Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Maj 2021

Mandag den 3. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2020
Civil anke

Baltic Packaging A/S
v/Advokat Preben Kønig
mod
A
og
B
v/Advokat Peter Bang for begge

Dommere: Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om salg af kapitalandele.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/12-2019 i sag nr. 575/18, 20. afd.

Dommen afsiges den 10. maj 2021 kl. 12:00.

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-20635/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja
mod
Udlændingenævnet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/12-2019 i sag nr. BS-50712/2018-OLR, 22. afd.

Dommen afsiges den 11. maj 2021 kl. 12:00.


Torsdag den 6. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-29825/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Karsten Høj, beskikket
mod
Popermo Forsikring G/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Lars Apostoli og Rikke Foersom.

Om fastsættelse af varigt men ved tab af parrede organer.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/07-2020 i sag BS-17723/2018-OLR, 19. afd.

Dommen afsiges den 12. maj 2021 kl. 12:00.

 

Mandag den 10. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27971/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Gert Møller Lund
mod
Miljø- og Fødevareklagenævnet
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om oprensning af vandløb udgjorde sædvanlig vedligeholdelse og gyldigheden af et påbud om retablering.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 04/03-2020 i sag nr. BS-10505/2017-VLR, 2. afd.

Dommen afsiges den 17. maj 2021 kl. 12:00.

 

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 32/2020
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/advokat Lotte Eskesen
mod
A
v/advokat Arvid Andersen, beskikket

Om bestyrelsesansvar vedrørende Løkken Sparekassen.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 28/02-2020 i sag 426/2011, 12. afd.Tirsdag den 11. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 15/2021
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jakob Fastrup, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om overtrædelse af meldepligt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 29/09-2020 i sag nr. 2002/19, 11. afd.

Dommen afsiges den 18. maj 2021 kl. 12:00.

 

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 32/2020, fortsat

 

Onsdag den 12. maj 2021

 

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 32/2020, fortsat

 

Mandag den 17. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28731/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat René Offersen, beskikket
mod
B
v/Advokat Michael John Brandt

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om udsagn i mail og ved opslag på internettet udgjorde strafbare ærekrænkelser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 23/06-2020 i sag nr. BS-31714/2018-OLR, 24. afd.

 

Onsdag den 19. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27911/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Riewe
mod
DI - Dansk Industri som mandatar for Via Biler A/S
v/Advokat Thomas Nielsen

Biintervenient:
Dansk Arbejdsgiverforening til støtte for DI - Dansk Industri som mandatar for Via Biler A/S.
v/Advokat Tine Benedikte Skyum

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om krav på godtgørelse for urimelig opsigelse og om kravet kan behandles ved de almindelige domstole.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/06-2020 i sag nr. BS-8879/2019-OLR, 11. afd.

 

Fredag den 21. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30451/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Thomas Rysgaard Rasmussen
mod
Andelsboligforeningen B
v/Advokat Jeppe Holt

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om eksklusion af andelsboligforening på grund af udlejning af bolig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/03-2020 i sag nr. BS-43482/2018-OLR, 24. afd.

 

Tirsdag den 25. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30607/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Falk Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Rikke Foersom.

Om personlig skatteansættelse ved anvendelse af leaset autocamper.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 02/04-2020 i sag nr. BS-40927/2018-VLR, 2. afd.

 

Torsdag den 27. maj 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 120/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om krav til udformning af anklageskrift i sag om narkotikakriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/06-2020 i sag nr. 3713/19, 21. afd.

 

Mandag den 31. maj 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30936/2020-HJR
Civil anke

Erstatningsnævnet
v/Advokat Sanne H. Christensen
mod
A
v/Advokat Karsten Høj

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen og Kristian Korfits Nielsen.

Om krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste er fremsat rettidigt.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 09/07-2020 i sag nr. BS-5565/2019-VLR, 8. afd.

Juni 2021

Onsdag den 2. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 122/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2020 i sag nr. 3210/19, 16. afd.

 

Torsdag den 3. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 93/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Rikke Foersom.

Om fuldbyrdelse af tysk straffedom i Danmark.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/07-2020 i sag nr. 1915/81, 3. afd.

 

Mandag den 7. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 51/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket
T2
v/Advokat Jørn Brandenhoff Schmidt, beskikket
T3
v/Advokat Jane Ranum, beskikket
T4
v/Advokat Erbil Kaya, beskikket
T5
v/Advokat Hanne Reumert, beskikket
T6 og T7
v/Advokat Karoline Døssing Normann, beskikket for begge

Dommere: Thomas Rørdam, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen 
Sørensen. 

Krav om erstatning i medfør af retsplejelovens § 93 a.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 08/01-2020 i sag nr. 1895/18, 6. afd.

 

Tirsdag den 8. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-31228/2020-HJR
Civil anke

Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A
v/Advokat Rass Holdgaard
mod
Horsens Kommune
v/Advokat Jens Lund Mosbek

Biintervenient til støtte for Ligebehandlingsnævnet som mandatar for A:
Akademikerne
v/Advokat Jacob Goldschmidt

Biintervenient til støtte for Horsens Kommune: KL
v/Advokat Jørgen Vinding

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Kristian Korfits
Nielsen. 

Om udelukkelse fra pensionsordning var forskelsbehandling på grund af alder.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 13/07-2020 i sag BS-28387/2018-VLR, 2. afd.

 

Mandag den 14. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 175/2019
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Søes Petersen

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om beskatning af valutagevinst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/11-2019 i sag nr. 200/16, 22. afd.

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 117/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Esben Roslev, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Rikke Foersom.

Om kast med vand mod fængselsbetjent udgør vold.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/06-2020 i sag nr. 2492/19, 21. afd.

 

Onsdag den 16. juni 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Mette Grith Stage, beskikket
T2
v/Advokat Jane Ranum, beskikket
T3
v/Advokat Kåre Pihlmann, beskikket
T4
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T5
v/Advokat Henrik Garlik, beskikket

Om straffastsættelse for forsøg på grov vold med relation til
bandekonflikt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/06-2020 i sag nr. 916/19, 3. afd.

og

Sag 103/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T4
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T6
v/Advokat Henrik Garlik, beskikket

Om drab og drabsforsøg med relation til bandekonflikt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25/06-2020 i sag nr. 1151/19, 15. afd.

 

Torsdag den 17. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds
Fidelity Institutional Funds
og
Fidelity Funds
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om ligningslovens § 16 C er i strid med TEUF artikel 63 om
kapitalens fri bevægelighed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/04-2019 i sag nr. 232/10, 13. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2020 og sag 103/2020, fortsat

 

Fredag den 18. juni 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 59/2019, fortsat

Juli 2021

Der er ingen offentlige hovedforhandlinger i juli.

August 2021

Fredag den 6. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19454/2020-HJR
Civil anke

HOFOR Spildevand København A/S
v/Advokat Marie Bockhahn
mod
Ny Valby Udvikling A/S
og
Ny Valby Byggemodning P/S
v/Advokat Jacob Schall Holberg for begge

Biintervenient til støtte for HOFOR Spildevand København A/S:
DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening
v/Advokat Marie Bockhahn

Om betaling for spildevandsanlæg etableret i forbindelse med byggemodning og udstykning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/01-2020 i sag BS-30468/2018-OLR, 2. afd.

 

Onsdag den 11. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 36/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Om strafudmåling og længden af indrejseforbud for narkotikakriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 13/11-2020 i sag nr. 195/20, 22. afd.

 

Onsdag den 18. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 25/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket

Om udvisning for forsøg på indbrudstyveri.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 27/10-2020 i sag nr. 1526/20, 15. afd.

 

Torsdag den 19. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 22/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jakob Skaarup Arrevad, beskikket

Om straffastsættelse for besiddelse af sprængstof mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/08-2020 i sag nr. 3426/19, 6. afd.

 

Mandag den 23. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30911/2019-HJR
Civil anke

Boligselskabet Kastelshaven
v/Advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB s.m.b.a.
v/Advokat Knud-Erik Kofoed

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2019 i sag BS-24304/2018-OLR, 18. afd.

 

Tirsdag den 24. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 123/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket

Om opløsning af forening.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/11-2020 i sag nr. 335/20, 7. afd.

September 2021

Torsdag den 2. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 16/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T2
v/Advokat Kristian Mølgaard, beskikket
T3
v/Advokat Gert Dyrn, beskikket

Om indkøb af droneudstyr til terrororganisation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/09-2020 i sag nr. 3693/19, 20. afd.

 

Onsdag den 8. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-45483/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Inge Houe
mod
A v/ B og C
v/Advokat Henrik Ejlersen

Om forældelse af krav om erstatning for fejlbehandling.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/07-2020 i sag BS-7062/2019-VLR, 7. afd.

 

Mandag den 13. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 34/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Lars Thousig, beskikket

Om anvendelse af forvaring i sag om mishandling, frihedsberøvelse,
voldtægt, grov vold, røveri mv.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/09-2020 i sag nr. 411/20, 3. afd.

 

Torsdag den 23. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-4405/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om registreringsafgift opkrævet hos oprindelig ejer skal nedsættes med senere ejeres betaling af registreringsafgift.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/01-2021 i sag BS-16689/2019-OLR, 7. afd.

Sidst opdateret: 11. maj 2021