Gå til sidens indhold

Højesteret

11 nov 2019

Højesteret

Anke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom vedrørende retten til at benytte et slægtsnavn kunne ankes til Højesteret

Sag BS-25678/2019-HJR, BS-25685/2019-HJR, BS-25690/2019-HJR, BS-25707/2019-HJR og BS 25726/2019-HJR
Beslutning truffet den 11. november 2019.


Gunnar Frederik Ørsted
mod
Ørsted A/S m.fl.

og

Hans-Henrik Ørsted
og
Charlotte Ørsted
mod
Ørsted A/S m.fl.

og

Jakob Andreas Ørsted
mod
Ørsted A/S m.fl.

og

Mikkel Rundin Ørsted,
Mette Marie Ørsted
og
Søren Peter Ørsted
mod
Ørsted A/S m.fl.

og

Mikkel Rundin Ørsted,
Søren Peter Ørsted,
Charlotte Ørsted,
Jakob Andreas Ørsted,
Gunnar Frederik Ørsted,
Hans-Henrik Ørsted
og
Mette Marie Ørsted
mod
Ørsted GWS Avedøre Biogas A/S m.fl.

Sagen angår et spørgsmål om benyttelse af et slægtsnavn som varemærke, selskabsnavn og internetdomænenavn.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret var opfyldt, og tillod anken.


Læs hele retsbogen i sagerne BS-25678/2019-HJR, BS-25685/2019-HJR, BS-25690/2019-HJR, BS-25707/2019-HJR og BS 25726/2019-HJR