Gå til sidens indhold

Højesteret

04 sep 2019

Højesteret

Om gyldigheden af en ægtepagt

Ægtepagt, der blev tinglyst efter indgivelse af anmodning om separation, var uden gyldighed

Sag 44/2019

Kendelse afsagt den 4. september 2019


A
mod
B

 

Ægtefællerne A og B underskrev i september 2015 i anledning af deres forestående ægteskab ægtepagt om fuldstændigt særeje. Ægtepagten blev ikke tinglyst på daværende tidspunkt.

Sagen angik, om Bs anmodning om separation i marts 2018 medførte, at ægtepagten, der først blev anmeldt til tinglysning i maj 2018, var uden gyldighed.

Højesteret udtalte, at ordningen i lov om ægtefællers økonomiske forhold må forstås på den måde, at der efter det tidspunkt, hvor formuefællesskabet er ophørt f.eks. som følge af en anmodning om separation, ikke længere er mulighed for at ændre formueordningen mellem ægtefællerne – heller ikke ved en efterfølgende tinglysning af en ægtepagt, der er indgået forud for ophørsdagen. Da parternes ægtepagt ikke var anmeldt til tinglysning ved formuefællesskabets ophør i marts 2018, var den uanset tinglysningen i maj 2018 herefter uden gyldighed.

Landsretten var nået til samme resultat.


Læs hele kendelsen i sag 44/2019 (PDF)