12 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om fastsættelse af méngrad ved skade på parrede organer

12 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om personskadeerstatning mv.

12 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Anmodning om nyt syn og skøn ikke imødekommet

11 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Afslag på tidsubegrænset opholdstilladelse

10 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Om værdien af minoritetsaktieposter ved tvangsindløsning

06 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Modregning i forsikringsforhold

05 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Kast med vand var ikke vold

04 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Forbud mod at afbryde strøm mv.

04 maj 2021

Domsresumé

Højesteret

Landsretten havde ikke begået rettergangsfejl

29 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Retlig interesse i kære af forbud

29 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om en konkursfordring havde den fornødne klarhed

27 apr 2021

Domsresumé

Højesteret

Om betaling for råden over vejareal