


64/2020
Civil anke

A
v/advokat Søren Lindegaard
mod
Digital Sourcing ApS

Om personlig hæftelse i forhold til et anpartselskab.

Østre Landsrets dom af 11. december 2019 i sag B-829-18.

Modtaget den 21. juli 2020.

 

BS-28731/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Offersen
mod
B

Om ærekrænkelse, erstatning og straf.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2020 i sag BS-31714/2018-OLR

Modtaget den 17. juli 2020


51/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T 1 – T 7

Om erstatnings for straffeprocessuelle tvangsindgreb.

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2020 i sagen S-1895-18.

Modtaget den 1. juli 2020.

48/2020
Civil anke

Baltic Packaging A/S
mod
A og B

Om salg af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 18. december 2019 i sagen B-575-18.

Modtaget den 17. juni 2020.


BS-19745/2020-HJR
 

Civil anke

If Skadeforsikring,
Filial af If Skadeforsikring AB, Sverige
v/advokat Ulrik Christrup
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om forretningstidspunktet ved refusion af erstatning og godtgørelse for arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 3. februar 2020 i sagen BS-22581/2019-OLR.

Modtaget den 20. maj 2020.


BS-19523/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Signe Klauber Vestergaard
mod
Lolland Kommune

Om tortgodtgørelse for mangelfuld sagsbehandling.

Østre Landsrets dom af 22. januar 2020 i sagen BS-12019/2019-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19283/2020-HJR

Civil anke

Civica
v/advokat Anja Clausen Syberg
mod
Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Om opkrævning af driftsbidrag for hver lejlighed i ejendom eller for den samlede ejendom.

Østre Landsrets dom af 28. april 2020 i sagen BS-38780/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19502/2020-HJR
Civil anke

Tetra Pak Processing Systems A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst.

Vestre Landsrets dom i sagen BS-9858/2018-VLR.

Modtaget den 14. maj 2020.


34/2020

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Boris Frederiksen
mod
A

Om erstatningsansvar for ledelse i bank.

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2020 i sagen B-0427-11.

Modtaget den 30. april 2020.

BS-17472/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

Vestre Landsrets dom af 19. december 2019 i sagen BS-33320/2018-VLR.

Modtaget den 28. april 2020.


32/2020
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen
mod
A

Om erstatningsansvar for bestyrelse i sparekasse.

Vestre Landsrets dom af 28. februar 202 i sagen B-0426-11.

Modtaget den 28. april 2020.


BS-16939/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om forældelsesfrist i sag om erstatning for patientskade.

Vestre Landsrets dom af 9. januar 2020 i sagen BS-47006/2018-VLR.

Modtaget den 23. april 2020.

BS-15898/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Janus Winther Høy
mod
B

Om mangler ved båd.

Vestre Landsrets dom af 15.janaur 2020 i sagen BS-50031/2018-VLR.

Modtaget den 16. april 2020.


BS-14184/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Ryhl
mod
Udlændingenævnet

Om familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 4. marts 2020 i sagen BS-37948/2018-OLR.

Modtaget den 31. marts 2020


BS-13147/2020-HJR

Civil anke

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Afdeling 2, Grundevang
v/advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Grundejerforeningen Islehøj

Om grundejerforenings forpligtelse til at bidrage til omkostningerne ved udskiftning af bro.

Østre Landsrets dom af 10. december 2019 i sagen BS-3570/2019-OLR.

Modtaget den 23. marts 2020.


BS-7031/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Advokatnævnet

Om tilsidesættelse af god advokatskik ved uden samtykke fra klient at have udtalt sig til pressen om en straffesag.

Østre Landsret dom af 17. januar 2020 i sagen BS-24342/2018-OLR,

Modtaget den 25. februar 2020.


BS-7433/2020-HJR

Civil anke

MB Anlæg & Teknik ApS under konkurs
v/advokat Torben Krath
mod
Holmegaard Anlægsgartner ApS

Om pligt til prøvelse af anmeldt fordring i konkursbo.

Vestre Landsrets dom af 11. november 2019 i sagen BS-21937/2019-VLR.

Modtaget den 17. februar 2020.


BS-58843/2019-HJR

Civil anke

A og B
v/advokat Erik Matthiesen
mod
C og D

Om ejendomshævd.

Østre Landsrets dom af 17. september 2019 i sagen BS-22951/2018-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


175/2019

Civil anke

A
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af valutakursgevinst.

Østre Landsrets dom af 22. november 2019 i sagen B-200-16.

Modtaget den 17. december 2019.


BS-55722/2019-HJR

Civil anke

I/S Amager Ressourcecenter m.fl.
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om kompetencen til at behandle klager om tilbagebetaling af afgift for smøre- og hydraulikolie.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-51465/2018-OLR.

Modtaget den 6. december 2019.


BS-47627/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Ole Søgaard-Nielsen
mod
Den selvejende institution AQUA Akvarium

Om berettigelsen af lønstandsning og bortvisning ved manglende fremmøde til sygefraværssamtale.

Vestre Landsrets dom af 2. juli 2019 i sagen BS-2008/2019-VLR.

Modtaget den 24. oktober 2019.


BS-46401/2019-HJR

Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10696/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46394/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10694/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-30911/2019-HJR

Civil anke

Boligselskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.

Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


59/2019

Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


211/2018

Civil anke

Brahetrolleborg Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlow-Mourier
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


BS-26215/2018-HJR

Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018.


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.


241/2017

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.

 

 

Kæresager

Søg på siden med ctrl F


BS-33238/2024-HJR

Civil kære

Fjordvænget 8 ApS
v/advokat Henrik Skoglund
mod
A og B

Om kære af beslutning om sagsomkostninger i fogedsag kræver procesbevilling.

Østre Landsrets kendelse af 26. juni 2024 i sagen B-69-24.

Modtaget den 3. juli 2024


BS-33558/2024-HJR

Civil kære

Skanlux Ejendomme ApS
v/advokat Morten Ammentorp
mod
A og B

Om udlejers vejledningspligt ved opsigelse af lejemål.

Østre Landsrets kendelse af 1. december 2023 i sagen B-619-23.

Modtaget den 11. juni 2024

41/2024
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om navneforbud skal udstrækkes til at omfatte ankesagens behandling i landsretten.

Østre Landsrets kendelse af 27. maj 2024 i sagen S-772-24.

Modtaget den 26. juni 2024.


BS-30415/2024-HJR

Civil kære

Amager Fælleds Venner
v/advokat Johan Løje
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
og
Planklagenævnet

Om kære af afgørelse om a conto-salær til beskikket advokat kræver procesbevilling.

Østre Landsrets kendelse af 31. januar 2024 i sagen BS-66288/2023-OLR.

Modtaget den 19. juni 2024.

38/2024
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om omberammelse af straffesag for at kunne indhente erklæring fra Retslægerådet inden hovedforhandlingen.

Østre Landsrets kendelse af 3. april 2024 i sagen S-570-23.

Modtaget den 18. juni 2024.


32/2024

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling indtil hovedforhandling i ankesag.

Vestre Landsrets kendelse af 5. april 2024 i sagen S-0472-24.

Modtaget den 29. maj 2024.


BS-34453/2024-HJR

Civil kære

A
mod
CanopyLAB A/S under likvidation

Om rettidig betaling af retsafgift.

Østre Landsrets kendelse af 31. januar 2024 i sagen B-16-24.

Modtaget den 16. maj 2024.


20/2024

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om midlertidig inddragelse af førerretten på grund af spredning af kartofler på motorvej.

Østre Landsrets kendelse af 20. marts 2024 i sagen S-3368-23.

Modtaget den 10. april 2024.


BS-14920/2024-HJR

Civil kære

A ApS under konkurs
v/ kurator, advokat Anders Hauge Gløde
mod
B

Om kurators adgang til information på mobiltelefon.

Østre Landsrets kendelse af 23. november 2023 i sagen B-562-23.

Modtaget den 15. marts 2024


BS-14190/2024-HJR

Civil kære

Sandoz A/S
v/advokat Anders Valentin
mod
Biogen International GmbH
og Biogen (Danmark) A/S

Om forbud mod fremstilling, salg mv. af lægemiddel.

Østre Landsrets kendelse af 22. februar 2024 i sagen BS-27713/2023-OLR.

Modtaget den 20. marts 2024.


BS-13985/2024-HJR

Civil kære

Sandoz A/S
v/advokat Anders Valentin
mod
Biogen International GmbH
Og Biogen (Danmark) A/S

Om forbud mod fremstilling, salg mv. af lægemiddel.

Østre Landsrets kendelse af 15. december 2023 i sagen BS-7310/2023-OLR.

Modtaget den 20. marts 2024.


BS-13624/2024-HJR

Civil kære

Viatris ApS
v/advokat Jakob Krag Nielsen
mod
Biogen International Gmbh
og
Biogen Danmark

Om forbud mod fremstilling, salg mv. af lægemiddel.

Østre Landsrets kendelse af 15. december 2023 i sagenBS-5667/2023-OLR.

Modtaget den 18. marts 2024.

BS-13189/2024-HJR
Civil kære

Trust Alliance Company S.A.
v/advokat Peter Clemmen Christensen
mod
Ernst & Young P/S

Om tilladelse til kære efter kærefristens udløb og betydningen af forkert appelvejledning..

Østre Landsrets kendelse af 3. januar 2024

Modtaget den 14. marts 2024


16/2024

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 2. februar 2024 i sagerne S-77-24 og S-78-24.

Modtaget den 7. marts 2024


13/2024

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af foranstaltning i form af anbringelse på institution for personer med vidtgående handicap.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2023 i sagen S-3085/23.

Modtaget den 28. februar 2024.


BS-9703/2024-HJR
Civil kære

Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/advokat Paw Fruerlund
mod
A

Om fristoverskridelse for domstolsprøvelse af afgørelse om administrativ fratagelse af statsborgerskab.

Østre Landsrets kendelse af 6. december 2023 i sagen BS-17897/2023-OLR.

Modtaget den 26. februar 2024.


BS-9045/2024-HJR
Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Mattias Chor
mod
A

Om henvisning af sag om nedsættelse af skatteansættelse til behandling i landsret i 1. instans.

Vestre Landsrets kendelse af 6. februar 2024 i sagen BS-3039/2024-VLR.

Modtaget den 26. februar 2024.


12/2024

Civil kære

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/advokat Jens Lund Mosbek
mod
A

Om fremme af fogedsag, herunder om rykkerbreve er sendt til rette modtager.

Vestre Landsrets kendelse af 10. november 2023 i sagen B-0202-23.

Modtaget den 23. februar 2024.


11/2024
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ophævelse af udvisningsafgørelser.

Vestre Landsrets kendelse af 27. november 2023 i sagen S-1780-23.

Modtaget den 23. februar 2024.

BS-7731/2024-HJR
Civil kære

Rasmussen Ejendomme ApS
v/advokat Morten Nørspang Dybro
mod
L

Om bevisførelse om sammenligningslejemål kan afskæres i boligretssag.

Vestre Landsrets kendelse af 22. november 2023 i sagen BS-33399/2023-VLR.

Modtaget den 14. februar 2024.


7/2024
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til strafforfølgning i Moldova.

Østre Landsrets kendelse af 6. november 2023 i sagen S-2609-23.

Modtaget den 31. januar 2024.


3/2024

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udstrækningen af varetægtsfængsling i sag om medvirken til forsøg på manddrab.

Østre Landsrets kendelse af 14. november 2023 i sagen S-3071-23.

Modtaget den 17. januar 2024.

1/2024
Straffekære

Dagbladet Politiken v/ journalist Frank Hvilsom
v/advokat Tyge Trier
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dørlukning og kæreadgang ved dobbelt lukkede døre.

Østre Landsrets kendelse af 9. november 2023 i sagen S-2993-23.

Modtaget den 3. januar 2023.


BS-63305/2023-HJR

Civil kære

A
v/advokat Anders Amstrup Fournais
mod
B

Om arving er indtrådt i sameje om andel af andelshaveforening.

Østre Landsrets kendelse af 4. september 2023 i sagen B-319-23.

Modtaget den 21. december 2023.


111/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven og om dørlukning.

Østre Landsrets kendelse af 10. november 2023 i sagen S-S-2875-23 m.fl.

Modtaget den 13. december 2023.


110/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om kollisionsarrest.

Østre Landsrets kendelse af 7. november 2023 i sagen S-3002-23.

Modtaget den 11. december 2023.


106/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om video- og lydoptagelser optaget i tiltaltes fængselscelle må anvendes som bevis i drabssag.

Østre Landsrets kendelse af 25. september 2023 i sagen S-1893-23.

Modtaget den 24. november 2023.


BS-57319/2023-HJR

Civil kære

SoccerZoom ApS
v/advokat Asaf Mohammad Fazal
mod
Area9 Technologies ApS
og
Area9 Lyceum ApS

Om opsættende virkning af kæremål om sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 25. august 2023 i sagen BS-35989/2023-OLR.

Modtaget den 20. november 2023.


BS-56643/2023-HJR

Civil kære

A
v/advokat Christian Dahlager
mod
Udlændinge og Integrationsministeriet

Om frist for at indbringe afgørelse om fratagelse af statsborgerskab for domstolene.

Østre Landsrets kendelse af 16. maj 2023 i sagen BS-26453/2022-OLR.

Modtaget den 17. november 2023.


101/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling indtil dom er uproportionalt i forhold til forventet straf.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2023 i sagen S-1488-23.

Modtaget den 6. november 2023.


99/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling indtil dom i ankesag.

Vestre Landsrets kendelse af 10. august 2023 i sagen S-1488-23.

Modtaget den 30. oktober 2023.


98/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om genoptagelse af dom om fuldbyrdelse af udenlandsk straffedom med henblik på berigtigelse af dommen.

Vestre Landsrets kendelse af 13. juli 2023 i sagen S-1145-23.

Modtaget den 26. oktober 2023.


96/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer.

Østre Landsrets kendelse af 31. januar 2023 i sagen S-55-23.

Modtaget den 12. oktober 2023.


BS-47860/2023-HJR

Civil kære

Elis Danmark A/S
v/advokat Henrik Rosenvinge Skov
mod
Stationskiosken
v/Ramazan Göz

Om rykkergebyrer og kompensationsbeløb ved fastsættelsen af sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 31. januar 2023 i sagen BS-42/2023-OLR.

Modtaget den 2. oktober 2023.


BS-48656/2023-HJR
Civil kære

A
v/advokat Simon Mejlholm
mod
B og C

Om afvisning af ankesag om ophævelse af købsaftale og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 20. marts 2023 i sagen BS-53946/2022-VLR.

Modtaget den 29. september 2023.


BS-48567/2023-HJR

Civil kære

Skatteforvaltningen
v/advokat Steffen Sværke
mod
Healthcare of Ontario Pension Plan m.fl.

Om kumulation af sager om skattefri handel med aktier.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2023 i sagen BS-19251/2021-OLR.

Modtaget den 3. oktober 2023.


95/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dørlukning i straffesag om læk af statshemmeligheder.

Østre Landsrets kendelse af 25. august 2023 i sagen S-2034-23 m.fl.

Modtaget den 2. oktober 2023.


94/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dørlukning i straffesag om læk af statshemmeligheder.

Østre Landsrets kendelse af 25. august 2023 i sagen S-1328-23.

Modtaget den 2. oktober 2023.


90/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sag om spirituskørsel med påstand om udvisning skal behandles under medvirken af domsmænd.

Østre Landsrets kendelse af 29. juni 2023 i sagerne S-1681-23 og S-1682-23.

Modtaget den 14. september 2023.


87/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 - 3

Om de tiltalte i en straffesag skal have fuld, digital adgang til sagens dokumenter.

Østre Landsrets kendelse af 11. maj 2023.

Modtaget den 6. september 2023.


58/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om frihedsberøvelse efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 8. maj 2023 i sagen S-1213-23.

Modtaget den 6. september 2023.


55/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffesag vedrører en ”politisk lovovertrædelse”, der skal behandles under medvirken af nævninger.

Østre Landsrets kendelse af 9. juni 2023 i sagen S-1063-23.

Modtaget den 18. august 2023.


53/2023
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
U

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. april 2023 i sagen S-1056-23.

Modtaget den 11. august 2023.


52/2023
Straffekære

Nordsjællands Politi,
Udlændingecenter Nordsjælland
mod
U

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 13. april 2023 i sagen S-965-23.

Modtaget den 11. august 2023.


51/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dokumentation af afhøringsrapport under straffesag.

Grønlands Landsrets beslutning af 27. december 2022 i sagen K256/22.

Modtaget den 8. august 2023.


BS-32954/2023-HJR

Civil kære

A
v/advokat Sven Gert Hougaard
mod
MGE Trekronergården ApS

Om fuldbyrdelse af dom ved kontraanke efter eksekutionsfristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 30. november 2022 i sagen BS-32667/2023-OLR.

Modtaget den 5. juli 2023.


BS-29573/2023-HJR

Civil kære

Hovedstadens Letbane I/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
Sino ejendomsselskab

Om henvisning af sag til behandling ved landsretten i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 2. juni 2023 i sagen BS-46553/2022-OLR

Modtaget den 26. juni 2023.


BS-29572/2023-HJR
Civil kære

Hovedstadens Letbane I/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
Danica Ejendomsselskab ApS

Om henvisning af sag til behandling ved landsretten i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 2. juni 2023 i sagen BS-46549/2022-OLR

Modtaget den 26. juni 2023.


BS-29565/2023-HJR
Civil kære

Metroselskabet I/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
PFA DK Ejendomme Lav A/S

Om henvisning af sag til behandling ved landsretten i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 2. juni 2023 i sagen 46547/2022-OLR.

Modtaget den 26. juni 2023.


BS-29564/2023-HJR
Civil kære

Hovedstadens Letbane I/S
v/advokat Jacob Schall Holberg
mod
PFA DK Ejendomme Lav A/S

Om henvisning af sag til behandling ved landsretten i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 2. juni 2023 i sagen BS-46546/2022-OLR.

Modtaget den 26. juni 2023.


45/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af retsbog til tiltalte.

Østre Landsrets kendelse af 28. april 2023 i sagen S-48-23.

Modtaget den 21. juni 2023.


44/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om betingelser om opbevaring af sagsakter i straffesag.

Østre Landsrets kendelse af 28. april 2023 i sagen S-711-23.

Modtaget den 21. juni 2023.


43/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltales ret til at få udleveret anklageskrift.

Østre Landsrets kendelse af 28. april 2023 i sagen S-398-23.

Modtaget den 21. juni 2023.


40/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tilladelse til anke af dom om konvertering af engelsk straffedom ved afsoning i Danmark.

Østre Landsrets dom af 13. september 2022 i sagen S-229-22.

Modtaget den 15. juni 2023.


37/2023

Civil kære

A
v/advokat Anne Broksø
mod
Ekeby Sparbank

Om fuldbyrdelse i Danmark af svensk dom.

Østre Landsrets dom af 18. november 2022 i sagen B-622-22.

Modtaget den 8. juni 2023.


35/2023

Straffekære

Advokat Karoline Normann
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beskikket forsvarer kan møde ved anden advokat.

Østre Landsrets kendelse af 16. november 2022 i sagen S-3175-22.

Modtaget den 1. juni 2023.


33/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af arbejdsgivers arbejdsvogn ved medarbejders spirituskørsel uden for arbejdstid.

Vestre Landsrets kendelse af 29. august 2022 i sagen S-0853-22.

Modtaget den 17. maj 2023.


BS-22181/2023-HJR

Civil kære

HB Trapper A/S
v/advokat Christian Østergaard
mod
Dreier & co. Nyborg A/S,
TTS ApS,
A og B

Om fordeling af sagsomkostninger ved isoleret bevisoptagelse.

Østre Landsrets kendelse af 9. november 2022 i sagen BS-32133/22-OLR m.fl.

Modtaget den 8. maj 2023.


BS-19248/2023-HJR

Civil kære

A
v/advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2023 i sagen BS-1134/2023-OLR.

Modtaget den 19. april 2023.


BS-19245/2023-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2023 i sagen BS-47495/2022-OLR.

Modtaget den 19. april 2023.


BS-18290/2023-HJR
Civil kære

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab
v/advokat Søren Schjunk Bergenser
mod
Boligforeningen VIBO

Om tilladelse til at anke en dom efter ankefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 25. oktober 2022 i sagen BS-20628/2022-OLR.

Modtaget den 19. april 2023.


25/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveløsladelse efter dom om tidsbestemt anbringelse på anstalt.

Grønlands Landsrets beslutning af 18. januar 2023 i sagen K 275/22.

Modtaget den 11. april 2023.


23/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling.

Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2023 i sagen S-3911-22.

Modtaget den 4. april 2023


BS-14541/2023-HJR
Civil kære

Advokat A kærer salærafgørelse i sagen
E
mod
Ankestyrelsen

Om salær til beskikket advokat skal svare til de sagsomkostninger, den vindende part er tilkendt

Østre Landsrets kendelse af 13. oktober 2022 i sagen BS-32655/2022-OLR.

Modtaget den 23. marts 2023.

21/2023
Civil kære

A kærer afgørelse i
Boet efter D

Om pengegaver givet kort før arveladers død er dødslejegaver og de skal indgå i boet ved beregning af boafgift.

Vestre Landsrets kendelse af 9. september 2023 i sagen B-0204-22.

Modtaget den 31. marts 2023.


BS-15284/2023-HJR
Civil kære

A
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet

Om landsrettens hjemvisning af henvist skattesag fra byretten.

Østre Landsrets kendelse af 7. marts 2023 i sagen BS-34712/2022-OLR

Modtaget den 30. marts 2023.


19/2023

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om behandling af straffesag skal foregå for lukkede døre.

Landsrettens afgørelse af 7. februar 2023 i sagen S-291-23.

Modtaget den 21. marts 2023.


10/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven under anke af dom.

Østre Landsrets kendelse af 18. januar 2023 i sagen S-3858-22.

Modtaget den 17. februar 2023.


9/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven under anke af dom.

Østre Landsrets kendelse af 21. december 2022 i sagen S-3858-22.

Modtaget den 17. februar 2023.


2/2023

Straffekære

Advokat A
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer ved aflysning af retsmøde.

Vestre Landsrets kendelse af 26. september 2022 i sagen S-1860-22.

Modtaget den 12. januar 2023.


1/2023

Civil kære

A
v/Advokat Jytte Lindgård
mod
Nordsjællands Politi

Om opretholdelse af varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 20. september 2022 i sagen S-2702-22.

Modtaget den 5. januar 2023.


106/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om værneting.

Østre Landsrets kendelse af 15. november 2022 i sagen S-3224-22.

Modtaget den 22. december 2022.


105/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om proportionalitet ved varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2022 i sagen S-3477-22.

Modtaget den 22. december 2022.


104/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om proportionalitet ved varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 11. november 2022 i sagen S-3441-22.

Modtaget den 22. december 2022.


103/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om proportionalitet ved varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 3. oktober 2022 i sagen S-2854-22.

Modtaget den 22. december 2022.


99/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ret til at være til stede under medsigtedes afgivelser af forklaring under grundlovsforhør.

Østre Landsrets kendelse af 27. september 2022 i sagen S-2877-22.

Modtaget den 5. december 2022.

BS-48584/2022-HJR
Civil kære

Beatræ A/S Snedker- og Tømrerfirma
v/advokat Bent Randeris
mod
A og B

Om beregning af kærefrist når afgørelse berigtiges efter afgørelsestidspunktet.

Østre Landsrets kendelse af BS-22073/2022-OLR.

Modtaget den 1. december 2022.

95/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om der skal fastsættes frist for afslutning af undersøgelse om udlevering til strafforfølgelse i udlandet.

Østre Landsrets kendelse af 31. august 2022 i sagen S-1147-22.

Modtaget den 18. november 2022.


BS-45440/2022-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Anders Ørgaard
mod
Vurderingsstyrelsen

Om henvisning til landsretten til behandling i første instans i sag om ansvar for tab som følge af skattemyndigheds vejledende udtalelse.

Østre Landsrets kendelse af 2. november 2022 i sagen BS-12343/2022-OLR.

Modtaget den 15. november 2022.

 

BS-45437/2022-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Anders Ørgaard
mod
Vurderingsstyrelsen

Om henvisning til landsretten til behandling i første instans i sag om ansvar for tab som følge af skattemyndigheds vejledende udtalelse.

Østre Landsrets kendelse af 2. november 2022 i sagen BS-12342/2022-OLR.

Modtaget den 15. november 2022.


BS-45353/2022-HJR
Civil kære

A
v/advokat Anders Ørgaard
mod
Vurderingsstyrelsen

Om henvisning til landsretten til behandling i første instans i sag om ansvar for tab som følge af skattemyndigheds vejledende udtalelse.

Østre Landsrets kendelse af 2. november 2022 i sagen BS-32504/2022-OLR.

Modtaget den 15. november 2022.


BS-45434/2022-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Anders Ørgaard
mod
Vurderingsstyrelsen

Om henvisning til landsretten til behandling i første instans i sag om ansvar for tab som følge af skattemyndigheds vejledende udtalelse.

Østre Landsrets kendelse af 2. november 2022 i sagen BS-12341/2022-OLR.

Modtaget den 15. november 2022.


BS-45278/2022-HJR

Civil kære

A
v/advokat Kenneth Gudmundsson
mod
A/B Rentegården

Om sagsomkostninger i sag om eksklusion af andelshaver.

Østre Landsrets kendelse af 14. januar 2022 i sagen BS-42885/2021-OLR.

Modtaget den 11. november 2022.


BS-41834/2022-HJR

Civil kære

A
v/advokat Asaf Mohammad Fazal
mod
Roskilde Kommune

Om henvisning af civil sag til landsretten til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 14. oktober 2022 i sagen BS-11396/2022-OLR.

Modtaget den 31. oktober 2022.


BS-41349/2022-HJR

Civil kære

A
v/advokat Claus Barrett Christiansen
kærer kendelse

Om erstatning fra statskassen for forøgede advokatudgifter ved udsættelse af hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 17. februar 2022 i sagen BS-44469/2021-VLR.

Modtaget den 24. oktober 2022.


91/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltalte ved varslet forsinket fremmøde må anses at have haft lovligt forfald.

Østre Landsrets kendelse af 23. maj 2022 i sagen S-1190-21.

Modtaget den 18. oktober 2022.


89/2022

Civil kære

A
v/advokat Lars Borring
mod
B

Om værneting for aflysning af udlæg.

Østre Landsrets kendelse af 1. juni 2022 i sagen B-181-22.

Modtaget den 13. oktober 2022.


BS-38015/2022-HJR

Civil kære
(anmodning)

Vestas Wind System A/S
v/advokat Søren Lehmann Nielsen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af civil sag til behandling ved landsret i 1. instans.

Vestre Landsrets kendelse af 20. september 2022 i sagen BS-20872/2022-VLR.

Modtaget den 6. oktober 2022.

BS-38130/2022-HJR
Civil kære

Alm. Brand Forsikring A/S
v/advokat Jesper Ravn
mod
Ankestyrelsen

Om fremlæggelse af bilag i sag om erhvervsevnetab.

Østre Landsrets kendelse af 25. oktober 2021 i sagen BS-38238/2021-OLR.

Modtaget den 5. oktober 2022.


86/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling indtil dom i sag om seksuelt misbrug af adoptivdatter.

Vestre Landsrets kendelse af 15. august 2022 i sagen S-1776-22.

Modtaget den 5. oktober 2022.


76/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Man Financial
og
Just Solutions

Om beslaglæggelse af leaset sættevognstrækker i forbindelse med kørsel i spirituspåvirket tilstand.

Østre Landsrets kendelse af 31. maj 2022 i sagen S-521-22.

Modtaget den 12. september 2022.

75/2022
Straffekære

A
kærer afgørelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af bil efter vanvidskørsel.

Østre Landsrets kendelse af 16. juni 2022 i sagen S-1566-21.

Modtaget den 8. september 2022.

73/2022
Straffekære

Nordcar Finance A/S
v/advokat Henrik Haldbo
kærer afgørelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af leaset bil efter vanvidskørsel.

Østre Landsrets kendelse af 15. februar 2022 i sagen S-3373-21.

Modtaget den 8. september 2022.


72/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fortsat varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2022 i sagen S-1561-22.

Modtaget den 6. september 2022.

67/2022
Civil kære

A
mod
Tandskadeankenævnet

Om fremme af fogedsag med indsigelse mod kravet.

Østre Landsrets kendelse af 7. marts 20222 i sagen B-818-21.

Modtaget den 12. august 2022.

64/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om forsvarerpålæg i sag om narkotikakriminalitet.

Østre Landsrets kendelse af 28. marts 2022 i sagen S-516-22.

Modtaget den 20. juli 2022.


63/2022
Civil kære

Mette Ditmer Design ApS
v/advokat Johan Løje
mod
Jysk A/S

Om afgørelse om at henskyde sagsomkostningsafgørelse i bevissikringssag kan kæres.

Vestre Landsrets kendelse af 19. november 2021 i sagen B-0313-21.

Modtaget den 20. juli 2022.


62/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering af rumænske statsborger i henholdt til en europæisk arrestordre.

Østre Landsrets kendelse af 5. november 2021 i sagen S-2666-2.

Modtaget den 12. juli 2022.


61/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse og ransagning af telefon.

Østre Landsrets kendelse af 5. april 2022 i sagen S-557-22.

Modtaget den 12. juli 2022.


60/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ophævelse af bestemmelse om udvisning efter dom om overtrædelse af udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 22. april 2022 i sagen S-866-22.

Modtaget den 12. juli 2022.


59/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om anvendelse af indhentede nationale og udvidede teleoplysninger.

Østre Landsrets kendelse af 28. april 2022 i sagen S-1150-22.

Modtaget den 12. juli 2022.


BS-26317/2022-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.m.b.A.
som mandatar for Steen S. Christensen
v/advokat René Offersen
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet

Om miljøgodkendelse til svinebrug på landbrugsejendom.

Vestre Landsrets dom af 28. juni 2022 i sagen BS-42958/2021-VLR.

Modtaget den 11. juli 2022.


58/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om sagsomkostninger i straffesag.

Østre Landsrets beslutning af 13. oktober 2021 i sagen S-1377-21.

Modtaget den 8. juli 2022.


56/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om indhentelse af oplysninger fra krypteret kommunikationsnetværk i en drabssag.

Østre Landsrets kendelse af 26. april 2022 i sagen S-1089-22.

Modtaget den 7. juli 2022.


53/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltalte kan have ukontrolleret adgang til internet under varetægtsfængsling i surrogat.

Vestre Landsrets kendelse af 21. april 2022 sagen S-0335-22.

Modtaget den 1. juli 2022.


46/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Østre Landsrets kendelse af 18. februar 2022 i sagen S-3641-21.

Modtaget den 8. juni 2022.

 

43/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overværelse af retsmøde fra lytterum i en drabssag.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2022 i sagen S-728-22.

Modtaget den 30. maj 2022.

 

BS-19772/2022-HJR
Civil kære

A
v/advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af sag fra byret til behandling i første instans ved landsret.

Østre Landsrets kendelse af 12. maj 2022 i sagen BS-19772/2022-HJR.

Modtaget den 25. maj 2022.

 

BS-18524/2022-HJR
Civil kære

LEDproof ApS
v/advokat Morten Hove
mod
Slejpner A/S

Om afvisning af kæremål efter kærefristens udløb.

Østre Landsrets kendelse af 15. december 2021 i sagen BS-27589/2021-OLR.

Modtaget den 20. maj 2022.

 

BS-18450/2022-HJR
Civil kære

A
v/advokat Karsen Thomas Henriksen
mod
Nyborg Kommune

Om henvisning af sag til behandling ved landsret i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 29. april 2022 i sagen BS-45020/2021-OLR.

Modtaget den 16. maj 2022.

 

36/2022
Civil kære

A
v/advokat Stig Lynghøj Nielsen
mod
Intrum Debt Finance AG

Om kæremålsomkostninger i kæresag om omkostninger i fogedsag, hvor der i fogedretten var fri proces.

Østre Landsrets kendelse af 5. januar 2022 i sagen B-792-21.

Modtaget den 6. maj 2022.


35/2022

Civil kære

A
v/advokat Jens Larsen
mod
Santander Consumer Bank, Filial af Santander Consumer Bank AS Norge

Om opgørelse af krav efter kreditaftaleloven når det købte ikke kan tilbageleveres.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2021 i sagen B-377-21.

Modtaget den 2. maj 2022.


BS-15482/2022-HJR

Civil kære

Direktoratet for Kriminalforsorgen
v/ advokat Paw Bladt Fruerlund
mod
A

Om afkortning af udenlandsk dom ved afsoning i Danmark.

Vestre Landsrets kendelse af 1. september 2021 i sagen BS-17956/2021-VLR.

Modtaget den 26. april 2022.

32/2022
Civil kære

Ankenævnet for biler – bilklage.dk
v/advokat Rune Derno
mod
Egedal Autodele ApS

Om inddrivelse af gebyrer fastsat af et godkendt privat tvistløsningsorgan er omfattet af gældsinddrivelsesloven.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2021 i sagen B-274-21.

Modtaget den 26. april 2022.

BS-14521/2022-HJR
Civil kære

Entreprenørfirmaet Ehlers ApS
v/advokat Per Michael Klausen
mod
DAB
og
Gladsaxe almennyttige Boligselskab

Om ændring af part.

Østre Landsrets kendelse af 23. november 2022 i sagen BS-37989/2021-OLR.

Modtaget den 22. april 2022.


31/2022
Civil kære

A
(selv)
mod
Tandskadeankenævnet

Om fogedrettens saglige kompetence i sag om tvangsinddrivelse af sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 18. oktober 2021 i sagen B-561-21 m.fl.

Modtaget den 20. april 2022.


BS-12957/2022-HJR
Civil kære

MT Højgaard Danmark A/S
v/advokat Claus Richter Weigelt
mod
Tryg Forsikring A/S

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 29. marts 2022 i sagen BS-39462/2021-OLR.

Modtaget den 18. april 2022.


BS-13038/2022-HJR
Civil kære

Aarhus Havn
v/advokat Kristian Skovgård Larsen
mod
Tryg Forsikring

Om henvisning af sag fra byret til landsret til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 29. marts 2022 i sagen BS-39462/2021-OLR.

Modtaget den 18. april 2022.


29/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om helbredsmæssige forhold kan føre til ophævelse af afgørelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 3. december 2021 i sagen S-1266-21.

Modtaget den 13. april 2022.


BS-14008/2022-HJR
Civil kære

Dansk Ejendomsmæglerforening
v/advokat Jens Jacob Dühr
kærer kendelse i sagen

Udlejning København ApS
v/advokat Michael Thiesen
mod
A og B

Om tilladelse til biintervention i sag om mangler ved fast ejendom.

Østre Landsrets kendelse af 16. december i sagen BS-13130/2021-OLR.

Modtaget den 12. april 2022


23/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3

Om beskeder hentet fra kommunikationsnetværk må anvendes som bevis i retssag.

Østre Landsrets kendelse af 31. januar 2022 i sagen S-3424-21.

Modtaget den 15. marts 2022.


22/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om hvornår prøvelse af dom om udvisning kan ske.

Vestre Landsrets kendelse af 12. oktober 2021 i sagen S-1463-21.

Modtaget den 11. marts 2022.


21/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter hjemrejseloven.

Vestre Landsrets kendelse af 10. januar 2022 i sagen S-0010-22.

Modtaget den 11. marts 2022.


BS-9326/2022-HJR
Civil kære

Kriminalforsorgen
v/advokat Paw Bladt Fruerlund
mod
A

Om prøveløsladelse af livstidsdømt strafafsoner.

Østre Landsrets kendelse af 23. december


15/2022
Straffe kære

Anklagemyndigheden
mod
D

Om prøvelse af dom om udvisning efter domfældte er udrejst.

Østre Landsrets dom af 29. oktober 2021 i sagen S-2758-21.

Modtaget den 4. marts 2022.

 

14/2022
Straffekære

A, B og C kærer kendelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af tredjemands motorkøretøj efter vanvidskørsel.

Vestre Landsrets kendelse af 12. november 2021 i sagen S-1970-21 m. fl..

Modtaget den 24. februar 2022.

 

BS-6145/2022-HJR
Civil kære

A
v/advokat Philip Lönborg
mod
B

Om afvisning af anke, fordi der ikke kan forventes andet udfald af ankesagen end i byretten.

Østre Landsret dom af 30. oktober 2021 i sagen BS-22533/2021-OLR.

Modtaget den 24. februar 2022.


13/2022
Straffekære

A kærer kendelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af tredjemands motorkøretøj efter vanvidskørsel.

Vestre Landsrets kendelse af 12. november 2021 i sagen S-2093-21.

Modtaget den 23. februar 2022.


12/2022
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om fortsat varetægtsfængsling i surrogat.

Østre Landsrets kendelse af 29. december 2021 i sagen S-3590-21.

Modtaget den 22. februar 2022.

 

BS-6391/2022-HJR
Civil kære

Advokat A kærer afgørelse i sagen

B
mod
Region Hovedstaden

Om beskikkelse af advokat i sag om erstatning for administrativ frihedsberøvelse.

Østre Landsrets dom af 13. oktober 2021 i sagen BS-31986/2021-OLR.

Modtaget den 17. februar 2022.

 

BS-1108/2022-HJR
Civil kære

A
v/advokat Thomas Ryhl
mod
Udlændingenævnet

Om opsættende virkning af anke af dom om familiesammenføring.

Østre Landsrets kendelse af 8. juli 2021 i sagen BS-45939/2020-OLR.

Modtaget den 19. januar 2022.


2/2022

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiets brug af dekrypterede beskeder hentet fra kommunikationsnetværk er et efterforskningsskridt, der kan underlægges domstolsprøvelse.

Østre Landsrets kendelse af 7. oktober 2021 i sagen S-2559-21.

Modtaget den 7. januar 2022.

BS-49769/2021-HJR
Civil kære

Udlændingenævnet
mod
A

Om opsættende virkning af dom, hvorefter opholdstilladelse ikke kunne forlænges.

Østre Landsrets kendelse af 28. oktober 2021 i sagen BS-29592/2021-OLR.

Modtaget den 6. januar 2022.

BS-48872/2021-HJR
Civil kære

Verner Panton Design AG
og
Marianne Panton
v/advokat Claus Barrett Christiansen
mod
TAGWERC Unternehmergesellschaft

Om der er sket krænkelse af varemærkerettigheder.

Østre Landsrets kendelse af 27. august 2021 i sagen BS-2907/2021-OLR.

Modtaget den 20. december 2021.


112/2021

Straffekære

Journalisterne Astrid Søndberg og Rene Øgendahl
og
Ekstra Bladet kærer kendelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om dørlukning under indenretligt forhør.

Østre Landsrets kendelse af 10. september 2021 i sagerne S-2332-21 og S-2333-21.

Modtaget den 20. december 2021.


BS-48155/2021-HJR

Civil kære

SP Invest ApS

v/advokat Keld Frederiksen
mod
Gårestrup Vestergaard A/S

Om afvisning af anke fra byret til landsret med den begrundelse, at der ikke er udsigt til, at ankebehandling vil føre til et andet resultat.

Vestre Landsrets dom af 17. maj 2021 i sagen BS-8701/2021-VLR.

Modtaget den 17. december 2021.

110/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om proportionalitet af varetægtsfængsling i surrogat.

Østre Landsrets kendelse af 23. september 2021 i sagen S-2411-21.

Modtaget den 13. december 2021.


108/2021

Civil kære

Advokat Søren Christensen
kærer afgørelse i sagen
REFA Maribo-Sakskøbing Kraftvarmeværk A/S under rekonstruktion
mod
Maribo Varmeværk A.m.b.a.
og
Sakskøbing Fjernvarmeselskab A.m.b.a.

Om rekonstruktørs habilitet.

Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2021 i sagen B-65-21.

Modtaget den 9. december 2021.


107/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om begrundelse for ikke at imødekomme anmodning om aktindsigt.

Østre Landsrets kendelse af 17. august 2021 i sagen S-1639-21.

Modtaget den 8. december 2021.


BS-44759/2021-HJR

Civil kære

Krylbo Städer AB
v/advokat Christian Zeeberg Madsen
mod
Øresundshøj Management ApS

Om værneting.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2021 i sagen BS-3974/2020-OLR.

Modtaget den 1. december 2021.


BS-45134/2021-HJR

Civil kære

HK Danmark som mandatar for
A
v/advokat Tina Sejr Gad
mod
Dansk Erhverv som mandatar for
Østergaard Biler A/S

Om afvisning af anke på grund af, at der ikke er udsigt til at vinde ankesagen.

Østre Landsrets kendelse af 3. juni 2021 i sagen BS-9985/2021-OLR.

Modtaget den 29. november 2021.


105/2021

Civil kære

Advokat A
kærer kendelse i sagen

Ejendomsselskabet Sandgården ApS under konkurs,
K/S Windpartner 26 under konkurs
og
Komplementaranpartsselskabet Windpartner under konkurs

Om inhabilitet hos kurator.

Østre Landsrets kendelse af 26. marts 2021 i sagen B-61-21 m.fl.

Modtaget den 16. november 2021.


104/2021
Straffekære

E
kærer kendelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af bil med henblik på konfiskation.

Østre Landsrets kendelse af 13. juli 2021 i sagen S-1932-21.

Modtaget den 15. november 2021.


102/2021
Straffekære

E
kærer kendelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af bil med henblik på konfiskation.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2021 i sagen S-2111-21.

Modtaget den 9. november 2021.


100/2021
Straffekære

E
kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af bil med henblik på konfiskation.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2021 i sagen S-1702-21.

Modtaget den 9. november 2021.


99/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af bevisanke og behandling af udmålingsanke.

Østre Landsrets kendelse af 30. juni 2021 i sagen S-1194-21.

Modtaget den 9. november 2021.

98/2021
Civil  kære

Ejendomsformidlingen Sydjylland ApS
v/advokat Søren Lindahl
mod
H/F Frederikshøj

Om vedtægters status ved tvangsauktion over kolonihavehus på lejet grund.

Østre Landsrets kendelse af 18. juni 2021 i sagen B-871-20.

Modtaget den 8. november 2021.


97/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af indlæggelse i henhold til idømt foranstaltning.

Østre Landsrets kendelse af 15.august 2020 i sagen S-1012-21.

Modtaget den 8. november 2021.

BS-41825/2021-HJR, BS-41829/2021-HJR og BS-41836/2020-HJR
Civil kære

A, B og C
v/advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet

Om fremsættelse af ny påstand og nye anbringender under ankesag.

Østre Landsrets kendelse af 6. oktober 2021 i sagen BS-194/2021-OLR.

Modtaget den 4. november 2021


BS-40103/2021-HJR

Civil kære

Aveny Rødovre A/S
v/advokat Anders Lindqvist
mod
A

Om beregning af søgsmålsfrist.

Østre Landsrets kendelse af 30. august 2021 i sagen BS-26214/2021-OLR.

Modtaget den 20. oktober 2021.


BS-39795/2021-HJR
Civil kære

Forsvarsministeriet
v/ advokat Britta Moll Bown
mod
A og B

Om henvisning af sag til landsretten til behandling i 1. instans.

Vestre Landsrets kendelse af 4. oktober 2021 i sagen BS-31467/2021-VLR.

Modtaget den 20. oktober 2021.


BS-39903/2021-HJR
Civil kære

A og B
v/advokat Erik Berg
mod
Forsvarsministeriet

Om henvisning af sag til landsretten til behandling i 1. instans.

Vestre Landsrets kendelse af 4. oktober 2021 i sagen BS-31467/2021-VLR.

Modtaget den 20. oktober 2021.


BS-38860/2021-HJR

Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
A og B

Om henvisning af sag til landsretten til behandling i 1. instans.

Østre Landsrets kendelse af 29. september 2021 i sagen BS-12022/2021-OLR.

Modtaget den 14. oktober 2021.

BS-37564/2021-HJR
Civil kære

Advokat Morten Bjerregaard Nielsen
kærer salærafgørelse i sagen
Foreningen Hellerup Finans Investor
mod
BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
og
A

Om salær til beskikket advokat i sag om revisors m.fl. ansvar for oplysninger i prospekt.

Østre Landsrets kendelse af 13. januar 2021 i sagen BS-3818/2021-OLR.

Modtaget den 12. oktober 2021.


BS-37572/2021-HJR

Civil kære

A og B
v/advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af sag fra byret til landsret.

Vestre Landsrets kendelse af 21. september 2021 i sagen BS-26268/2021-VLR.

Modtaget den 4. oktober 2021.


92/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om grundlaget for iværksættelse af mentalundersøgelse.

Østre Landsrets kendelse af 28. juni 2021 i sagen S-1715-21.

Modtaget den 1. oktober 2021.


91/2021
Straffekære

Advokat A
kærer afgørelse om nægtelse af beskikkelse af forsvarer
i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om nægtelse af beskikkelse af forsvarer i straffesag.

Vestre Landsrets kendelse af 30. august 2021 i sagen S-1509-21.

Modtaget den 30. september 2021.


86/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af tiltaltes anke med påstand om skærpelse.

Vestre Landsrets kendelse af 11. februar 2021 i sagen S-2707-20.

Modtaget den 17. september 2021.


BS-34119/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
C

Om konkurskarantæne ved direktørs manglende standsning af drift og overførelse af midler.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 14. september 2021.


BS-34123/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
B

Om  ikke aktiv bestyrelsesformand kan idømmes konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 14. september 2021.


BS-33404/2021-HJR

Civil kære

A under konkurs
v/advokat Klaus Søborg Jørgensen
mod
B

Om betydningen af manglende betaling af B-skat i enmandsvirksomhed i forhold til konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 22. marts 2021 i sagen BS-4233/2021-OLR.

Modtaget den 9. september 2021.

83/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af forsvarers kære af salærfastsættelse.

Østre Landsrets kendelse af 15. marts 2021 i sagen S-481-21.

Modtaget den 31. august 2021.


BS-31078/2021-HJR

Civil kære

A
mod
EuroPark A/S

Om krav om appeltilladelse for appel af afgørelse i småsag er grundlovsstridig.

Østre Landsrets kendelse af 19. januar 2021 i sag BS-50950/2020-OLR.

Modtaget den 20. august 2021.


82/2021
Civil kære

Wingman Media ApS
v/advokat Allan Ohms
mod
Gældsstyrelsen

Om parkeringstilladelse, der endnu ikke var angivet ved skiltning, medfører at p-afgift blev pålagt med urette.

Østre Landsrets kendelse af 4. marts 2021 i sagen B-53-21.

Modtaget den 20. august 2021.

 

81/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af bevisanke på grund af forsinket fremmøde i retten.

Vestre Landsrets dom af 17. maj 2021 i sagen S-1541-20.

Modtaget den 19. august 2021.

 

80/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om vidnepålæg og brug af videoafhøring af mindreårig i straffesag mod barnets far.

Østre Landsrets dom af 3. juni 2021 i sagen S-1248-21.

Modtaget den 18. august 2021.

 

77/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af indestående på kapital- og ratepension

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2021 i sagen S-3517-20.

Modtaget den 12. august 2021.

 

BS-26522/2021-HJR
Civil kære

A
v/advokat Lars Sandager
mod
Compas Group Denkarm A/S

Om rette sagsøgt.

Vestre Landsrets kendelse af 10. maj 2021 i sagen BS-12099/2021-VLR.

Modtaget den 9. juli 2021.

BS-26364/2021-HJR
Civil kære

Danske Bank A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om henvisning af retssag til landsret til behandling i første instans.

Østre Landsrets kendelse af 24. juni 2021 i sagen BS-10953/2021-OLR.

Modtaget den 8. juli 2021.


71/2021

Civil kære

Ravn Entreprise A/S
v/advokat Jan Gruun Jørgensen
mod
A

Om kreditor har retlig interesse i afsigelse af konkursdekret ved usikkerhed om værdien af eneste aktiv.

Vestre Landsrets kendelse af 1. december 2020 i sagen B-0413-20.

Modtaget den 8. juli 2021.

67/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afvisning af Ts anke ved udeblivelse trods subsidiær påstand om formildelse.

Vestre Landsrets kendelse af 8. december 2020 i sagen S-2653-19.

Modtaget den 24. juni 2021.


BS-22710/2021-HJR

Civil kære

Estate Vestjylland ApS
v/advokat Leo Jantzen
mod
A og B

Om ankesvarskrift i ankesag kan anses som anke overfor appellantens modpart.

Vestre Landsrets dom af 8. marts 2021 i sagen BS-42182/2020-VLR.

Modtaget den 15. juni 2021.


BS-21256/2021-HJR

Civil kære

Styrelsen for Patientsikkerhed
v/advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
A

Om sagsomkostninger skulle tilkendes efter reglerne om småsager.

Østre Landsrets kendelse af 17. februar 2021 i sagen BS-46674/2020-OLR.

Modtaget den 7. juni 2021.


61/2021

Civil kære

A
v/advokat Mads Lyshøj Ulrikkeholm
mod
Ekspres Bank A/S

Om udlæg på grundlag af gæld stiftet ved identitetstyveri.

Østre Landsrets kendelse af 22. december 2020.

Modtaget den 10. juni 2021.


60/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven under ankesag er proportional i forhold til straffens længde.

Østre Landsrets kendelse af 17. marts 2021 i sagen S-699-21.

Modtaget den 3. juni 2021.


58/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om tiltalte skal betragtes som udeblevet fra ankesag trods fysisk, tvangsmæssigt fremmøde.

Østre Landsrets kendelse af 14. december 2020 i sagen S-750-19.

Modtaget den 25. maj 2021.


57/2021
Civil kære

A under konkurs
v/advokat Flemming Jensen
mod
Mobile Pay Denmark A/S
i
sagen TST Logistik ApS under konkurs
mod
A under konkurs

Om rettidig kære af kendelse om edition.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020.

Modtaget den 21. maj 2021.


55/2021

Straffekære

Advokat Mette Grith Stage kærer salærafgørelse i sagen
Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til forsvarer for aflyste retsdage.

Vestre Landsrets kendelse af 11. november 2020 i sagen S-002-19.

Modtaget den 19. maj 2021.

BS-18620/2021-HJR
Civil kære

Tryg Forsikring A/S
v/advokat Marlene Hother Gjedde
mod
Ankestyrelsen

Om skriftlig behandling af en ankesag om erstatning for tab af erhvervsevne.

Østre Landsrets dom af 16. februar 2021 i sagen BS-49917/2020-OLR.

Modtaget den 12. maj 2021.


BS-16186/2021-HJR

Civil kære

A
v/advokat Christian Ditlev Hindkjær
mod
Jutlander Bank A/S

Om dansk eller udenlandsk værneting i sag om kautionsforpligtelse.

Vestre Landsrets kendelse af 25.  januar 2021 i sagen BS-46875/2020-VLR.

Modtaget den 26. april 2021.

41/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling in absentia.

Østre Landsrets kendelse af 4. marts 2021 i sagen S-469-21.

Modtaget den 21. april 2021.

BS-13934/2021-HJR
Civil kære

EF Benzons Fabrikker
v/advokat Anders Lindqvist
kærer afgørelser om erstatning.

Om parts erstatning for aflyst hovedforhandling på grund af Covid-19-foranstaltninger.

Østre Landsrets kendelse af 16. februar 2021 i sagen BS-105/2021-OLR.

Modtaget den 16. april 2021.

38/2021
Civil kære

A
v/advokat Christian Kirk Zøllner
mod
B A/S under konkurs

Om afsættelse af kurator i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 1. december 2020 i sagen B-708-20.

Modtaget den 15. april 2021.


37/2021
Civil kære

A
v/advokat Christian Kirk Zøllner
mod
B A/S under konkurs

Om mundtlig forhandling, vidneførelse, udsættelse og edition i sag om konkurskarantæne.

Østre Landsrets kendelse af 16. november 2020 i sagen B-708-20.

Modtaget den 15. april 2021.


33/2021

Civil kære

Basis Bank A/S
v/advokat Ulrik Bager
mod
A

Om der kan foretages udlæg på grundlag af lån optaget ved misbrug af Nem-ID.

Østre Landsrets kendelse af 10. november 2020 i sagen B-653-20.

Modtaget den 26. marts 2021.

BS-10505/2021-HJR
Civil kære

Advokat A kærer afgørelse om salær

Om salær til beskikket advokat i hævet civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 22. januar 2021 i sagen BS-547/2021-OLR.

Modtaget den 17. marts 2021.


28/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af afgørelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 29. september 2020 i sagen S-1327-20.

Modtaget den 16. marts 2021.


BS-10258/2021-HJR

Civil anke

A
v/advokat Mads Krøger Pramming
mod
Ankestyrelsen

Om Ankestyrelsens omgørelse af afgørelse om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendt soldat.

Vestre Landsrets dom af 3. november 2020 i sagen BS-59154/2019-VLR.

Modtaget den 12. marts 2021.

BS-8112/2021-HJR m. fl.
Civile kæremål

AGF Investments Inc. m. fl.
v/advokaterne Ole Frands Sigetty og Sven Gert Hougaard
mod
Danske Bank A/S

Om henvisning af sager til behandling i landsretten og om øvrige tilsvarende sagers fremme.

Østre Landsrets kendelse af 26. november 2020 i sagen BS-33645/2020-OLR m.fl.

Modtaget den 2. marts 2021.


BS-8192/2021-HJR m.fl.
Civile kæremål

Danske Bank A/S
v/advokaterne Henriette Gernaa pg Jacob Skude Rasmussen
mod
Schroder Dynamic Multi Asset Fund m.fl.

Om henvisning af sager til behandling i landsretten og om øvrige tilsvarende sagers fremme.

Østre Landsrets kendelse af 26. november 2020 i sagerne BS-33400/2020-OLR.

Modtaget den 2. marts 2021.


24/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter dom.

Vestre Landsrets kendelse af 24. februar 2021 i sagerne S-2012-20 og S-2422-20.

Modtaget den 25. februar 2021.


23/2021
Straffekære

Foranstaltninger under efterforskning

Om rumaflytning.

Østre Landsrets kendelse af 10. december 2020 i sagen S-3324-20.

Modtaget den 1. marts 2021.


21/2021
Civil kære

A og B
v/advokat Jakob Dalsgaard Hansen
mod
Himmerland Boligforening.

Om ophævelse af lejemål må anses for at være kommet frem, herunder til varetægtsfængslet lejer.

Vestre Landsrets kendelse af 6. november 2020 i sagen B-0446-20.

Modtaget den 25. februar 2021.


18/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling in absentia af sigtet, der er varetægtsfængslet i udlandet.

Østre Landsrets kendelse af 30. december 2020 i sagen S-3540-20.

Modtaget den 17. februar 2021.


17/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 og T2

Om person omtalt i anklageskrift burde have afgivet forklaring under hovedforhandling.

Vestre Landsrets kendelse af 21. januar 2021.

Modtaget den 16. februar 2021.


BS-6234/2021-HJR

Civil kære

A og B
v/advokat Torels Kjersgaard
mod
Boet efter C

Om juridisk rådgiver, der ikke er advokat, er omfattet af vidnefritagelsesregel.

Østre Landsrets kendelse af 24. november 2020 i sagen BS-21815/2020-OLR.

Modtaget den 15. februar 2021.


BS-4917/2021-HJR
Civil kære

Kriminalforsorgen
v/selv
mod
A

Om gyldigheden af afgørelse im strafcelle.

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2020 i sagen BS-4023/2020-VLR.

Modtaget den 11.  februar 2021.


BS-3813/2021-HJR
Civil kære

Ejendomsselskabet Hjallelse 2014 A/S
v/advokat Kristian Dalsgaard
mod
Odense Letbane P/S

Om udsættelse af sag om ekspropriationserstatning på udfaldet af andre, lignende retssager.

Vestre Landsrets kendelse af 12. november 2020 i sagen BS-21144/2020-VLR.

Modtaget den 1. februar 2021.


BS-3962/2021-HJR
Civil kære

Emil Rosenlund Andersen
v/advokat Henrik Hein
mod
M.I.C.M. MIRCOM International Content Management & Consulting Ltd.

Om sagsomkostninger i hævet sag.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2020 i sagen BS-43586/2020-OLR.

Modtaget den 29. januar 2021.


11/2021

Civil kære

Basisbank A/S
v/advokat Ulrik Bayer
mod
A og B

Om fremme af udlægsforretning på grundlag af lån optaget ved uberettiget brug af Nem-ID.

Østre Landsrets kendelse af 10. september 2020 i sagerne B-445-20 og B-529-20.

Modtaget den 26. januar 2021.


BS-48173/2020-HJR
Civil kære

Topdanmark Forsikring A/S
v/advokat Nicolai Mailund Clan
mod
A

Om beregning af kærefrist i henhold til databeskyttelsesloven eller retsplejelovens regler.

Østre Landsrets kendelse af 3. september 2020 i sagen BS-25394/2020-OLR.

Modtaget den 26. januar 2021.


BS-47173/2020-HJR
Civil kære

HPH Totalbyg A/S
v/advokat Steffen Hebsgaard Muff
mod
Voldgiftsnævnet for bygge og anlægsvirksomhed

Om domstols kompetence til at træffe afgørelse om habilitet.

Østre Landsrets kendelse af 30. juni 2020 i sagen

Modtaget den 26. januar 2021.


9/2021

Civil kære

Mette Ditmer Design ApS
v/advokat Johan Løje
mod
Jysk A/S

Om sagsomkostninger i bevissikringssag efter retshåndhævelsesdirektivet om krænkelse af design.

Vestre Landsrets kendelse af 16. juli 2020 i sagen B-05140-19.

Modtaget den 13. januar 2020.


7/2021

Civil kære

TST Logistik ApS under konkurs
v/kurator advokat Flemming Jensen
mod
A

Om betingelserne for at fremme en konkursbegæring på grundlag af en dom.

Østre Landsrets kendelse af 13. oktober 2020 i sagen B-671-20.

Modtaget den 11. januar 2021.


6/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om afgørelse om tiltaltes fremstilling i håndjern under hovedforhandling kan kæres.

Vestre Landsrets kendelse af 7. juni 2020 i sagen S-1305-20.

Modtaget den 8. januar 2021.


BS-51061/2020-HJR

Civil kære

Taster Wine A/S
v/advokat Jesper Windahl
mod
Wht-Spedition A/S

Om skønsmands upartiskhed og fremlæggelse af den af ham udarbejdede skønserklæring.

Østre Landsrets kendelse af 15. oktober 2020.

Modtaget den 5. januar 2021.


BS-50925/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Søren Lundsgaard og Frank Bøggild
mod
Hoyer Group A/S

Om fremlæggelse af ensidigt indhentet revisorerklæring om erstatningsopgørelse i erstatningssag.

Vestre Landsretskendelse af 26. oktober 2020 i sagen BS-36057/2020-VLR.

Modtaget den 5. januar 2021.


5/2021

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T1 m.fl.

Om vidnefritagelse for mindreårige børn af de tiltalte og anvendelse af videoafhøringer som bevis i sag om vold.

Østre Landsrets kendelse af 28. oktober 2020 i sagerne S-2738-20, S-2764-20, S-2765-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


4/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om vidnefritagelse for mindreårigt barn af tiltalte og anvendelse af videoafhøringer som bevis i sag om vold.

Østre Landsrets kendelse af 2. oktober 2020 i sagen S-2556-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


3/2021
Straffekære


Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængslets adgang til kommunikation med pressen.

Østre Landsrets kendelse af 9. oktober 2020 i sagen S-2440-20.

Modtaget den 5. januar 2021.

2/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om indhentelse af teleoplysninger med henblik på at kunne forkynde for tiltalte.

Østre Landsrets kendelse af 21. oktober 2020 i sagen S-2749-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


1/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af foranstaltning om forvaring.

Østre Landsrets kendelse af 30. juli 2020 i sagen S-1859-20.

Modtaget den 5. januar 2021.


127/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøvelse af bestemmelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 21. september 2020 i sagen S-1754-20.

Modtaget den 28. december 2020.


126/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om beslaglæggelse af råbånd fra skjulte optagelser på plejehjem.

Vestre Landsrets kendelse af 19. oktober 2020 i sagen S-1694-20.

Modtaget den 28. december 2020.


BS-49705/2020-HJR

Civil kære

Spatz FGIA Inc. (Spatz Medical)
v/advokat Karsten Thomas Henriksen
mod
A m.fl.

Om rettergangsfejl i forbudssag.

Østre Landsrets kendelse af 14. september 2020 i sagen BS-33642/2020-OLR.

Modtaget den 23. december 2020.


BS-49396/2020-HJR

Civil kære

Advokat Kirsten Reimers Lund
Kærer salærafgørelse

Om salær i civil sag om omstødelse af dispositioner mellem ægtefæller.

Østre Landsrets kendelse af 10. september 2020 i sagen BS-21599/2020-OLR.

Modtaget den 21. december 2020.


125/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

 

Om lovligt forfald for tiltalte til hovedforhandling i straffesag.

Østre Landsrets kendelse af 7. september 2020 i sagen S-2322-20.

Modtaget den 14. december 2020.


BS-49176/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Nikolaj Linneballe
mod
Copyright Management Services Ltd.

Om omfanget af procesbevilling og om sagsomkostninger.

Østre Landsrets kendelse af 16. oktober 2020 i sagen BS-33034/2020-OLR.

Modtaget den 17. december 2020.

119/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om sagsomkostninger i straffesag.

Østre Landsrets dom af 23. november 2020 i sagerne S-3266-19 og S-203-20.

Modtaget den 11. december 2020.


BS-46046/2020-HJR

Civil kære

Codan Forsikring
som mandatar for
Advokatfirmaet Bliddal og Holmstrøm ApS
v/advokat Poul Bjørn Paulsen
mod
Kenneth Søndergaard
I/S Bruun
Poul Bjørn Paulsen
og
Christian Andersen

Om sagsomkostninger i sag om isoleret bevisoptagelse.

Vestre Landsrets kendelse af 18. august 2020 i sagen BS-25551/2020-VLR.

Modtaget den 26. november 2020.


BS-44882/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Karsten Madsen
mod
BICA Leasing Danmark

Om der er indgået bindende proceserklæring om misbrug af identitetsinformation ved indgåelse af leasingaftale. 

Vestre Landsrets kendelse af 25. september 2020 i sagen BS-9341/2020-VLR.

Modtaget den 17. november 2020.


BS-44477/2020-HJR

Civil kære

Skadedyrskontrol Danmark
v/ Benny Staunstrup
v/advokat Frode Pagh Bæk
mod
Solveig Bjørnø

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2020 i sagen BS-11314/2020-OLR

Modtaget den 17. november 2020.


BS-44401/2020-HJR

Civil kære

Kurant Nørrebro Dæk Service /Henriik Aagreen Larsen
v/advokat Rasmus Juvik
mod
Metroselskabet I/S

Om sagsomkostninger til statskassen i civil sag med advokatbeskikkelse.

Østre Landsrets beslutning af 3. juni 2020 i sagen BS-16447/2019-OLR.

Modtaget den 17. november 2020.


113/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær for rejsetid til beskikket forsvarer.

Vestre Landsrets kendelse af 30. juli 2020 i sagerne S-1314-20 og S-1370-20.

Modtaget den 6. november 2020.


111/2020

Civil kære

A
v/advokat Michael
kærer afgørelse om boopgørelse

Om ejerandele overdraget ved gavebreve skal indgå i boopgørelse.

Østre Landsrets kendelse af 25. august 2020 i sagen B-389-20.

Modtaget den 12. november 2020.


BS-43529/2020-HJR

Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
Viking Life-Saving Equipment A/S

Om henvisning af sag til behandling ved landsret i første instans.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020 i sagen BS-32876/2020-VLR.

Modtaget den 9. november 2020.


BS-43526/2020-HJR
Civil kære

Skatteministeriet
v/advokat Steffen Sværke
mod
A

Om henvisning af sag til behandling ved landsret i første instans.

Vestre Landsrets kendelse af 22. oktober 2020 i sagen BS-32874/2020-VLR.

Modtaget den 9. november 2020.


106/2020

Civil kære

A
v/advokat Per Astrup Madsen
mod
A under konkurs

Om konkursspærring af afkastskonto knyttet til båndlagt kapital.

Østre Landsrets kendelse af 31 august 2020 i sagen 1916-20.

Modtaget den 4. november 2020.


BS-41003/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Erbil Kaya
mod
Kriminalforsorgen

Om afslag på ansøgning om prøveløsladelse.

Østre Landsrets kendelse af 14. maj 2020 i sagen BS-15144/2020-OLR.

Modtaget den 20. oktober 2020.


95/2020

Straffekære

Advokat A kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer for rejsetid.

Grønlands Landsrets beslutning af 23. april 2020 i sagen K-051/20.

Modtaget den 20. oktober 2020.


94/2020

Straffekære

Advokat A kærer afgørelse i sagen

Anklagemyndigheden
mod
T

Om salær til beskikket forsvarer for rejsetid.

Grønlands Landsrets beslutning af 17. juni 2020 i sagen K-087/20.

Modtaget den 20. oktober 2020.

BS-39019/2020-HJR
Civil kære

Codan Forsikring m.fl.
mod
Hornum Murer- og Entreprenørforretning

Om tilladelse til fornyet syn og skøn.

Østre Landsrets kendelse af 25. juni 2020 i sagen BS-5330/2020-OLR.

Modtaget den 8. oktober 2020.


87/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om ophævelse af bestemmelse om udvisning.

Østre Landsrets kendelse af 19. maj 2020 i sagen S-850-20.

Modtaget den 28. september 2020.


BS-35272/2020-HJR
 

Civil kære

A
v/advokat Christian Laubjerg
mod
B

Om forbud mod at drive konkurrerende virksomhed.

Østre Landsrets kendelse af 26. juni 2020 i sagen BS-18079/2020-OLR.

Modtaget den 21. september 2020.


82/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af udvisningsbestemmelse.

Østre Landsrets kendelse af 20. maj 2020 i sagen S-487-20.

Modtaget den 21. september 2020.

BS-35975/2020-HJR
Civil kære

Ansvarshavende redaktør Anne Engdal Stig Christensen
v/advokat Asger Bagge-Jørgensen
mod
Aarhus Kommune

Om forbud mod publicering af skjulte optagelser på plejehjem.

Vestre Landsrets kendelse af 30. juni 2020 i sagen BS-13970/2020-VLR.

Modtaget den 18. september 2020.


BS-33546/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Mads Roikjer
mod
Grundejerforeningen af 18.12.1918

Om forbud mod fjernelse af kabling i ejendom.

Østre Landsrets kendelse af 4. juni 2020 i sagen BS-5280/2020-OLR.

Modtaget den 17. september 2020.


77/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af forvaring.

Østre Landsrets kendelse af 20. maj 2020 is sagen S-847-20.

Modtaget den 9. september 2020.

75/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Indgrebsadvokat A

Om fravigelse af forsvarer adgang til aktindsigt.

Vestre Landsrets kendelse af 8. juli 2020 i sagen S-1242-20.

Modtaget den 4. september 2020.


BS-33996/2020-HJR
 

Civil kære

NHS, Inc.
v/advokat Frank Henrik Børresen
mod
SPORT24 A/S

Om udsættelse af retssag om krænkelse af EU-varemærke på forlæggelse for EUIPO.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2020 i sagen BS-14787/2020-OLR.

Modtaget den 2. september 2020.

BS-30435/2020-HJR
Civil kære

Maersk A/S
V/advokat Christian Dilling Benedictsen-Nislev
Mod
DSV Air & Sea Holding A/S

Om værneting i sag om ansvar for bortkomst at gods under søtransport.

Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2020.

Modtaget den 5. august 2020.


65/2020
Civil kære

A
v/advokat Preben Gundersen
mod
Gældsstyrelsen

Om udlæg i klientkonto hos skyldners advokat.

Vestre Landsrets kendelse af 23. april 2020 i sag B-0066-20

Modtaget den 29. juli 2020.

58/2020
Civil kære

Lejerbo, afdeling 184-0
Egevolden II
v/advokat Henrik Bruunsgaard Dreyer
mod
L

Om fremme af udsættelsesforretning.

Østre Landsrets kendelse af 6. april 2020 i sagen B-127-20.

Modtaget den 9. juli 2020.


BS-22708/2020-HJR
 
Civil kære

L
v/advokat Bjarne Overmark
mod
U

Om fristen for indbringelse af huslejenævns afgørelse for domstolene.

Vestre Landsrets kendelse af 19. februar 2020.

Modtaget den 9. juni 2020.


37/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 11. marts 2020 i sagen S-0544-20.

Modtaget den 16. maj 2020.


BS-14925/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Casper Christoffersen
mod
B

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2019 i sagen BS-26722/2019-OLR.

Modtaget den 6. maj 2020.


BS-15609/2020-HJR
Civil kære

Partrederi HM 447 Elly Kynde
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Værftet A/S

Om mangler ved reparations- og ombygningsarbejder på fiskekutter.

Vestre Landsrets dom af 3. december 2019 i sagen BS-2502/2019-VLR.

Modtaget den 15. april 2020.


22/2020

Civil kære

Boet efter A
v/advokat Simon Hauch

Om vurdering af fast ejendom i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 22. januar 2020 i sagen B-883-19

Modtaget den 31. marts 2020


BS-7513/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod
B

Om sagsomkostninger i sag, der ikke kunne behandles efter småsagsprocessen.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2019 i sagen BS-39323/2019-OLR.

Modtaget den 20. februar 2020.


BS-588/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Gitte Nedergaard
mod
Württembergische Versicherung AG

Om værneting i sag om udbetaling af forsikring ved skade på båd.

Østre Landsrets dom af 6. september 2019 i sagen BS-30374/2019-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-59142/2019-HJR

Civil kære

DK Hostmaster A/S
V/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
AK Techotel A/S

Om blokering af domænenavn.

Østre Landsrets kendelse af 30. september 2019 i sagen BS-9641/2018-OLR.

Modtaget den 7. januar 2019.


184/2019

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2019 i sagen S-2710-19.

Modtaget den 27. december 2019.


167/2019

Civil kære

A
og
B Advokatfirma v/B
v/advokat Mai-Brit Hauge Ganal
mod
Divine Business Solution ApS

Om suspension af forældelse ved procesunderretning.

Østre Landsrets kendelse af 19. juni 2019 i sagen B-1021-18.

Modtaget den 6. december 2019.

 

Sidst opdateret: 15. juli 2024