Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Juni 2023

Tirsdag den 6. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 24/2022
Civil anke

A
v/Advokat Henrik Gisløv
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Biintervenienter til støtte for appellanten
T-Power Consulting S.á.r.l.
BH-Power Kft.
Dematech Kft.
v/Advokat Morten Boe Jakobsen for alle

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2060/17, 10. afd.

og

Sag 38/2022
Civil anke

B
v/Advokat Henrik Gisløv
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2061/17, 10. afd.

og

Sag 39/2022,
Civil anke

Sanwill Holding S.A.
v/Advokat Henrik Gisløv
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. juni 2021 i sag nr. 2062/17, 10. afd.

Dommere: Lars Hjortnæs, Thomas Rørdam, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Om korrektion af afregningspris for valutahandler.

Dommen afsiges den 15. juni 2023 kl. 12.00.


Torsdag den 8. juni 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 15/2023
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Anders Schønnemann Olesen, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Julie Arnth Jørgensen.

Om straf og opholdsforbud ved organiseret hashhandel på Christiania.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6. december 2022 i sag nr. 3532/21, 18. afd.

Dommen afsiges den 15. juni 2023 kl. 12.00.

 

Tirsdag den 13. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 3/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Carsten Hove

Dommere: Michael Rekling, Thomas Rørdam, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Peter Mørk Thomsen.

Om flagning med det amerikanske nationalflag er strafbart.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 7. november 2022 i sag nr. 2452/21, 10. afd.

 

Onsdag den 14. juni 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-28500/2022-HJR
Civil anke

A
og
B
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge
mod
C
og
D
v/Advokat Esben Joakim de Meza Skjernov, beskikket for begge

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Julie Arnth Jørgensen.

Om ejendomshævd i skel.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29. november 2021 i sag BS-13523/2021-OLR, 25. afd.

 

Tirsdag den 20. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-32481/2022-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Paw Bladt Fruerlund, beskikket
mod
Assens Kommune
v/Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen

Biintervenient til støtte for appellanten
Danmarks Lærerforening
v/Advokat Henrik Karl Nielsen

Biintervenient til støtte for indstævnte
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen

Dommere: Jens Peter Christensen, Thomas Rørdam, Lars Hjortnæs, Ole Hasselgaard og Peter Mørk Thomsen.

Om forlig indgået af faglig organisation afskærer arbejdstager fra at fremsætte krav efter forskelsbehandlingsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12. januar 2022 i sag BS-12117/2020-OLR, 4. afd.

 

Fredag den 23. juni 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 34/2022
Civil anke

Heavy Transport Holding Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Julie Arnth Jørgensen.

Om beskatning af udbytte fra dansk selskab til moderselskab i
Luxembourg ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31. marts 2022 i sag nr. 721/13, 10. afd.

 

Tirsdag den 27. juni 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-16684/2022-HJR
Civil anke

A, B, C, D og E
v/advokat Sverri Dahl, beskikket
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Biintervenient til støtte for Indstævnte
HOFOR Vand København A/S og DANVA
v/Advokat Kim Trenskow for begge

Dommere: Jens Peter Christensen, Thomas Rørdam, Michael Rekling, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om gyldigheden af forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme i område med drikkevandsboring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. april 2022 i sag BS-35231/2018-OLR, 19. afd.

Juli 2023

Der er ingen offentlige hovedforhandlinger i juli måned.

August 2023

Fredag den 11. august 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 13/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T

Dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om udvisning af EU-borger efter dom for fremsættelse af trusler mod sagsbehandler.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 12. oktober 2022 i sag S-0735-22, 4. afd.

Onsdag den 16. august 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

BS-22684/2022-HJR
Civil anke

BEI ApS (tidligere HHU ApS)
v/ advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Søren Horsbøl Jensen

og

BS-22826/2022-HJR
Civil anke

HHU ApS under konkurs v/ BEI ApS
v/ advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard og Julie Arnth Jørgensen.

Om indeholdelse af kildeskat af rentetilskrivninger på lån ydet af udenlandske moderselskaber (”beneficial owner”).

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19. maj 2022 i sagerne BS-12/2012-VLR og BS-13/2012-VLR, 4. afd.


Fredag den 18. august 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 28/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, beskikket

Dommere: Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og ny dommer.

Om udvisning af statsløs palæstinenser efter dom for drab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24. august 2022 i sag S-48-22, 4. afd.

Onsdag den 23. august 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-15265/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/ advokat Steffen Sværke
mod
A.P. Møller - Mærsk A/S
v/ advokat Jakob Krogsøe

og

Sag BS-16812/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/ advokat Steffen Sværke
mod
TotalEnergies EP Danmark A/S
v/ advokat Jakob Krogsøe

Dommere: Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Peter Mørk Thomsen.

Om skattemyndighedernes skønsmæssige forhøjelse af selskabers indkomst som følge af transfer pricing-korrektion.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. marts 2022 i sagerne BS-41574/2018-OLR og BS-41577/2018-OLR, 22. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-42681/2022-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Sune Riisgaard

Dommere: Poul Dahl Jensen, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om ret til nedsat gaveafgift ved overdragelse af landbrugsejendom i erhvervsvirksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 3. oktober 2022 i sag BS-13562/2021-OLR, 17. afd.

 

Torsdag den 24. august 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-15265/2022-HJR og sag BS-16812/2022-HJR, fortsat

 

Bevisoptagelse
Kæremålssalen

Kl. 09.30

Sagerne BS-27488/2022-HJR, BS-27491/2022-HJR, BS-27494/2022-HJR, BS-
27496/2022-HJR, BS-27499/2022-HJR, BS-27505/2022-HJR, BS-27506/2022-HJR,
BS-27507/2022-HJR og BS-27509/2022-HJR

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrup
mod
A-I
v/ advokat Carsten Led-Jensen for alle

Om tilsidesættelse af pensionsvalg på grund af urigtige eller bristede forudsætninger.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 5. juli 2022 i sagerne BS-57519/2019-OLR, BS-57529/2019-OLR, BS-57554/2019-OLR, BS-57555/2019-OLR, BS-57571/2019-OLR,  BS-57592/2019-OLR, BS-57651/2019-OLR,  BS-57654/2019-OLR og BS-57685/2019-OLR.


Fredag den 25. august 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-15265/2022-HJR og sag BS-16812/2022-HJR, fortsat

 

Torsdag den 31. august 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-33581/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/ advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
A
v/ advokat Christian Falk Hansen

Dommere: Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Jørgen Steen Sørensen og ny dommer.

Om hævninger på selskabs konti var maskeret udlodning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 13. januar 2022 i sag BS-47809/2019-VLR, 15. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 27/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Stephan Ravn Berg, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Oliver Talevski, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om strafudmåling for indbrudstyveri.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23. august 2022 i sag S-0645-22, 13. afd.

September 2023

Tirsdag den 5. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-10171/2021-HJR
Civil anke

Trek Bicycle Corporation
v/ advokat Johan Løje
mod
T. Hansen Gruppen A/S
v/ advokat Janne Glæsel

Om krænkelse af varemærke og om erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29. oktober 2020 i sag BS-11802/2019-OLR, 10. afd.

 

Onsdag den 6. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-10171/2021-HJR, fortsat

 

Fredag den 8. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-50048/2022-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Anders Valentiner-Branth
mod
Danske Bank A/S
v/ advokat Anne Buhl Bjelke

Biintervenient til støtte for A:
Ældre Sagen
v/ advokat Peter Skov

Biintervenient til støtte for Danske Bank A/S:
Finans Danmark
v/ advokat Ole Spiermann

Om forkortelse af løbetiden for og forrentning af pristalsreguleret alderdomsforsikring i form af indekskontrakter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 7. november 2022 i sag BS-33331/2020-OLR, 9. afd.

 

Mandag den 11. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-32003/2022-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund som mandatar for
A
v/ advokat Henrik Juel Halberg
mod
Banedanmark
v/ advokat Inge Houe

Om betaling af erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven medfører, at forpligtelse til betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsskadesikringsloven bringes til ophør.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14. december 2021 i sag BS-38478/2020-OLR, 19. afd.

 

Tirsdag den 12. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-43706/2022-HJR
Civil anke

Malerforbundet som mandatar for
A
v/ advokat Karsten Høj, beskikket
mod
R C Glas & Ramme ApS
v/ advokat Christina Neugebauer

Om betaling af erstatning for skønnet erhvervsevnetab i arbejdsskadesag bringer retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 20. oktober 2022 i sag BS-9018/2021-VLR, 5. afd.

 

Onsdag den 13. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 29/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Martin Andersen, beskikket

Om udvisning af afghansk statsborger efter dom for gentagne tilfælde af våbenkriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 4. august 2022 i sag S-1000-22, 20. afd.

 

Mandag den 18. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 101/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
X A/S
v/ advokat Frank Bøggild

Om straf for urigtig og vildledende markedsføring af bilforsikringer TV og YouTube.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. juni 2022 i sag S-908-21, 14. afd.

Oktober 2023

Mandag den 2. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-50589/2022-HJR
Civil anke

Codan Forsikring A/S
v/ advokat Kåre Højerup
mod
Ankestyrelsen
v/ advokat Inge Houe

og

Sag BS-51368/2022-HJR
Civil anke

Region Hovedstaden
v/ advokat Thomas Birch
mod
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
v /advokat Inge Houe

Biintervenient til støtte for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: A
v/ advokat Søren Kjær Jensen

Om skade efter besvimelse og fald på arbejdsplads er en arbejdsskade.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 22. november 2022 i sagerne BS-639/2020-OLR og BS-16335/2020-OLR, 3. afd.

 

Mandag den 9. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21188/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/ advokat Nicolai Mailund Clan
mod
Krone Fleet Danmark A/S
v/ advokat Lissi Andersen Roost

og

Sag BS-21201/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/ advokat Nicolai Mailund Clan
mod
Krone Fleet Danmark A/S
v/ advokat Lissi Andersen Roost

Om regres ved erstatning for skade ved færdselsuheld i udlandet forvoldt af udenlandsk indregistreret sættevognstrækker med dansk indregistreret sættevogn.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6. maj 2022 i sag BS-3246/2019-OLR and BS-3242/2019-OLR, 21. afd.

 

Torsdag den 12. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 31/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Sten Møller, beskikket

Om straf og udvisning i sag om seksuel krænkelse af et barn.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29. august 2022 i sag S-3070-21, 4. afd.

 

Mandag den 23. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-44692/2022-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Søren Horsbøl Jensen

og

Sag BS-44771/2022-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/ advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
A
v/ advokat Henrik Rahbek

Om beskatning efter forskerskatteordningen og om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11. oktober 2022 i sag BS-23633/2021-OLR og BS-40625/2021-OLR, 13. afd.

 

Torsdag den 26. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-1971/2023-HJR
Civil anke

Civilstyrelsen
v/ advokat Inge Houe
mod
A
og
B
v/ advokat Kim Stensgård

Om regreskrav efter offererstatningsloven og love om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 8. april 2022 i sag BS-25729/2021-VLR, 10. afd.

 

Mandag den 30. oktober 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR
Civil anke

Skatteforvaltningen
v/ advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke
mod
Bech-Bruun I/S
v/ advokat Ole Spiermann og advokat Jakob Lentz

Om rådgivers ansvar for medvirken til klients bedrageri over for skattemyndighederne.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. april 2022 i sag BS-26436/2020-OLR, 12. afd.

 

Tirsdag den 31. oktober 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR
Civil anke

Copydan KulturPlus
v/ advokat Peter Fauerholdt Thommesen og advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Kulturministeriet
v/ advokat Jacob Pinborg

Om den danske blankmedieordning var i strid med EU-retten og om statens eventuelle erstatningsansvar i den forbindelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19. maj 2022 i sag BS-25897/2019-OLR, 23. afd.

 

Onsdag den 1. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR, fortsat

 

Torsdag den 2. november 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR, fortsat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret: 08. juni 2023