Gå til sidens indhold

Højesteret

03 okt 2019

Højesteret

Om opretholdelse af forvaring

Forvaringsforanstaltning skulle opretholdes

Sag 43/2019
Kendelse afsagt den 3. oktober 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T blev i 2010 idømt forvaring for blandt andet grov vold i gentagelsestilfælde, vidnetrusler og ulovlig tvang. T var tidligere dømt adskillige gange for bl.a. røveri, grov vold og vidnetrusler.

Det fremgik af en psykiatrisk speciallægeerklæring fra 2018 bl.a., at T ikke længere udviste tegn på svær personlighedsforstyrrelse og ikke havde symptomer på behandlingskrævende psykiatrisk lidelse, at han havde gennemgået et forløb med uledsagede udgange og orlov uden problemer, men at der vurderedes at være behov for et udslusningsforløb via en af Kriminalforsorgens pensioner med henblik på at vurdere hans tilstand og adfærd i en længere periode i friere rammer. Prøveudskrivning på nuværende tidspunkt var ikke tilrådeligt. Det vurderedes, at T kunne få vanskeligheder i forhold til nogle store ændringer i sine livsbetingelser, og at der således ville være en ikke uvæsentlig risiko for recidiv til misbrug, hvis han blev prøveudskrevet.

Det fremgik endvidere af oplysninger fra politiet, at T den 14. juni 2019 var blevet sigtet for et nyt forhold af personfarlig kriminalitet.

Højesteret fandt, at oplysninger om sigtelser for ny kriminalitet kunne indgå i den samlede vurdering af, om en forvaring opretholdes længere end nødvendigt.

Efter en samlet vurdering af de foreliggende oplysninger om T fandt Højesteret, at det fortsat var nødvendigt at opretholde den idømte forvaring.

Landsretten var nået til et andet resultat.


Læs hele kendelsen i sag 43/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 43/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 43/2019 (pdf)