Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

Maj 2024

Onsdag den 1. maj 2024


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 106/2023
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T
v /Advokat Glenn Verding Hein

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Ole Hasselgaard og Peter Mørk Thomsen.

Om video- og lydoptagelser i tiltaltes fængselscelle må anvendes som bevis i drabssag.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 25. september 2023 i sag S-1893-23, 14. afd.

Afgørelsen afsiges den 14. maj 2024 kl. 12.

 

Torsdag den 2. maj 2024


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 106/2023, fortsat.

 

Fredag den 3. maj 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-18176/2023-HJR
Civil anke

Forsikringsselskabet Himmerland G/S
v/ Advokat Anne Mette Myrup Opstrup
mod
Aalborg Kommune
v/ Advokat Jens Christian Baagøe Thomsen

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Lars Apostoli og Mohammad Ahsan.

Om forrentning af en kommunes regreskrav vedrørende bl.a. udbetalte sygedagpenge mod et forsikringsselskab.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 4. juli 2022 i sag BS-43663/2021-VLR, 8. afd.

Dommen afsiges den 14. maj 2024 kl. 12.

 

Onsdag den 8. maj 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-56364/2023-HJR
Civil anke

A
v/ Advokat René Bjerre
mod
Skatteministeriet
v/ Advokat Tim Holmager

Dommere: Jens Peter Christensen, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Julie Arnth Jørgensen.

Om skattemyndighederne var afskåret fra at træffe afgørelse om nulstilling af indeholdt a-skat og arbejdsmarkedsbidrag på grund af forældelse.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 1. november 2023 i sag BS-38150/2022-VLR, 5. afd.

Dommen afsiges den 22. maj 2024 kl. 12.


Tirsdag den 21. maj 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-51039/2023-HJR
Civil anke

Ankenævnet for Patienterstatningen
v/ Advokat Inge Houe
mod
Boet efter A
og
B
v/ Advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket for begge

Dommere: Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Mohammad Ahsan. 

Om erstatningsansvar efter forsinket kræftdiagnose, herunder bevislempelse med hensyn til årsagssammenhæng.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12. marts 2023 i sag BS-30589/2019-OLR, 12. afd.

Dommen afsiges den 29. maj 2024 kl. 12.

 

Bevisoptagelse

Kæremålssalen

Kl. 09.30-14.30

BS-11936/2024-HJR
Civil anke

A
v/ Advokat Gert Møller Lund
mod
Aarhus Letbane I/S,
Aarhus Kommune,
Region Midtjylland
og
Transportministeriet
v/ Advokat Jacob Schall Holberg for alle

og

Sag BS-11954/2024-HJR
Civil anke

B
v/ Advokat Gert Møller Lund
mod
Aarhus Letbane I/S,
Aarhus Kommune,
Region Midtjylland
og
Transportministeriet
v/ Advokat Jacob Schall Holberg for alle

og

Sag BS-11963/2024-HJR
Civil anke

C
v/ Advokat Gert Møller Lund
mod
Aarhus Letbane I/S,
Aarhus Kommune,
Region Midtjylland
og
Transportministeriet
v/ Advokat Jacob Schall Holberg for alle

og

Sag BS-11967/2024-HJR
Civil anke

D
v/ Advokat Gert Møller Lund
mod
Aarhus Letbane I/S,
Aarhus Kommune,
Region Midtjylland
og
Transportministeriet
v/ Advokat Jacob Schall Holberg for alle

Om der skal ske tilbagebetaling af erstatning for ekspropriation i forbindelse med anlæggelse af Aarhus Letbane på grund af fordele herved i form af restejendommes stegne værdi.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 31. oktober 2023 i sagerne BS-6015/2022-VLR, BS-6105/2022-VLR, BS-6158/2022-VL og BS-6160/2022-VLR, 16. afd.

 

Mandag den 27. maj 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 114/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/ Advokat Torben Stenius, beskikket

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jens Kruse Mikkelsen, Lars Apostoli og Julie Arnth Jørgensen.

Om udlænding uden arbejdstilladelse ved sin bistand til T måtte
anses som beskæftiget i Ts virksomhed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28. juni 2023 i sag nr. S-2115/22, 18. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 104/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/ Advokat Bettina Antitsch Mortensen, beskikket
T2
v/ Advokat David Francis Lublin, beskikket
T3
v/ Advokat Rasmus Amandusson, beskikket
T4
v/ Advokat Kim Bagge, beskikket

Dommere: Michael Rekling, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Peter Mørk Thomsen.

Om dommer er inhabil i en sag om erstatning for uberettiget retsforfølgelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19. september 2023 i sag nr. S-1845-21, 4. afd.

 

Tirsdag den 28. maj 2024

Bevisoptagelse

Kæremålssalen

Kl. 13.00-15.00

Sag BS-18459/2024-HJR
Civil anke

Djøf
som mandatar for
A
v/ Advokat Flemming Orth
mod
Lønmodtagernes Garantifond
v/ Advokat Lise Lauridsen

Om en funktionær, der på grund af misligholdelse med bl.a. lønudbetaling selv har ophævet sit ansættelsesforhold hos et i mellemtiden konkursramt selskab, har ret til godtgørelse efter funktionærlovens § 2 b, og om godtgørelsen i givet fald skal dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 19. marts 2024 i sag BS-28125/2022-OLR, 16. afd.

Juni 2024

Torsdag den 6. juni 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-52915/2023-HJR
Civil anke

L
v/ Advokat Henrik Palmkvist
mod
Hovedgaden 10 Hørsholm ApS
v/ Advokat Kenneth Holm Larsen

Dommere: Jens Peter Christensen, Oliver Talevski. Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Julie Arnth Jørgensen.

Om lejen for et beboelseslejemål beliggende i en blandet ejendom kunne forhøjes, herunder om der i den forbindelse kunne ske sammenligning med lejemål i ejendomme, der udelukkende tjener til beboelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 3. april 2023 i sag BS-23999/2022-OLR, 5. afd.

 

Tirsdag den 11. juni 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-50037/2023-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/ Advokat Steffen Sværke
mod
A-F
v/ Advokat Michael Serup for alle

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Lars Apostoli og Mohammad Ahsan.

Om værdiansættelse af en portefølje af næringsejendomme ved delvis overdragelse til børn kunne ske efter 15 %-reglen.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 8. september 2023 i sag BS-20774/2022-VLR, 13.afd.

 

Torsdag den 13. juni 2024


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 113/2023
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Mette Grith Stage, beskikket

Dommere: Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Peter Mørk Thomsen.

Om straf for hærværk på maleri.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 8. august 2023 i sag SS-596/2023-VLR, 3. afd.

 

Fredag den 14. juni 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 4/2024
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Berit Ernst, beskikket

Dommere: Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Julie Arnth Jørgensen.

Om udvisning efter dom for bl.a. vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter i gentagelsestilfælde
og uden forudgående advarsel om udvisning.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 18. oktober 2023 i sag S-1110-23, 15. afd.

 

Bevisoptagelse

Kæremålssalen

Kl. 09.30-14.30

Sag BS-11807/2024-HJR
Civil anke

Fagbevægelsens Hovedorganisation
som mandatar for
Brancheorganisationen Luftfart og Jernbane
som mandatar for
A
v/ Advokat Jesper Schäfer Munk
mod
Lønmodtagernes Garantifond
v/ Advokat Lise Lauridsen

Om en pilot kan rette krav om betaling af manglende løn m.v. mod Lønmodtagernes Garantifond, herunder om piloten kan anses for at have været ansat i et konkursramt dansk flyselskab.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 9. februar 2024 i sag BS-46164/2021-OLR, 8. afd.

 

Tirsdag den 18. juni 2024


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 14/2024
Straffeanke

Rigsadvokaten
mod
T
v/ Advokat Kåre Traberg Smidt, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Ole Hasselgaard, Rikke Foersom og Søren Højaard Mørup.

Om angivelse af urigtige oplysninger i ansøgning om covid-19-hjælp.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 4. september 2023 i sag nr. S-2600-22, 24. afd.

 

Onsdag den 19. juni 2024


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-63300/2023-HJR
Civil anke

B
v/ Advokat Jonas Christoffersen
mod
Indenrigs- og Sundhedsministeriet
v/ Advokat Søren Horsbøl Jensen

Biintervenient til støtte for indstævnte: Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/ Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Hanne Schmidt, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Jens Kruse Mikkelsen og Mohammad Ahsan.

Om opnåelse af dansk indfødsret som følge af forælders indgåelse af ægteskab, herunder om der kunne stilles krav om, at forælderen skulle have haft dansk indfødsret ved barnets fødsel.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 1. december 2023 i sag BS-8459/2022-OLR, 13. afd.

 

Fredag den 21. juni 2024


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-46179/2023-HJR
Civil anke

A
v/ Advokat René Bjerre og advokat Leo Jantzen
mod
Skatteministeriet
v/ Advokat Bodil Søes Petersen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Kurt Rasmussen, Ole Hasselgaard og Peter Mørk Thomsen.

Om der foreligger skattepligtige renteindtægter og maskeret udbytte fra et udenlandsk selskab.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 4. september 2023 i sag BS-17953/2022-VLR, 3. afd.

Juli 2024

Der er ingen offentlige hovedforhandlinger og domsafsigelser i juli måned.

August 2024

Onsdag den 14. august 2024


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-53076/2023-HJR
Civil anke

A
v/ Advokat Anne Katrine Bay
mod
Ankestyrelsen
v/ Advokat Inge Houe

Om skadelidtes eventuelle krav på erstatning for tab af erhvervsevne som følge af en arbejdsulykke var forældet ved sagsanlæg mod Ankestyrelsen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 2. marts 2023 i sag BS-4580/2022-OLR, 19. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-60316/2023-HJR
Civil anke

A
v/ Advokat Claus Allan Bonnez, beskikket
mod
Kriminalforsorgen
og
Storstrøm Fængsel
v/ Advokat Paw Fruerlund for begge

Om afsoningsforhold for en indsat og optagelse af dennes telefonsamtaler med sin advokat var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 30. maj 2023 i sag BS-26570/2022-OLR, 21. afd.

 

Mandag den 19. august 2024


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-6940/2024-HJR
Civil anke

DLR Kredit A/S
v/ Advokat Claus Juel Hansen
mod
A
v/ Advokat Michael Thiesen

Om forældelse af kautionskrav i henhold til selvskyldnerkaution

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17. august 2023 i sag BS-8278/2022-OLR, 22. afd.

 

Tirsdag den 27. august 2024


1. afdeling

Kl. 09.00

Sag 9/2024
Straffeanke

Rigsadvokaten
mod
T
v/ Advokat Kåre Pihlmann, beskikket

Om overtrædelse af mindstekrav for dyrevelfærd i kvæg- og
hestehold.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 2. oktober 2023 i sag S–2535–22, 5. afd.


2. afdeling

Kl. 09.00

Sag BS-61132/2023-HJR
Civil anke

Fagforeningen Danmark
som mandatar for A
v/ Advokat Martin Bondesen
mod
Rudersdal Kommune
v/ Advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen

Om en kommunalt ansat medarbejder havde krav på løn i perioden fra underretning om påtænkt bortvisning til endelig beslutning om bortvisning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 4. juli 2023 i sag 25104/2022-OLR, 23. afd.

Sidst opdateret: 21. maj 2024