Gå til sidens indhold

Højesteret

08 jul 2019

Højesteret

Tilbageholdelse af leaset lastbil var i overensstemmelse med ...

Betingelserne for at tilbageholde en leaset lastbil efter færdselslovens § 120 var opfyldt

Sag 224/2018
Kendelse afsagt 8. august 2019


Anklagemyndigheden
mod
T Ltd

Sagen angik, om politiet var berettiget til at tilbageholde en leaset lastbil til sikkerhed for betaling af et bødekrav, der var rejst mod leasingtageren og føreren. Lastbilen tilhørte leasingselskabet.

Højesteret fandt, at leasingtageren og føreren var i berettiget besiddelse af lastbilen, og at der ikke var sket betaling af bøderne eller stillet sikkerhed herfor. Betingelserne for at tilbageholde lastbilen i færdselslovens § 120 var derfor opfyldt.

Landsretten var nået til det samme resultat.


Læs hele kendelsen i sag 224/2018 (pdf)