Gå til sidens indhold

Højesteret

02 okt 2020

Højesteret

Om vilkårsovertrædelse i prøvetiden

Vilkårsovertrædelse førte ikke til genindsættelse

Sag 185/2019
Kendelse afsagt den 2. oktober 2020

 

Anklagemyndigheden
mod
T

Ved Narsaq Kredsrets dom af 1. marts 1991 blev T fundet skyldig i syv tilfælde af manddrab og ét forsøg på manddrab, som fandt sted, mens han var påvirket af alkohol.

I 1996 påbegyndte T et udslusningsforløb, indtil han ved Kujalleq Kredsrets dom af 22. juni 2015 blev prøveløsladt på vilkår af bl.a., at han i prøvetiden skulle undergive sig lægelig godkendt behandling mod misbrug af alkohol efter kriminalforsorgens nærmere bestemmelse. Han blev ikke pålagt vilkår om at afholde sig fra misbrug af alkohol eller fra at indtage eller skaffe sig alkohol. Efterfølgende havde T i en periode på næsten et år en række tilbagefald, hvor han indtog alkohol, selv om han havde været under behandling med antabus. På denne baggrund fandt Højesteret, at der havde været en sådan sammenhæng mellem alkoholindtagelsen og vilkåret om behandlingen mod misbrug af alkohol, at T’s samlede alkoholindtagelse måtte anses for at udgøre en overtrædelse af behandlingsvilkåret. T havde derfor overtrådt vilkåret for prøveløsladelsen.

Spørgsmålet var herefter, om overtrædelsen skulle føre til genindsættelse.

Højesteret fandt, at det i den forbindelse måtte tillægges afgørende betydning, om vilkårsovertrædelsen indebar en konkret nærliggende risiko for ny kriminalitet, og om det oprindelige grundlag for prøveløsladelsen måtte anses for bortfaldet.

Ud fra de foreliggende oplysninger lagde Højesteret til grund, at selv om T havde haft tilbagefald til alkohol, havde hans indtagelse af alkohol ikke ført til voldelig adfærd, og han havde ikke siden 1990 udvist voldelig adfærd, ligesom han havde gennemgået en væsentlig personlighedsmæssig modning. På denne baggrund fandt Højesteret, at T’s vilkårsovertrædelse ikke på det foreliggende grundlag burde føre til genindsættelse.

Grønlands Landsret var nået til samme resultat.

Læs hele kendelsen i sag 185/2019 (pdf)