Gå til sidens indhold

Højesteret

19 nov 2019

Højesteret

Beregning af kompensation for mistet provision under ferie

Kompensation for mistet provision under ferie skulle beregnes som feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen i det forudgående kalenderår

Sag BS-2518/2019-HJR
Dom afsagt den 19. november 2019

Fagbevægelsens Hovedorganisation (tidligere FTF)
som mandatar for
Danske Tandplejere (tidligere Dansk Tandplejerforening)
som mandatar for
A
mod
Tandlægeforeningen
som mandatar for
Y ved B (tidligere X ved B)

Sagen angik, om beregning af et krav på kompensation for mistet provision under ferie kunne ske på baggrund af de forudgående 3 måneders provision med korrektion for fravær. Sagen angik også, om det var berettiget at reducere udbetalt provision som følge af nedsat offentligt tilskud til tandbehandling.

Højesteret fandt, at A, der var tandplejer, og som havde en fast løn samt en aftale om provision på 25 % af indgået honorar til tandklinikken udover 75.000 kr. pr. måned, ikke havde krav på at blive kompenseret på anden måde end ved udbetaling af beløb svarende til feriegodtgørelse på 12,5 % af provisionen det forudgående år som foreskrevet i ferielovens § 23, stk. 2, 3. pkt., sammenholdt med forarbejderne til bestemmelsen. Der var heller ikke grundlag for at antage, at denne beregningsmetode var i strid med kravet om, at beregningen skulle ske på grundlag af en repræsentativ referenceperiode. Højesteret fandt endvidere, at As krav på provision for en periode i 2016 som følge af nedsat offentligt tilskud til tandbehandling var berettiget, idet det indgåede honorar i tandklinikken blev reduceret som følge af nedsættelsen, og idet A ifølge sin ansættelseskontrakt var berettiget til provision af det indgåede honorar.

Landsretten var kommet til samme resultat.

Læs hele dommen i sag BS-2518/2019-HJR (pdf)

Læs hele landsrettens dom i sag BS-2518/2019-HJR (pdf)