Gå til sidens indhold

Højesteret

13 sep 2019

Højesteret

Om ret til creditlempelse for skat betalt i Sverige

A havde ikke ret til creditlempelse i dansk skat for skat betalt i Sverige

Sag BS-47779/2018-HJR
Dom afsagt den 13. september 2019

A
mod
Skatteministeriet

A blev i 2008 og 2009 beskattet i Sverige af det overskud, han havde i sin svenske virksomhed. Den svenske virksomhed blev sammen med A’s øvrige virksomheder i Tyskland og Danmark drevet i virksomhedsordningen. Både i 2008 og 2009 var den samlede virksomhedsindkomst negativ. Underskuddet i virksomhedsordningen blev fradraget i A’s personlige og skattepligtige indkomst for 2008 og 2009.

Sagen angik, om A havde ret til creditlempelse i den danske indkomstskat, han havde betalt i 2008 og 2009, for den skat af overskuddet i sin svenske virksomhed, han havde betalt i Sverige.

Højesteret var enig med landsretten i, at A ikke havde ret til creditlempelse, og tilsluttede sig landsrettens begrundelse herfor.


Læs hele dommen i sag BS-47779/2018-HJR (pdf)

Læs landsrettens dom i sag BS-47779/2018-HJR (pdf)

Læs byrettens dom i sag BS-47779/2018-HJR (pdf)