Gå til sidens indhold

Højesteret

04 dec 2019

Højesteret

Sagsomkostninger ophævet i sag om krav ...

Ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part i sag om krav i forbindelse med ophør af et ansættelsesforhold

Sag BS-29673/2019
Kendelse afsagt den 4. december 2019

Ase Lønmodtager som mandatar for A
mod
B A/S

A havde i forbindelse med ophøret af sin ansættelse hos B A/S gjort et krav om manglende løn og godtgørelse gældende. B A/S gjorde samtidig et krav på manglende betaling af varer gældende mod A. Parternes tvist angik, om A havde grundlag for sit krav, og hvad kravet i givet fald skulle fastsættes til.

Sagen vedrørte for Højesteret alene fastsættelse af sagens omkostninger.

Højesteret fandt på baggrund af det for landsretten indgåede forlig sammenholdt med parternes påstande for byretten og landsretten, at parterne måtte anses for at have fået stort set lige meget medhold i sagen, hvorfor ingen af parterne skulle betale sagsomkostninger for byret og landsret til den anden part.

Landsretten var nået til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-29673/2019