Gå til sidens indhold

Højesteret

14 aug 2019

Højesteret

Om retlig interesse i kæremål om udsættelse

Efter selv at have udsat sin ægtefælle af deres tidligere fælles hjem havde ejerægtefællen ikke retlig interesse i at få prøvet landsrettens afslag på at gennemføre en udsættelsesforretning

Sag 216/2018
Kendelse afsagt den 14. august 2019   

A
mod
B


A og B blev gift i 2011. I 2016 købte A en andelslejlighed. Der var i henhold til en ægtepagt fuldstændigt særeje i ægteskabet. I februar 2018 ophævede A samlivet og fraflyttede lejligheden. Hun anmodede fogedretten om at udsætte B med henvisning til, at lejligheden var hendes særeje.

Fogedretten nægtede at gennemføre en udsættelse, bl.a. med henvisning til, at parterne ikke var separeret eller skilt, og der forelå ikke sådanne særlige omstændigheder, at udsættelsen undtagelsesvist skulle gennemføres. Landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse.

Ægtefællerne blev separeret ved dom af 26. september 2018. Samme dag skiftede A låsene i lejligheden.

Efter det oplyste for Højesteret havde B ikke efterfølgende opholdt sig i lejligheden. Herefter havde A ikke en konkret og aktuel interesse i at få prøvet, om det var med rette, at landsretten stadfæstede fogedrettens kendelse om ikke at fremme fogedsagen. Højesteret afviste derfor kæremålet. 


Læs hele kendelsen i sag 216/18