Gå til sidens indhold

Højesteret

03 okt 2019

Højesteret

Om erstatningskrav i forbindelse med ransagning

Politiet var ikke erstatningsansvarlig over for udlejer for skader forvoldt ved ransagning

Sag 71/2019
Dom afsagt den 3. oktober 2019

Anklagemyndigheden
mod
A I/S

Sagen angik, om politiet efter dansk rets almindelige erstatningsregler var erstatningsansvarlig over for udlejer, A I/S, for skader på hoveddøren i et rækkehus, der blev forvoldt, da politiet skaffede sig adgang til boligen for at anholde T.

T var undveget fra psykiatrisk hospital, hvor han var anbragt som varetægtsfængslet i surrogat, og var eftersøgt af politiet. Han boede efter det oplyste til leje i rækkehuset, hvor han også var tilmeldt Folkeregisteret. Det måtte lægges til grund, at ingen reagerede, da politiet henvendte sig, men at politiet kunne konstatere, at der var nogen til stede i huset. Politiet havde derfor grundlag for at skaffe sig adgang til huset med henblik på ransagning for at eftersøge T, der skulle anholdes.

Politiet tilkaldte en låsesmed for at skaffe sig adgang til rækkehuset. Efter at låsesmeden havde låst hoveddøren op, forhindrede T politiet i at åbne døren ved at holde i dørhåndtaget. Det måtte lægges til grund, at politiet kunne se T gennem et vindue på bagsiden af huset, og at politiet herefter skaffede sig adgang til huset ved at sparke døren ind. Højesteret fastslog, at det var T’s adfærd, der gav anledning til, at ransagningen ikke kunne foretages uden ødelæggelse, og at politiets beslutning om at sparke døren ind ikke kunne anses for et uforholdsmæssigt indgreb.

Der var på den baggrund ikke grundlag for at anse politiets fremgangsmåde ved ransagningen for at være ansvarspådragende efter dansk rets almindelige erstatningsregler, og Højesteret frifandt derfor anklagemyndigheden.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 71/2019

Læs landsrettens dom i sag 71/2019

Læs byrettens dom i sag 71/2019