Gå til sidens indhold

Højesteret

Højesteret

En foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling samt andre offentlige retsmøder

Her kan du se en foreløbig oversigt over de sager, hvor der er fastsat en dato for offentlig hovedforhandling og andre offentlige retsmøder.

De dommere, der medvirker i sagen, angives på retslisten senest en uge inden hovedforhandlingen. Dommerbesætningen kan dog være ændret, uden at det er angivet på retslisten.

Bemærk, at tidspunktet for domsafsigelsen først kendes ved hovedforhandlingens afslutning og i reglen finder sted kl. 12.00 en uge efter hovedforhandlingen.

Retslisternes indhold er i overensstemmelse med de henstillinger, som Domstolsstyrelsen har givet efter drøftelse med Datatilsynet.

Det betyder, at parter i nogle sager - f.eks. straffesager - er anonymiserede. Sager af familieretlig karakter offentliggøres ikke på retslisten, da de foregår for lukkede døre, men afgørelserne offentliggøres i anonymiseret form.

Retslisterne udarbejdes flere måneder forud, hvorfor ikke alle efterfølgende ændringer fremgår.

 

Foreløbige retslister

September 2022

Fredag den 2. september 2022

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 113/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Michael Lindquist, beskikket

Underinstans Østre Landsret: Dom af 06/07-2021 i sag nr. 589/21, 16. afd.

og

Sag 114/2021
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T2
v/Advokat Henrik Stagetorn, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Oliver Talevski, Kurt Rasmussen, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11/06-2021 i sag nr. 3376/20, 5. afd.

Om straffastsættelse for svindel med Covid-19-hjælpepakker.

Dommen afsiges den 9. september 2022 kl. 12:00.

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27157/2021-HJR
Civil anke

COBO VII A Kommanditaktieselskab
v/Advokat Anne Louise Husen
mod
L1
og
L2
v/Advokat Jakob Brandgård Busse for begge

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Michael Rekling og Søren Højgaard Mørup. 

Om vilkår i lejemål er mere byrdefulde end i andre lejemål i den pågældende ejendom.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/10-2020 i sag BS-43585/2019-OLR, 23. afd.

Dommen afsiges den 9. september 2022 kl. 12:00.

 

Onsdag den 7. september 2022

 

1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 45/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket

Dommere: Henrik Waaben, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i
forbindelse med militær tjeneste.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 27/01-2022 i sag nr. 2152/21, 13. afd.

Dommen afsiges den 15. september 2022 kl. 12:00.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 37/2022
Straffe anke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Jesper Storm Thygesen, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen og Ole Hasselgaard.

Om udvisning af tyrkisk statsborger i forbindelse med dom for
ulovlig våbenbesiddelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/12-2021 i sag nr. 1389/21, 16. afd.

Dommen afsiges den 15. september 2022 kl. 12:00.

 

Mandag den 12. september 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16807/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Christian Dahlager, beskikket
mod
Udlændinge- og Integrationsministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen og Søren Højgaard Mørup.

Om fratagelse af indfødsret.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 11-04- 2022 i sag BS-14103/2020-OLR, 6. afd.

Dommen afsiges den 5. oktober 2022 kl. 12:00.

 

Tirsdag den 13. september 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16807/2021-HJR, fortsat

 

Mandag den 19. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-18076/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Lotte Calundann Noer
mod
Hovedstadens Letbane I/S
v/Advokat Jacob Caroc Schall Holberg

Dommere: Vibeke Rønne, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Kurt Rasmussen og Jørgen Steen 
Sørensen.

Om gyldigheden af beslutning om midlertidig ekspropriation.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12/04-2021 i sag BS-35322/2019-OLR, 3. afd.

Dommen afsiges den 26. september 2022 kl. 12:00.

 

Onsdag den 21. september 2022


Kæremålsalen


Bevisoptagelse


Kl. 09.30

Sag 24/2022
Civil anke

A
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

og

Sag 38/2022
Civil anke

B
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

og

Sag 39/2022
Civil anke

Sanwill Holding S.A.
v/Advokat Jakob Blicher Ravnsbo
mod
Saxo Bank A/S
v/Advokat Frank Bøggild

Biintervenienter for A, B og Sanwill Holding S.A.:
T-Power Consulting S.á.r.l.
BH-Power Kft.
Dematech Kft.
v/Advokat Morten Boe Jakobsen for alle

Sagerne drejer sig om korrektion af afregningspris for valutahandler.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 17/06-2021 i sagerne nr. 2060/17, 2061/17 og 2062/17, 10. afd.

 

Mandag den 26. september 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 33/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Hanne Schmidt, Jan Schans Christensen og Jørgen Steen Sørensen.

Om udvisning for straffrihed.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/09-2021 i sag nr. 224/21, 19. afd.

Dommen afsiges den 3. oktober 2022 kl. 12:00.

 

Onsdag den 28. september 2022


Kæremålsalen


Bevisoptagelse


Kl. 09.30

Sag BS-22546/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Asaf Mohammad Fazal, beskikket
mod
B
v/Advokat Christian Alsøe, beskikket

Om overdragelse af del af andelslejlighed er bindende.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/10-2020 i sag BS-39753/2019-OLR, 13. afd.

Oktober 2022

Mandag den 3. oktober 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 102/2021
Straffekære

Anklagemyndigheden
mod
T A/S
v/Advokat Andreas Christensen
og
T1 (selvmøder)

Dommere: Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om beslaglæggelse af bil med henblik på konfiskation.

Underinstans Østre Landsret: Kendelse af 14/09-2021 i sag nr. 2111/21, 21. afd.

 

Mandag den 10. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-27777/2021-HJR
Civil anke

Boet efter A og B-F
v/Advokat Svend Erik Holm for alle
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Anne Louise Bormann og Ole Hasselgaard.

Om værdiansættelse af fast ejendom efter 15 %-reglen i værdiansættelsescirkulæret, når ejendommen straks videresælges.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 23-06-2021 i sag nr. BS-4970/2020-VLR, 6. afd.

 

Torsdag den 13. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 42/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T1
v/Advokat Kristian Qvist Krüger, beskikket
T2
v/Advokat Daniel Rosenkilde Larsen, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om karakteren af et hjemmerøveri samt strafudmåling.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 12-01-2022 i sag nr. 1650/21, 11. afd.

 

Tirsdag den 18. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-20214/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Claus Allan Bonnez
mod
Region Syddanmark
v/Advokat Finn Schwarz

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski og Ole Hasselgaard.

Om lovligheden af tvangsfiksering i psykiatrien og om erstatning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 6-10-2020 i sag nr. BS-42615/2019-OLR, 14. afd.

 

Torsdag den 20. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-34555/2020-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Thomas Stigaard Hansen, beskikket
mod
Ankenævnet for Patienterstatningen
v/Advokat Casper Christiansen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Michael Rekling, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om konservativ behandling udgør en behandlingsmetode- eller teknik efter lov om klage- og erstatningsadgang i sundhedsvæsenet § 20, stk. 1, nr. 3.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10-03-2020 i sag nr. BS-26380/2019-OLR, 24. afd.

 

Mandag den 24. oktober 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28860/2021-HJR
Civil anke

Kristelig Arbejdsgiverforening Pleje (KA Pleje) som mandatar for
Blæksprutten ApS
v/Advokat Nikolaj Nikolajsen
mod
Brønderslev Kommune
v/Advokat Jacob Pinborg

Dommere: Thomas Rørdam, Jens Peter Christensen, Lars Hjortnæs, Oliver Talevski, Anne Louise Bormann, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om afregningspris for hjemmepleje omfattet af ordning om frit valg.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 05-07-2021 i sag nr. BS-3786/2020-VLR, 8. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22171/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

og

Sag BS-22176/2021-HJR
Civil anke

X Holding ApS
og
Y & Søn ApS
v/Advokat Eduardo Panzeri Vistisen for begge
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Vibeke Rønne, Michael Rekling, Jan Schans Christensen, Kurt Rasmussen og Ole Hasselgaard.

Om maskeret udlodning og transfer pricing.

Underinstans Østre Landsret: Domme af 12-05-2021 i sag nr. BS-22887/2018-OLR og sag nr. BS-2081/2019-OLR, 8. afd.

 

Tirsdag den 25. oktober 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22171/2021-HJR og sag BS-22176/2021-HJR, fortsat

 

November 2022

Tirsdag den 1. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017
Civil anke

Finansiel Stabilitet
v/Advokat Lotte Eskesen
mod
A
v/Advokat Arvid Andersen, beskikket
B
v/Advokat Søren Halling-Overgaard
boet efter C
v/Advokat Allan Ohms
D
v/Advokat Morten Samuelsson, beskikket
og
E
v/Advokat Mads Bendix Skelbæk-Knudsen, beskikket

Dommere: Michael Rekling, Oliver Talevski, Jan Schans Christensen, Anne Louise Bormann og Søren Højgaard Mørup.

Om direktions og bestyrelses ansvar for Roskilde Banks økonomiske sammenbrud.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 07/11-2017 i sag nr. 1291/10, 7. afd.

 

Onsdag den 2. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 52/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Anders Nemeth, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om strafudmåling for voldtægt og om udvisning.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/10-2021 i sag nr. 2365/21, 5. afd.

 

Torsdag den 3. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Fredag den 4. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Mandag den 7. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-48391/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Peter Bang
mod
Banedanmark
v/Advokat Louise Solvang Rasmussen

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om krav på fremrykning af ekspropriation.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 26/11-2021 i sag nr. BS-39955/2020-VLR, 12. afd.

 

Tirsdag den 8. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

Torsdag den 10. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 241/2017, fortsat

 

2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 66/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Tyge Trier, beskikket

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om straf for overtrædelse af opholds- og meldepligt efter
hjemrejseloven

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 07/12-2021 i sag nr. 1562/21, 3. afd.

 

Torsdag den 17. november 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-47905/2020-HJR
Civil anke

HK Danmark som mandatar for A
v/Advokat Jacob Goldschmidt
mod
Grenkeleasing ApS
v/Advokat Birgitte Frølund

Biintervenient til støtte for A:
Fagbevægelsens Hovedorganisation
v/Advokat Rune Asmussen

Biintervenient til støtte for Grenkeleasing ApS:
Dansk Industri
v/Advokat Morten Lind Eisensee

Dommere: Poul Dahl Jensen, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen, Kristian Korfits Nielsen og Rikke Foersom.

Om ret til efterbetaling af løn for arbejde i frokostpauser og godtgørelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 9/11-2020 i sag nr. BS-39517/2019-OLR, 16. afd.

 

Onsdag den 23. november 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-10210/2021-HJR
Civil anke

Domea.dk s.m.b.a.
v/Advokat Tom Kári Kristjánsson
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kristian Korfits Nielsen og Ole Hasselgaard.

Om ret til omkostningsgodtgørelse i skattesag.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/10-2020 i sag nr. BS-48187/2019-OLR, 22. afd.

 

Torsdag den 24. november 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-28185/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Tage Siboni, beskikket
mod
Region Hovedstaden
v/Advokat Henrik Perregaard

Dommere: Jens Peter Christensen, Michael Rekling, Hanne Schmidt, Anne Louise Bormann og Jørgen Steen Sørensen.

Om lovligheden af tvangsindlæggelse og tvangstilbageholdelse inden for psykiatrien.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/03-2021 i sag nr. BS-10901/2020-OLR, 9. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-10210/2021-HJR, fortsat

 

Tirsdag den 29. november 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-37342/2021-HJR
Civil anke

Boskalis Offshore Subsea Service (Europe) B.V. (tidl. SMIT Subsea Europe B.V)
v/Advokat Nicolai Bo Sørensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Mattias Chor

Dommere: Poul Dahl Jensen, Vibeke Rønne, Lars Hjortnæs, Kurt Rasmussen og Rikke Foersom.

Om indeholdelse af A-skat og AM-bidrag og om der var tale om ansættelsesforhold eller tjenesteydelser fra selvstændige.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 31/03-2021 i sag BS-35431/2019-OLR, 20. afd.

 

December 2022

Fredag den 2. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-22546/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Asaf Mohammad Fazal, beskikket
mod
B
v/Advokat Christian Alsøe, beskikket

Om overdragelse af del af andelslejlighed er bindende.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 27/10-2020 i sag nr. BS-39753/2019-OLR, 13. afd.

 

Mandag den 5. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 69/2021
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen
mod
NetApp Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig
af udbytte udloddet af dansk datterselskab ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/05-2021 i sag nr. 1980/12, 13. afd.

og

Sag 70/2021
Civil anke

TDC A/S
v/Advokat Arne Møllin Ottosen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om et selskab med hjemsted i anden EU-medlemsstat er skattepligtig
af udbytte udloddet af dansk datterselskab ("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/05-2021 i sag nr. 2173/12, 13. afd.

og

Sag 79/2021
Civil anke

NetApp Denmark ApS
v/Advokat Lasse Esbjerg Christensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Søren Horsbøl Jensen

Om forrentningstidspunktet for ikke betalt udbytteskat
("beneficial owner").

Underinstans Østre Landsret: Dom af 02/07-2021 i sag nr. 1980/12, 13. afd.

 

Onsdag den 7. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 51/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Eddie Omar Rosenberg Khawaja, beskikket

Om bødestørrelsen ved overtrædelse af taxilovgivningen.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 03/12-2021 i sag nr. 1089/21, 1. afd.

 

Mandag den 12. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-4241/2022-HJR
Civil anke

Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A
v/Advokat Bjørn Elling
mod
Topdanmark Forsikring A/S som mandatar for
A/S Boligbeton
v/Advokat Christina Neugebauer

Om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste efter erstatningsansvarsloven efter afgørelse om erhvervsevnetab efter arbejdsskadesikringsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 28/01-2022 i sag nr. BS-35938/2020-OLR, 22. afd.

 

Torsdag den 15. december 2022


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag 71/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Kristian Mølgaard, beskikket

Om passager i skadevoldende køretøj må anses for at være flygtet
fra færdselsuheld.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 10/03-2022 i sag nr. 1196/21, 6. afd.

 

Tirsdag den 20. december 2022


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag 65/2022
Straffeanke

Anklagemyndigheden
mod
T
v/Advokat Nicolai Kryger, beskikket

Om udvisning af britisk statsborger efter dom bl.a. for ulovlig
våbenbesiddelse.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/03-2022 i sag nr. 3348/21, 16. afd.


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-1915/2022-HJR
Civil anke

Garantiordningen for Skadeforsikring
v/Advokat Claus Juel Hansen
mod
Garantifonden for skadesforsikringsselskaber
v/Advokat Henrik Nedergaard Thomsen

Om dækning af erstatningskrav fra skadelidte arbejdstagere i Norge.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 22/12-2021 i sag BS-5117/2020-OLR, 4. afd.

 

Januar 2023

Mandag den 9. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-14654/2022-HJR
Civil anke

TryghedsGruppen smba
v/Advokat Jan Steen Hansen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om bonusudbetalinger til et selskabs medlemmer, der er fysiske personer, skal beskattes som aktieindkomst.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/03-2022 i sag BS-30898/2020-OLR, 5. afd.

 

Onsdag den 11. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-39520/2021-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Michael Serup
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Sune Riisgaard

Om skattemæssig succession ved overdragelse af kapitalandele.

Underinstans Vestre Landsret: Dom af 11/10-2021 i sag BS-20270/2020-VLR, 16. afd.

 

Mandag den 16. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR
Civil anke

Skatteministeriet
v/Advokat Bodil Marie Søes Petersen
mod
GF FORSIKRING A/S
og
GF IT A/S
v/Advokat Tom Kári Kristjánsson for begge

Om fællesregistrering af selskaber efter momsloven.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 26/03-2021 i sag BS-24722/2019-OLR, 17. afd.

 

Tirsdag den 17. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-16178/2021-HJR, fortsat

 

Onsdag den 25. januar 2023


1. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-49476/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
A
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

og

Sag BS-49481/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
B
og
C
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen for begge

og

Sag BS-49483/2021-HJR
Civil anke

Stevns Kommune
v/Advokat Kurt Bardeleben
mod
D
v/Advokat Bjarne Skøtt Jensen

Biintervenient til støtte for Stevns Kommune:
Kommunernes Landsforening
v/Advokat Henriette Soja

Om der er vundet hævd over et kommunalt areal.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/05-2021 i sagerne BS-27334/2020-OLR, BS-27329/2020-OLR og BS-27324/2020-OLR, 11. afd.

 

Fredag den 27. januar 2023


2. afdeling

Kl. 09:00

Sag BS-3814/2022-HJR
Civil anke

A
v/Advokat Jakob Tingskov Sørensen
mod
Skatteministeriet
v/Advokat Steffen Sværke

Om ekstraordinær genoptagelse af ejendomsvurdering.

Underinstans Østre Landsret: Dom af 18/01-2022 i sag BS-7332/2020-OLR, 6. afd.

 

Sidst opdateret: 26. september 2022