Gå til sidens indhold

Højesteret

07 okt 2020

Højesteret

Om afvisning af ankesag på grund af for sent indgivet ekstrakt

Udeblivelse med ekstrakt førte til afvisning af ankesag

Sag 56/2019
Dom afsagt den 7. oktober 2020

A
mod
Civilstyrelsen

Sagen angik, om det var berettiget, at landsretten havde afvist ankesagen mellem A og Civilstyrelsen på grund af manglende rettidig indsendelse af ekstrakt, herunder navnlig om landsretten forinden burde have hørt A.

Højesteret udtalte, at retten som udgangspunkt skal høre appellanten, inden retten tager stilling til, om anken skal afvises, fordi ekstrakten ikke er indleveret rettidigt. Der var ikke oplyst sådanne særlige omstændigheder, at dette udgangspunkt kunne fraviges i den foreliggende sag.

Højesteret fandt dog under hensyn til de konkrete omstændigheder i sagen, herunder at A ikke havde dokumenteret, at han som følge af sygdom var forhindret i at indsende ekstrakt, ikke grundlag for at ophæve dommen og hjemvise ankesagen til fornyet behandling i landsretten.

Højesteret stadfæstede herefter landsrettens dom.

Læs hele dommen i sag 56/2019 (pdf)


Underinstansernes afgørelser offentliggøres ikke