Højesteret

Indkomne sager noteres her på siderne (ikke alle sager medtages). Når sagerne er berammet, vil de kunne findes på retslisten. Efter afgørelse vil de fleste sager kunne findes i Højesterets afgørelsesdatabase

Ankesager

Søg på siden med ctrl F


BS-35303/2020-HJR
Civil anke

A
(selv)
mod
Ekspres  Bank A/S

Om opgørelse af den beløbsmæssige grænse for anke uden procesbevilling.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-9523/2020-OLR.

Modtaget den 11. september 2020.


BS-34555/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Thomas Stigaard Hansen
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om operation har påført patientskade, der berettiger til erstatning.

Østre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen BS-26380/2019-OLR.

Modtaget den 10. september 2020.


73/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om politiassistents afgivelse af skud under skydeøvelse var grov skødesløshed.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2020 i sagen S-2215-19.

Modtaget den 26. august 2020.


68/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om host mod politifolk og ytring om Corona er vold eller trussel om vold.

Vestre Landsrets dom af 2. juni 2020 i sagen S-0831-20.

Modtaget den 14. august 2020.


BS-30451/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Andelsboligforeningen B

Om eksklusion af andelsboligforening på grund af udlejning af bolig.

Østre Landsrets dom af 24. marts 2020 i sagen BS-30451/2020-HJR.

Modtaget den 13. august 2020.


BS-30114/2020-HJR

Civil anke

Allianz Seguros
v/advokat Thomas Birch
mod
A

Om sagsomkostninger i sag om opgørelse af erhvervsevnetab.

Østre Landsrets dom af 26. februar 2020 i sagen BS-16173/2018-OLR.

Modtaget den 12. august 2020.


BS-31228/2020-HJR

Civil anke

Ligebehandlingsnævnet
som mandatar for
A
v/advokat Peter Alexander Ahlberg
mod
Horsens Kommune

Om udelukkelse fra deltagelse i pensionsordning var forskelsbehandling på grund af alder.

Vestre Landsrets dom af 13. juli 2020 i sagen BS-28387/2018-VLR.

Modtaget den 11. august 2020.

BS-30936/2020-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rettidigt.

Vestre Landsrets dom af 9. juli 2020 i sagen BS-5565/2019-VLR.

Modtaget den 7. august 2020.


BS-30607/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om personlig skatteansættelse ved anvendelse af leaset autocamper.

Vestre Landsrets dom af 2. april 2020 i sagen BS-40927/2018-VLR.

Modtaget den 4. august 2020.


BS-30298/2020-HJR
Civil anke

Frederiksberg Kommune
v/advokat Erik Wendelboe Christiansen
mod
Vejdirektoratet

Om betaling for opstilling af containere og byggemateriel på offentligt vejareal i
forbindelse med bygge-, istandsættelses- og renoveringsarbejder.

Modtaget den 30. juli 2020.


BS-29825/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod
Popermo Forsikring G/S

Om mengrad ved to ulykkestilfælde fastsættes som en samlet bedømmelse eller hver for sig.

Østre Landsrets dom af 2. juli 2020 i sag BS-17723/2018-OLR

Modtaget den 27. juli 2020.


64/2020
Civil anke

A
v/advokat Søren Lindegaard
mod
Digital Sourcing ApS

Om personlig hæftelse i forhold til et anpartselskab.

Østre Landsrets dom af 11. december 2019 i sag B-829-18.

Modtaget den 21. juli 2020.

 

BS-28731/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat René Offersen
mod
B

Om ærekrænkelse, erstatning og straf.

Østre Landsrets dom af 23. juni 2020 i sag BS-31714/2018-OLR

Modtaget den 17. juli 2020

 

56/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf i sag om økonomisk kriminalitet.

Østre Landsrets dom af 2. april 2020 i sagen S-301-19.

Modtaget den 6. juli 2020.

 

52/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Om strafskærpelse ved kriminalitet med banderelation.

Østre Landsrets dom af 27. februar 2020 i sagen S-985-19.

Modtaget den 2. juli 2020.


51/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T 1 – T 7

Om erstatnings for straffeprocessuelle tvangsindgreb.

Vestre Landsrets dom af 8. januar 2020 i sagen S-1895-18.

Modtaget den 1. juli 2020.

50/2020
Civil anke

A
v/advokat Mikkel Holm Nielsen
mod
Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Om ret til dagpenge ved lukning af virksomhed.

Vestre Landsrets dom af 13. december 2016 i sagen B-2030-15.

Modtaget den 30. juni 2020.


BS-25701/2020-HJR
Civil anke

Multi Montage Stoholm A/S
v/advokat Knud Borup Jensen
mod
Dan-Con Elementmontage ApS

Om sagsomkostninger i civil sag.

Vestre Landsrets dom af 8. april 2020 i sagen BS-29913/2018-VLR.

Modtaget den 29. juni 2020.


48/2020

Civil anke

Baltic Packaging A/S
mod
A og B

Om salg af kapitalandele.

Østre Landsrets dom af 18. december 2019 i sagen B-575-18.

Modtaget den 17. juni 2020.


44/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straffen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.

Vestre Landsrets dom af 13. januar 2020 i sagen S-0604-19.

Modtaget den 10. juni 2020.


43/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om overtrædelse af indrejseforbud.

Vestre Landsrets dom af 10. marts 2020 i sagen S-1920-19.

Modtaget den 10. juni 2020.


BS-20874/2020-HJR

Civil anke
Anmodning

Nets A/S
v/advokat Christian Alsøe
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Om misbrug af dominerende stilling.

Sø- og Handelsrettens dom af 11. maj 2020 i sagen BS-22549/2019-SHR.


Modtaget den 27. maj 2020.


39/2020

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om straf til fotojournalist for hans opførsel ved redningsaktion efter trafikulykke.

Østre Landsrets dom af 7. januar 2020 i sagen S-3517-18.

Modtaget den 26. maj 2020.


BS-19745/2020-HJR

Civil anke

If Skadeforsikring,
Filial af If Skadeforsikring AB, Sverige
v/advokat Ulrik Christrup
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Om forretningstidspunktet ved refusion af erstatning og godtgørelse for arbejdsskade.

Østre Landsrets dom af 3. februar 2020 i sagen BS-22581/2019-OLR.

Modtaget den 20. maj 2020.


BS-19523/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Signe Klauber Vestergaard
mod
Lolland Kommune

Om tortgodtgørelse for mangelfuld sagsbehandling.

Østre Landsrets dom af 22. januar 2020 i sagen BS-12019/2019-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19283/2020-HJR

Civil anke

Civica
v/advokat Anja Clausen Syberg
mod
Skrillinge-Russelbæk Vandværk

Om opkrævning af driftsbidrag for hver lejlighed i ejendom eller for den samlede ejendom.

Østre Landsrets dom af 28. april 2020 i sagen BS-38780/2018-OLR.

Modtaget den 15. maj 2020.


BS-19502/2020-HJR
Civil anke

Tetra Pak Processing Systems A/S
v/advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet

Om skønsmæssig forhøjelse af skattepligtig indkomst.

Vestre Landsrets dom i sagen BS-9858/2018-VLR.

Modtaget den 14. maj 2020.


34/2020

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Boris Frederiksen
mod
A

Om erstatningsansvar for ledelse i bank.

Vestre Landsrets dom af 31. januar 2020 i sagen B-0427-11.

Modtaget den 30. april 2020.


33/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om frakendelse af førerretten.

Østre Landsrets dom af 10. december 2019 i sagen S-2586-19.

Modtaget den 30. april 2020.


35/2020
Civil anke
(Anmodning)

Energi Danmark A/S m. fl.
v/advokaterne Per Stig Jakobsen og Henrik Holtse
mod
Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S

Om erstatning som følge af misbrug af dominerende stilling.

Sø- og Handelsrettens dom af 31. marts 2020 i sagen U-10-07.

Modtaget den 29. april 2020.

BS-17472/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

Vestre Landsrets dom af 19. december 2019 i sagen BS-33320/2018-VLR.

Modtaget den 28. april 2020.


32/2020
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen
mod
A

Om erstatningsansvar for bestyrelse i sparekasse.

Vestre Landsrets dom af 28. februar 202 i sagen B-0426-11.

Modtaget den 28. april 2020.


BS-16939/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om forældelsesfrist i sag om erstatning for patientskade.

Vestre Landsrets dom af 9. januar 2020 i sagen BS-47006/2018-VLR.

Modtaget den 23. april 2020.

BS-15898/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Janus Winther Høy
mod
B

Om mangler ved båd.

Vestre Landsrets dom af 15.janaur 2020 i sagen BS-50031/2018-VLR.

Modtaget den 16. april 2020.


BS-14231/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Birgitte Pedersen
mod
Forsikringsselskabet Privatsikring A/S

Om anvendelse af helbredsoplysninger til brug for risikovurderinger ved tegning af forsikring.

Østre Landsrets dom af 12. marts 2020 i sagen BS-38988/2019-OLR.

Modtaget den 2. april 2020.


BS-14184/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Thomas Ryhl
mod
Udlændingenævnet

Om familiesammenføring.

Østre Landsrets dom af 4. marts 2020 i sagen BS-37948/2018-OLR.

Modtaget den 31. marts 2020


BS-13662/2020-HJR

Civil anke

Alm. Brand Forsikring A/S
v/advokat Klaus Rasmussen
mod
Rasmus Ebbe ApS

Om skade ved udførelse af kloakarbejde er dækket af forsikring.

Østre Landsrets dom af 17. december 2019 i sagen BS-48874/2018-OLR.

Modtaget den 27. marts 2020.


BS-11386/2020-HJR
Civil anke

CO10 – Centralorganisationen af 2010
som mandatar for Dansk Musiker Forbund
(tidl. Foreningen af Assistentener ved Det Kongelige Operakor)
v/advokat Peter Breum
mod
Det Kongelige Teater og Kapel

Om timeansattes ansættelsesvilkår strider mod lov om tidsbegrænset ansættelse.

Østre Landsrets dom af 19. februar 2020 i sagen BS-19600/2018-OLR.

Modtaget den 26. marts 2020.


BS-13147/2020-HJR

Civil anke

Postfunktionærernes Andels-Boligforening, Afdeling 2, Grundevang
v/advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Grundejerforeningen Islehøj

Om grundejerforenings forpligtelse til at bidrage til omkostningerne ved udskiftning af bro.

Østre Landsrets dom af 10. december 2019 i sagen BS-3570/2019-OLR.

Modtaget den 23. marts 2020.


BS-11895/2020-HJR

Civil anke

Stena Oil AB
v/advokat Mikkel Mathias Steinø
mod
Monjasa A/S m.fl.

Om økonomisk mellemværende ved salg af olie efter beslaglæggelse.

Vestre Landsrets dom af 3. marts 2020 i sagen BS-888/2016-VLR.

Modtaget den 16. marts 2020.


BS-11607/2020-HJR
Civil anke

Udviklingsselskabet By & Havn I/S
v/advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet

Om beregning af tingslysningsafgift partnerskabs køb af interessentskabs ejendom.

Østre Landsrets dom af 14. februar 2020 i sagen BS-37171/2018-OLR.

Modtaget den 16. marts 2020.


BS-7031/2020-HJR

Civil anke

A
v/advokat Jacob Goldschmidt
mod
Advokatnævnet

Om tilsidesættelse af god advokatskik ved uden samtykke fra klient at have udtalt sig til pressen om en straffesag.

Østre Landsret dom af 17. januar 2020 i sagen BS-24342/2018-OLR,

Modtaget den 25. februar 2020.


BS-7909/2020-HJR
Civil anke

Jo & Co BVBA
v/advokat Kim Rasmussen
mod
DK Company Vejle A/S

Om økonomisk opgør efter ophævelse af agentaftale.

Vestre Landsrets dom af 5. november 2019 i sagen BS-23355/2018-VLR.

Modtaget den 20. februar 2020.


BS-6447/2020-HJR
Civil anke

Ejerforeningen Toftegård
v/advokat Mikkel Jarde
mod
A, B og C

Om generalforsamlingsbeslutning i andelsboligforening om frasalg af loftsarealer er gyldig.

Østre Landsrets dom af 18. november 2019 i sagen BS-8841/2019.

Modtaget den 17. februar 2020.


BS-7433/2020-HJR
Civil anke

MB Anlæg & Teknik ApS under konkurs
v/advokat Torben Krath
mod
Holmegaard Anlægsgartner ApS

Om pligt til prøvelse af anmeldt fordring i konkursbo.

Vestre Landsrets dom af 11. november 2019 i sagen BS-21937/2019-VLR.

Modtaget den 17. februar 2020.


BS-5850/2020-HJR
Civil anke

Vejdirektoratet
v/advokat Sarah Jano
mod
A

Prøvelse af Taksationskommissions kendelse om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 14. oktober 2019 i sagen BS-4545/2018-VLR.

Modtaget den 7. februar 2020.


BS-1590/2020-HJR
Civil anke

BFT Logistik A/S under konkurs
v/advokat Ole Thiel
mod
Salling Group A/S

Om modregning i krav opstået i rekonstuktionsperiode.

Vestre Landsrets dom af 17. december 2019 i sagen BS-10177/2019-VLR.

Modtaget den 16. januar 2020.


BS-2383/2020-HJR
Civil anke

Eric Storm Holding ApS
mod
Skatteministeriet

Om ændring af skattemæssig statur for fusion.

Østre Landsrets dom af 7. januar 2020 i sagen BS-309/2019-OLR.

Modtaget den 21. januar 2020.


BS-2308/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om lovligheden af tvangsfiksering og om godtgørelse.

Østre Landsrets dom af 7. oktober 2019 i sagen BS-59936/2019-OLR.

Modtaget den 20. januar 2020.


BS-1564/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatning
v/advokat Sanne H. Christensen
mod
A

Om forretning af patientskadeerstatning.

Østre Landsrets dom af 20. juni 2019 i sagen BS-51461/2018-OLR.

Modtaget den 15. januar 2020.


2/2020

Civil anke

Fagligt Fælles Forbund
som mandatar for A
v/advokat Malou Ehmer
mod
Kims A/S

Om forældelse af krav på yderligere erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Østre Landsrets dom af 4. oktober 2019 i sagen B-1298-18.

Modtaget den 10. januar 2020.


BS-16/2020-HJR
Civil anke

FunktionærKartellet/TeknikerSammenslutningen
som mandatar for A
v/advokat Martin Bondesen
mod
Uddannelsesforbundet

Om nyt fagforbundsmedlem hæfter for tidligere stiftet konfliktgæld.

Østre Landsrets dom af 7. oktober 2019 i sagen BS-45978/201/-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-58925/2019-HJR
Civil anke

Københavns Kommune
v/advokat Henriette Soja
mod
TGnet ApS

Om fritagelse for betaling af affaldsadministrationsgebyr for erhvervsaffald for enmandsvirksomhed drevet fra egen bolig.

Østre Landsrets dom af 28. august 2019 i sagen BS-32728/2018-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-441/2020-HJR
Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om isolation af patient var sket med urette og om erstatning.

Vestre Landsrets dom af 29. august 2019 i sagen BS-34401/2018-VLR.

Modtaget den 7. januar 2020.


BS-58711/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Helle Hald
mod
B

Om tortgodtgørelse ved deling af videoer.

Østre Landsrets dom af 24. september 2019 i sagen BS-58676/2019-OLR.

Modtaget den 19. december 2019.

180/2019
Civil anke

Bellingelunden ApS
v/advokat Karina Dolmer Hansen
mod
A m.fl.

Om huslejeregulering og renovationsudgifter.

Østre Landsrets dom af 16. august 2019 i sagen B-738-18.

Modtaget den 27. december 2019.


BS-59253/2019-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/advokat René Offersen
mod
Hedensted Kommune

Om erstatningsansvar for beskadigelse af kabel ved kommunal oprensning af grøft.

Vestre Landsrets dom af 3. oktober 2019 i sagen BS-2733/2018-VLR.

Modtaget den 23. december 2019.


BS-58843/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/advokat Erik Matthiesen
mod
C og D

Om ejendomshævd.

Østre Landsrets dom af 17. september 2019 i sagen BS-22951/2018-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-58874/2019-HJR
Civil anke

Gentofte Kommune
v/advokat Svend Erik Holm
mod
Skatteforvaltningen

Om retten til at oppebære dødsboskat.

Østre Landsrets dom af 3. december 2019 i sagen BS-10804/2017-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-58855/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Helle Hald
mod
B

Om tortgodtgørelse ved deling af videoer.

Østre Landsrets dom af 24. september 2019 i sagen BS-58748/2019-OLR.

Modtaget den 20. december 2019.


176/2019
Civil anke

A
v/advokat Niels Thestrup
mod
Amagerbanken A/S under konkurs

Om aktionærs status i konkursordenen.

Østre Landsrets dom af 9. maj 2019 i sagen B-138-17.

Modtaget den 18. december 2019.


BS-58965/2019-HJR
Civil anke

Midtskrot ApS
v/advokat Pernille Nordskov
mod
B

Om sagsomkostninger i sag om erstatningsansvar for arbejdsulykke.

Vestre Landsrets dom af 11.oktober 2019 i sagen BS-43497/2018-VLR.

Modtaget den 20. december 2019.


BS-57184/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankestyrelsen

Om forældelse af krav på erstatning for arbejdsskade

Vestre Landsrets dom af 20. september 2019 i sagen BS-44858/2018-VLR.

Modtaget den 13. december 2019.


175/2019
Civil anke

A
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om beskatning af valutakursgevinst.

Østre Landsrets dom af 22. november 2019 i sagen B-200-16.

Modtaget den 17. december 2019.


174/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om skatteunddragelse.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen S-3596-17-

Modtaget den 16. december 2019.


BS-55722/2019-HJR
Civil anke

I/S Amager Ressourcecenter m.fl.
v/advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet

Om kompetencen til at behandle klager om tilbagebetaling af afgift for smøre- og hydraulikolie.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-51465/2018-OLR.

Modtaget den 6. december 2019.


BS-56793/2019-HJR
Civil anke

Boet efter A
v/advokat Marianne Fruensgaard
mod
Ankenævnet for Patienterstatning

Om genoptagelse af sag om patienterstatning.

Vestre Landsrets dom af 5. juli 2019 i sagen BS-22397/2018-VLR.

Modtaget den 12. december 2019.


BS-50233/2019-HJR

Civil anke

A
v/advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark

Om sag om erstatning for administrativ frihedsberøvelse kan ankes uden procesbevilling.

Vestre Landsrets dom af 21. juni 2019 i sagen BS-19012/2019-VLR.

Modtaget den 11. november 2019.


BS-48710/2019-HJR
Civil anke

Jernbanenævnet
v/advokat Sune Fuglholm
mod
DB Cargo Danmark Services A/S

Om gyldigheden af påbud om udlevering materiale.

Østre Landsrets dom af11. juli 2018 i sagen BS-32109/2018-OLR.

Modtaget den 30. oktober 2019.


BS-47627/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Ole Søgaard-Nielsen
mod
Den selvejende institution AQUA Akvarium

Om berettigelsen af lønstandsning og bortvisning ved manglende fremmøde til sygefraværssamtale.

Vestre Landsrets dom af 2. juli 2019 i sagen BS-2008/2019-VLR.

Modtaget den 24. oktober 2019.


BS-47215/2019-HJR

Civil anke

K
v/advokat Christian Norup Hostrup
mod
S

Om forholdsmæssigt afslag på grund af forkert angivelse af boligareal ved salg af fast ejendom.

Vestre Landsrets dom af 13. juni 2019 i sagen BS-24837/2018-VLR.

Modtaget den 22. oktober 2019.


BS-46510/2019-HJR
Civil anke

A
v/advokat Karsten Høj
mod

Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtige ansvarsforsikringer for hunde.

Om forældelse af erstatningskrav og om ulykke er omfattet af den lovpligtige ansvarsforsikring for hunde.

Østre Landsrets dom af 19. juni 2019 i sagen BS-35505/2018-OLR.

Modtaget den 18. oktober 2019.


BS-46401/2019-HJR

Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10696/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46394/2019-HJR
Civil anke

HK/Danmark
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Michael Møllegaard Jessen
mod
Banedanmark

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10694/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-46380/2019-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund
som mandatar for A m.fl.
v/advokat Henrik Karl Nielsen
mod
DSB

Om pensionerede arbejdstageres ret til fribefordring og personalebilletter kan opsiges.

Østre Landsrets dom af 20. august 2019 i sagen BS-10693/2017-OLR.

Modtaget den 16. oktober 2019.


BS-42036/2019-HJR

Civil anke

Adecco A/S
v/advokat Arne Møllin Ottesen
mod
Skatteministeriet

Om koncerninterne betalinger og fradragsret for royaltybetalinger.

Østre Landsrets dom af 4. juli 2019 i sagen BS-24573/2018-OLR.

Modtaget den 21. september 2019.


BS-41492/2019-HJR

Civil anke

A
v/advokat Martin Laursen
mod
Sydøstjyllands Politi

Om regres for udbetalt erstatning for personskade.

Vestre Landsrets dom af 16. april 2019 i sagen BS-23651/2018-VLR.

Modtaget den 18. september 2019.


115/2019

Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udstationering er i strid med EU-retten.

Vestre Landsrets dom af 13. maj 2019 i sagen S-1077-15.

Modtaget den 23. august 2019.


BS-33202/2019-HJR

Civil anke

A
v/advokat Preben Kønig
mod
Aces Search Company A/S under konkurs.

Om modregning i konkurs.

Østre Landsrets dom af 5. marts 2019 i sagen BS-22819/2018-OLR.

Modtaget den 25. juli 2019.


BS-30911/2019-HJR

Civil anke

Boligsekskabet Kastelshaven
v/advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB a.m.b.a.

Om regulering af værdien af en grundfond.

Østre Landsrets dom af 11. juni 2019 i sagen BS-24304/2018-OLR.

Modtaget den 19. juli 2019.


94/2019

Civil anke (gruppesøgsmål)

Gruppesøgsmål.nu
v/advokat Morten Samuelsson
mod
Domstolsstyrelsen

Om erstatning for lang sagsbehandlingstid ved Tingslysningsretten.

Østre Landsrets dom af 27. maj 2019 i sagen B-3159-11.

Modtaget den 1. juli 2019.


BS-25678/2019-HJR m.fl.

Civile anker

Gunnar Frederik Ørsted m.fl.
v/advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.

Om anvendelse af navnet Ørsted i forskellige selskaber er i strid med sagsøgernes rettigheder til efternavnet Ørsted.

Sø- og Handelsrettens dom af 10. maj 2019 i sagen BS-3803/2018-SHR m.fl.

Modtaget den 21. juni 2019.


86/2019
Civil anke

A og Sp/f Nota
v/advokat Anne Buhl Bjelke
mod
Finansiel Stabilitet

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 21. juni 2019.


70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Østre Landsrets dom af 26. april 2019 i sagen B-454-18.

Modtaget den 29. maj 2019.


62/2019
Civil anke

A
mod
A/S Abel Cathrine

Om sagsomkostninger I civil sag.

Østre Landdsrets dom af 20. december 2018 i sagen B-2123-17.

Modtaget den 15. maj 2019.


59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds,
Fidelity institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet

Om udbytteskat af udbytte til udenlandske investeringsinstitutter.

Østre Landsrets dom af 2. april 2019 i sagen B-323-10 m.fl.

Modtaget den 7. maj 2019.


BS-7741/2019-HJR
Civil anke

IJH A/S
v/advokat Rasmus Vang
mod
Morsø Sko Import A/S

Om gummistøvleprodukt er beskyttet efter markedsføringsloven og ophavsretsloven.

Vestre Landsrets dom af 10. oktober 2018 i sagen BS-1620/2016-VLR.

Modtaget den 11. februar 2019.


12/2019
Civil anke

A
v/advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet

Om opgørelse af aktieavance og om beskatning af pengeoverførsler.

Østre Landsrets dom af 4. januar 2019 i sagen B-2282-15.

Modtaget den 24. januar 2019.


227/2018
Civil anke

A, B og C
mod
Forsvarsministeriet

Om godtgørelse i anledning af tilbageholdelse i Irak.

Østre Landsrets dom af 30. november 2018 i sagen B-1427-16 m.fl.

Modtaget den 28. december 2018.


214/2018
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Claus Juul Hansen
mod
Boet efter A
og
B

Om direktions- og bestyrelsesansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 28. november 2018.


211/2018
Civil anke

Brahetrolle Skov- og Landbrug
v/godsejer Catharina Reventlov-Mourie
v/advokat Henrik Dichman
mod
Miljø- og Fødevareministeriet

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1819-18.

Modtaget den 20. november 2018.


209/2018
Civil anke

A
v/advokat Søren Lundsgaard
B
v/advokat Jacob Goldschmidt
C
v/advokat Peter Christian Kierkegaard og
D
v/advokat Erik Øvlisen
mod
Finansiel Stabilitet

Om direktions- og bestyrelsesansvar for pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 26. oktober 2018 i sagen B-1088-12.

Modtaget den 15. november 2018.


BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/advokat Christian F. Jensen
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen BS-1347/2016-OLR

Modtaget den 18. juli 2018.


141/2018
Civil anke

A m. fl.
v/advokat Thomas Bonnow
mod
Forsvarsministeriet

Om tortgodtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 26. juni 2018 i sagen B-3448-18.

Modtaget den 16. juli 2018.


134/2018
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.

Om godtgørelse for tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling.

Østre Landsrets dom af 15. juni 2018 i sagen B-3448-14.

Modtaget den 4. juli 2018.


241/2017

Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen og Jacob Skude Rasmussen
mod
A, B, C, D, E og F

Om direktions og bestyrelses ansvar for banks økonomiske sammenbrud.

Østre Landsrets dom af 7. november 2017 i sagen B-1291-10 og B-1851-10.

Modtaget den 4.december 2017.

 

 

Kæresager

Søg på siden med ctrl F

81/2020
Civil kære

A
v/advokat Bjørn á Heygum
mod
B

Om afslag på at give anke af dom opsættende virkning.

Østre Landsrets kendelse af 1. september 2020 i sagen B-309-20.

Modtaget den 16. september 2020.


80/2020
Civil kære

H
v/advokat Ulla Wulff Hansen
mod
M

Om part med fri proces i sag om ægtefælleskifte skal godtgøre statskassen udgifterne ved fri proces, bl.a. uht. at samlivet er genoptaget.

Østre Landsrets kendelse af 15. april 2020.

Modtaget den 16. september 2020.


77/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om opretholdelse af forvaring.

Østre Landsrets kendelse af 20. maj 2020 is sagen S-847-20.

Modtaget den 9. september 2020.

76/2020
Civil kære

A
mod
Middelfart Kommune

Om kære af fogedrettens afgørelse i en sag om prøvelse af et pantefogedudlæg under 20.000 kr. kræver procesbevilling.

Østre Landsrets kendelse af 25. maj 2020 i sagen B-212-20.

Modtaget den 9. september 2020.

75/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
Indgrebsadvokat A

Om fravigelse af forsvarer adgang til aktindsigt.

Vestre Landsrets kendelse af 8. juli 2020 i sagen S-1242-20.

Modtaget den 4. september 2020.


BS-33298/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Birgit Lund Thrusholm
mod
B

Om værgemål.

Østre Landsrets kendelse af 31. marts 2020 i sagen BS-56919/2019-OLR.

Modtaget den 3. september 2020.

BS-33996/2020-HJR
Civil kære

NHS, Inc.
v/advokat Frank Henrik Børresen
mod
SPORT24 A/S

Om udsættelse af retssag om krænkelse af EU-varemærke på forlæggelse for EUIPO.

Østre Landsrets kendelse af 23. juni 2020 i sagen BS-14787/2020-OLR.

Modtaget den 2. september 2020.

BS-30435/2020-HJR
Civil kære

Maersk A/S
V/advokat Christian Dilling Benedictsen-Nislev
Mod
DSV Air & Sea Holding A/S

Om værneting i sag om ansvar for bortkomst at gods under søtransport.

Østre Landsrets kendelse af 25. februar 2020.

Modtaget den 5. august 2020.


65/2020
Civil kære

A
v/advokat Preben Gundersen
mod
Gældsstyrelsen

Om udlæg i klientkonto hos skyldners advokat.

Vestre Landsrets kendelse af 23. april 2020 i sag B-0066-20

Modtaget den 29. juli 2020.

58/2020
Civil kære

Lejerbo, afdeling 184-0
Egevolden II
v/advokat Henrik Bruunsgaard Dreyer
mod
L

Om fremme af udsættelsesforretning.

Østre Landsrets kendelse af 6. april 2020 i sagen B-127-20.

Modtaget den 9. juli 2020.


BS-25526/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Stig Boe Krarup
mod
TH Group ApS

Om fremlæggelse af skønserklæring, der er indhentet til brug for en anden retssag.

Østre Landsrets kendelse af 20. april 2020 i sagen BS-10495/2020-OLR.

Modtaget den 6. juli 2020.


57/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T 1 – T 4

Om forsvareres aktindsigt i underliggende dokumentations- og personrapporter.

Vestre Landsrets kendelse af 17. januar 2020 i sagen s-2720-19.

Modtaget den 3. juli 2020.


BS-25065/2020-HJR

Civil kære

L-Team ApS
v/advokat Ulrik Christrup
mod
Tryg Forsikring A/S

Om henvisning til byret af sag om isoleret bevisoptagelse.

Østre Landsrets kendelse af 23. januar 2020 i sagen BS-58179/2019-OLR.

Modtaget den 24. juni 2020.


BS-22708/2020-HJR
 

Civil kære

L
v/advokat Bjarne Overmark
mod
U

Om fristen for indbringelse af huslejenævns afgørelse for domstolene.

Vestre Landsrets kendelse af 19. februar 2020.

Modtaget den 9. juni 2020.


BS-22542/2020-HJR
Civil kære

Novozymes A/S
V/advokat Sture Rygaard
mod
Danisco US Inc.

Om partsedition i sag om krænkelse af patent.

Østre Landsrets kendelse i sagen BS-31515/2019-OLR.

Modtaget den 12. juni 2020.


BS-21584/2020 og 21607/2020-HJR

Civil kære

M
v/advokat Bo Vestergaard
mod
H

Om landsrettens afvisning af anke i sager om forældremyndighed og ret til videreførelse af lejemål efter samlivsophævelse.

Østre Landsrets kendelse af 9. marts 2020 i sagen BS-1359/2020-OLR.

Modtaget den 29. maj 2020.


37/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Vestre Landsrets kendelse af 11. marts 2020 i sagen S-0544-20.

Modtaget den 16. maj 2020.


BS-14925/2020-HJR
Civil kære

A
v/advokat Casper Christoffersen
mod
B

Om sagsomkostninger i civil sag.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2019 i sagen BS-26722/2019-OLR.

Modtaget den 6. maj 2020.


BS-15609/2020-HJR
Civil kære

Partrederi HM 447 Elly Kynde
v/advokat Henrik Lindebod
mod
Værftet A/S

Om mangler ved reparations- og ombygningsarbejder på fiskekutter.

Vestre Landsrets dom af 3. december 2019 i sagen BS-2502/2019-VLR.

Modtaget den 15. april 2020.


31/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om berigtigelse af anklageskrift.

Østre Landsrets kendelse af 6. januar 2020 i sagen S-3761-19.

Modtaget den 3. april 2020.


22/2020

Civil kære

Boet efter A
v/advokat Simon Hauch

Om vurdering af fast ejendom i dødsbo.

Østre Landsrets kendelse af 22. januar 2020 i sagen B-883-19

Modtaget den 31. marts 2020


BS-10239/2020-HJR

Civil kære

Frank Mogensen Holding ApS m. fl.
v/advokat Philip Søren Thorsen
mod
Svare Holding ApS

Om edition under isoleret bevisoptagelse.

Østre Landsrets kendelse af 20. december 2019 sagen BS-40499/2019-OLR.

Modtaget den 6. marts 2020.


12/2020

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om udlevering til Rumænien.

Østre Landsrets kendelse af 18. november 2019 i sagen S-1085-19.

Modtaget den 5. marts 2020.


10/2020
Civil kære

Fagligt Fælles Forbund
v/advokat Claus Hanghøj
mod
Blue Green Liquid ApS

Om inddrivelse i henhold til dom fra Arbejdsretten.

Østre Landsrets kendelse af 5. juli 2019 i sagen B-373-19.

Modtaget den 25. februar 2020.


BS-7513/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Søren Chr. Dueholm
mod
B

Om sagsomkostninger i sag, der ikke kunne behandles efter småsagsprocessen.

Østre Landsrets kendelse af 27. november 2019 i sagen BS-39323/2019-OLR.

Modtaget den 20. februar 2020.


8/2020
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om genindsættelse til afsoning under prøveløsladelsesperiode.

Grønlands Landsrets beslutning af 13. september 2019 i sagen K 099/19.

Modtaget den 6. februar 2020.


BS-588/2020-HJR

Civil kære

A
v/advokat Gitte Nedergaard
mod
Württembergische Versicherung AG

Om værneting i sag om udbetaling af forsikring ved skade på båd.

Østre Landsrets dom af 6. september 2019 i sagen BS-30374/2019-OLR.

Modtaget den 8. januar 2020.


BS-59142/2019-HJR

Civil kære

DK Hostmaster A/S
V/advokat Erik Kjær-Hansen
mod
AK Techotel A/S

Om blokering af domænenavn.

Østre Landsrets kendelse af 30. september 2019 i sagen BS-9641/2018-OLR.

Modtaget den 7. januar 2019.


185/2019

Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om prøveløsladelse med vilkår.

Grønlands Landsrets beslutning af 8. oktober 2019 i sagen 134/19.

Modtaget den 27. december 2019.


184/2019
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T

Om varetægtsfængsling efter udlændingeloven.

Østre Landsrets kendelse af 26. september 2019 i sagen S-2710-19.

Modtaget den 27. december 2019.


167/2019

Civil kære

A
og
B Advokatfirma v/B
v/advokat Mai-Brit Hauge Ganal
mod
Divine Business Solution ApS

Om suspension af forældelse ved procesunderretning.

Østre Landsrets kendelse af 19. juni 2019 i sagen B-1021-18.

Modtaget den 6. december 2019.


149/2019

Civil kære

Boligselskabet AKB
v/advokat Peter la Cour
mod
L

Om udsættelse af lejemål ved udlejers manglende påmindelse.

Østre Landsrets kendelse af 7. august 2019.

Modtaget den 23. oktober 2019.


S-40611/2019-HJR

Civil kære

A og B
v/advokat Nicolai Platzer Funder
mod
A/B Adamsgave

Om eksklusion af andelsboligforening.

Østre Landsrets kendelse af 23. maj 2019 i sagen BS-14574/2019-OLR.

Modtaget den 17. september 2019.

Sidst opdateret: 17. september 2020