Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Deltagende dommere angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at domsafsigelsen i reglen finder sted en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, og der kan efterfølgende være sket ændringer, som ikke fremgår.

Foreløbige retslister

November 2020

Mandag den 2. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47957/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Paw Fruerlund Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jens Kruse Mikkelsen og Jørgen Steen Sørensen.

Om afslag på stedbørnsadoption.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/06 2019 i sag BS-24613/2018-OLR, 6. afd.

Dommen afsiges den 16. november 2020 kl. 12:00.

 

Onsdag den 4. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 180/2019
Civil anke

Bellingelunden ApS
v/Advokat Søren Andersen
mod
A m.fl.
v/Advokat Annette Petersen

Dommere: Jon Stokholm, Lene Pagter Kristensen, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Kristian Korfits Nielsen.

Om huslejeregulering og renovationsudgifter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 16/08-2019 i sag nr. 738/18, 13. afd.

Dommen afsiges den 11. november 2020 kl. 12:00.

 

Mandag den 9. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 2/2020
Civil anke

Fagligt Fællesforbund s.m.f. A
v/Advokat Malou Ehmer
mod
Kims A/S
v/Advokat Ulrik Christrup

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Lars Hjortnæs, Lars Apostoli og Anne Louise Bormann.

Om forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/10-2019 i sag nr. 1298/18, 20. afd.

Dommen afsiges den 16. november 2020 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 10. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 52/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt og Oliver Talevski.

Om strafskærpelse ved forsøg på manddrab i banderelation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/02-2020 i sag nr. 985/19, 15. afd.

Dommen afsiges den 17. november 2020 kl. 12:00.

 

Fredag den 13. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-25678/2019-HJR
Civil anke

Gunnar Frederik Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild og advokat Nicolai Lindgreen for alle

og

Sag BS-25685/2019-HJR
Civil anke

Hans-Henrik Ørsted
og
Charlotte Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge for begge
mod
Ørsted EGJ A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild og advokat Nicolai Lindgreen for alle

og

Sag BS-25690/2019-HJR
Civil anke

Jakob Andreas Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted EGJ A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild og advokat Nicolai Lindgreen for alle

og

Sag BS-25707/2019-HJR
Civil anke

Mikkel Rundin Ørsted m.fl.
v/Advokat Jens Jakob Bugge for alle
mod
Ørsted – Anholt Offshore A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild og advokat Nicolai Lindgreen for alle

og

Sag BS-25726/2019-HJR
Civil anke

Mikkel Rundin Ørsted m.fl.
v/Advokat Jens Jakob Bugge for alle
mod
Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild og advokat Nicolai Lindgreen for alle

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen.

Om retten til navnet ”Ørsted”.

Underinstans Sø- og Handelsretten: Dom af 10/05-2019 i sagerne BS-3803/2018-SHR, BS-3836/2018-SHR, BS-4587/2018-SHR, BS-5196/2018-SHR og BS-42442/2018-SHR.

Dommen afsiges den 30. november 2020 kl. 12:00.

 

Mandag den 16. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-25678/2019-HJR, BS-25685/2019-HJR, BS-25690/2019-HJR, BS-25707/2019-HJR og BS-25726/2019-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 115/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
BIC Electric Sp. z.o.o.
v/Advokat Lotte Lundin

Dommere: Thomas Rørdam, Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Lars Apostoli, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen.

Om den dagældende udstationeringslov er i strid med EU-retten.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15/05-2019 i sag nr. 1077/15, 1. afd.

Dommen afsiges den 30. november 2020 kl. 12:00.

 

Mandag den 23. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58925/2019-HJR
Civil anke

Københavns Kommune
v/Advokat Marie Bockhahn
mod
TGnet ApS
v/Advokat Svend Erik Holm

Biintervenienter til støtte for Københavns Kommune:
Energistyrelsen
v/Advokat Sune Fugleholm
og
Kommunernes Landsforening
Selv

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Jørgen Steen Sørensen.

Om administrationsgebyr for erhvervsaffald er lovlig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/08-2019 i sag BS-32728/2018-OLR, 4. afd.

Dommen afsiges den 7. december 2020 kl. 12:00.

 

Torsdag den 26. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-1564/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Henrik Nedergaard Thomsen
mod
A
v/Advokat Søren Kroer, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Kristian Korfits Nielsen.

Om forrentning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/06-2019 i sag B-556-18, 8. afd. (BS-51461/2018-OLR)

Dommen afsiges den 4. december 2020 kl. 12:00.

December 2020

Tirsdag den 1. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5212/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Mads Balsby Wilkens
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Jon Stokholm, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Lars Apostoli og Anne Louise Bormann.

Om fradrag for tab ved salg af anparter.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/01-2020 i sag BS-47794/2018-VLR, 13. afd.

 

Onsdag den 2. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 63/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Petur Even Djurhuus, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen.

Om strafudmåling.

Underinstans Retten på Færøerne: Dom af 03/07 2020 i sag nr. 342/19.

 

Mandag den 7. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-2383/2020-HJR
Civil anke

Eric Storm Holding ApS
v/Advokat Jørn Frøhlich
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jens Kruse Mikkelsen.

Om ændring af skattefri fusion.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/01-2020 i sag BS-309/2019-OLR, 7. afd.

 

Onsdag den 9. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/Advokat Henrik Peytz
mod
KAB s.m.b.a.
v/Advokat Knud-Erik Kofoed

Dommere: Jon Stokholm, Lene Pagter Kristensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs og Anne Louise Bormann.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/04-2019 i sag nr. 454/18, 18. afd.

 

Mandag den 14. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5850/2020-HJR
Civil anke

Vejdirektoratet
v/Advokat Sarah Jano
mod
A
v/Advokat Jens Jacob Halling

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski, Jens Kruse Mikkelsen og Jørgen Steen Sørensen.

Om erstatning for fjernelse af beplantning på offentligt vejareal.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 14/10-2020 i sag BS-4545/2018-VLR, 13. afd.

 

Tirsdag den 15. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 56/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Christian Laubjerg, beskikket

Dommere: Jon Stokholm, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen.

Straffastsættelse i sag om økonomisk kriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/04-2020 i sag nr. 301/19, 17. afd.

 

Fredag den 18. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-55722/2019-HJR
Civil anke

Auto-Centralen Aalborg A/S m.fl.
v/Advokat Eduardo Vistisen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Anne Louise Bormann.

Om Landsskatterettens kompetence.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/07-2019 i sag B-55-18, 14. afd. (BS-51465/2018-OLR)

 

Mandag den 21. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 68/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Peter Secher, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Kristensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om råb om 'corona' og host mod politifolk udgjorde vold eller trussel om vold.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/06-2020 i sag nr. 831/20, 13. afd.

Januar 2021

Fredag den 8. januar 2021

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 54/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Erbil Kaya, beskikket

Om behandlingsdom.

Underinstans Grønlands Landsret: Dom af 05/02-2020 i sag nr. 98/19.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-13147/2020-HJR
Civil anke

Postfunktionærernes Andels-Boligforening,
Afdeling 2, Brunevang
v/Advokat Knud-Erik Kofoed
mod
Grundejerforeningen Islehøj
v/Advokat Poul Hvilsted

Om grundejerforening har vejret efter lov om private fællesveje.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/12 2019 i sag nr. BS-3570/2019-OLR, 15. afd.

 

Onsdag den 13. januar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-13662/2020-HJR
Civil anke

Alm. Brand Forsikring A/S
v/Advokat Michael S. Wiisbye
mod
Rasmus Ebbe ApS
v/Advokat Søren Hansen

Om skade opstået i forbindelse med kloakarbejde er omfattet af erhvervsansvarsforsikring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/12 2019 i sag BS-48874/2018-OLR, 7. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 100/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1, T2 og T3
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket for alle

Om udsagn på udleverede spraydåser mv. udgjorde forhånende
udtalelser mv. på baggrund af race, hudfarve mv. mod en bestemt
angiven gruppe.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 05/06-2020 i sag nr. 270/19, 7. afd.

 

Mandag den 18. januar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-6939/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A
v/Advokat Bjarne Dalsgaard Aarup

Om frivillige indbetalinger til SKAT fritager fra dødsbobeskatning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 17/01 2020 i sag BS-48931/2018-VLR, 10. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 12/2019
Civil anke

A
v/Advokat Eigil Lego Andersen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Per Lunde Nielsen

Om opgørelse af aktieavancer og om beskatning af pengeoverførsler.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/01-2019 i sag nr. 2282/15, 22. afd.

 

Torsdag den 21. januar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-7909/2020-HJR
Civil anke

Jo & Co BVBA
v/Advokat Kim Rasmussen
mod
DK Company Vejle A/S
v/Advokat John Korsø Jensen

Om ophævelse af agenturforhold.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 05/11 2019 i sag BS-23355/2018-VLR, 3. afd.

 

Mandag den 25. januar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-2308/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Claus Bonnez
mod
Region Syddanmark
v/Advokat Finn Schwarz

Om lovligheden af tvangsfiksering.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/10-2019 i sagerne B-402-19 og B-412-19, 1. afd. (BS-59936/2019-OLR)

 

Tirsdag den 26. januar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11607/2020-HJR
Civil anke

Udviklingsselskabet By & Havn I/S
v/Advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om overdragelse af ejendom er fritaget for tinglysningsafgift i medfør af tinglysningsafgiftslovens § 6 a.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/02 2020 i sag BS-37171/2018-OLR, 2. afd.


Torsdag den 28. januar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 33/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Mariann Jørn Hansen, beskikket

Om førerretsfrakendelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/12-2019 i sag nr. 2586/19, 24. afd.


Fredag den 29. januar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-7031/2020-HJR
Civil anke

Advokat A
v/Advokat Jacob Goldschmidt
mod
Advokatnævnet
v/Advokat Martin Simonsen

Om god advokatskik.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/01 2020 i sag BS-24342/2018-OLR, 3. afd.

Februar 2021

Tirsdag den 2. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Thomas V. Bonnor, beskikket for alle
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Om krav om godtgørelse i forbindelse med tilbageholdelse, herunder
om forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/11-2018 i sag nr. 1427/16, 8. afd.

 

Onsdag den 3. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50886/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Charlotte Rosenberg Gransøe, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Inge Houe

Om en skade pådraget ved et trafikuheld skal anerkendes som en arbejdsskade.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/07 2019 i sag BS-5844/2018-VLR, 5. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat

 

Torsdag den 4. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat


Fredag den 5. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat

 

Mandag den 8. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11895/2020-HJR
Civil anke

Stena Oil AB
v/Advokat Mathias Steinø og advokat Henrik Thal Jantzen
mod
Monjasa A/S,
Monjasa DMCC,
Monjasa Holding A/S,
Monjasa Chartering ApS,
Energizer Shipping ApS,
Jan Jacobsen
og
Anders Østergaard
v/Advokat Jacob Skude Rasmussen for alle

Om erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 03/03 2020 i sag BS-888/2016-VLR, 10. afd.

 

Tirsdag den 9. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11895/2020-HJR, fortsat


Torsdag den 11. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 93/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket

Om fuldbyrdelse af tysk straffedom i Danmark

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/07-2020 i sag nr. 1915/81, 3. afd.

 

Mandag den 15. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11386/2020-HJR
Civil anke

CO10 - Centralorganisationen af 2010 som mandatar for
Dansk Musiker Forbund
v/Advokat Peter Breum
mod
Det Kongelige Teater og Kapel
v/Advokat Lene Damkjær Christensen

Om vilkår i fællesoverenskomst er i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/02 2020 i sag BS-19600/2018-OLR, 4. afd.

 

Torsdag den 18. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-14231/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Birgitte Pedersen
mod
Privatsikring A/S
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Om afslag på forsikringsdækning for arvelig sygdom er i strid med forsikringsaftalelovens § 3 a.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/03 2020 i sag BS-38988/2019-OLR, 11. afd.

 

Tirsdag den 23. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 91/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket

Om straffelovens § 197 om betleri og Menneskerettighedskonventionens artikel 10.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/03-2020 i sag nr. 356/20, 21. afd.

 

Marts 2021

Torsdag den 4. marts 2021

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 88/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Anders Stoltenberg, beskikket

Om dansk statsmyndighed i færdselssag.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/05-2020 i sag nr. 977/19, 13. afd.

 

Tirsdag den 9. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16939/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anne Katrine Bay, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Lisbet Vedel Thomsen

Om genoptagelse af patientskadesag.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 09/01 2020 i sag BS-47006/2018-VLR, 2. afd.

 

Mandag den 15. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17472/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Tim Holmager

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/12 2019 i sag BS-33320/2018-VLR, 15. afd.

 

Torsdag den 18. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 73/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Stine Gry Johannessen, beskikket

Om politiassistents afgivelse af skud under øvelse udgjorde grov
skødesløshed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 05/03-2020 i sag nr. 2215/19, 21. afd.

 

Torsdag den 25. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26215/2018-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jytte Lindgård, beskikket
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Om godtgørelse for tilbageholdelse under krigen i Irak.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/06 2018 i sag B-1428-16, 8. afd. (BS-1347/2016-OLR).

 

Fredag den 26. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26215/2018-HJR, fortsat

 

Mandag den 29. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19745/2020-HJR
Civil anke

IF Skadeforsikring, Filial af IF skadeförsäkring AB (Publ.), Sverige
v/Advokat Ulrik Christrup
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
v/Advokat Inge Houe

Om tidspunkt for forrentning af refunderet beløb.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/02 2020 i sag BS-22581/2019-OLR, 17. afd.

Sidst opdateret: 27. november 2020