Gå til sidens indhold

Højesteret

01 okt 2019

Højesteret

Om fremlæggelse af bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål...

Anmodning om at fremlægge bilag med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmand imødekommet

Sag 15560/2019
Kendelse afsagt den 1. oktober 2019

Etex Nordic A/S (tidligere Ivarsson A/S)
mod
A og B

A og B fik i 2017 tilladelse til isoleret bevisoptagelse om angivne fejl ved vindspærreplader på deres ejendom, herunder om udbedring og udbedringsomkostninger. Der blev udmeldt syn og skøn og udarbejdet en skønserklæring. A og B fik efter modtagelsen af skønserklæringen udarbejdet en ydelsesbeskrivelse, tilbudsliste og et notat om generelle input til udskiftning af vindspærrepladerne med henblik på udbedring af manglerne. Der blev efterfølgende afgivet tre tilbud på baggrund af materialet.

Sagen angik, om der skulle gives tilladelse til at fremlægge det af A og B indhentede materiale og de tre tilbud som bilag i sagen med henblik på af stille supplerende spørgsmål til skønsmanden.

Højesteret tiltrådte af de grunde, som landsretten havde anført om formålet og hensigten med fremlæggelsen af de pågældende bilag, at bilagene kunne fremlægges med henblik på at stille supplerende spørgsmål til skønsmanden.

Højesteret kom således til samme resultat som landsretten.


Læs hele kendelsen i sag BS-15560/2019-HJR