Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Januar 2023

Fredag den 6. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 87/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Vilhelm Dickmeiss, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om udvisning efter anbringelsesdom for forhold, der til dels blev begået som mindreårig.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/01-2022 i sag nr. 484/21, 3. afd.

Dommen afsiges den 12. januar 2023 kl. 12.

 

Mandag den 9. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-14654/2022-HJR
Civil anke

TryghedsGruppen smba
v/Advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om bonusudbetalinger til et selskabs medlemmer, der er fysiske personer, skal beskattes som aktieindkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/03-2022 i sag BS-30898/2020-OLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 18. januar 2023 kl. 12.

 

Onsdag den 11. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-39520/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Dommere: Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om skattemæssig succession ved overdragelse af kapitalandele.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 11/10-2021 i sag BS-20270/2020-VLR, 16. afd.

Dommen afsiges den 19. januar 2023 kl. 12.

 

Tirsdag den 24. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 84/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Georg Lett, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om frakendelse af statsborgerskab og om betydningen heraf for strafbare forhold begået før frakendelsen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2022 i sag nr. 128/22, 1. afd.

Dommen afsiges den 8. februar 2023 kl. 12.

 

Onsdag den 25. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-49476/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
A
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

og

Sag BS-49481/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
B
og
C
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge

og

Sag BS-49483/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
D
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

Biintervenient til støtte for Stevns Kommune:
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Henriette Soja

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om der er vundet hævd over et kommunalt areal.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/05-2021 i sagerne BS-27334/2020-OLR, BS-27329/2020-OLR og BS-27324/2020-OLR, 11. afd.

Dommen afsiges den 3. februar 2023 kl. 12.

 

Fredag den 27. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-3814/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jakob Tingskov Sørensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/01-2022 i sag BS-7332/2020-OLR, 6. afd.

Dommen afsiges den 6. februar 2023 kl. 12.

 

Tirsdag den 31. januar 2023


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09.30

Sag BS-27456/2021-HJR
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
v/Advokat Kenneth Bodén Andersen
mod
Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Om ansvar for ulykke indtrådt under brandslukning skal dækkes af erhvervsansvarsforsikring eller motoransvarsforsikring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2021 i sag BS-1626/2020-OLR, 18. afd.

 

Februar 2023

Onsdag den 1. februar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-44644/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Mads Balsby Wilkens
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om placering af midler på hovedaktionærs konto er maskeret udlodning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/10-2021 i sag BS-40313/2020-VLR, 9. afd.

Dommen afsiges den 8. februar 2023 kl. 12.


Torsdag den 2. februar 2023


2. afdeling


Kl. 09:00

Sag 48/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Henrik Dupont Jørgensen, beskikket
T2
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket
T3
v/Advokat Jan Schneider, beskikket
T4
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen, Ole Hasselgaard og Rikke Foersom.

Om strafudmåling ved forsøg på besiddelse af stor mængde skydevåben og om agentvirksomhed.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/12-2021 i sag nr. 2683/20, 2. afd.

 

Fredag den 3. februar 2023


2. afdeling


Kl. 09:00

Sag 48/2022, fortsat


Mandag den 6. februar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-44692/2021-HJR
Civil anke

Nyborg Kommune
v/Advokat Michael Clemmensen
mod
Gregers Christian Juel
V/Advokat Karsten Thomas Henriksen

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen og Søren Højgaard Mørup.

Om størrelsen af erstatningen for ekspropriation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23/04-2021 i sag BS-6402/2019-OLR, 7. afd.


Mandag den 13. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48030/2021-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om genoptagelse af skatteansættelse på baggrund af en afgørelse fra EU-Domstolen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/12-2021 i sag BS-34257/2020-OLR, 21. afd.

 

Torsdag den 16. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 80/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Asser Lyngs Gregersen, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om kombinationsdom for forsøg på ulovlig tvang og indbrudstyveri.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/04-2022 i sag nr. 2150/21, 20. afd.

 

Mandag den 20. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 54/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Ole Schmidt, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om opholdsforbud som følge af vold begået i nattelivet.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 18/05-2022 i sag nr. 519/22, 6. afd.

 

Torsdag den 23. februar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 68/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jan Schneider, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Jørgen Steen Sørensen.

Om straf og førerretsfrakendelse ved kørsel i bil under påvirkning af manglende søvn.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 21/10-2021 i sag nr. 277/20, 16. afd.

 

Marts 2023

Onsdag den 1. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-41984/2021-HJR
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Biintervenienter til støtte for appellanterne:
D-M
v/Advokat Svend Erik Holm for alle

Om beskatning af kursgevinst for kommanditister ved gældseftergivelse i kommanditselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/10-2021 i sag BS-22622/2020-OLR, 5. afd.


Mandag den 6. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-12284/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jan Schøtt-Petersen
mod
Ejerlejlighedsforeningen Sankt Thomas matr. nr. 51 t af Frederiksberg, Frederiksberg Allé 26, Sankt Thomas Allé 1, 3, 5a, 7 og 9
v/Advokat Henrik Høpner

Om ret til at sammenlægge ejerlejlighed med loftsrum.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2021 i sag S-48070/2019-OLR, 5. afd.


Torsdag den 9. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 85/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Casper Andreasen, beskikket

Om pligt til at overgive kørekort til politiet i forbindelse med
kontrol.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 08/06-2022 i sag nr. 1471/21, 14. afd.


Mandag den 13. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50856/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Salling Group A/S
v/Advokat Claus Barrett Christiansen

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Salling Group A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

og

Sag BS-50859/2020-HJR
Civil anke

Anne Black ApS
v/Advokat Johan Løje
mod
Ronald A/S
v/Advokat Thorbjørn Swanstrøm

Biintervenient til støtte for Anne Black ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Kim Haggren

Biintervenient til støtte for Ronald A/S:
Dansk Erhverv
v/Advokat Lars Alexander Borke

Om erstatning for krænkelse af ophavsret til design.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2020 i sagerne BS-48928/2019-OLR og BS-26692/2019-OLR, 10 afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-23360/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Bjørn Elmquist, beskikket
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om fratagelse af dansk indfødsret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/05-2022 i sag BS-36662/2020-OLR, 6. afd.


Tirsdag den 14. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-50856/2020-HJR og BS-50859/2020-HJR, fortsat


Fredag den 17. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-32180/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/08-2021 i sag BS-19699/2020-VLR, 15. afd.


Mandag den 20. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17439/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Henrik Rahbek
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om fortjeneste ved salg af bitcoins er skattepligtig.

Underinstans: Østre Landsret: Dom af 08/04-2022 i sag BS-43167/2020-OLR, 16. afd.

 

Tirsdag den 21. marts 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 26/2021
Civil anke

Nets Denmark A/S (tidligere Nets Holding A/S)
v/Advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
v/Advokat Jacob Pinborg

Biintervenient til støtte for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen:
Foreningen for Dansk Internethandel
v/Advokat Erik Nyborg

Om bevis for urimelige pris- og avancevilkår og om gyldighed af
prispåbud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/02-2021 i sag nr. 3693/13, 14. afd.


Onsdag den 29. marts 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 88/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket

Om tiltaltes deltagelse i hovedforhandling via videolink i sag med
påstand om udvisning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/03-2022 i sag nr. 2508/21, 9. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-8954/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8957/2022-HJR
Civil anke

B
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

og

Sag BS-8964/2022-HJR
Civil anke

C
v/Advokat Flemming Heegaard
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om tidspunktet for beskatning af kursgevinst realiseret af kommanditister.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/11-2021 i sagerne BS-200/2021-OLR, BS-194/2021-OLR og BS-199/2021-OLR, 22. afd.

 

April 2023

Mandag den 3. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27786/2022-HJR
Civil anke

Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring
v/Advokat Nicolai Mailund Clan
mod
E
v/Advokat Malou Ehmer

Om skade på cyklist må anses for forvoldt af et ukendt motordrevet køretøj, således at garantifond skal betale erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24. november 2021 i sag BS-47397/2020-OLR, 15. afd.


Tirsdag den 11. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-26317/2022-HJR
Civil anke

Landbrug og Fødevarer F.m.b.A som mandatar for
A
v/Advokat René Offersen
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Om fastsættelse af frist for overholdelse af krav om totaldeposition for ammoniak ved revurderingen af et husdyrbrugs miljøgodkendelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 28. juni 2022 i sag BS-42958/2021-VLR, 3. afd.

 

Mandag den 17. april 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 116/2021
Civil anke

Takeda A/S under frivillig likvidation (tidligere Nycomed A/S)
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 2942/12, 13. afd.

og

Sag 117/2021
Civil anke

NTC Parent S.a.r.l.
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. november 2021 i sag nr. 171/13, 13. afd.

Begge sager om indeholdelse af kildeskat af renter betalt til udenlandsk
moderselskab ("beneficial owner").


Onsdag den 19. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19349/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Bent Ramskov Laursen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om beløb overført af selvstændigt erhvervsdrivende skal anses for hævet i medfør af virksomhedsskatteloven og dermed medregnes ved opgørelsen af personlig indkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22. april 2022 i sag BS-16014/2020-OLR, 20. afd.

 

Mandag den 24. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2018
Civil anke

Brahetrolleborg Skov- og Landbrug v/godsejer Catharina Reventlow-Mourier
v/Advokat Henrik Frederik Dichman
mod
Miljøministeriet v/Miljøstyrelsen
v/Advokat Britta Moll Bown

Om erstatning for indgreb efter skovloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26. oktober 2018 i sag nr. 1819/17, 2. afd.

 

Tirsdag den 25. april 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 211/2018, fortsat

Maj 2023

Mandag den 1. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22150/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Martin Bekker Henrichsen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Om lempelse af beskatning af vederlag efter ligningsloven eller efter dobbeltbeskatningsoverenskomst med Kina.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30. maj 2022 i sag BS-49382/2020-OLR, 13. afd.

 

Tirsdag den 2. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 93/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Erbil Gökhan Edge Kaya, beskikket

Om straf og udvisning i sag om organiseret handel med kokain.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 30. marts 2022 i sag nr. 1207/21, 11. afd.

 

Torsdag den 4. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5643/2022-HJR
Civil anke

Tromborg ApS
v/Advokat Peter Schradieck
mod
MW Production ApS
v/Advokat Thomas Weitemeyer

Om ejerskab til virksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6. september 2021 i sag BS-33179/2020-OLR, 18. afd.

 

Onsdag den 10. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-24506/2022-HJR
Civil anke

Tom Jensen,
ansvarshavende chefredaktør, Berlingske
v/Advokat Martin Dahl Pedersen
mod
Billedhuggeren Edvard Eriksens Arvinger I/S
v/ Alice K. Eriksen
v/Advokat Frank Henrik Børresen Jørgensen

Biintervenient til støtte for appellanten:
Danske Medier
v/Advokat Martin Dahl Pedersen

Om udstrækningen af ophavsret til Den Lille Havfrue.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 9. februar 2022 i sag BS-47536/2020-OLR, 10. afd.

 

Torsdag den 11. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27519/2022-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for A
v/Advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

og

Sag BS-27525/2022-HJR
Civil anke

Kristelig Fagforening som mandatar for B
v/Advokat Carl Søndergaard Madsen
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

og

Sag BS-27728/2022-HJR
Civil anke

Ledernes Hovedorganisation som mandatar for C
v/Advokat Sophie Becher
mod
Top-Toy A/S under konkurs
v/Advokat Morten Langer

Om status i konkursordenen for medarbejderes krav på fastholdelsesbonus, når konkursboet er indtrådt i ansættelsesaftalerne.

Underinsrans Østre Landsret: Dom af 8. november 2021 i sagerne BS-41265/2020-OLR, BS-41244/2020-OLR og BS-41981/2020-OLR, 3. afd.

 

Onsdag den 24. maj 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16684/2022-HJR
Civil anke

A m.fl.
v/Advokat Sverri Dahl, beskikket for alle
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Biintervenient til støtte for Miljø- og Fødevareklagenævnet:
HOFOR Vand København A/S og DANVA
v/Advokat Kim Trenskow

Om gyldigheden af forbud mod anvendelse, håndtering og opbevaring af plantebeskyttelsesmidler på ejendomme i område med drikkevandsboring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. april 2022 i sag BS-35231/2018-OLR, 19. afd.

 

Tirsdag den 30. maj 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27456/2021-HJR
Civil anke

Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge
v/Advokat Kenneth Bodén Andersen
mod
Topdanmark Forsikring A/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Om ansvar for ulykke indtrådt under brandslukning skal dækkes af erhvervsansvarsforsikring eller motoransvarsforsikring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18. juni 2021 i sag BS-1626/2020-OLR, 18. afd.

Sidst opdateret: 01. februar 2023