Gå til sidens indhold

Højesteret

11 sep 2019

Højesteret

Anke ikke tilladt - sag BS-24765/2019-HJR

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende beregning af sygedage ved fuldtidssygefravær kunne ikke ankes til Højesteret

Sag 24765/2019-HJR
Kendelse afsagt den 11. september 2019

HK Danmark som mandatar for A
mod
Dansk Erhverv som mandatar for B A/S

Sagen angår navnlig, om B berettiget kunne opsige A med forkortet varsel efter funktionærlovens § 5, stk. 2, herunder om søndage, helligdage og andre arbejdsfri dage skulle indgå i opgørelsen af A’s sygedage i et tilfælde, hvor A var fuldtidssygemeldt.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-24765/2019-HJR (pdf)