Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Juli 2021

Der er ingen offentlige hovedforhandlinger i juli.

 

Torsdag den 8. juli 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 29. juni 2021)
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A-R
v/advokat Janus Fürst

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 29. juni 2021)
Civil anke

S-X
v/advokat Janus Fürst
mod
Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering

Om godtgørelse for inhuman behandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/06-2018 i sagen B-3448-14.

 

Fredag den 9. juli 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 8. juli 2021)

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 8. juli 2021)


Dele af retsmødet denne dag vil blive afholdt for lukkede døre

August 2021

Fredag den 6. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-19454/2020-HJR
Civil anke

HOFOR Spildevand København A/S
v/Advokat Marie Bockhahn
mod
Ny Valby Udvikling A/S
og
Ny Valby Byggemodning P/S
v/Advokat Jacob Schall Holberg for begge

Biintervenient til støtte for HOFOR Spildevand København A/S:
DANVA Dansk Vand- og Spildevandsforening
v/Advokat Marie Bockhahn

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard. 

Om betaling for spildevandsanlæg etableret i forbindelse med byggemodning og udstykning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/01-2020 i sag BS-30468/2018-OLR, 2. afd.

 

Onsdag den 11. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 36/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om strafudmåling og længden af indrejseforbud for narkotikakriminalitet.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 13/11-2020 i sag nr. 195/20, 22. afd.

 

Torsdag den 12. august 2021


1. afdeling

09:00

Sag BS-38951/2020-HJR
Civil anke

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
v/Advokat Bjørn Elling
mod
Gefion Insurance A/S under konkurs
v/Advokat Christina Neugebauer

Dommere: Vibeke Rønne, Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Jørgen Steen Sørensen.

Om skadevolders forsikringsselskab er erstatningsansvarlig over for medtrafikant, der har overværet færdselsdrab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/08-2020 i sag BS-1470/2020-OLR, 15. afd.

 

Mandag den 16. august 2021


1. afdeling

09:00

Sag BS-46420/2020-HJR
Civil anke

Topdanmark Forsikring
v/Advokat Christina Neugebauer
mod
Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
v/Advokat Bjørn Elling

Dommere: Thomas Rørdam, Henrik Waaben, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om skadevolders ansvarsforsikringsselskab kan indtræde i skadelidtes krav på midlertidige løbende ydelser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 13-11-2020 i sag BS-50185/2019-OLR, 20. afd.


Onsdag den 18. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 25/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Arne Paabøl Andersen, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Jens Kruse Mikkelsen og Lars Apostoli.

Om udvisning for forsøg på indbrudstyveri.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 27/10-2020 i sag nr. 1526/20, 15. afd.

 

Torsdag den 19. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 22/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jakob Skaarup Arrevad, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om straffastsættelse for besiddelse af sprængstof mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 20/08-2020 i sag nr. 3426/19, 6. afd.

 

Mandag den 23. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-30911/2019-HJR
Civil anke

Boligselskabet Kastelshaven
v/Advokat Inger Stokvad Loft
mod
KAB s.m.b.a.
v/Advokat Knud-Erik Kofoed

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Apostoli, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om opskrivning af grundfondsbeviser.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2019 i sag BS-24304/2018-OLR, 18. afd.

 

Tirsdag den 24. august 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 123/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Henrik Waaben, Hanne Schmidt, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen

Om opløsning af forening.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/11-2020 i sag nr. 335/20, 7. afd.

 

Torsdag den 26. august 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-5817/2021-HJR
Civil anke

K/S Hjortsholm Bolig
v/Advokat Sverri Dahl
mod
A og B
v/Advokat Stig Lynghøj Nielsen for begge

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Kristian Korfits Nielsen.

Om reklamationsfrist for skjulte mangler ved fraflytning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/09-2020 i sag BS-11715/2020-OLR, 22. afd.

 

September 2021

Torsdag den 2. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 16/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Michael Juul Eriksen, beskikket
T2
v/Advokat Kristian Mølgaard, beskikket
T3
v/Advokat Gert Dyrn, beskikket

Om indkøb af droneudstyr til terrororganisation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/09-2020 i sag nr. 3693/19, 20. afd.

 

Onsdag den 8. september 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:30

Sag BS-13272/2021-HJR
Civil anke

Stensdal Ejendomme A/S
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet
v/advokat Sune Riisgaard

og

Sag BS-13273/2021-HJR
Civil anke

Stensdal Koncern indkøb A/S (tidl. Constructio A/S)
v/advokat Michael Amstrup
mod
Skatteministeriet
v/advokat Sune Riisgaard

Om entreprise eller arbejdsudleje.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 24/03-2021 i sagerne BS-22201/2019-OLR, 12. afd. og BS-22200/2019-OLR, 12. afd.

 

Mandag den 13. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 34/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Lars Thousig, beskikket

Om anvendelse af forvaring i sag om mishandling, frihedsberøvelse,
voldtægt, grov vold, røveri mv.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 25/09-2020 i sag nr. 411/20, 3. afd.

 

Mandag den 20. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-35975/2020-HJR
Civil kære

A
v/Advokat Asger Bagge-Jørgensen
mod
Aarhus Kommune
v/Advokat Sophus Bøgeskov Christensen

Forventet biintervenient til støtte for Aarhus Kommune:
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Sophus Bøgeskov Christensen

Dommere: Vibeke Rønne, Lene Pagter Kristensen, Jon Stokholm, Hanne Schmidt og Ole Hasselgaard.

Om midlertidigt forbud mod visning af skjulte videooptagelser på plejehjem.

Underinstans Vestre Landsret: Kendelse af 30/06-2020 i sag BS-13970/2020-VLR, 8. afd.

 

Torsdag den 23. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-4405/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om registreringsafgift opkrævet hos oprindelig ejer skal nedsættes med senere ejeres betaling af registreringsafgift.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19/01-2021 i sag BS-16689/2019-OLR, 7. afd.

 

Onsdag den 29. september 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 48/2021
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Dommere: Vibeke Rønne, Jon Stokholm, Hanne Schmidt, Jørgen Steen Sørensen og Ole Hasselgaard.

Om straf for drab relateret til bandekonflikt.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25/02-2021 i sag nr. 642/20, 15. afd.


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 9. juli 2021)
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A-R
v/advokat Janus Fürst

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 9. juli 2021)
Civil anke

S-X
v/advokat Janus Fürst
mod
Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering

Om godtgørelse for inhuman behandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/06-2018 i sagen B-3448-14.

 

Torsdag den 30. september 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 29. september 2021)

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 29. september 2021)

Oktober 2021

Fredag den 1. oktober 2021


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 30. september 2021)
Civil anke

Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering
mod
A-R
v/advokat Janus Fürst

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 30. september 2021)
Civil anke

S-X
v/advokat Janus Fürst
mod
Forsvarsministeriet
v/advokat Peter Biering

Om godtgørelse for inhuman behandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 15/06-2018 i sagen B-3448-14.

 

Mandag den 4. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-45328/2020-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Finn Schwarz
mod
A
v/Advokat Jakob Fink, beskikket

Om suspension af forældelsesfrist for krav om erstatning for fejlbehandling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/07-2020 i sag BS-45394/2019-OLR, 7. afd.


Kæremålssalen

Bevisoptagelse

Kl. 09:00

Sag 134/2018 (fortsat fra den 1. oktober 2021)

og

Sag 141/2018 (fortsat fra den 1. oktober 2021)

 

Tirsdag den 12. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 122/2020
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Om strafudmåling og udvisning for ulovlig våbenbesiddelse mv.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/06-2020 i sag nr. 3210/19, 16. afd.

 

Tirsdag den 26. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-46935/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Carsten Lorentzen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om ekstraordinær genoptagelse af skatteansættelser.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 17/11-2020 i sag BS-59588/2019-VLR, 7. afd.

 

Fredag den 29. oktober 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-43804/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Hanne Ziebe
mod
Region Hovedstaden
v/Advokat Henrik Perregaard

Om tvangsfikseringer af mindreårig.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2020 i sag BS-55290/2019-OLR, 12. afd.

November 2021

Mandag den 15. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-58843/2019-HJR
Civil anke

A og B
v/Advokat Erik Matthiesen
mod
C og D
v/Advokat Thomas Weitemeyer

Om hævd

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/09-2019 i sag BS-22951/2018-OLR, 7. afd.

 

Mandag den 22. november 2021


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47703/2020-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard
vs.
Højgård Planteskole/Nursery A/S
v/Advokat Søren Aagaard

Om vederlag til udenlandsk arbejdskraft er arbejdsudleje eller entreprise.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 06/11-2020 i sag BS-25369/2018-VLR, 9. afd.

 

Tirsdag den 30. november 2021


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-40993/2020-HJR
Civil anke

Bundeseisenbahnvermögen - rechtsfähiges Sondervermögen der Bundesrepublik Deutschland
og
Krankenversicherung der Bundesbahnbeamten Bezirksleitung Wuppertal
v/Advokat Joan Vollertsen for begge
mod
Codan Forsikring A/S
v/Advokat Nicolai Mailund Clan

Om tysk sikringsinstitutions regreskrav mod dansk ansvarsforsikringsselskab som følge af færdselsuheld i Danmark.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/03-2020 i sag BS-24746/2018-OLR, 21. afd.

 

Sidst opdateret: 26. juli 2021