Gå til sidens indhold

Højesteret

19 jul 2019

Højesteret

Bindende proceserklæring

Proceserklæring afgivet under hovedforhandlingen i byretten var også bindende under landsrettens behandling af ankesagen

Sag BS-50759/2018
Kendelse afsagt den 18. juli 2019

A
mod
Codan Forsikring A/S

Codan Forsikring A/S, som var ansvarsforsikrer for en skadevoldende bilist, afgav under hovedforhandlingen af erstatningssagen i byretten en proceserklæring om, at skadelidtes, As, erstatningsopgørelse ikke længere blev bestridt. Sagen angik, om proceserklæringen også var bindende under landsrettens behandling af ankesagen.

Højesteret udtalte, at rækkevidden af en proceserklæring må afgøres ved fortolkning af den pågældende erklæring under hensyntagen til dens ordlyd, formål og forudsætninger samt sagens omstændigheder i øvrigt.

Codan Forsikring havde under skriftvekslingen forud for hovedforhandlingen i byretten be-stridt As erstatningsopgørelse og flere gange opfordret ham til at opgøre kravet på ny. A reviderede sit krav og fremkom med en endelig erstatningsopgørelse forud for hovedforhandlingen. Opgørelsen var foretaget på grundlag af Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings seneste udtalelser, således som Codan Forsikring havde opfordret A til at gøre. På denne baggrund oplyste Codan Forsikring under hovedforhandlingen, at erstatningsopgørelsen i As påstandsdokument ikke længere blev bestridt. Codan Forsikring havde ikke anført, at der skulle foreligge urigtige eller bristende forudsætninger for proceserklæringen. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at erklæringen, der efter sin ordlyd ikke var begrænset til alene at angå sagen i byretten, også var bindende for ankesagen.

Landsretten var kommet til et andet resultat.

Læs hele kendelsen i sag BS-50759/2018 (pdf)