Gå til sidens indhold

Højesteret

27 jan 2020

Højesteret

Om kreditkortkniv

T straffet for besiddelse af en kreditkortkniv

Sag 139/2019
Dom afsagt den 27. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var i landsretten dømt for overtrædelse af knivlovens § 1 ved i sikkerhedskontrollen i Københavns Lufthavn at have været i besiddelse af en kreditkortkniv.

T var samtidig frifundet for at have overtrådt lovens § 2, stk. 1, nr. 8, hvorefter det er forbudt uden tilladelse fra politiet at erhverve, besidde, bære eller anvende kårdestokke og andre blankvåben, der fremtræder som en anden genstand.

Højesteret anså den omhandlede kniv for at være et blankvåben, og spørgsmålet var herefter, om kniven kunne siges at fremtræde ”som en anden genstand”. Kniven fremtrådte umiddelbart ikke som en kniv, men som en kreditkortlignende genstand. Herefter – og i lyset af bestemmelsens forarbejder og formål – fastslog Højesteret, at kniven måtte anses for omfattet af § 2, stk. 1, nr. 8. T var derfor skyldig i overtrædelse af bestemmelsen.

Højesteret fastslog endvidere, at T ikke havde et anerkendelsesværdigt formål med at besidde kniven, og T var herefter – som antaget af landsretten – også skyldig i overtrædelse af lovens § 1

Læs hele dommen i sag 139/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 139/2019 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 139/2019 (pdf)