Gå til sidens indhold

Højesteret

22 okt 2020

Højesteret

Fængsel i 1 år og 6 måneder for overtrædelse af indrejseforbud

Tiltalte idømt fængselsstraf i 1 år og 6 måneder for 6. gangs overtrædelse af indrejseforbud

Sag 43/2020
Dom afsagt den 22. oktober 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

T var udvist af Danmark og meddelt indrejseforbud for bestandig. Han blev efterfølgende i fem tilfælde straffet for at være indrejst i strid med indrejseforbuddet. I maj 2019 blev han løsladt og udsendt, men efter 14 dage rejste han igen ind i landet. Sagen angik for Højesteret således et 6. gangstilfælde af ulovlig indrejse.

Ved en lovændring i 2019 blev straffen for visse tilfælde af ulovlig indrejse skærpet, således at overtrædelser straffes med fængsel fra 1 år til 3 år.

Højesteret fandt, at straffen i et 6. gangstilfælde som det foreliggende som udgangspunkt burde fastsættes til fængsel i 1 år og 6 måneder. Der forelå ikke omstændigheder i sagen, som kunne begrunde fravigelse af dette udgangspunkt.

Landsretten var nået til samme resultat.

Læs hele dommen i sag 43/2020 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 43/2020 (pdf)

Læs byrettens afgørelse i sag 43/2020 (pdf)