Gå til sidens indhold

Højesteret

06 nov 2020

Højesteret

Anmodning om isoleret bevisoptagelse kunne henvises til rette værneting

En anmodning om isoleret bevisoptagelse, der var indgivet til forkert værneting, kunne henvises til rette værneting

Sag BS-25065/2020-HJR

Kendelse afsagt den 6. november 2020

L-Team ApS
mod
Tryg Forsikring A/S

Biintervenient til støtte for L-Team ApS:
Travis Perkins PLC

 

Tryg Forsikring A/S indleverede den 1. november 2019 en anmodning om isoleret bevisoptagelse i form af syn og skøn, jf. retsplejelovens § 343, til Retten i Odense, der imidlertid ikke var rette værneting, idet genstanden for syns- og skønsforretningen befandt sig i Ballerup.

Retten i Odense henviste den 3. december 2019 sagen til Retten i Glostrup med henvisning til retsplejelovens § 248, stk. 2, jf. § 343.

L-Team ApS kærede afgørelsen og påstod sagen afvist med henvisning til, at retsplejelovens § 248, stk. 2, ikke finder anvendelse på anmodninger om isoleret bevisoptagelse.
Landsretten stadfæstede den 23. januar 2020 byrettens afgørelse.

Højesteret fandt, at en anmodning om isoleret bevisoptagelse kan henvises til rette værneting i medfør af princippet i retsplejelovens § 248, stk. 2.

Landsrettens kendelse blev derved stadfæstet.

Læs hele kendelsen i sag BS-25065/2020 (pdf)