Gå til sidens indhold

Højesteret

26 okt 2020

Højesteret

Om sagsomkostninger til revisorer i banksag

Sagsomkostninger til revisorer i banksag var passende fastsat

Dom afsagt den 26. oktober 2020

Sag 86/2019

G
og
Sp/f Nota
mod
Finansiel Stabilitet

Landsretten frifandt revisorerne, G og Sp/f Nota, for Finansiel Stabilitets krav om betaling af erstatning på 250 mio. kr. I sagsomkostninger til dækning af udgift til advokatbistand tilkendte landsretten dem 6 mio. kr. ekskl. moms, mens omkostninger til dækning af udgift til advokatbistand til hvert af de frifundne ledelsesmedlemmer blev fastsat til 5 mio. kr. ekskl. moms. Ved dom af 22. juni 2020 tiltrådte Højesteret sagsomkostningsbeløbet til ledelsesmedlemmerne.

For Højesteret angik sagen alene, hvad Finansiel Stabilitet skulle betale til revisorerne i sagsomkostninger for landsretten til dækning af udgift til advokatbistand.

Højesteret udtalte, at landsretten havde fastsat sagsomkostningerne i overensstemmelse med de kriterier, der er anvendt i Højesterets dom af 24. april 2019 i sagen om Roskilde Bank, og herunder taget hensyn til merarbejdet for revisorernes advokater i forhold til advokaterne for ledelsesmedlemmerne. Højesteret udtalte videre, at det beror på et konkret skøn, hvilket merarbejde der havde været forbundet med advokatbistand til revisorerne. Højesteret fandt ikke grundlag for at tilsidesætte landsrettens skøn.

Højesteret stadfæstede derfor landsrettens omkostningsafgørelse.

Læs hele dommen i sag 86/2019 (pdf)

Læs landsrettens afgørelse i sag 86/2019 (pdf)