Gå til sidens indhold

Højesteret

13 aug 2019

Højesteret

Om straffastsættelse for våbenbesiddelse

6 års fængsel for besiddelse af 12 skydevåben med henblik på videreoverdragelse

Sag 41/2019
Dom afsagt den 13. august 2019

Anklagemyndigheden
mod
T

T var fundet skyldig i på offentligt tilgængeligt sted i sin bil at have været i besiddelse af 12 pistoler, hvoraf to kunne indstilles til fuldautomatisk skudafgivelse. Pistolerne var indpakket i plastik, og der var ingen ammunition.

Det var lagt til grund, at T havde været i besiddelse af våbnene med henblik på videreoverdragelse, og at de var beregnet til anvendelse i det organiserede kriminelle miljø. Under disse omstændigheder fandt Højesteret, at straffen skulle fastsættes til 6 års fængsel.

Landsretten havde fastsat straffen til fængsel i 5 år.


Læs hele dommen i sag 41/2019 (pdf)

Læs landsrettens dom i sag 41/2019 (pdf)

Læs byrettens dom i sag 41/2019 (pdf)