Gå til sidens indhold

Højesteret

23 jan 2020

Højesteret

Om sagsomkostninger i straffesag

Der var ikke grundlag for at nedsætte de sagsomkostninger til forsvarerbistand, som T var blevet pålagt at betale til statskassen

Sag 102/2019
Kendelse afsagt den 23. januar 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var bl.a. sammen med to medtiltalte tiltalt for at have udøvet vold. Under hovedforhandlingen i byretten udeblev et vidne, og byretten besluttede, at vidnet skulle anholdes, og at sagen skulle udsættes. Da vidnet ikke var blevet anholdt til det efterfølgende retsmøde, udsatte retten sagen på ny. Da vidnet heller ikke var blevet anholdt til det næste retsmøde, frafaldt anklageren vidnet, hvorefter hovedforhandlingen fortsatte. T blev dømt i overensstemmelse med tiltalen og pålagt at betale 22.000 kr. med tillæg af moms til forsvarerbistand. T kærede byrettens sagsomkostningsafgørelse til landsretten og gjorde gældende bl.a., at der som følge af vidnets udeblivelse skulle ske nedsættelse af de sagsomkostninger, som han skulle betale. Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse.

Sagen angik, om der skulle ske nedsættelse af de sagsomkostninger til forsvarerbistand, som T var blevet pålagt at betale til statskassen.

Højesteret fandt, at der ikke var udvist fejl eller forsømmelser, der kunne føre til, at T ikke skulle erstatte statskassen de udgifter, som var medgået til sagens behandling. Højesteret fandt endvidere, at de sagsomkostninger, som T var pålagt at betale, ikke stod i åbenbart misforhold til hans skyld.

Højesteret tiltrådte på denne baggrund, at T skulle betale 22.000 kr. med tillæg af moms til sin beskikkede forsvarer i byretten, og stadfæstede derfor landsrettens kendelse.

Læs hele kendelsen i sag 102/2019 pdf)