Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling.

Deltagende dommere angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at domsafsigelsen i reglen finder sted en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i en række sager - f.eks. straffesager og familieretlige sager - er anonymiserede.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, og der kan efterfølgende være sket ændringer, som ikke fremgår.

Foreløbige retslister

September 2020

Tirsdag den 1. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-46510/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Karsten Høj
mod
Foreningen af forsikringsselskaber til overtagelse af lovpligtig ansvarsforsikring for hunde
v/Advokat Christina Neugebauer

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Oliver Talevski og Jens Kruse Mikkelsen.

Om forældelse af eventuelt erstatningskrav.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/05-2019 i sag B-552-18, 21. afd. (BS-51459/2018-OLR)

Dommen afsiges den 8. september 2020 kl. 12:00.

 

Fredag den 4. september 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-56793/2019-HJR
Civil anke

Boet efter A
v/Advokat Marianne Fruensgaard, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Anne Louise Bormann.

Om genoptagelse af afgørelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 05/07-2019 i sag BS-22397/2018-VLR, 9. afd.

Dommen afsiges den 11. september 2020 kl. 12:00.

 

Mandag den 14. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28620/2019-HJR
Civil anke

Middelfart Advokaterne I/S
v/Advokat Kristian Svith
mod
A
v/Advokat Karsten Høj, beskikket

Biintervenient til støtte for A:
Alm. Brand A/S
v/Advokat Michael S. Wiisbye

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt og Oliver Talevski.

Om advokatansvar og forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 05/02-2019 i sag B-462-18, 24. afd. (BS-51443/2018-OLR)

Dommen afsiges den 21. september 2020 kl. 12:00.

 

Torsdag den 17. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-57184/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Anne Katrine Bay, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Inge Houe

Dommere: Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen.

Om forældelse af eventuelt krav på erstatning i anledning af en arbejdsskade.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 20/09-2019 i sag BS-44858/2018-VLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 24. september 2020 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 22. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 33/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Mariann Jørn Hansen, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Oliver Talevski og Anne Louise Bormann.

Om førerretsfrakendelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/12-2019 i sag nr. 2586/19, 24. afd.

 

Torsdag den 24. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 39/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Henrik Waaben, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Kristian Korfits Nielsen.

Om bøde til journalist i forbindelse med færdselsulykke.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/01-2020 i sag nr. 3517/18, 8. afd.

 

Mandag den 28. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 176/2019
Civil anke

A
v/Advokat Niels Thestrup
mod
Amagerbanken A/S under konkurs
v/Advokat Boris K. Frederiksen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt og Jørgen Steen Sørensen.

Om eventuelt erstatningskrav er et krav efter konkurslovens § 97.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 09/05-2019 i sag nr. 138/17, 20. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Martin Bondesen
mod
Uddannelsesforbundet
v/Advokat Claus Juel Hansen

Dommere: Marianne Højgaard Pedersen, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs og Lars Apostoli.

Om betaling af konfliktkontingent.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 7/10-2019 i sag BS-45978/2018-OLR, 8. afd.


Tirsdag den 29. september 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 176/2019, fortsat

 

 

 

 

Oktober 2020

Mandag den 5. oktober 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-59253/2019-HJR
Civil anke

TDC A/S
v/Advokat René Offersen
mod
Hedensted Kommune
v/Advokat Jacob Fenger

Om erstatningsansvar for skade på kabel.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 03/10 2019 i sag BS-2733/2018-VLR, 1. afd.

 

Fredag den 9. oktober 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-1590/2020-HJR
Civil anke

BFT Logistik A/S under konkurs
v/Advokat Ole Thiel
mod
Salling Group A/S
v/Advokat Rune Richelsen

Om modregning i konkurs med konneks fordring.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/12 2019 i sag BS-10177/2019-VLR, 15. afd.

 

Onsdag den 14. oktober 2020

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 43/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Claus Allan Bonnez

Om overtrædelse af indrejseforbud.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 10/03-2020 i sag nr. 1920/19, 3. afd.

 

Mandag den 19. oktober 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 59/2019
Civil anke

Fidelity Investment Funds
Fidelity Institutional Funds
Fidelity Funds
v/Advokat Jan Steen Hansen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om ligningslovens § 16 C er i strid med TEUF artikel 63 om
kapitalens fri bevægelighed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/04-2019 i sag nr. 232/10, 13. afd.

 

Tirsdag den 20. oktober 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 59/2019, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58874/2019-HJR
Civil anke

Gentofte Kommune
v/Advokat Sven Erik Holm
mod
Skattestyrelsen
v/Advokat Steffen Sværke

Om kommunes krav på dødsboskat og mellemperiodeskat fra dødsboer.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/12 2019 i sag B-2041-17, 17. afd. (BS-10804/2017-OLR)

 

Mandag den 26. oktober 2020

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 44/2020
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Gert Dyrn, beskikket

Om straffastsættelse for overtrædelse af lov om euforiserende
stoffer

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 13/01-2020 i sag nr. 604/19, 9. afd.

 

Torsdag den 29. oktober 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-33202/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Preben Kønig
mod
Aces Search Company A/S under konkurs
v/Advokat Boris K. Frederiksen og advokat Jesper Saugmandsgaard Øe

Om en tidligere direktør kan foretage modregning i forhold til konkursbo.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 05/03 2019 i sag BS-22819/2018-OLR, 8. afd.

 

November 2020

Mandag den 2. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47957/2019-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket
mod
Ankestyrelsen
v/Advokat Paw Fruerlund Jensen

Om afslag på stedbørnsadoption.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 14/06-2019 i sag BS-24613/2018-OLR, 6. afd.

 

Onsdag den 4. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 180/2019
Civil anke

Bellingelunden ApS
v/Advokat Søren Andersen
mod
A m.fl.
v/Advokat Annette Petersen

Om huslejeregulering og renovationsudgifter.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 16/08-2019 i sag nr. 738/18, 13. afd.

 

Mandag den 9. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 2/2020
Civil anke

Fagligt Fællesforbund s.m.f. A
v/Advokat Malou Ehmer
mod
Kims A/S
v/Advokat Ulrik Christrup

Om forældelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/10-2019 i sag nr. 1298/18, 20. afd.

 

Tirsdag den 10. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 52/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Om strafskærpelse ved forsøg på manddrab i banderelation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/02-2020 i sag nr. 985/19, 15. afd.

 

Fredag den 13. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-25678/2019-HJR
Civil anke

Gunnar Frederik Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild for alle

og

Sag BS-25685/2019-HJR
Civil anke

Hans-Henrik Ørsted
og
Charlotte Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge for begge
mod
Ørsted EGJ A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild for alle

og

Sag BS-25690/2019-HJR
Civil anke

Jakob Andreas Ørsted
v/Advokat Jens Jakob Bugge
mod
Ørsted EGJ A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild for alle

og

Sag BS-25707/2019-HJR
Civil anke

Mikkel Rundin Ørsted m.fl.
v/Advokat Jens Jakob Bugge for alle
mod
Ørsted – Anholt Offshore A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild for alle

og

Sag BS-25726/2019-HJR
Civil anke

Mikkel Rundin Ørsted m.fl.
v/Advokat Jens Jakob Bugge for alle
mod
Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S m.fl.
v/Advokat Frank Bøggild for alle

Om retten til navnet ”Ørsted”.

Underinstans Sø- og Handelsretten: Dom af 10/05-2019 i sagerne BS-3803/2018-SHR, BS-3836/2018-SHR, BS-4587/2018-SHR, BS-5196/2018-SHR og BS-42442/2018-SHR.

 

Mandag den 16. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sagerne BS-25678/2019-HJR, BS-25685/2019-HJR, BS-25690/2019-HJR, BS-25707/2019-HJR og BS-25726/2019-HJR, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 115/2019
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
BIC Electric Sp. z.o.o.
v/Advokat Lotte Lundin

Om den dagældende udstationeringslov er i strid med EU-retten.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 15/05-2019 i sag nr. 1077/15, 1. afd.

 

Mandag den 23. november 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58925/2019-HJR
Civil anke

Københavns Kommune
v/Advokat Henriette Soja
mod
TGnet ApS
v/Advokat Svend Erik Holm

Biintervenienter til støtte for Københavns Kommune:
Energistyrelsen
v/Advokat Sune Fugleholm
og
Kommunernes Landsforening
Selv

Om administrationsgebyr for erhvervsaffald er lovlig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/08-2019 i sag BS-32728/2018-OLR, 4. afd.

 

Tirsdag den 24. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 36/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Finn Roger Nielsen, beskikket

Om meldepligt og udvisning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 08/01-2020 i sag nr. 2500/19, 5. afd.

 

Torsdag den 26. november 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-1564/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Sanne Christensen
mod
A
v/Advokat Søren Kroer, beskikket

Om forrentning af erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/06-2019 i sag B-556-18, 8. afd. (BS-51461/2018-OLR)

December 2020

Tirsdag den 1. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5212/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Tobias Stenkær Albrechtsen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om fradrag for tab ved salg af anparter.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 16/01-2020 i sag BS-47794/2018-VLR, 13. afd.

 

Fredag den 4. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-2308/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Claus Bonnez
mod
Region Syddanmark
v/Advokat Finn Schwarz

Om lovligheden af tvangsfiksering.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/10-2019 i sagerne B-402-19 og B-412-19, 1. afd. (BS-59936/2019-OLR)

 

Mandag den 7. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-2383/2020-HJR
Civil anke

Eric Storm Holding ApS
v/Advokat Jørn Frøhlich
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Om ændring af skattefri fusion.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/01-2020 i sag BS-309/2019-OLR, 7. afd.

 

Onsdag den 9. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 70/2019
Civil anke

Boligselskabet Vibevænget
v/Advokat Eigil Lego Andersen
mod
KAB s.m.b.a.
v/Advokat Knud-Erik Kofoed

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/04-2019 i sag nr. 454/18, 18. afd.

 

Mandag den 14. december 2020


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5850/2020-HJR
Civil anke

Vejdirektoratet
v/Advokat Sarah Jano
mod
A
v/Advokat Jens Jacob Halling

Om erstatning for fjernelse af beplantning på offentligt vejareal.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 14/10-2020 i sag BS-4545/2018-VLR, 13. afd.

 

Tirsdag den 15. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 56/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Christian Laubjerg, beskikket

Straffastsættelse i sag om økonomisk kriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/04-2020 i sag nr. 301/19, 17. afd.

 

Fredag den 18. december 2020


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-55722/2019-HJR
Civil anke

Auto-Centralen Aalborg A/S m.fl.
v/Advokat Eduardo Vistisen for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen

Om Landsskatterettens kompetence.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 04/07-2019 i sag B-55-18, 14. afd. (BS-51465/2018-OLR)

Sidst opdateret: 17. september 2020