Gå til sidens indhold

Højesteret

29 okt 2019

Højesteret

Om EU-støtte ved landbrugskonkurs

EU-støtte var med rette anvendt til delvis dækning af et driftsunderskud ved fortsat drift af en landbrugsvirksomhed under konkurs

Sag BS-7838/2019-HJR
Dom afsagt den 29. oktober 2019


Jyske Bank A/S
mod
A under konkurs

Efter A’s landbrugsvirksomhed blev erklæret konkurs fortsatte kurator driften af landbruget. Højesteret lagde til grund, at den fortsatte drift skete efter aftale med panthaveren i landbrugsejendommen, der som led i aftalen ville dække et underskud ved den fortsatte drift.

Sagen angik herefter, om et EU-støttebeløb skulle anvendes til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift.

Udbetaling af EU-støtte forudsatte, at der var en aktiv drift i landbrugsvirksomheden. Højesteret fandt derfor, at støttebeløbet som en driftsindtægt med rette var anvendt til delvis dækning af underskuddet ved den fortsatte drift.

Denne anvendelse af EU-støtten forudsatte ikke en forudgående aftale mellem kurator og panthaveren i landbrugsejendommen. Det var derfor uden betydning, om Jyske Bank var gjort bekendt med aftalen mellem kurator og panthaveren.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-7838/2019-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-7838/2019-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-7838/2019-HJR (pdf)