Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

September 2023

Tirsdag den 5. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-10171/2021-HJR
Civil anke

Trek Bicycle Corporation
v/ advokat Johan Løje
mod
T. Hansen Gruppen A/S
v/ advokat Janne Glæsel

Dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard og Julie Arnth Jørgensen.

Om krænkelse af varemærke og om erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 29. oktober 2020 i sag BS-11802/2019-OLR, 10. afd.

Dommen afsiges den 4. oktober 2023 kl. 12.

 

Onsdag den 6. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-10171/2021-HJR, fortsat

 

Fredag den 8. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-50048/2022-HJR
Civil anke

A
v/ advokat Anders Valentiner-Branth
mod
Danske Bank A/S
v/ advokat Anne Buhl Bjelke

Biintervenient til støtte for A:
Ældre Sagen
v/ advokat Peter Skov

Biintervenient til støtte for Danske Bank A/S:
Finans Danmark
v/ advokat Ole Spiermann

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen og Muhammad Ahsan.

Om forkortelse af løbetiden for og forrentning af pristalsreguleret alderdomsforsikring i form af indekskontrakter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 7. november 2022 i sag BS-33331/2020-OLR, 9. afd.

Dommen afsiges den 15. september 2023 kl. 12.

 

Mandag den 11. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-32003/2022-HJR
Civil anke

Dansk Jernbaneforbund som mandatar for
A
v/ advokat Christian Riewe
mod
Banedanmark
v/ advokat Inge Houe

Dommere: Poul Dahl Jensen, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om betaling af erstatning for tab af erhvervsevne efter erstatningsansvarsloven medfører, at forpligtelse til betaling af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter arbejdsskadesikringsloven bringes til ophør.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14. december 2021 i sag BS-38478/2020-OLR, 19. afd.

Dommen afsiges den 20. september 2023 kl. 12.

 

Tirsdag den 12. september 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-43706/2022-HJR
Civil anke

Malerforbundet i Danmark som mandatar for
A
v/ advokat Karsten Høj, beskikket
mod
R C Glas & Ramme ApS
v/ advokat Christina Neugebauer

Dommere: Poul Dahl Jensen, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Søren Højgaard Mørup.

Om betaling af erstatning for skønnet erhvervsevnetab i arbejdsskadesag bringer retten til erstatning for tabt arbejdsfortjeneste til ophør.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 20. oktober 2022 i sag BS-9018/2021-VLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 20. september 2023 kl. 12.

 

Onsdag den 13. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 29/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Martin Andersen, beskikket

Dommere: Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Jørgen Steen Sørensen og Peter Mørk Thomsen.

Om udvisning af afghansk statsborger efter dom for gentagne tilfælde af våbenkriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 4. august 2022 i sag S-1000-22, 20. afd.

Dommen afsiges den 20. september 2023 kl. 12.

 

Mandag den 18. september 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 101/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
X A/S
v/ advokat Frank Bøggild

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Peter Mørk Thomsen.

Om straf for urigtig og vildledende markedsføring af bilforsikringer TV og YouTube.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. juni 2022 i sag S-908-21, 14. afd.

Dommen afsiges den 25. september 2023 kl. 12.

Oktober 2023

Mandag den 2. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-50589/2022-HJR
Civil anke

Codan Forsikring A/S
v/ advokat Kåre Højerup
mod
Ankestyrelsen
v/ advokat Inge Houe

og

Sag BS-51368/2022-HJR
Civil anke

Region Hovedstaden
v/ advokat Thomas Birch
mod
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
v /advokat Inge Houe

Biintervenient til støtte for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring: A
v/ advokat Søren Kjær Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kristian Korfits Nielsen og Peter Mørk Thomsen.

Om skade efter besvimelse og fald på arbejdsplads er en arbejdsskade.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 22. november 2022 i sagerne BS-639/2020-OLR og BS-16335/2020-OLR, 3. afd.

 

Tirsdag den 3. oktober 2023


Bevisoptagelse
2. afdeling

Kl. 12.00

Sagerne BS-27488/2022-HJR, BS-27491/2022-HJR, BS-27494/2022-HJR, BS-27496/2022-HJR, BS-27499/2022-HJR, BS-27505/2022-HJR, BS-27506/2022-HJR, BS-27507/2022-HJR og BS-27509/2022-HJR

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrup
mod
A-I
v/ advokat Carsten Led-Jensen for alle

Om tilsidesættelse af pensionsvalg på grund af urigtige eller bristede forudsætninger.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 5. juli 2022 i sagerne BS-57519/2019-OLR, BS-57529/2019-OLR, BS-57554/2019-OLR, BS-57555/2019-OLR, BS-57571/2019-OLR,  BS-57592/2019-OLR, BS-57651/2019-OLR,  BS-57654/2019-OLR og BS-57685/2019-OLR, 4. afd.

 

Mandag den 23. oktober 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 34/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Dommere: Lars Hjortnæs, Jan Schans Christensen, Kristian Korfits Nielsen, Jørgen Steen Sørensen og Peter Mørk Thomsen.

Om udvisning af voldtægtsdømt cambodiansk statsborger.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 16. december 2022 i sag S-779-21, 7. afd.

 

Torsdag den 26. oktober 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-1971/2023-HJR
Civil anke

Civilstyrelsen
v/ advokat Inge Houe
mod
A
og
B
v/ advokat Kim Stensgård

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen og Julie Arnth Jørgensen.

Om regreskrav efter offererstatningsloven og love om hæftelse for børns erstatningsansvar.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 8. april 2022 i sag BS-25729/2021-VLR, 10. afd.

 

Mandag den 30. oktober 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR
Civil anke

Skatteforvaltningen
v/ advokat Boris K. Frederiksen og advokat Steffen Sværke
mod
Bech-Bruun I/S
v/ advokat Ole Spiermann og advokat Jakob Lentz

Dommere: Jens Peter Christensen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom, Peter Mørk Thomsen og Mohammad Ahsan.

Om rådgivers ansvar for medvirken til klients bedrageri over for skattemyndighederne.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. april 2022 i sag BS-26436/2020-OLR, 12. afd.

 

Tirsdag den 31. oktober 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR
Civil anke

Copydan KulturPlus
v/ advokat Peter Fauerholdt Thommesen og advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Kulturministeriet
v/ advokat Jacob Pinborg

Dommere: Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Kristian Korfits Nielsen og Søren Højgaard Mørup.

Om den danske blankmedieordning var i strid med EU-retten og om statens eventuelle erstatningsansvar i den forbindelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19. maj 2022 i sag BS-25897/2019-OLR, 23. afd.

 

November 2023

Onsdag den 1. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat fra den 31. oktober 2023
Civil anke

Skatteforvaltningen
v/ advokat Boris Frederiksen og advokat Steffen Sværke
mod
Bech-Bruun I/S
v/ advokat Ole Spiermann og advokat Jakob Lentz

Om rådgivers ansvar for medvirken til klients bedrageri over for skattemyndighederne.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. april 2022 i sag BS-26436/2020-OLR, 12. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR, fortsat fra den 31. oktober 2023
Civil anke

Copydan KulturPlus
v/ advokat Peter Fauerholdt Thommesen og advokat Erik Kjær-Hansen
mod
Kulturministeriet
v/ advokat Jacob Pinborg

Om den danske blankmedieordning var i strid med EU-retten og om statens eventuelle erstatningsansvar i den forbindelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19. maj 2022 i sag BS-25897/2019-OLR, 23. afd.

 

Torsdag den 2. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-21863/2022-HJR, fortsat

 

Fredag den 3. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat

 

Mandag den 6. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-20331/2022-HJR, fortsat

 

Torsdag den 9. november 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag 41/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Mikkel Ancher Pedersen, beskikket

Om trusler og stalking mod tidligere samlever.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24. marts 2023 i sag S-2298-22, 6. afd.

 

Onsdag den 15. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 18/2022
Civil anke

Lady & Kid A/S
Direct Nyt ApS
Harald Nyborg A/S
KID-Holding A/S
alle v/ advokat Henrik Peytz
mod
Kongeriget Danmark ved Skatteministeriet
v/ advokat Sune Fugleholm

Om erstatning efter EU-retten for udgifter forbundet med tilbagesøgningskrav efter statens retsstridige opkrævning af arbejdsmarkedsbidrag (AMBI)

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26. januar 2022 i sag BS-186/2016-OLR, 23. afd.

 

Mandag den 20. november 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-27488/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
A
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27491/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
B
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27494/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
C
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27496/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/advokat Torben Bondrop
mod
D
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27499/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/advokat Torben Bondrop
mod
E
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27505/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
F
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27506/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
G
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27507/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
H
v/ advokat Carsten Led-Jensen

og

Sag BS-27509/2022-HJR
Civil anke

AP Pension Livsforsikringsaktieselskab
v/ advokat Torben Bondrop
mod
I
v/ advokat Carsten Led-Jensen

Om tilsidesættelse af pensionsvalg på grund af urigtige eller bristede forudsætninger.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 5. juli 2022 i sagerne BS-57519/2019-OLR, BS-57529/2019-OLR, BS-57554/2019-OLR, BS-57555/2019-OLR, BS-57571/2019-OLR, BS-57592/2019-OLR, BS-57651/2019-OLR,  BS-57654/2019-OLR og BS-57685/2019-OLR, 4. afd.

 

Tirsdag den 21. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-40807/2022-HJR
Civil anke

A
og
B
v/ advokat Henrik Lyhne for begge
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Steffen Sværke

Biintervenienter til støtte for appellanterne: C-J
v/ advokat Michael Serup for alle

Om værdiansættelse af faste ejendomme som grundlag for beregning af gaveafgift.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10. oktober 2022 i sag BS-43618/2021-VLR, 12. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sagerne BS-27488/2022-HJR, BS-27491/2022-HJR, BS-27494/2022-HJR, BS-27496/2022-HJR, BS-27499/2022-HJR, BS-27505/2022-HJR, BS-27506/2022-HJR, BS-27507/2022-HJR og BS-27509/2022-HJR, fortsat

 

Fredag den 24. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-52793/2022-HJR
Civil anke

DCS ApS
v/ advokat Jakob Krogsøe
mod
Skatteministeriet
v/ advokat David Auken

Om fejlagtigt opkrævet dansk moms kan kræves tilbagebetalt fra staten, når sælger er gået konkurs og ikke har indbetalt momsbeløbet til statskassen.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 21. november 2022 i sag BS-22626/2021-VLR, 16. afd.

 

Tirsdag den 28. november 2023


2. afdeling

Kl. 09.00

Sagerne BS-37131/2022-HJR, BS-37142/2022-HJR og BS-37160/2022-HJR
Civil anke

Group Buy ApS,
Buuks.dk ApS
og
Sayve ApS
v/ advokat Kristian Haagen Larsen for alle
mod
Forbrugerombudsmanden
(selv)

Om forbrugere, som har købt en vare på hjemmesiderne tilhørende appellanterne, i forbindelse med købet har indgået en bindende, løbende abonnementsaftale og, hvis dette ikke er tilfældet, om selskaberne er forpligtet til at tilbagebetale modtagne abonnementsbetalinger til forbrugerne.

Underinstans Sø- og Handelsretten: Dom af 16. september 2022 i sagerne BS-42547/2020-SHR, BS-42553/2020-SHR og BS-42558/2020-SHR

 

Onsdag den 29. november 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 89/2023
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ advokat Gert Dyrn, beskikket

Om strafudmåling i sag om psykisk vold over for børn og voksen i
familierelation.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25. april 2023 i sag nr. S-0937-22, 4. afd.

 

December 2023

Tirsdag den 5. december 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-15612/2023-HJR
Civil anke

Dansk Boligforsikring A/S
v/ advokat Michael Christiani Havemann
mod
Tryg Forsikring A/S
v/ advokat Thomas Birch

Om et husforsikringsselskabs regreskrav mod et ejerskifteforsikringsselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. marts 2023 i sag BS-24997/2020-OLR, 17. afd.

 

Mandag den 11. december 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-18339/2023-HJR
Civil anke

Dansk Erhverv som mandatar for Azets Insight A/S
v/ advokat Thomas Meyer Stage
mod
HK/Danmark som mandatar for A
v/ advokat Tina Sejr Gad

Om afskedigelse med forkortet varsel (120-dages-reglen) kan anses for at være sket i umiddelbar forlængelse af den 120. sygedag.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30. maj 2022 i sag BS-6403/2020-OLR, 24. afd.

 

Onsdag den 13. december 2023


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-19139/2023-HJR
Civil anke

A, B og Boet efter C
v/ advokat Thomas Frøbert for alle
mod
Skatteministeriet
v/ advokat Mattias Chor

Om skattemyndighederne med rette har anset en række lån for at være hævet ud af appellanternes virksomhedsordninger i indkomstår, der ligger efter de år, hvor de enkelte lån blev etableret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. marts 2023 i sag BS-38385/2019-OLR, 14. afdeling.

 

Sidst opdateret: 25. september 2023