Gå til sidens indhold

Højesteret

04 dec 2019

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende forsikringskrav kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-27352/2019-HJR
Kendelse afsagt den 4. december 2019

British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited
mod
HDI-Gerling Verzekeringen N.V.

Sagen angår navnlig, om British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited er berettiget til udbetaling af en forsikringssum fra HDI-Gerling Verzekeringen N.V. Det er herunder et spørgsmål, om dansk ret finder anvendelse, og om et eventuelt krav måtte være forældet.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.
Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt

Læs hele kendelsen i sag BS-27352/2019-HJR (pdf)