Gå til sidens indhold

Højesteret

20 jan 2020

Højesteret

Anke ikke tilladt

Sø- og Handelsrettens dom i sag vedrørende sammenlignende reklame kunne ikke ankes til Højesteret

Sag BS-47860/2019
Kendelse afsagt den 20. januar 2020

Lidl Danmark K/S
mod
MLDK - Mærkevareleverandørerne

Sagen angår navnlig, om Lidl Danmark K/S i forbindelse med en reklamekampagne ført i foråret 2017 har krænket markedsføringslovens regler, herunder reglerne om sammenlignende reklame.

Spørgsmålet var, om Sø- og Handelsrettens dom i sagen kunne ankes til Højesteret, eller om anke skulle ske til landsretten.

Højesteret fastslog, at betingelserne for anke til Højesteret ikke var opfyldt.

Læs hele kendelsen i sag BS-47860/2019 (pdf)