Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Maj 2022


Mandag den 2. maj 2022

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering
mod
A-R
v/Advokat Christian Janus Erdmann Fürst, beskikket for alle

og

Sag 141/2018
Civil anke

S-X
v/Advokat Christian Janus Erdmann Fürst beskikket for alle
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen og Jørgen Steen Sørensen.

Om godtgørelse for inhuman behandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/06-2018 i sag nr. 3448/18, 24. afd.

Dommen afsiges den 31. maj 2022 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 3. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018 og sag 141/2018, fortsat

 

Onsdag den 4. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018 og sag 141/2018, fortsat


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sag BS-49476/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
A
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

og

Sag BS-49481/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
B og C
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge

og

Sag BS-49483/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
D
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

Biintervenient til støtte for Stevns Kommune.: Kommunernes Landsforening
v/Advokat Henriette Soja

Om der er vundet hævd over et kommunalt areal.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/05-2021 i sagerne BS-27334/2020-OLR, BS-27329/2020-OLR og BS-27324/2020-OLR, 11. afd.

 

Torsdag den 5. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018 og sag 141/2018, fortsat

 

Mandag den 9. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018 og sag 141/2018, fortsat

 

Tirsdag den 10. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 134/2018 og sag 141/2018, fortsat


2. afdeling

09:00

Sag BS-36013/2021-HJR
Civil anke

A/S Vestfrost
v/Advokat Henrik Thal Jantzen
mod
Zurich Danmark, filial af Zurich Insurance Plc, Irland
v/Advokat Søren Schjunk Bergenser

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Rikke Foersom.

Om forsikringsdækning, herunder dækning af udgifter afholdt til skadeskontrol.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/01-2021 i sag BS-3714/2020-OLR, 18. afd.

Dommen afsiges den 18. maj 2022 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 17. maj 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 32/2020
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/Advokat Lotte Eskesen
mod
A
v/Advokat Arvid Andersen, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om bestyrelsesansvar vedrørende Løkken Sparekasse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 28/02-2020 i sag nr. 426/11, 12. afd.

 

Onsdag den 18. maj 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 32/2020, fortsat


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:15

Sag 26/2021
Civil anke

Nets Holding A/S
v/Advokat LL.M. Erik Kjær-Hansen
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
v/advokat Jacob Pinborg

Biintervenient Foreningen FDIH Dankortsag
v/Advokat Erik Nyborg

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af
prispåbud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/02-2021 i sag nr. 3693/13, 14. afd.

 

Torsdag den 19. maj 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 32/2020, fortsat

 

Mandag den 23. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-25020/2021-HJR
Civil anke

Sparekassen Vendsyssel
v/Advokat Anders Ørgaard
mod
A under konkurs ved kurator, advokat Boris K. Frederiksen
v/Advokat Jesper Saugmandsgaard Øe

Dommere: Thomas Rørdam, Henrik Waaben, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om omstødelse af betaling.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 22/12-2020 i sag nr. BS-21040/2019-VLR, 1. afd.

 

Mandag den 30. maj 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-29441/2021-HJR, BS-29444/2021-HJR, BS-29446/2021-HJR, BS-29450/2021-HJR, BS-29453/2021-HJR og BS-29456/2021-HJR
Civile anker

Værge V1 for
A
og
Værge V2 for
B
og
Værge V3 for
C og D
og
Værge V4 for
E
og
Værge V5 for
F
v/Advokat Karsten Høj, beskikket for alle
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Finn Schwarz

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Michael Rekling, Jan Schans Christensen og Jørgen Steen Sørensen.

Om der er sket fejlbehandling af muskelsvindssygdom ved ikke at anvende et specifikt lægemiddel.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/07-2021 i sagerne BS-8636/2020-VLR, BS-8637/2020-VLR, BS-8638/2020-VLR, BS-8639/2020-VLR, BS-8641/2020-VLR og BS-8644/2020-VLR 16. afd.

Juni 2022

Onsdag den 1. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 64/2021
Civil anke

Kommune Kujalleq
v/Advokat Søren Skjerbek
mod
IMAK som mandatar for A
v/Advokat Britta Keldsen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Rikke Foersom.

Om afskedigelse af sygemeldt medarbejder i Grønland efter dennes flytning til Danmark var saglig.

Underinstans Grønlands Landsret: Dom af 05/10-2020 i sag nr. 8/20.

 

Torsdag den 2. juni 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 17/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Karoline Døssing Normann, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om besiddelse af papir med Loyal To Familia-kendetegn på et tidspunkt, hvor foreningen administrativt og foreløbigt var forbudt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2021 i sag nr. 3382/19, 10. afd.

 

Tirsdag den 7. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-25262/2021-HJR
Civil anke

Kriminalforsorgen
v/Advokat Paw Fruerlund Jensen
mod
T
v/Advokat Claus Bonnez, beskikket

og

Sag BS-25448/2021-HJR
Civil anke

T
v/Advokat Claus Bonnez, beskikket
mod
Kriminalforsorgen
v/Advokat Paw Fruerlund Jensen

Dommere: Jens Peter Christensen, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om visitation mv. for at imødegå ulovlig kommunikation under frihedsberøvelse var i strid med EMRK.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/12-2020 i sag BS-49689/2019-VLR, 8. afd.

 

Onsdag den 8. juni 2022


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sag BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-22176/2021-HJR
Civil anke

A Holding ApS
og
A & Søn ApS
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen for begge
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke
Om maskeret udlodning og transfer pricing.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 12/05-2021 i sagerne BS-22887/2018-OLR og BS-2081/2019-OLR, 8. afd.

 

Torsdag den 9. juni 2022


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sagerne BS-22171/2021-HJR og BS-22176/2021-HJR, fortsat

 

Fredag den 10. juni 2022


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sagerne BS-22171/2021-HJR og BS-22176/2021-HJR, fortsat

 

Onsdag den 15. juni 2022


1. afdeling
Sagen gennemføres på Færøerne på Hilton Garden Inn, Staravegur 13, FO-100 Torshavn

Kl. 13:00

Sag 3/2022
Civil anke

TAKS
v/Advokat Steffen Sværke
mod
Boet efter A v/ bobestyrer
v/Advokat Christian Fribjart Andreasen

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om udpantningsret på Færøerne for dansk skattekrav.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/09-2021 i sag nr. 775/20, 5. afd.

 

Torsdag den 16. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 11/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Peter Secher, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om fastsættelse af fælles- og tillægsstraf med en kombinationsdom ved domsfældelse for trussel om vold mod fængselsbetjent.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2021 i sag nr. 2244/20, 22. afd.

 

Tirsdag den 21. juni 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-32987/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Janus Fürst
mod
B
v/Advokat Per Nielsen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom. 

Om erstatning for mangler ved andelsbolig.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 08/02-2021 i sag BS-53307/2019-VLR, 10. afd.

Juli 2022

Ingen offentlige hovedforhandlinger i juli.

August 2022

Fredag den 12. august 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27896/2021-HJR
Civil anke

Enemærke & Petersen A/S
v/Advokat Carsten Led-Jensen
mod
Selskabet af 30. august 2002 A/S
v/Advokat Jan Presfeldt

Om erstatningsansvar for anvendelse af MgO-spærreplader til byggeri.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sag BS-14245/2019-OLR, 8. afd.


Mandag den 22. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26376/2021-HJR
Civil anke

A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Advokatnævnet
v/Advokat Martin Simonsen

Biintervenient til støtte for Advokatnævnet:
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-26377/2021-HJR
Civil anke

E Advokatselskab,
A, B, C og D
v/Advokat Ole Spiermann for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke

Om inhabilitet, tilsidesættelse af god advokatskik og fortabelse af salær.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sagerne BS-57859/2019-OLR og BS-10276/2020-OLR, 24. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30246/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Om beskatning af eneaktionærs løbende hævninger på mellemregningskonto.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26-07-2021 i sag BS-50151/2019-VLR, 12. afd.

 

Tirsdag den 23. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-26376/2021-HJR og BS-26377/2021-HJR, fortsat

 

Onsdag den 24. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-26376/2021-HJR og BS-26377/2021-HJR, fortsat

 

Mandag den 29. august 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-31220/2021-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund, beskikket
mod
Techcollege S/I
v/Advokat Lise Høy Falsner

Biintervenient for Ligebehandlingsnævnet:
Fagbevægelsens Hovedorganisation
v/Advokat Rune Asmussen

Biintervenienter for Techcollege S/I:
Dansk Arbejdsgiverforening
v/Advokat Tine Benedikte Skyum
og
Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
v/Advokat Lise Høy Falsner

Om der er sket forskelsbehandling på grund af tro ved arbejdsgivers pålæg om at arbejde en lørdag

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23-07-2021 i sag BS-54115/2019-VLR, 10. afd.

 

Tirsdag den 30. august 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26753/2021-HJR
Civil anke

2B – Bedst og Billigst som mandatar for A
v/Advokat Ulrik Odgaard-Mogensen
mod
IFS Randers
v/Advokat Helene Amsinck

Om afskedigelse af handicappet medarbejder var i strid med ligebehandlingsloven og om flekslønstilskud i givet fald skal indgå ved beregning af godtgørelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15-06-2021 i sag BS-19416/2020-VLR, 1. afd.

 

September 2022

Fredag den 2. september 2022

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 113/2021
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Michael Lindquist, beskikket

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/07-2021 i sag nr. 589/21, 16. afd.

og

Sag 114/2021
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T2
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2021 i sag nr. 3376/20, 5. afd.

Om straffastsættelse for svindel med Covid-19-hjælpepakker.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27157/2021-HJR
Civil anke

COBO VII A Kommanditaktieselskab
v/Advokat Anne Louise Husen
mod
L1
og
L2
v/Advokat Jakob Brandgård Busse for begge

Om vilkår i lejemål er mere byrdefulde end i andre lejemål i den pågældende ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/10-2020 i sag BS-43585/2019-OLR, 23. afd.

 

Onsdag den 7. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28339/2021-HJR
Civil anke

Det Islamiske Trossamfund i Danmark
v/Advokat Tyge Trier
mod
A
v/Advokat Peter Fredslund

Om økonomisk opgør i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/12-2020 i sag BS-10378/2020-OLR, 25. afd.

 

Mandag den 12. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48271/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anne Katrine Bay, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Sanne H. Christensen

Om anmeldelse af krav om patienterstatning var rettidigt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23/03-2021 i sag BS-28598/2019-VLR, 2. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Søes Petersen
mod
GF FORSIKRING A/S
og
GF IT A/S
v/Advokat Tom Kári Kristjánsson for begge

Om fællesregistrering af selskaber efter momsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/03-2021 i sag BS-24722/2019-OLR, 17. afd.

 

Tirsdag den 13. september 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR, fortsat

 

Mandag den 19. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-18076/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Lotte Calundann Noer
mod
Hovedstadens Letbane I/S
v/Advokat Jacob Caroc Schall Holberg

Om gyldigheden af beslutning om midlertidig ekspropriation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/04-2021 i sag BS-35322/2019-OLR, 3. afd.

 

Onsdag den 28. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28670/2021-HJR
Civil anke

British American Tobacco (Supply Chain WE) Ltd
v/Advokat Jakob Rosing
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.
v/Advokat Johannes Grove Nielsen

Om erstatningsansvar for forsvundet gods under godstransport.

Underinstans: Østre Landsret: Dom af 11/01-2021 i sag BS-57450/2019-OLR, 21. afd.

Sidst opdateret: 12. maj 2022