Gå til sidens indhold

Højesteret

05 okt 2020

Højesteret

Om vilkårsovertrædelse i prøvetiden

Vilkårsovertrædelse førte til genindsættelse

Sag 8/2020
Kendelse afsagt den 5. oktober 2020

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved Grønlands Landsret dom af 19. november 2002 blev T som en fællesforanstaltning idømt anbringelse på ubestemt tid for bl.a. vold og trusler om vold. Herudover var T i en række tidligere domme fundet skyldig i personfarlig kriminalitet, herunder et manddrab i 1995.

Ved Grønlands Landsrets beslutning af 5. december 2017 blev T prøveløsladt på vilkår af bl.a., at han i prøvetiden på 5 år skulle undergive sig behandling mod misbrug af alkohol og euforiserende stoffer samt tilsyn af Kriminalforsorgen.

I januar 2019 indberettede Kriminalforsorgen, at T havde overtrådt vilkårene for prøveløsladelsen ved indtag af alkohol og hash samt udeblivelse efter udgang fra den pension under Kriminalforsorgen, hvor T tog ophold.

Højesteret lagde til grund, at T’s indtag af alkohol og hash samt udeblivelse efter udgang fra pensionen udgjorde overtrædelser af vilkårene for prøveløsladelsen.

Spørgsmålet var herefter, om overtrædelserne skulle føre til genindsættelse til afsoning af den i 2002 idømte foranstaltning.

Højesteret fandt, at det i den forbindelse måtte tillægges afgørende betydning, om vilkårsovertrædelserne indebar en konkret nærliggende risiko for ny kriminalitet, og om det oprindelige grundlag for prøveløsladelsen måtte anses for bortfaldet.

Ud fra de foreliggende oplysninger lagde Højesteret til grund, at T’s indtag af alkohol og hash udgjorde en konkret nærliggende risiko for ny kriminalitet, og at det oprindelige grundlag for prøveløsladelsen dermed måtte anses for bortfaldet. På denne baggrund fandt Højesteret, at T’s vilkårsovertrædelser på det foreliggende grundlag burde føre til genindsættelse.

Grønlands Landsret var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 8/2020 (pdf)