Gå til sidens indhold

Højesteret

04 sep 2019

Højesteret

Om Tinglysningsrettens sletning af en ægtepagt

Tinglysningsretten havde med rette slettet en ugyldig ægtepagt

Sag 39/2019

Kendelse afsagt den 4. september 2019

A
mod
Tinglysningsretten

Tinglysningsretten slettede den 24. oktober 2018 efter anmodning fra B en ægtepagt mellem A og B, som Østre Landsret ved kendelse af 3. oktober 2018 havde fastslået var uden gyldighed.

Sagen angik, om Tinglysningsrettens sletning af ægtepagten var sket med rette.

Højesteret udtalte, at A den 10. oktober 2018 havde ansøgt Procesbevillingsnævnet om tilladelse til at kære Østre Landsrets kendelse, men ansøgningen havde ikke opsættende virkning. Højesteret var derfor enig med Vestre Landsret i, at ægtepagten kunne slettes.

Landsretten var nået samme resultat.


Læs hele kendelsen i sag 39/2019 (PDF)