Gå til sidens indhold

Højesteret

09 dec 2019

Højesteret

Om fri proces under ankesag

Der var ikke grundlag for at meddele fri proces under ankesag i landsretten

Sag BS-40264/2019-HJR
Kendelse afsagt den 9. december 2019

A og B
mod
C og D

Sagen angik, om C og D skulle meddeles fri proces under en ankesag, der verserede i landsretten.

Højesteret fandt ligesom landsretten, at vurderingen af, om C og D opfyldte de økonomiske betingelser for fri proces, som udgangspunkt skulle ske på baggrund af oplysningerne om indkomstgrundlaget i 2017, idet ansøgningen om fri proces blev indgivet i december 2018 og blev behandlet af landsretten i 2019.

Højesteret fandt endvidere ligesom landsretten, at C og D’s aktuelle samlede indkomst på det foreliggende grundlag ikke kunne antages at afvige væsentligt fra det, der var lagt til grund ved opgørelsen af indkomstgrundlaget i 2017.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-40264/2019-HJR