Gå til sidens indhold

Højesteret

17 okt 2019

Højesteret

Om registreringsafgift i leasingforhold

Betingelserne for betaling af forholdsmæssig registreringsafgift var ikke opfyldt, da der ikke var tale om en reel leasingaftale. A hæftede for den fulde registreringsafgift.

Sag BS-4067/2019-HJR
Dom afsagt den 17. oktober 2019

A
mod
Skatteministeriet

A havde indgået en leasingaftale med X A/S, og der blev efter registreringsafgiftslovens § 3 b alene betalt forholdsmæssig registreringsafgift.

SKAT rejste over for A krav om betaling af den fulde registreringsafgift. A var efter SKATs opfattelse reelt ejer af bilen, hvorfor betingelserne for at betale forholdsmæssig registreringsafgift ikke havde været opfyldt.

Højesteret var enig med landsretten i, at der ikke var tale om et reelt leasingforhold, og at A hæftede for afgiften, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.

Læs hele dommen i sag BS-4067/2019-HJR

Læs landsrettens dom i sag BS-4067/2019-HJR