Gå til sidens indhold

Højesteret

12 dec 2019

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende provisionskrav kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-28403/2019
Kendelse afsagt den 12. december 2019

Dansk Industri som mandatar for A
mod
Business Danmark som mandatar for B

Sagen angår navnlig, om B er berettiget til kompensation for provision mistet som følge af ferieafholdelse, herunder hvordan en sådan eventuel kompensation skal beregnes.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-28403/2019 (pdf)