Gå til sidens indhold

Højesteret

13 nov 2019

Højesteret

Om inddrivelse af sagsomkostninger tilkendt Advokatnævnet

Advokatnævnet er som en del af den offentlige forvaltning omfattet af gældsinddrivelsesloven, og restanceinddrivelsesmyndigheden (Gældsstyrelsen) har derfor kreditorbeføjelserne over Advokatnævnets krav på sagsomkostninger

Sag 21/2019
Kendelse afsagt den 13. november 2019

A
mod
Advokatnævnet

Advokatnævnet blev ved dom tilkendt sagsomkostninger fra A, som ikke betalte. En fogedsag om kravet blev fremmet. A kærede fogedrettens afgørelse til landsretten og påstod fogedsagen afvist fordi kravet skulle inddrives af Gældsstyrelsen og ikke af Advokatnævnet. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

For Højesteret angik sagen, om Advokatnævnet som myndighed er omfattet af gældsinddrivelsesloven, og om sagsomkostninger i civilretlige sager som fordringstype er omfattet af loven.

Højesteret fastslog, at Advokatnævnet som en del af den offentlige forvaltning er omfattet af gældsinddrivelsesloven.

I en årrække frem til 2017 var ”sagsomkostninger vedrørende civilretlige sager og straffesager” opført på listen i gældsinddrivelseslovens bilag 1 over fordringer, der kan inddrives ved lønindeholdelse og udpantning. Med en ændring af loven i 2017 blev positivlisten ændret til en negativliste, hvoraf sagsomkostninger ikke fremgik.

Højesteret udtalte, at der med ændringen ikke var tilsigtet nogen indskrænkning af lovens anvendelsesområde. Det offentliges krav på sagsomkostninger må derfor fortsat anses for omfattet af gældsinddrivelsesloven.

Højesteret fastslog på denne baggrund, at Advokatnævnets krav på sagsomkostninger skal inddrives af Gældsstyrelsen.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag 21/2019 (pdf)