Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Deltagende dommere angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at domsafsigelsen i reglen finder sted en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, og der kan efterfølgende være sket ændringer, som ikke fremgår.

Foreløbige retslister

Februar 2021

Tirsdag den 2. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Thomas V. Bonnor, beskikket for alle
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om krav om godtgørelse i forbindelse med tilbageholdelse, herunder om forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/11-2018 i sag nr. 1427/16, 8. afd.

SAGEN FORTSÆTTES DEN 22. MARTS 2021 

 

Onsdag den 3. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50886/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Charlotte Rosenberg Gransøe, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Inge Houe

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Jørgen Steen Sørensen.

Om en skade pådraget ved et trafikuheld skal anerkendes som en arbejdsskade.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/07 2019 i sag BS-5844/2018-VLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 10. februar 2021 kl. 12.

 

Mandag den 8. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11895/2020-HJR
Civil anke

Stena Oil AB
v/Advokat Mikkel Mathias Steinø og advokat Henrik Thal Jantzen
mod
Monjasa A/S,
Monjasa DMCC,
Monjasa Holding A/S,
Monjasa Chartering ApS,
Energizer Shipping ApS,
Jan Jacobsen
og
Anders Østergaard
v/Advokat Jacob Skude Rasmussen for alle

Dommere: Thomas Rørdam, Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om erstatningsansvar for køb af konfiskeret olie.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 03/03 2020 i sag BS-888/2016-VLR, 10. afd.

Dommen afsiges den 16. februar 2021 kl. 12.

 

Tirsdag den 9. februar 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11895/2020-HJR, fortsat


Torsdag den 11. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 68/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Peter Secher, beskikket

Dommere: Jon Stokholm, Henrik Waaben, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om råb om 'corona' og host mod politifolk udgjorde vold eller trussel om vold.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/06-2020 i sag nr. 831/20, 13. afd.

Dommen afsiges den 18. februar 2021 kl. 12.

 

Mandag den 15. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-11386/2020-HJR
Civil anke

CO10 - Centralorganisationen af 2010 som mandatar for
Dansk Musiker Forbund
v/Advokat Peter Breum
mod
Det Kongelige Teater og Kapel
v/Advokat Lene Damkjær Christensen

Dommere: Jon Stokholm, Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt,
Oliver Talevski og Kristian Korfits Nielsen.

Om vilkår i fællesoverenskomst er i strid med lov om tidsbegrænset ansættelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/02 2020 i sag BS-19600/2018-OLR, 4. afd.

Dommen afsiges den 24. februar 2021 kl. 12.

 

Torsdag den 18. februar 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-14231/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Birgitte Pedersen, beskikket
mod
Privatsikring A/S
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Dommere: Jens Peter Christensen, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Oliver Talevski.

Om afslag på forsikringsdækning for arvelig sygdom er i strid med forsikringsaftalelovens § 3 a.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/03 2020 i sag BS-38988/2019-OLR, 11. afd.

Dommen afsiges den 26. februar 2021 kl. 12.

 

Marts 2021

Torsdag den 4. marts 2021

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 88/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Anders Stoltenberg, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling, Lars Apostoli, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om dansk statsmyndighed i færdselssag.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/05-2020 i sag nr. 977/19, 13. afd.


1. afdeling

Kl. 14.30

Retsmøde

Sag 134/2018
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A m.fl.
v/advokat Janus Fürst

Østre Landsrets dom af 15/06 2018 i sagen B-3448-14.

og

Sag 141/2018
Civil anke

A m.fl.
v/advokat Janus Fürst
mod
Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering

Østre Landsrets dom af 15/06 2018 i sag B-3448-18.

Dommere: Thomas Rørdam, Jan Schans Christensen og Lars Apostoli.

Spørgsmål om dørlukning.

 

Tirsdag den 9. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16939/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anne Katrine Bay, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Lisbet Vedel Thomsen

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Michael Rekling, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om genoptagelse af patientskadesag.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 09/01 2020 i sag BS-47006/2018-VLR, 2. afd.

 

Mandag den 15. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-17472/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Tim Holmager

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs og Kristian Korfits Nielsen.

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 19/12 2019 i sag BS-33320/2018-VLR, 15. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 105/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jens Erik Pedersen, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om overtrædelse af meldepligt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25/05-2020 i sag nr. 3102/19, 21. afd.

 

Torsdag den 18. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 73/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Stine Gry Johannessen, beskikket

Dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om politiassistents afgivelse af skud under øvelse udgjorde grov
skødesløshed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 05/03-2020 i sag nr. 2215/19, 21. afd.

 

Mandag den 22. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat fra den 2. februar 2021
Civil anke

A, B og C
v/Advokat Thomas V. Bonnor, beskikket for alle
mod
Forsvarsministeriet
v/Advokat Peter Biering

Dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om krav om godtgørelse i forbindelse med tilbageholdelse, herunder om forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30/11-2018 i sag nr. 1427/16, 8. afd.

 

Tirsdag den 23. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat

 

Onsdag den 24. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 227/2018, fortsat

 

Torsdag den 25. marts 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 104/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Hanne Reumert, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om straffastsættelse for narkotikakriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2020 i sag nr. 3534/19, 20. afd.

 

Mandag den 29. marts 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19745/2020-HJR
Civil anke

IF Skadeforsikring, Filial af IF skadeförsäkring AB (Publ.), Sverige
v/Advokat Ulrik Christrup
mod
S/I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
v/Advokat Inge Houe

Dommere: Jon Stokholm, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om tidspunkt for forrentning af refunderet beløb.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/02 2020 i sag BS-22581/2019-OLR, 17. afd.

April 2021

Torsdag den 8. april 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-15898/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Karsten Cronwald Jensen
mod
B
v/Advokat Christian Falk Hansen

Om en båd var behæftet med en væsentlig mangel på købstidspunktet.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15/01-2020 i sag BS-50031/2018-VLR, 15. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 64/2020
Civil anke

A
v/Advokat Søren Bernhard Lindegaard
mod
Datoselskabet af 1. marts 2018 ApS
v/Advokat Anders Quistgaard

Om direktørs personlige hæftelse i forhold til et anpartsselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/12-2019 i sag nr. 829/18, 11. afd.

 

Mandag den 12. april 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19502/2020-HJR
Civil anke

Tetra Pak Processing Systems A/S
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om transfer pricing.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 01/05-2020 i sag BS-9858/2018-VLR, 2. afd.

 

Tirsdag den 13. april 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19523/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Mads Krøger Pramming, beskikket
mod
Lolland Kommune
v/Advokat Morten Ammentorp

Biintervenient til støtte for Lolland Kommune:
KL
v/Advokat Jørgen Vinding

Om manglende iværksættelse af socialpædagogisk støtte medfører krav på tortgodtgørelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/01-2020 i sag BS-12019/2019-OLR, 11. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19502/2020-HJR, fortsat

 

Tirsdag den 20. april 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30298/2020-HJR
Civil anke

Frederiksberg Kommune
v/Advokat René Offersen
mod
Vejdirektoratet
v/Advokat Stig Grønbæk Jensen

Biintervenient til støtte for Frederiksberg Kommune:
KL
v/Advokat Erik Wendelboe Christiansen

Om opkrævning af betaling for opstilling af containere og byggemateriel på offentligt vejareal.

Underinstans Østre Landsret: Dom 03/07-2020 i sag BS-9891/2019-OLR, 22. afd.

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58843/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/Advokat Erik Matthiesen
mod
C og D
v/Advokat Thomas Weitemeyer

Om hævd.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/09-2019 i sag BS-22951/2018-OLR, 7. afd.

 

Mandag den 26. april 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 117/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Esben Roslev, beskikket

Om kast med vand mod fængselsbetjent.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/05-2020 i sag nr. 2492/19, 21. afd.

 

Tirsdag den 27. april 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-33546/2020-HJR
Civil kære

A
v/Advokat Mads Roikjer
mod
Grundejerforeningen af 18.12.1918
v/Advokat Dan Terkildsen

Om forbud mod afbrydelse af strøm, tv- og internetsignal til ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Kendelse af 04/06-2020 i sag BS-5280/2020-OLR, 9. afd.

 

Maj 2021

Mandag den 3. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2020
Civil anke

Baltic Packaging A/S
v/Advokat Preben Kønig
mod
A
og
B
v/Advokat Peter Bang for begge

Om salg af kapitalandele.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/12-2019 i sag nr. 575/18, 20. afd.

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-20635/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
Udlændingenævnet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/12-2019 i sag nr. BS-50712/2018-OLR, 22. afd.


Torsdag den 6. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-29825/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Karsten Høj, beskikket
mod
Popermo Forsikring G/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Om fastsættelse af varigt men ved tab af parrede organer.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/07-2020 i sag BS-17723/2018-OLR, 19. afd.

 

Mandag den 10. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27971/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Gert Møller Lund
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Britta Moll Bown

Om oprensning af vandløb udgjorde sædvanlig vedligeholdelse og gyldigheden af et påbud om retablering.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/03-2020 i sag nr. BS-10505/2017-VLR, 2. afd.

 

Tirsdag den 11. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 15/2021
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jakob Fastrup, beskikket

Om overtrædelse af meldepligt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/09-2020 i sag nr. 2002/19, 11. afd.

 

Mandag den 17. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28731/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat René Offersen, beskikket
mod
B
v/Advokat Michael John Brandt

Om udsagn i mail og ved opslag på internettet udgjorde strafbare ærekrænkelser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23/06-2020 i sag nr. BS-31714/2018-OLR, 24. afd.

 

Onsdag den 19. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27911/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Riewe
mod
DI - Dansk Industri som mandatar for Via Biler A/S
v/Advokat Thomas Nielsen

Biintervenient:
Dansk Arbejdsgiverforening til støtte for DI - Dansk Industri som mandatar for Via Biler A/S.
v/Advokat Tine Benedikte Skyum

Om krav på godtgørelse for urimelig opsigelse og om kravet kan behandles ved de almindelige domstole.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/06-2020 i sag nr. BS-8879/2019-OLR, 11. afd.

 

Fredag den 21. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30451/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Andelsboligforeningen B
v/Advokat Jeppe Holt

Om eksklusion af andelsboligforening på grund af udlejning af bolig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/03-2020 i sag nr. BS-43482/2018-OLR, 24. afd.

 

Tirsdag den 25. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30607/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Om personlig skatteansættelse ved anvendelse af leaset autocamper.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/04-2020 i sag nr. BS-40927/2018-VLR, 2. afd.

 

Torsdag den 27. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 120/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket

Om krav til udformning af anklageskrift i sag om narkotikakriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2020 i sag nr. 3713/19, 21. afd.

 

Mandag den 31. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30936/2020-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/Advokat Sanne H. Christensen
mod
A
v/Advokat Karsten Høj

Om krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rettidigt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 09/07-2020 i sag nr. BS-5565/2019-VLR, 8. afd.

 

 

 

 

 

 

 

 

Juni 2021

Onsdag den 2. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 122/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2020 i sag nr. 3210/19, 16. afd.

 

Torsdag den 3. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 93/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket

Om fuldbyrdelse af tysk straffedom i Danmark.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/07-2020 i sag nr. 1915/81, 3. afd.

 

Mandag den 7. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 51/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket
T2
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket
T3
v/Advokat Jane Ranum, beskikket
T4
v/Advokat Erbil Kaya, beskikket
T5
v/Advokat Hanne Reumert, beskikket
T6 og T7
v/Advokat Karoline Døssing Normann, beskikket for begge

Krav om erstatning i medfør af retsplejelovens § 93 a.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 08/01-2020 i sag nr. 1895/18, 6. afd.

 

Tirsdag den 8. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-31228/2020-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Rass Holdgaard
mod
Horsens Kommune
v/Advokat Jens Lund Mosbek

Biintervenient til støtte for Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A:
Akademikerne
v/Advokat Jacob Goldschmidt

Biintervenient til støtte for Horsens Kommune: KL
v/Advokat Jørgen Vinding

Om udelukkelse fra pensionsordning var forskelsbehandling på grund af alder.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 13/07-2020 i sag BS-28387/2018-VLR, 2. afd.

 

Mandag den 14. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 175/2019
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Søes Petersen

Om beskatning af valutagevinst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/11-2019 i sag nr. 200/16, 22. afd.

 

Onsdag den 16. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Mette Grith Stage, beskikket
T2
v/Advokat Jane Ranum, beskikket
T3
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket
T4
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T5
v/Advokat Henrik Garlik, beskikket

Om straffastsættelse for forsøg på grov vold med relation til
bandekonflikt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/06-2020 i sag nr. 916/19, 3. afd.

og

Sag 103/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T4
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T6
v/Advokat Henrik Garlik, beskikket

Om drab og drabsforsøg med relation til bandekonflikt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25/06-2020 i sag nr. 1151/19, 15. afd.

 

Torsdag den 17. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds
Fidelity Institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om ligningslovens § 16 C er i strid med TEUF artikel 63 om
kapitalens fri bevægelighed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/04-2019 i sag nr. 232/10, 13. afd.

Sidst opdateret: 26. februar 2021