Gå til sidens indhold

Højesteret

20 jan 2020

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende erstatningsansvar kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-56853/2019
Kendelse afsagt den 20. januar 2020

The North of England P&I Association Ltd. som mandatar for Carisbrooke Shipping (CV 14) BV
mod
Gjensidige Forsikring, dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA, Norge som mandatar for Kolding Havn

Sagen angår navnlig, om Kolding Havn som udlejer af en kran med fører er erstatningsansvarlig for en skade, som kranen forvoldte på et skib med deraf følgende skade på lasten.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-56853/2019