Gå til sidens indhold

Højesteret

27 aug 2019

Højesteret

Ikke hjemmel til søgsmålsfrist

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

Sag BS-866/2019

Kendelse afsagt den 26. august 2019


Tandskadeankenævnet
mod
A ApS

Søgs­måls­frist fandt ikke anvendelse på afgørelser truffet af Tandskadeankenævnet

Sagen angik for Højesteret, om landsretten med rette havde fundet, at søgs­måls­fristen i § 58 d, stk. 2, i lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet (og de tidligere til­sva­rende bestemmelser i lov om patientforsikring) ikke fandt anvendelse på to afgørelser, som Tandskadeankenævnet havde truffet i 2012 og 2015.

Højesteret bemærkede, at søgsmålsfristen i lovens § 58 d, stk. 2, efter ordlyden alene angår af­­­gørelser truffet af Ankenævnet for Patienterstatningen, og bestemmelsen angår ikke nævnets sagsbehandling.

Herefter, og da Højesteret i øvrigt var enig i landsrettens begrundelse, stadfæstede Højesteret landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen for Sag BS-866/2019 (pdf)